Pravo na sudsku zaštitu u radnim sporovima – stanje i perspektive u okviru harmonizacije sa pravnim tekovinama Evropske unije

Reljanović, Mario (2021) Pravo na sudsku zaštitu u radnim sporovima – stanje i perspektive u okviru harmonizacije sa pravnim tekovinama Evropske unije. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar : [=Think Tank]; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija; Institut za uporedno pravo, pp. 131-151. ISBN 978-99976-914-2-2

[img] Text
2021 - Zbornik Banja Luka - Reljanović.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (202kB)

Abstract

Sudska zaštita tradicionalno se posmatra kao osnovni vid korekcije nezakonite situacije koja je nastala protivpravnim ponašanjem neke od strana u radnom odnosu – poslodavca ili zaposlenog. Ovakva teorijska postavka međutim u Republici Srbiji nailazi na značajne praktične probleme – počev od veoma ograničenog kruga ljudi koji mogu pokrenuti radni spor kao specifičnu vrstu parnice upodobljenu karakteru sporenja u procesu rada, preko činjenice da se radnici aktivno destimulišu da koriste mogućnosti zaštite svojih prava, pa do faktičke nemogućnosti pristupa sudu usled nedovoljnog poznavanja prava i nepostojanja pravnog instituta opšte besplatne pravne pomoći. Osnovna hipoteza istraživanja jeste da postoji kombinacija faktora koji onemogućavaju ostvarivanje prava na sudsku zaštitu na dovoljno kvalitetan način, dovodi do problema ostvarivanja ovog prava uopšte. Drugim rečima, postavlja se pitanje da li građani Republike Srbije prilikom ugrožavanja ili kršenja prava na rad i drugih prava koja iz njega proističu, mogu da ostvare efektivnu i efikasnu sudsku zaštitu na način na koji je to predviđeno međunarodnim standardima i uobičajeno u uređenim demokratskim državama. Pored toga se ukazuje na povezanost ovih problema sa procesom usaglašavanja pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije – da li se u ovom procesu može očekivati unapređenje sudske zaštite radnika i kako će on uticati da se analizirani problemi otklone, ili makar umanje do mere u kojoj bi se moglo argumentovano zastupati stanovište da se pravo na sudsku zaštitu ostvaruje na dovoljno kvalitetan način u svim predviđenim aspektima. U istraživanju je fokus isključivo na sporovima povodom kršenja individualnih prava radnika. Problem zaštite kolektivnih prava radnika nije predmet ovog istraživanja, budući da se kolektivna prava ostvaruju i štite prema specifičnim materijalnim i procesnim pravilima.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: pravo na sudsku zaštitu, radni spor, pravo na pravično suđenje, pravo na besplatnu pravnu pomoć, pravo na pristup sudu, usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije
Subjects: Radno i socijalno pravo
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 02 Mar 2023 20:49
Last Modified: 02 Mar 2023 20:49
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1656

Actions (login required)

View Item View Item