Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 135.

Article

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) L’évolution du concept de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 13 (13). pp. 19-34. ISSN 2232- 9668

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Rešavanje patentnih sporova u Evropi i forum shopping. Pravna riječ (67). pp. 593-610. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Unitarna patentna zaštita – izazovi početka primene Sporazuma o Jedinstvenom patentnom sudu. Pravo i privreda, 61 (3). pp. 736-754. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) L’ enjeu de la citoyenneté européenne dans la vie politique de l’ Union européenne - quelques dilemmes théoriques. Godišnjak fakulteta pravnih nauka - APEIRON, 12 (12). pp. 38-51. ISSN 2232-9668

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Metaverzum, nezamenljivi tokeni i žigom zaštićene oznake – pravni aspekti. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 636-654. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Pravni okvir za odgovornost pružalaca usluga posredovanja na internetu u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo (79). pp. 95-105. ISSN 1451-3188

Ćeranić Perišić, Jelena (2021) La typologie des modalité de l’intégration différenciée dans l’Union européenne. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 11 (11). pp. 77-90. ISSN 2232-9668

Ćeranić Perišić, Jelena (2021) Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja. Pravo i privreda, 59 (3). pp. 345-360. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Bliža integracija zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom na osnovu nove metodologije proširenja EU. Srpska politička misao, 69 (3). pp. 153-177. ISSN 0354-5989

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD. Pravo i privreda, 58 (3). pp. 141-155. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Bilateralni pristup procesu evropskih integracija – održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji. Pravni život (12). pp. 391-406. ISSN 0350-0500

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Ka reformi režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga – predmet Gucci v. Alibaba. Pravna riječ (59). pp. 651-668. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD – preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine. Pravo i privreda (7-9). pp. 62-76. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2018) Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovlјen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu. Pravo i privreda, 56 (10-12). pp. 90-104. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2018) Evropska unija deset godina nakon početka krize – sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu. Pravni život (12). pp. 341-356. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2018) Povreda žiga na sajtovima za pretraživanje – predmet Rosetta Stone v. Google. Pravna riječ (55). pp. 575-592. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2017) Evropska unija nakon Breksita – sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU. Pravni život (12). pp. 397-411. ISSN 0350-0500

Ćeranić Perišić, Jelena (2017) FLEXIBILITY CONCEPT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION – EVOLUTION, SURVEY AND PERSPECTIVES. Strani pravni život (4). pp. 9-24. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2017) Perspektive unitarne patentne zaštite nakon Breksita. Pravo i privreda, 55 (7-9). pp. 275-289. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2017) Proširenje dejstva prava EU izvan granica EU – unitarna patentna zaštita. Pravna riječ (52). pp. 77-92. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2016) Međunarodnopravni okvir za borbu protiv prodaje krivotvorene robe putem interneta. Pravna riječ (48). pp. 123-138. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2016) Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske unije. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 413-427. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2016) PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU KRALJEVINA ŠPANIJA PROTIV SAVETA – REŢIM PREVOĐENJA PATENTNIH SPISA UNITARNOG PATENTA. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije (1). pp. 93-114. ISSN 1450-7986

Ćeranić, Jelena (2016) Uspostavlјanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda. Srpska pravna misao (49). pp. 7-26. ISSN 1840-0493

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2016) Vladavina prava u Evropskoj uniji – Preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja EU –. Pravni život (12). pp. 295-307. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2015) Integracioni kapacitet Evropske unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija. Pravni život (12). pp. 199-211. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2015) Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta – unitarna patentna zaštita. Pravna riječ (44). pp. 105-121. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2015) Primena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patentne zaštite. Pravo i privreda (7-9). pp. 73-87. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2014) Istočno partnerstvo – pregled i perspektive. Pravni život (12). pp. 343-356. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2014) O uspostavljanju jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u Evropi. Pravo i privreda, 51 (7-9). pp. 71-84. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2014) Režim prevođenјa unitarnog patenta: problemi, prioriteti i perspektive. Pravna riječ (37). pp. 671-686. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2014) ŠVAJCARSKI REFERENDUM O OGRANIČENJU MIGRACIJA IZ EU: POSLEDICE NA ODNOSE IZMEĐU ŠVAJCARSKE I EU. Strani pravni život (3). pp. 141-155. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2013) Institut evropskog građanstva – aktuelna pitanja i perspektive. Pravni život (12). pp. 327-341. ISSN 0350-0500

