Items where Subject is "Radno i socijalno pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Library (77)
    • Radno i socijalno pravo (77)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | J | M | R | S | T | U | V | Z | Č | Đ
Number of items at this level: 77.

A

Andonović, Stefan and Bajović, Uroš (2013) ZAŠTITA RADNIKA MIGRANATA PUTEM BILATERALNIH SPORAZUMA. Harmonius : journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2 (2). pp. 89-109. ISSN 2334-6566

B

Benvenuti, Simone and Matijević, Milica V. (2017) The Changing Nature of Employment and Unemployment Insurance in Europe. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 415-428. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Bezbradica, Anja (2015) Pravna priroda arbitražnog rešenja u radnom sporu u Republici Srbiji. Sveske za javno pravo (6). pp. 85-92. ISSN 2233-0925

G

Gasmi, Gordana and Dedeić, Predrag and Weber, Rolf (2016) Wage optimisation in SMES as an instrument for optimal economic policy and for goood corporate governance - case study of minimum wages in Denmark. The Review of International Affairs, LXVII. pp. 19-39. ISSN 0486-6096

Gasmi, Gordana and Protić, Jovan (2017) European social model and non-standard forms of employment. Strani pravni život, 61 (4). pp. 41-60. ISSN 0039-2138

J

Jovičić, Katarina (2014) ČEŠKA REPUBLIKA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja : uporednopravna analiza u evropskim zemljama. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina (2014) OSNOVNA PITANJA ZDRAVSTVENIH SISTEMA U EVROPSKIM ZEMLJAMA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Institut za uporedno pravo, pp. 8-39. ISBN 978-86-80059-99-0

Jovičić, Katarina (2018) Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite. Strani pravni zivot, 62 (1). pp. 7-19. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2014) REPUBLIKA POLJSKA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Institut za uporedno pravo.

M

Matijević, Milica V. (2019) Afirmativne mere za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi Republike Srbije: osvrt na postojeća rešenja. Pravni život (11). pp. 589-605. ISSN 0350–0500

Misailović, Jovana (2019) Collective bargaining with special reference to the law of Germany and Republic of Serbia. Strani pravni zivot, 63 (4). pp. 115-123. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2019) Naknada nematerijalne štete usled nezakonitog prestanka radnog odnosa. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 315-323. ISBN 978-86-80186-47-4

Misailović, Jovana (2018) Naknada štete kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu u pravu Velike Britanije i Republike Srbije. Strani pravni zivot (3). pp. 197-211. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2019) O otkazu i otkaznom postupku. Arhiv za pravne i društvene nauke: organ Pravnog fakulteta Univerziteta beogradskog, 114 (1-2). pp. 187-203. ISSN 0004-1270

Misailović, Jovana (2021) O radnopravnom statusu fudbalera. In: Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 63-73. ISBN 978-86-80186-74-0

Misailović, Jovana (2020) Posebna radnopravna zaštita materinstva. Zbornik radova Pravnog fakulteta Niš, 59 (86). pp. 237-252. ISSN 0350-8501

Misailović, Jovana (2021) Pravna priroda kolektivnog ugovora o radu. In: Pravni sistem u vremenu nove realnosti: tematski zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 367-388. ISBN 978-86-6083-076-2

Misailović, Jovana (2022) Pravo na štrajk – derivat evolucije lјudskih prava. In: Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 149-172. ISBN 978-86-6083-083-0

Misailović, Jovana (2019) Princip jednake zarade za isti rad odnosno rad iste vrednosti. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 23 (2). pp. 287-301. ISSN 1450-5800

Misailović, Jovana (2020) Promene na tržištu rada usled pandemije virusa COVID 19. Radno i socijalno pravo : časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 24 (2). pp. 223-238. ISSN 1450-5800

Misailović, Jovana (2018) Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava (2). pp. 225-239. ISSN 1450-5800

Misailović, Jovana (2021) Uticaj pandemije virusa kovid 19 na režim rada od kuće. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 95-104. ISBN 978-86-80186-67-2

Misailović, Jovana (2019) Verska nastava i radnopravni status veroučitelja u Republici Srbiji. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 767-784. ISBN 978-86-80186-52-8

Misailović, Jovana (2019) Vraćanje na rad zaposlenog nakon nezakonitog prestanka radnog odnosa. In: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 331-344. ISBN 978-86-7630-861-3

Misailović, Jovana (2019) Zaštita žena od otkaza ugovora o radu. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 705-721. ISBN 978-86-6083-059-5

Misailović, Jovana and Banzić, Marija (2018) Institucionalni okvir zaštite bezbednosti i zdravlja na radu i njegov značaj za borbu protiv radne eksploatacije. In: Pravni i institucionalni okvir borbe protiv radne eksploatacije: zbornik studentskih radova. Astra, Beograd, pp. 249-264. ISBN 978-86-84889-20-3 (PDF)

Mrvić Petrović, Nataša (2014) ЗАШТИТА ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ РАТНИКА У СРБИЈИ ПРЕД ПОЧЕТАК И ПО ОКОНЧАЊУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА. In: Сто година од почетка Првог светског рата : историјске и правне студије : зборник радова са Међународног научног скупа. Институт за упоредно право, Интермекс, Завод за уџбенике, Beograd, pp. 341-351. ISBN 978-86-6411-001-3

