ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА У РУСКОМ ПРАВУ

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2017) ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА У РУСКОМ ПРАВУ. In: Увод у право Русије. Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета, Beograd, pp. 201-214. ISBN 978-86-80186-30-6

[img] Text
2017 - Uvod u pravo Rusije - Mrvić Petrović, Petrović.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (128kB)
Official URL: http://iup.rs/wp-content/uploads/2019/07/Sadrzaj20...

Abstract

У фокусу рада јесте правна регулатива Руске Федерације којом се допушта право на накнаду штете и рехабилитацију лица неосновано лишеног слободе или невино осуђеног у кривичном поступку. На тај начин могуће је пратити како се у савре- меном руском друштву држава ангажује на отклањању последица кршења права грађана незаконитим поступцима државних органа. Устав Руске Федерације из 1993. у члану 53. гарантује да свако има право на нак- наду штете од државе, ако је штета претрпљена услед незаконитих радњи (или пропуштања) органа државне власти или службених лица. Сагласно уставним гаран- тијама, правни основ накнаде штете због неосноване осуде или неоснованог лишења слободе регулисан је одредбама руског Кривичнопроцесног законика у склопу ширег права на рехабилитацију оштећеног. Накнада штете се признаје за оне врсте ште- та и у оном обиму како је то предвиђено Грађанским кодексом Русије. Особено је ре- шење да се рехабилитација постиже доношењем правноснажне ослобађајуће пресуде или одустанком од оптужбе. Стога, изрека судске одлуке садржи констатовање при- знатог права на рехабилитацију. Право на рехабилитацију има и лице према коме је неосновано поднета приватна тужба, као и оштећено правно лице. Интересантна је законска одредба којом се предвиђа посебан начин поправљања штете по углед, част и достојанство лица неосновано лишеног слободе или осуђеног: јавни тужилац има обавезу да му упути у писаној форми извињење. С обзиром на то да се таква законска решења примењују већ дуже од деценије, аутори су анализу законских одре- даба допунили примерима из праксе руских судова. Решења из руског права поредили су, такође, са правом Републике Србије. И у Србији је право на накнаду штете због неосноване осуде или неоснованог лишења слободе уз рехабилитацију предвиђено у кривичном процесном праву, док се у погледу правно признатих врста штета и на- чина њихове накнаде примењују општа правила грађанског законодавства. Аутори закључују да су анализирани руски закони резултат ширих еволутивних, демократских процеса, да су прихваћена решења у погледу права на накнаду ште- те и рехабилитацију оригинална и да су настала у циљу потпунијег и ефикаснијег постизања рехабилитације невино осуђених у кривичном поступку.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 517893308
Uncontrolled Keywords: људска права, кривични поступак, накнада штете, рехабилитација, Русија
Subjects: Krivično procesno pravo
Obligaciono pravo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 13 Jun 2022 11:07
Last Modified: 13 Jun 2022 11:07
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1056

Actions (login required)

View Item View Item