Ćeranić Perišić, Jelena (2013) JEDINSTVENI PATENTNI SUD – NOVI PRAVOSUDNI ORGAN ZA REŠAVANJE SPOROVA U VEZI ZA EVROPSKIM I UNITARNIM PATENTOM. Strani pravni život (3). pp. 121-134. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2013) Prvi Kongres Evropskog Saveza – pokušaj uspostavlјanja Evropske federacije. Revija za evropsko pravo (1). pp. 81-96. ISSN 1450-7986

Ćeranić, Jelena (2013) Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom. Pravo i privreda, 50 (4-6). pp. 762-778. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2013) Zakonitost bliže saradnјe u oblasti unitarnog patenta – slučaj Španija i Italija protiv Saveta. Pravna riječ (37). pp. 111-126. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2012) PREDLOG JEDINSTVENOG POSTUPKA REŠAVANJA PATENTNIH SPOROVA U EU. Strani pravni život (3). pp. 161-172. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2012) Patent Unije: aktuelna pitanјa i perspektive. Pravna riječ (33). pp. 157-171. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2012) Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravlјanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Pravni život (12). pp. 461-476. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2012) Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije. Pravo i privreda, 49 (7-9). pp. 356-371. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2011) УРЕДБА 510/2006 О ЗАШТИТИ ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА И ОЗНАКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ПРОИЗВОДЕ. Evropsko zakonodavstvo, 10 (37/38). pp. 188-197. ISSN 1451-3188

Ćeranić, Jelena (2011) INSTITUCIONALNI OKVIR SPOLJNE POLITIKE EU NA OSNOVU UGOVORA IZ LISABONA. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 349-363. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2011) Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji. Pravo i privreda, 48 (4-6). pp. 487-503. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2011) PRIMENA MEHANIZMA BLIŽE SARADNJE U OBLASTI PATENTNOG PRAVA EU. Strani pravni život (3). pp. 113-123. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2011) Permanentna strukturisana saradnja u okviru politike bezbednosti i zajedničke odbrane Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 10 (35-36). pp. 184-191. ISSN 1451-3188

Ćeranić, Jelena (2011) Zaštita oznaka geografskog porekla u međunarodnom, evropskom i srpskom pravu. Pravna riječ (29). pp. 133-152. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2010) Mehanizam bliže saradnje - od ugovora iz Amsterdama do ugovora iz Lisabona. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 501-517. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2010) Šengenska saradnјa kao deo pravnog poretka Evropske unije. Pravna riječ (25). pp. 501-517. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2009) RATIFIKACIJA LISABONSKOG UGOVORA - REFORMA EVROPSKE UNIJE: BILANS I PERSPEKTIVE. Strani pravni život (3). pp. 7-25. ISSN 0039-2138

Ćeranić Perišić, Jelena (2008) UGOVOR IZ LISABONA- INSTITUCIONALNA REFORMA EVROPSKE UNIJE. Strani pravni život (2). pp. 45-62. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2007) INSTITUCIONALIZACIJA EVROPSKOG SAVETA. Strani pravni život (3). pp. 36-47. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2006) OBLICI INTEGRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI. Strnai pravni život (1/3). pp. 104-120. ISSN 0039-2138

Ćeranić, Jelena (2005) LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije, 7 (1). pp. 5-21. ISSN 1450-7986

Ćeranić, Jelena (2004) LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'UNION EUROPÉENNE. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije, 6 (2-3). pp. 5-35. ISSN 1450-7986

