Unitarni patent

Ćeranić, Jelena (2015) Unitarni patent. Monografije . Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Beograd. ISBN 978-86-801-86-07-8

[img] Text
2015 - Unitarni patent - Ćeranić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (996kB)
Official URL: https://iup.rs/books/unitarni-patent/

Abstract

Monografija Unitarni patent predstavlјa svojevrsnu sintezu dve oblasti autorovog interesovanja, a to su: pravo intelektualne svojine i pravo Evropske unije. Materija unitarnog patenta je nova i samim tim nedovolјno istražena oblast, ne samo u domaćoj, već i u stranoj literaturi, što doprinosi značaju ove monografije. Danas se u Evropi pronalazak može zaštititi, pored nacionalnog patenta, i evropskim patentom. Konvencijom o izdavanju evropskih patenata ustanovlјen je nadnacionalni sistem pravnih normi kojima se utvrđuje postupak priznavanja evropskih patenata koji neposredno proizvode dejstvo u državama članicama. Sa stanovišta EU, nedostatak postojećeg regionalnog sistema zasnovanog na Konvenciji o izdavanju evropskih patenata jeste teritorijalna ograničenost evropskog patenta samo na naznačene države u kojima je ponaosob validiran. Dakle, evropski patent zapravo predstavlјa samo snop nacionalnih patenata. Shodno tome, postojeći sistem zaštite pronalazaka u Evropi nije u skladu sa osnovnim cilјem evropskih integracija, a to je uspostavlјanje jedinstvenog tržišta. Ovako koncipiran sistem zaštite pronalazaka ne samo da ne doprinosi povećanju ekonomskog rasta već predstavlјa i ozbilјnu prepreku evropskom preduzetništvu. Značaj uspostavlјanja jedinstvenog sistema zaštite pronalazaka na teritoriji Evropskih zajednica/Evropske unije države članice prepoznale su još šezdesetih godina 20. veka. Međutim, rad na uspostavlјanju jedinstvenog patentnog sistema odužio se zbog neslaganja zemalјa u vezi sa određenim aspektima zaštite. Nakon višedecenijskih pregovora, države članice EU su 2012. godine uspele da postignu sporazum o uspostavlјanju jedinstvenog sistema zaštite pronalazaka u Evropskoj uniji. Dana 11. decembra 2012. usvojen je tzv. „patentni zakonodavni paket“ koji se sastoji od tri komponente: Uredbe o sprovođenju bliže saradnje u oblasti uspostavlјanja unitarne patentne zaštite, Uredbe o sprovođenju bliže saradnje u oblasti uspostavlјanja unitarne patentne zaštite koja se tiče prevođenja i Sporazuma o Jedinstvenom patentnom sudu. Ovaj sporazum je u februaru 2013. godine potpisalo dvadeset pet država članica EU. Dve uredbe o unitarnoj patentnoj zaštiti stupile su na snagu 1. januara 2014, a počeće da se primenjuju kada Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu stupi na snagu, tj. kada ga ratifikuje najmanje trinaest država članica EU (uklјučujući Ujedinjeno Kralјevstvo, Nemačku i Francusku). Uprkos tome što sistem unitarne patentne zaštite još nije počeo da se primenjuje, događaji koji su se odigrali u periodu od 2012. do juna 2015. godine, trasirali su put unitarnom patentu. Trenutak koji je relativno blizu postizanja cilјa, u smislu početka primene sistema unitarne patentne zaštite, autor je prepoznao kao pravi da razmotri prednosti i nedostatke, mogućnosti i rizike ovog ambicioznog projekta. Autor najpre ispituje kontekst u koji će unitarni patent biti implementiran, tačnije postojeće sisteme zaštite pronalazaka u Evropi, kao i njihove nedostatke, tj. razloge za uvođenje unitarnog patenta. Nakon toga, autor predstavlјa sam postupak uspostavlјanja jedinstvenog sistema zaštite pronalazaka u EU i sve prepreke na tom putu. Zatim detalјno analizira dve uredbe o unitarnoj patentnoj zaštiti, kao i Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu. Autor u monografiji posebnu pažnju posvećuje postupcima protiv unitarne patentne zaštite koji su se vodili pred Evropski sudom pravde. Naposletku razmatra u kojoj meri je unitarni patent zaista „unitaran“. U zaklјučku autor ocenjuje da će, uprkos svim nedostacima, unitarna patentna zaštita predstavlјati napredak u odnosu na postojeći sistem ili će mu bar biti ozbilјna alternativa.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.SR-ID 217937676
Uncontrolled Keywords: pravo intelektualne svojine, unitarni patent, Jedinstveni patentni sud, zaštita pronalazaka
Subjects: Pravo intelektualne svojine
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 07 Jun 2022 16:20
Last Modified: 07 Jun 2022 16:20
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/992

Actions (login required)

View Item View Item