Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

[img] Text
Studija troškovi obrade kredita.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB)
Official URL: https://aks.org.rs/aks/wp-content/uploads/2021/12/...

Abstract

Predmet projekta je uporednopravna analiza pravne regulative i sudske prakse o rešavanju pitanja punovažnosti klauzula u ugovorima o kreditu kojima banke (kreditne institucije) od korisnika kredita naplaćuju troškove obrade kredita. Istraživanje je obuhvatilo: Češku, Poljsku Mađarsku, Nemačku, Austriju, Francusku, Slovačku, Bugrarsku, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Crnu Goru. Dodatno su analizirani propisi Evropske unije kao i praksa Suda pravde Evropske unije o ovom pitanju. Poseban deo ima za predmet i zakonsku regulativu u Republici Srbiji. U okviru analize propisa obuhvaćeni su samo oni propisi i njihova pravila koji su, na osnovu sprovedenog uporednopravog istraživanja, ocenjena kao relevantna za pitanje naknade troškova obrade kredita. U pogledu sistematike, analiza svakog pojedinog pravnog sistema započinje definicijom ugovora o kreditu u opštem propisu koji uređuje ugovorne odnose, kako bi se ispitalo da li je tim odredbama regulisano i pitanje naknade troškova kredita. Takođe, predstavljena su i zakonska pravila koja regulišu pitanje nepravičnih ugovornih odredaba s obzirom da se (ne)zakonitost ugovornih odredaba kojima se uređuje pravo banke da od klijenta naplati i troškove kredita razmatra upravo u svetlu tih pravila, na osnovu kojih se utvrđuje da li su te ugovorne odredbe ništave ili su punovažne. Nakon toga, izložena su rešenja specijalnih propisa iz oblasti potrošačkih ugovora o kreditu i to onih pravnih normi koje su značajne za pitanje troškova kredita i njihove naplate. Imajući u vidu da je praksa stranih nacionalnih sudova objektivno u manjoj meri dostupna za analizu nego strani nacionalni propisi, deo analize tog pitanja u radu je obavljen na osnovu raspoloživih podataka. U okviru domaćeg prava izloženi su relevantni domaći propisi, bez prakse domaćih sudova. Naime, u javnosti su dovoljno poznati stavovi domaćih sudova o pitanju prava banaka na naplatu troškova kredita s obzirom da ono već neko vreme privlači značajnu pažnju i najšire javnosti. Deo izlaganja o domaćim propisima obuhvata i odabrane stavove pravne nauke o načelima obligacionih odnosa koja su posebno značajna za ovo pitanje.

Item Type: Public Policies
Uncontrolled Keywords: banke, ugovoro o kreditu, troškovi obrade kredita
Subjects: Obligaciono pravo
Trgovinsko pravo
Pravo zaštite potrošača
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 27 Mar 2022 13:09
Last Modified: 13 Mar 2023 19:15
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/54

Actions (login required)

View Item View Item