Book Section

Ćeranić Perišić, Jelena (2024) Diferencirana integracija u Evropskoj uniji i dinamika savremenih pravnih poredaka. In: Tematski zbornik radova Međunarodni naučni skup Dinamika savremenog pravnog poretka (2024 ; Kosovska Mitrovica). Univerzitet u Prištini, Pravni fakultet : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja : Institut za uporedno pravo, Kosovska Mitrovica : Beograd, pp. 97-110. ISBN 978-86-6083-095-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2024) Idnov plan – (zaboravljena) crtica iz istorije evropskih integracija. In: Pravo i javne delatnosti : liber amicorum Jovica Trkulјa. Univerzitet, Pravni fakultet : Institut za uporedno pravo : Dosije studio, Beograd, pp. 661-674. ISBN 978-86-6132-118-4 (PF); 978-86-82582-17-5 (IUP); 978-86-6047-445-4 (DS)

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Vrste odgovornosti za povredu žigom zaštićenih oznaka u virtuelnoj realnosti. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 587-601. ISBN 978-86-80186-99-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Brijanov projekat: pokušaj stvaranja Evropske federalne unije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 365-381.

Ćeranić Perišić, Jelena and Višekruna, Aleksandra (2023) Crkva, digitalne tehnologije i metaverzum – Pledoaje za neophodnost i način pravnog regulisanja –. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 917-941. ISBN 978-86-82582-04-5

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Diferencirana integracija: „Plovidba na otvorenom moru” – reforma i proširenјe Evropske unije za 21. vek. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 375-395. ISBN 978-86-82582-11-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Stvaranje evropske federacije – između ideala i stvarnosti. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 57-71. ISBN 978-86-6083-086-1

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Upotreba tuđe žigom zaštićene oznake u kontekstu umetničkog izražavanјa – osvrt na predmet Rogers v. Grimaldi. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 463-476. ISBN 978-99938-57-74-7

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Western Balkans – Integration perspectives. In: European Integration Perspectives in Times of Global Crises. EIZ Publishing, Zürich, pp. 121-138. ISBN 978-3-03805-568-6

Ćeranić Perišić, Jelena and Tošić, Iva (2022) РАЗВОЈ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 493-510. ISBN 978-86-6083-083-0

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Inicijative za stvaranje Evropske političke zajednice – od pedesetih godina 20. veka do danas. In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 499-514. ISBN 978-86-81956-14-4

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Između fleksibilnosti i dezintegracije – diferenciranost u pravu Evropske unije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 219-234.

Đurić, Vladimir and Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Naknada štete u slučaju upravnog utvrđivanja zajedničkog korišćenja u oblasti elektronskih komunikacija. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 201-214. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Nova metodologija proširenja Evropske unije – pravni aspekti i izazovi. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 31-47. ISBN 978-86-80186-96-2

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Pravne posledice korišćenja žigom zaštićenih oznaka u virtuelnoj realnosti. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 95-111. ISBN 978-86-6132-010-1

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Režim odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake na internetu u američkom, evropskom i međunarodnom pravu. In: Protivrečja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 109-128. ISBN 978-99938-57-66-2

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Sport u Evropskoj uniji – na raskršću nadležnosti – implikacije primene člana 165. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 9-21. ISBN 978-86-80186-89-4

Ćeranić Perišić, Jelena and Glintić, Mirjana and Višekruna, Aleksandra (2022) Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica. In: Prilozi državno-crkvenom pravu Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-211. ISBN 978-86-80186-77-1

Ćeranić Perišić, Jelena and Glintić, Mirjana (2021) Evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana u vremenu nove realnosti. In: Pravni sistem u vremenu nove realnosti: tematski zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 23-44. ISBN 978-86-6083-076-2

Ćeranić Perišić, Jelena (2021) Izazovi evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana dve decenije nakon početka procesa. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 399-412. ISBN 978-86-81956-06-9 (broš.); 978-86-81956-08-3 (za izdavačku celinu)

Ćeranić Perišić, Jelena and Đurić, Vladimir (2021) Kobler doktrina: odgovornost države zа povredu prava EU odlukom nacionalnog suda u poslednjem stepenu. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 105-119. ISBN 978-86-80186-69-6

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Izazovi prodaje robe na platformama za elektronsku trgovinu – s posebnim osvrtom na prodaju krivotvorene robe putem interneta. In: Liber amicorum in honour of Radovan D. Vukadinović : Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije, zbornik radova povodom 40 godina univerzitetske karijere akademika prof. dr Radovana D. Vukadinovića. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske; Udruženje za evropsko pravo, Banja Luka-Kragujevac, pp. 77-92. ISBN 978-86-913529-3-6