R

Rajić, Jovana (2015) Commencement of criminal procedure and its influence on employment contract. Strani pravni život, 59 (4). pp. 249-258. ISSN 0039-2138

Rajić, Jovana (2016) Problem zapošlјavanja lica sa invaliditetom. Strani pravni život, 60 (3). pp. 173-189. ISSN 0039-2138

Rajić Ćalić, Jovana (2020) Fleksibilizacija radnih odnosa sa osvrtom na rad sa nepunim radnim vremenom. Strani pravni zivot, 64 (1). pp. 87-97. ISSN 0039-2138

Rajić Ćalić, Jovana (2021) Naknade iz radnog odnosa kroz prizmu novih tendencija u sudskoj praksi. In: Zbornik radova sa onlajn konferencije Udruženja pravnika u privredi Srbije i časopisa „Pravo i privreda“ (21. decembar 2021. godine). Udruženje pravnika u privredi, Beograd, pp. 165-178. ISBN 978-86-901728-1-8

Rajić Ćalić, Jovana (2018) Odgovornost zaposlenog za štetu koju prouzrokuje poslodavcu i trećem licu. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 81-90. ISBN 978-86-80186-40-5

Rajić Ćalić, Jovana (2018) Određene forme radnog vremena u Srbiji svetlu Evropske direktive 2003/88 i uporednog prava. Strani pravni zivot, 62 (3). pp. 181-196. ISSN 0039-2138

Rajić Ćalić, Jovana (2019) Posebna zaštita žene za vreme trudnoće, porodilјskog odsustva i odsustva radi nege deteta u Srbiji i u uporednom pravu. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 23 (1). pp. 337-353. ISSN 1450-5800

Rajić Ćalić, Jovana (2021) Pravni položaj zaposlenih u prvoj liniji za vreme vanrednog stanja. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 105-113. ISBN 978-86-80186-67-2

Rajić Ćalić, Jovana (2019) Sloboda veroispovesti i autonomija crkve u radnim odnosima svetovnih lica. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 741-752. ISBN 978-86-80186-52-8

Rajić Ćalić, Jovana (2019) Žensko preduzetništvo u Srbiji. Pravo i privreda, 57 (10-12). pp. 146-156. ISSN 0354-3501

Rajić Ćalić, Jovana and Stanić, Miloš (2021) Nošenje verskih obeležja na radnom mestu, razumno prilagođavanje i slučaj Eveida. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 363-373. ISBN 978-86-80186-76-4

Rajić Ćalić, Jovana and Stjepanović, Bogdana (2019) Odsustvo saglasnosti zakonskog zastupnika za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnikom kao mogući izvor nematerijalne štete. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, pp. 111-123. ISBN ISBN 978-86-80186-47-4

Rajić Ćalić, Jovana and Šoškić, Marija and Nikolija, Nedeljković (2018) Kategorije radnika u riziku od eksploatacije. In: Pravni i institucionalni okvir borbe protiv radne eksploatacije: zbornik studentskih radova. Astra, Beograd, pp. 64-76. ISBN 978-86-84889-20-3 (PDF)

Reljanović, Mario (2020) ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИЗАЗОВИ У РЕФОРМИ РАДНОГ ПРАВА. Zbornik radova, 54 (2). pp. 763-779. ISSN 0550-2179

Reljanović, Mario (2018) Agencije za privremeno zapošljavanje: prekarni rad ili efikasno tržište rada? In: Ekonomija – zaposlenost i rad u XXI veku. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 273-291. ISBN 978-86-7025-786-3

Reljanović, Mario (2019) Alternativno radno zakonodavstvo. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe; Centar za dostojanstven rad, Beograd. ISBN 978-86-88745-35-2

Reljanović, Mario (2009) DISKRIMINACIJA NA RADU – ZAKONODAVSTVO I ISKUSTVA SAD. Strani pravni život (1). pp. 111-130. ISSN 0039-2139

Reljanović, Mario (2021) Fleksibilizacija i prekarizacija na tržištu rada: redefinisanje radnih odnosa u postsocijalističkom svetu. In: Transformacija rada: narativi, prakse, režimi. Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, pp. 81-110. ISBN 978-953-8089-67-1

Reljanović, Mario (2011) ŠIKANOZNO VRŠENJE PRAVA, DISKRIMINACIJA I ZLOSTAVLJANJE NA RADU – ZAKONSKA REGULATIVA I PRAKSA. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (1). pp. 186-196. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2010) ISKUSTVA DRŽAVA-ČLANICA EVROPSKE UNIJE U SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU. Strani pravni život (3). pp. 65-84. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2020) Informacione tehnologije i izazovi u reformi radnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 54 (2). pp. 763-779. ISSN 0550-2179

Reljanović, Mario (2022) Kriza sindikata i mogući pravci njihove reforme. In: Sindikati između rada i kapitala. Durieux, Zagreb, pp. 111-140. ISBN 978-953-188-502-7

