Items where Subject is "Obligaciono pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | J | M | P | R | S | T | V | Ć | Č | Đ
Number of items at this level: 62.

A

Aličić, Samir (2023) Il problema dei costi dell’imballaggio nel diritto serbo - una prospettiva romanistica. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 54-66. ISBN 978-99938-57-76-1

Aličić, Samir (2020) Just price and laesio enormis in Civil law and Islamic law. In: Uvod u šerijatsko pravo. Institut za uporedno pravo; Državni univerzitet Novi Pazar, Departman za pravne nauke, Beograd, pp. 133-146. ISBN 978-86-80186-61-0

Aličić, Samir (2011) Legitimacija za podizanje Akvilijanske tužbe u slučaju uništenja predmeta obligacionog odnosa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 45 (2). pp. 359-381. ISSN 0550-2179

Aličić, Samir (2023) Obligaciona odgovornost za štetu nanetu u timskim igrama loptom u klasičnom rimskom pravu. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 9-19. ISBN 978-86-82582-06-9

Aličić, Samir (2013) Procena štete po Akvilijanskoj tužbi u slučaju uništenja predmeta obligacionog odnosa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 61 (1). pp. 281-298. ISSN 0003-2565

Aličić, Samir (2011) Ulpijan, Celz i zagađenje zemljišta korovom (D. 9. 2. 27. 14). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45 (3). pp. 613-633. ISSN 0550-2179

Aličić, Samir (2023) A new possible interpretation of Digest of Justinian d.9.2.27.14: A contribution to the study of precursors of environmental law in Roman law. Pravni zapisi, 14 (2). pp. 297-314. ISSN 2217-2815

Andonović, Stefan (2019) NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI – IZMEĐU ZAKONA I PRAKSE. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 213-221. ISBN 978-86-80186-47-4

B

Banić, Slavica and Ćorić, Vesna (2018) Odstupanja Evropskog suda za ljudska prava od načela ne ultra petita prilikom dosuđivanja naknade nematerijalne štete. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 197-208. ISBN 978-86-80186-40-5

J

Jovičić, Katarina (2014) ПРАВНА ПИТАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ УГОВОРА, С ОСВРТОМ НА УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ. In: Интернет и друштво. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; Srpsko sociološko društvo, pp. 353-364. ISBN 978-86-80186-00-9

Jovičić, Katarina (2015) ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА ЗА НЕСАОБРАЗНУ УСЛУГУ. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54). pp. 112-124. ISSN 1451-3188

Jovičić, Katarina (2018) ГАРАНЦИЈА ПРОДАВЦА У ЗАКОНУ О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА И ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (4/6). pp. 711-721. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2022) Naknada štete zbog povrede poslovne tajne. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-230. ISBN 978-86-80186-83-2

Jovičić, Katarina (2014) ODREĐENJE POJMA NEIZVRŠENJA UGOVORA, S OSVRTOM NA NEIZVRŠENJE UGOVORA O PRODAJI ROBE. Strani pravni život (1). pp. 62-82. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2021) PREDVIDLJIVOST ŠTETE KAO MERA OGRANIČENJA IZNOSA NAKNADE UGOVORNE ŠTETE. In: XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Mionica, 2021. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 247-260. ISBN 978-86-80186-69-6

Jovičić, Katarina (2015) Pravila za raskid ugovora o prodaji u Nacrtu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 412-424. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2016) Pravo potrošača da odustane od ugovora. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 713-726. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2023) Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 279-297. ISBN 978-86-82582-02-1

Jovičić, Katarina (2016) SPECIFIČNOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA KOD UGOVORA ZAKLJUČENIH NA DALJINU I VAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA. Strani pravni život (1). pp. 61-72. ISSN 0039-213

Jovičić, Katarina (2015) USLOVI POD KOJIMA POVERILAC STIČE PRAVO DA RASKINE UGOVOR ZBOG NEISPUNJENJA I OGRANIČENJA ZA UPOTREBU TOG PRAVA. Strani pravni život (1). pp. 143-156. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2021) Differences of Property Transfer Systems in Europe - the challenge of substantive unification of contract law in the 21st century. In: Property law - challenges of the 21st century. Union University School of Law, Belgrade, pp. 125-140. ISBN 978-86-7952-060-9

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2023) Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete. Monografija (197). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-09-0

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2022) UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 149-170. ISBN 978-99938-57-65-5

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2018) Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu. Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (2). pp. 647-660. ISSN 0353-7919

M

Mihajlović, Aleksandar (2013) Teorijski i praktični značaj podele ugovora na jednostrane i dvostrane. In: 6th scientific conference „Students Encountering Science“ with international participation. University of Banja Luka, Banja Luka, pp. 164-165. ISBN 978-99955-710-9-2

Momčilov, Milena (2023) Odgovornost za štetu prouzrokovanu zloupotrebom elektronskog memoranduma. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 115-134. ISBN 978-86-82582-02-1

Mrvić Petrović, Nataša (2013) KRITERIJUMI ZA ODMERAVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE. In: Osiguranje i naknada štete : [zbornik radova] : XVI Međunarodni naučni skup. Intermex, Beograd, pp. 264-271. ISBN 978-86-83437-97-9 !