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Nova metodologija proširenja Evropske unije - instrument za prevazilaženje "umora od proširenja EU". In: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović: međunarodna naučna konferencija. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 437-452. ISBN 978-86-81956-00-7; 978-86-903009-7-6

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Odgovornost internet posrednika za štetu nastalu povredom žiga u pravu Republike Srbije. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 47-60. ISBN 978-86-80186-58-0

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Prospects for Integration in the Western Balkans. In: Current Challenges of European Integration. EIZ Publishing, Zurich, pp. 95-113. ISBN 978-3-03805-440-5

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) The Sale of Counterfeit Goods via the Internet as a Contemporary Security Challenge – Legal Aspects. In: Archibald Reiss Days. University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 195-203. ISBN 978-86-7020-453-9; 978-86-7020-190-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Migration and European Security – with a Special Emphasis on Serbia as a Transit Country. In: Challenges, risks and threats for security in Europe. EIZ Publishing, Zurich, pp. 43-64. ISBN 973-3-03805-246-3; 978-3-03805-245-6; 978-3-03805-305-7; 978-3-03805-306-4; 978-3-03805-307-1

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Naknada štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe – s posebnim osvrtom na predmet Louis Vuitton Moët Henessy v. eBay. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 171-181. ISBN 978-86-80186-47-4

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Pravo Evropske unije u funkciji razvoja evropskih integracija. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 409-424. ISBN 978-86-6083-059-5

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Prodaja krivotvorene robe na internetu. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 2-6. jun 2019., Budva [u okviru manifestacije] XXIV Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 453-467. ISBN 978-86-7542-194-8

Ćeranić, Jelena (2018) Diferencirana integracija – instrument za prevazilaženje različitosti između država članica EU – sa posebnim osvrtom na njene implikacije na univerzalno i osobeno u pravu EU. In: Univerzalno i osobeno u pravu. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 63-78. ISBN 978-86-6083-053-3

Ćeranić, Jelena (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 201-215. ISBN 978-86-80186-375

Ćeranić, Jelena (2018) Fragmentacija patentne zaštite pronalazaka u Evropskoj uniji. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 3-7. jun 2018, Budva [u okviru manifestacije] XXIII Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 209-224. ISBN 978-86-7542-185-6

Ćeranić, Jelena (2018) Naknada štete pred Jedinstvenim patentnim sudom. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 171-184. ISBN 978-86-80186-40-5

Ćeranić Perišić, Jelena (2018) Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-209. ISBN 978-86-80186-44-3

Ćeranić, Jelena (2018) Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 37-52. ISBN 978-86-7630-764-7

Ćeranić, Jelena (2017) Le rôle du ‘couple Briand-Leger’ dans l’élaboration et la promotion du projet. In: L’idée d’Union européenne de 1929 à 2016: du projet Briand au retrait du Royaume-Uni. Faculté de Droit et Centre européen universitaire de Nancy; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 57-65. ISBN 978-86-7630-726-5

Ćeranić, Jelena (2017) ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE POJEDINCIMA ZBOG POVREDE PRAVA EU. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 89-102. ISBN 978-86-6411-013-6

Ćeranić, Jelena (2017) Patentna zaštita pronalazaka u međunarodnom, evropskom i nacionalnom pravu. In: Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 255-271. ISBN 978-86-6083-047-2

Ćeranić, Jelena (2017) Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na Internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 187-201. ISBN 978-86-80186-26-9

Ćeranić, Jelena (2017) Redefinisanje koncepta evropskih integracija – različiti scenariji za prevazilaženje krize u Evropskoj uniji. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 4-8. jun 2017, Budva [u okviru manifestacije] XXII Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 201-214. ISBN 978-86-7542-175-7

Ćeranić, Jelena (2017) Trade Union, Multi-speed Europe, United States of Europe – Juncker's future integration models: Legal implications & reality check. In: New dynamics in the European integration process – Europe post Brexit. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 54-78. ISBN 978-3-7255-7822-1