Reljanović, Mario (2012) MEđUNARODNA ORGANIZACIJA RADA I ZABRANA DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU. Strani pravni život (3). pp. 80-94. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2014) PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ – POUKE ZA BUDUĆE REGULISANJE U REPUBLICI SRBIJI. Strani pravni život (2). pp. 191-209. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2018) Položaj sindikata u SFRJ u drugoj polovini 1980-ih. In: Gradove smo vam podigli. Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, pp. 57-72. ISBN 978-86-88001-15-1

Reljanović, Mario (2017) Prava zaposlenih na kruzerima - normativa i iskustva. Pravni zapisi, 8 (1). pp. 95-113. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2021) Pravo na rad u Ustavu Republike Srbije. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 253-268. ISBN 978-86-80186-72-6

Reljanović, Mario (2014) Primena antidiskriminacionog zakonodavstva u oblasti rada. Temida, 17 (2). pp. 95-113. ISSN 1450-6637

Reljanović, Mario (2021) Rad u okolnostima epidemije i vanrednom stanju. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 79-93. ISBN 978-86-80186-67-2

Reljanović, Mario (2018) Suppression of child labour: Brief overview of international standards. Strani pravni zivot, 62 (4). pp. 107-124. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2019) UGOVORI SA NULTIM RADNIM VREMENOM. Strani pravni život (3). pp. 33-47. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2015) UPOREDNA ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA FUNKCIONISANJA SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANJA. Strani pravni život (3). pp. 97-114. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2019) Ugovori sa nultim radnim vremenom. Strani pravni zivot, 63 (3). pp. 33-47. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2010) ZABRANA DISKRIMINACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - PRAVNI OKVIR I PRAKSA. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 334-348. ISBN 978-86-80059-69-3

Reljanović, Mario (2020) Zaštita podataka o ličnosti u radnom odnosu. In: Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 61-92. ISBN 978-86-80186-59-7

Reljanović, Mario (2019) Značaj antidiskriminacionih mera u oblasti rada u pristupnim pregovorima Republike Srbije sa EU u okviru poglavlja 19 i 23. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar Banja Luka; Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 197-213. ISBN 978-99976-704-7-2; 978-86-80186-45-0

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. Astra.

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2021) Radnopravni položaj digitalnih radnika : iskustva evropskih zemalja. Strani pravni zivot, 65 (3). pp. 407-432. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2021) Rešavanje radnih sporova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-65-8

Reljanović, Mario and Ružić, Bojana and Petrović, Aleksandra (2016) Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu. Fondacija ǂCentar za demokratiju, Beograd. ISBN 978-86-83675-26-5

S

Stevanović, Aleksandar and Kostić, Jelena (2020) Freedom of Expression within the Employment Relationship - Between Dignity and Duty of the Employee. In: Yearbook. No. 3, Human rights protection : the right to human dignity. Provincial Protector of Citizens - Ombudsman; Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad; Belgrade, pp. 597-616. ISBN 978-86-89417-12-8; 978-86-80756-36-3

Stjepanović, Bogdana (2021) ВАКЦИНАЦИЈА И СЛОБОДА КРЕТАЊА. In: борник радова / Међународни научни скуп "Правни систем у времену нове реалности". Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Kosovska Mitrovica, pp. 101-120. ISBN 978-86-6083-076-2

T

Tošić, Iva and Cenić, Kristina (2013) PRAVA STRANACA NA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U UAE. Strani pravni život (1). pp. 333-352. ISSN 0039-2138

U

Urdarević, Bojan and Andonović, Stefan (2021) ПОЈЕДИНА СТАТУСНА И РАДНОПРАВНА ПИТАЊА ЕЛЕКТРОНСКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе, 18 (45). pp. 191-203. ISSN 2335-0067

Urdarević, Bojan and Bradaš, Sarita and Sekulović, Ivan and Jorgić Đokić, Željka and Reljanović, Mario and Nikolić, Nataša and Marković, Tanja (2019) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji : izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Centar za dostojanstven rad, Beograd.

V

Višekruna, Aleksandra (2016) Radni odnosi u stečaju. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 6 (6). pp. 194-208. ISSN 2232-9668

Višekruna, Aleksandra and Rajić Ćalić, Jovana (2019) Zaposleni kao privilegovani poverioci u stečajnom postupku – istorijskopravni pogled. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 245-261. ISBN 978-86-80186-46-7

Z

Zirojević, Mina and Jelisavac Trošić, Sanja (2011) ДРЖАВНА ПОМОЋ И УСЛОВИ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (СЛУЧАЈ Ц-110/03). Evropsko zakonodavstvo, 10 (35/36). pp. 236-240. ISSN 1451-3188

Č

Čović, Dragan and Čović, Ana (2016) МОБИНГ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ. Evropsko zakonodavstvo, 15 (58). pp. 37-50. ISSN 1451-3188

Đ

Đorđević, Miroslav (2014) POREKLO UGOVORA O DELU. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 572 (10). pp. 647-661. ISSN 0350-0500

This list was generated on Sat Sep 24 12:16:30 2022 CEST.