Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

Ćeranić, Jelena (2016) Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 6-10. jun 2016, Budva [u okviru manifestacije] XXI Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 133-148. ISBN 978-86-7542-169-6

[img] Text
2016 - Budva - Ćeranić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB)

Abstract

Potreba za donošenjem građanskog zakonika prepoznata je u Republici Srbiji početkom novog milenijuma. Odlukom Vlade od 16. novembra 2006. obrazovana je Komisija za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije. Komisija je rad na izradi Prednacrta Građanskog zakonika završila tokom 2014. godine, a krajem iste tekst je upućen na javnu raspravu. Prednacrt GZ obuhvata klasična područja građanskog prava, stvarno pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, porodično pravo, kao i druge izvedene discipline koje su u tesnoj vezi sa klasičnim građanskim pravom, a koje su se u srpskom pravnom sistemu razvile do stepena mogućnosti njihove kodifikacije. Što se tiče prava intelektualne svojine, kao specifične vrste svojine koja za predmet ima nematerijalna dobra, Radna grupa zauzela je stanovište da ovu materiju u principu ne treba uklјučivati u Građanski zakonik. Reč je o materiji koja je uređena posebnim zakonima koji se često menjaju, tj. prilagođavaju potrebama savremenog života, prateći snažnu dinamiku razvoja tehnologije, što je u suprotnosti sa zamišlјenom prirodom normi Građanskog zakonika. Ipak, Prednacrtom GZ, u okviru dela koji se odnosi na obligacije, regulisani su izvesni imenovani ugovori. Jedan od njih je i ugovor o licenci kome je posvećena Glava XXX Prednacrta GZ, a koji je predmet ovog rada. Autorka posebno skreće pažnju na terminološku konfuziju kada je reč o definiciji predmeta ovog ugovora, koja je preuzeta iz Zakona o obligacionim odnosima.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 517164476
Uncontrolled Keywords: Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije, intelektualna svojina, imenovani ugovori, ugovor o licenci, Zakon o obligacionim odnosima
Subjects: Obligaciono pravo
Pravo intelektualne svojine
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 01 Jun 2022 19:43
Last Modified: 01 Jun 2022 19:43
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/946

Actions (login required)

View Item View Item