Ćeranić, Jelena (2017) The Unified Patent Court – a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union. In: Procedural Aspects of EU Law. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 1 . Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law, Osijek, pp. 238-255. ISBN 978-953-8109-15-7

Ćeranić, Jelena (2016) Evolucija Europola – od nevladine organizacije do agencije Evropske unije. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo; Fondacija Hans Zajdel, Beograd, pp. 227-236. ISBN 978-86-80186-17-7

Ćeranić, Jelena (2016) NEKA SPORNA PITANJA U VEZI SA NAKNADOM ŠTETE U SLUČAJU POVREDE KOMUNITARNOG ŽIGA. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 58-71. ISBN 978-86-6411-011-2

Ćeranić, Jelena (2016) Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 47-73. ISBN 978-86-7630-635-0

Ćeranić, Jelena (2016) Rule of law in Europe – Rethinking the Concept in the Context of Enlargement. In: Rule of law in Europe – Current Challenges. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 35-52. ISBN 978-3-7255-7719-4

Ćeranić, Jelena (2016) Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 6-10. jun 2016, Budva [u okviru manifestacije] XXI Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 133-148. ISBN 978-86-7542-169-6

Ćeranić, Jelena (2016) Zaštita pronalazaka u Evropskoj uniji. In: Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini: teorija i praksa. Udruženje sudija Republike Srpske, Banja Luka, pp. 75-88. ISBN 978-99976-658-2-9

Ćeranić, Jelena (2015) Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj uniji – sa posebnim osvrtom na švajcarski model. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 8-12. jun 2015, Budva [u okviru manifestacije XX] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 239-252. ISBN 978-86-7542-157-3

Ćeranić, Jelena (2015) The Role of the European Union in Peacebuilding – with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as the Basis of Strategic Peacebuilding. In: Perspectives of Security in Europe – Current Challenges, EU Strategies, International Cooperation. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 39-58. ISBN 978-3-7255-7529-9

Ćeranić, Jelena (2014) ШКОЛОВАЊЕ СРПСКИХ ЂАКА У ФРАНЦУСКОЈ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА. In: Сто година од почетка Првог светског рата. Институт за упоредно право, Интермекс, Завод за уџбенике, Beograd, pp. 459-471. ISBN 978-86-6411-001-3

Ćeranić, Jelena (2014) The Eastern Partnership and the European Integration Process from the Serbian Perspective. In: The Eastern Partnership of the EU – Current Developments and Perspectives for the European Integration Proces. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 168-184. ISBN 978-307255-7353-0

Ćeranić, Jelena (2014) Mesto evropskog građanina na političkoj sceni EU na osnovu Ugovora iz Lisabona. In: Evropski građanin u vreme krize. Fakultet političkih nauka, Beograd, pp. 41-55. ISBN 978-86-84031-67-1

Ćeranić, Jelena (2014) REGULATIVA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ELEMENTARNIH NEPOGODA. In: Elementarne nepogode i vanredne situacije : zbornik radova. Intermex, Institut za uporedno pravo, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 69-83. ISBN 978-86-6411-005-1

Ćeranić, Jelena (2013) FRANCUSKI DRŽAVNI SAVET. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 121-137. ISBN 978-86-80059-91-4

Rabrenović, Aleksandra and Ćeranić, Jelena and Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana and Đorđević, Miroslav and Milošević, Milan (2013) Historical development od the corupption prevention mechanisms in southeast european countries. In: Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 13-36. ISBN 978-86-80059-92-1

Ćeranić, Jelena (2013) Ideja Evropskog Državnog Saveza u delima profesora Živojina M. Perića. In: XIX budvanski pravnički dani – Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 235-249. ISBN 978-86-7542-140-5

Rabrenović, Aleksandra and Ćeranić, Jelena and Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana and Đorđević, Miroslav and Milošević, Milan (2013) Istorijski razvoj mehanizama za sprečavanje korupcije u zemljama jugoistočne Evrope. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 13-36. ISBN 978-86-80059-92-1

Ćeranić, Jelena (2013) Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije. In: Kriza Evropske unije: šta donosi Ugovor o stabilnosti, koordinaciji u upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. Službeni glasnik, Beograd, pp. 133-146. ISBN 978-86-519-1730-4