Mrvić Petrović, Nataša (2021) Naknada štete zbog povrede prava na život u ruskom odštetnom pravu. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd-Valjevo, pp. 203-216. ISBN 978-86-80186-69-6

Mrvić Petrović, Nataša (2023) Odgovornost za štetu nastalu upotrebom automatizovanog vozila. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 29-50. ISBN 978-86-82582-02-1

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Zlostavljanje na radu i pravo na naknadu nematerijalne štete. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу (36). pp. 181-192. ISSN 1840-0272

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2017) ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА У РУСКОМ ПРАВУ. In: Увод у право Русије. Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета, Beograd, pp. 201-214. ISBN 978-86-80186-30-6

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2020) Kaznena naknada štete u funkciji zaštite prava ličnosti. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 219-233. ISBN 978-86-80186-58-0

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2018) NAKNADA ŠTETE U OBLIKU RENTE U FRANCUSKOM I ENGLESKOM PRAVU. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 109-120. ISBN 978-86-80186-40-5

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2017) ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 179-189. ISBN 978-86-6411-013-6

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2017) Odštetna renta zbog trajno[g] povećanih potreba povređenog. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 179-189. ISBN 978-86-6411-013-6

P

Petrović, Zdravko and Mrvić Petrović, Nataša (2016) NAKNADA ŠTETE ŽRTVAMA TERORIZMA. In: Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera : zbornik radova. Ministarstvo pravde Republike Srpske, Internacionalna asocijacija kriminalista, pp. 158-167. ISBN 978-99976-669-2-5

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša and Mrvić Petrović, Nataša (2013) Lekarska greška kao razlog pravne odgovornosti lekara i zdravstvenih ustanova. Vojnosanitetski pregled : mjesečnik ljekara Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, 70 (2). pp. 207-214. ISSN 0042-8450

R

Radomirović, Ivana (2023) Consent to contract. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, XCV (2). pp. 480-531. ISSN 0017-0933

Radomirović, Ivana (2022) Pravna priroda odgovornosti organizatora sportskih priredbi. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 99-113. ISBN 978-86-80186-89-4

Radomirović, Ivana (2023) Raskid ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti – aktuelna pitanja. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 141-156.

Rajić Ćalić, Jovana (2018) Odgovornost zaposlenog za štetu koju prouzrokuje poslodavcu i trećem licu. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 81-90. ISBN 978-86-80186-40-5

Rajić Ćalić, Jovana and Stjepanović, Bogdana (2019) Odsustvo saglasnosti zakonskog zastupnika za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnikom kao mogući izvor nematerijalne štete. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, pp. 111-123. ISBN 978-86-80186-47-4

S

Stanić, Miloš and Andonović, Stefan (2020) PUNITIVNA ŠTETA – TRAGOVIMA JAVNOG PRAVA. In: Zbornik radova / XXIII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2020. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 193-205. ISBN 978-86-80186-58-0

Stjepanović, Bogdana (2023) Oslobođenјe od građanskopravne odgovornosti proizvođača vakcina protiv Covid 19 za štetne posledice izazvane vakcinacijom. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 370-399. ISBN 978-99938-57-74-7

Stjepanović, Bogdana and Radomirović, Ivana (2023) Fiksni formalni ugovori – raskid po sili zakona. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 531-548. ISBN 978-86-80186-99-3

T

Tošić, Iva (2019) Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja - Zakon o obligacionim odnosima i Prednacrt građanskog zakonika. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 2-6. jun 2019., Budva [u okviru manifestacije] XXIV Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 263-276. ISBN 978-86-7542-194-8

Tošić, Iva (2021) Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Dragan Obradović (ur.): Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2021. Strani pravni život, 65 (3). ISSN 0039-2138

V

Višekruna, Aleksandra (2017) Nanošenje štete poslovnom ugledu kompanije. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 103-113. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Višekruna, Aleksandra (2015) Pravo pravnog lica na naknadu nematerijalne štete. Pravo i privreda (4-6). pp. 182-196. ISSN 0354-3501

Vukadinović Marković, Jelena and Radomirović, Ivana (2022) Pravo na naknadu štete kao posledica povrede receptum arbitri -građansko pravna odgovornost arbitara-. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 231-245. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Ć

Ćeranić, Jelena (2018) Naknada štete pred Jedinstvenim patentnim sudom. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 171-184. ISBN 978-86-80186-40-5

Ćeranić, Jelena (2016) Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 6-10. jun 2016, Budva [u okviru manifestacije] XXI Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 133-148. ISBN 978-86-7542-169-6

Č

Čolović, Vladimir (2008) Уредба Европског парламента и Савета о меродавном праву за уговорне обавезе 593/2008 (Рим I). Evropsko zakonodavstvo, 7 (25/26). pp. 12-18. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2015) APPLICATION OF THE THEORY OF PROPER LAW TO CONTRACTUAL RELATIONS WITH THE FOREIGN ELEMENT. Strani pravni život (4). pp. 51-66. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2010) PROBLEM ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA PO LEX LOCI DELICTI COMMISSI. Strani pravni život (1). pp. 105-126. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2022) Uticaj promenjenih okolnosti i više sile na izvršenje ugovora o transferu fudbalera. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 33-47. ISBN 978-86-80186-89-4

Čolović, Vladimir and Đorđević, Aleksandar (2023) Raskid ugovora o transferu fudbalera. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 37-53. ISBN 978-86-82582-06-9

Čović, Ana (2023) Savremene bioetičke dileme i genetski inženjering – troroditeljski embrioni i GMO bebe. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 515-529. ISBN 978-86-80186-99-3

Čović, Ana and Nikolić, Oliver and Čović Ilić, Andrijana (2020) ОБЛИГАЦИОНОПРАВНО ДЕЈСТВО УГОВОРА О ФРАНШИЗИ. In: Услуге и права корисника. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке.

Đ

Đorđević, Miroslav (2014) POREKLO UGOVORA O DELU. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 572 (10). pp. 647-661. ISSN 0350-0500

Đorđević, Miroslav (2014) Struktura i posebne vrste locatio conductio operis faciendi. Strani pravni život (3). pp. 245-265. ISSN 0039-2138

This list was generated on Sat Jun 15 06:54:59 2024 CEST.