Ćeranić, Jelena (2013) Parlamentarna kontrola sektora odbrane. In: Pravni mehanizmi sprečavanja korupcije u Jugoistočnoj Evropi : sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 37-64. ISBN 978-86-80059-92-1

Ćeranić, Jelena (2013) Parliamentary oversight of the defence sector. In: Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 37-67. ISBN 978-86-80059-92-1

Ćeranić, Jelena (2013) Serbia on the Path towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives. In: European Neighborhood Policy – Survey and Perspectives. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 289-313. ISBN 978-3-7255-7027-0

Ćeranić, Jelena (2012) Bliža saradnja država članica EU u krivičnoj oblasti. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo; Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 69-81. ISBN 978-86-80059-79-2

Ćeranić, Jelena (2012) IZBORI ZA EVROPSKI PARLAMENT. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 162-179. ISBN 978-86-80059-78-5

Ćeranić, Jelena (2012) Pravna priroda EU na osnovu Ugovora iz Lisabona. In: XVIII Budvanski pravnički dani – Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 303-318. ISBN 978-86-7542-099-6

Ćeranić, Jelena (2012) Proces stabilizacije i pridruživanja – globalni politički okvir za pregovore Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 204-219. ISBN 978-86-7067-164-5

Ćeranić, Jelena (2012) ZAŠTITA OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 55-74. ISBN 978-86-80059-85-3

Ćeranić, Jelena (2011) Differentiated integration – a good solution for the increasing EU heterogeneity. In: Multi-speed Europe. Schulthess Verlag, Zurich, pp. 13-36. ISBN 978-3-7255-6670-9

Ćeranić, Jelena (2011) POLITIČKI SISTEM I PODELA NADLEŽNOSTI U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ. In: Uvod u pravo Nemačke. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 54-71. ISBN 978-86-80059-74-7

Ćeranić, Jelena (2011) Policijska saradnja unutar Evropske unije kao prostora slobode, bezbednosti i pravde. In: Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje. Kriminalističko policijska akademija i Hans Zajdel fondacija, Beograd, pp. 59-68. ISBN 978-86-7029-199-6

Ćeranić Perišić, Jelena (2010) STRATEGIJA REGULATORNE REFORME: HRVATSKA, FEDERACIJA BIH I CRNA GORA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 301-315. ISBN 978-86-80059-69-3

Ćorić Erić, Vesna and Ćeranić Perišić, Jelena (2010) USKLAĐENOST PRAVNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE U DOMENU ZAŠTITE OD PROTIVPRAVNOG PROMETA KULTURNIM DOBRIMA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 456-473. ISBN 978-86-80059-69-3

Ćeranić, Jelena (2009) Europol - treći stub Evropske Unije. In: Kontrola kriminaliteta i evropski standardi : stanje u Srbiji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 275-292. ISBN 978-86-83287-38-3

Ćeranić, Jelena (2008) IZVORI AMERIČKOG PRAVA. In: Uvod u pravo SAD. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 31-48. ISBN 978-86-80059-56-3

Ćeranić, Jelena (2007) Osnove pravnog sistema Evropske unije. In: Pedeset godina Evropske unije. Institut za uporedno pravo : Republika Srbija, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji, Beograd, pp. 45-73. ISBN 978-86-80059-48-8

Book

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Odgovornost internet posrednika za povredu žiga. Monografije (174). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-56-6

Ćeranić, Jelena (2015) Unitarni patent. Monografije . Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Beograd. ISBN 978-86-801-86-07-8

Ćeranić, Jelena (2011) Oblici povezivanja država članica u Evropskoj uniji. Službeni glasnik : Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-519-0875-3

Public Policies

Ćorić, Vesna and Ćeranić Perišić, Jelena and Đurić, Vladimir and Knežević Bojović, Ana and Višekruna, Aleksandra and Marković, Vasilije (2023) Analitički dokument Razvoj modela za usklađivanje Republike Srbije sa presudama Suda pravde EU koje su izvor prava i modela za praćenje presuda/mišlјenja/studija Evropskog suda za lјudska prava i Venecijanske komisije. Institut za uporedno pravo, Beograd.

This list was generated on Sat Jul 13 20:49:11 2024 CEST.