Odgovornost internet posrednika za povredu žiga

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Odgovornost internet posrednika za povredu žiga. Monografije (174). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-56-6

[img] Text
2020 - Odgovornost internet posrednika za povredu žiga - Ćeranić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)

Abstract

Monografija Odgovornost internet posrednika za povredu žiga fokusira se na odgovornost internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake koju učine treća lica, korisnici onlajn platformi. Uporednopravna analiza režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga ukazuje na odsustvo harmonizacije nacionalnih i međunarodnih pristupa posrednoj odgovornosti onlajn pružalaca usluga. Budući da nije izvodlјivo analizirati sve postojeće nacionalne režime odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, u monografiji su kao reprezentativni predstavlјeni režimi odgovornosti internet posrednika u pravima Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Republike Srbije i u međunarodnom pravu. Uočava se jasna atlantska podela, tačnije razlika između pristupa koji je usvojen u Sjedinjenim Američkim Državama i pristupa kome su se priklonile evropske zemlјe. Međutim, ni unutar same Evropske unije sudska praksa država članica nije ujednačena u pogledu odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake na internetu. Što se tiče Republike Srbije, pravni režim odgovornosti za povredu žiga na internetu usklađen je sa evropskim standardima. Kada je reč o međunarodnoj ravni, bilo je pokušaja da se ovo pitanje makar delimično reguliše u okviru nekog međunarodnog pravno obavezujućeg akta. Svi pokušaji, međutim, završili su se neuspešno, tako da tzv. tvrdo međunarodno pravo ovo pitanje ne uređuje. Ipak, na terenu tzv. mekog međunarodnog prava postignuti su određeni pomaci u ovoj materiji. Što se tiče strukture monografije, ona je podelјena na sedam poglavlјa. Opšte napomene o korišćenju žigom zaštićene oznake na internetu, internet posrednicima i posrednoj odgovornosti date su na samom početku monografije (Poglavlјe I). Kada je reč o regulatornom okviru Sjedinjenih Američkih Država, u ovoj oblasti postoji samo zastareli Lanhamov zakon o žigovima (eng. Lanham Act) iz 1946. godine koji ne sadrži odredbe o posrednoj odgovornosti. Stoga su uslovi odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD rezultat sudske prakse američkih sudova (Poglavlјe II). Pitanje odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske unije danas je regulisano Direktivom o elektronskoj trgovini, koja za mnoge aspekte odgovornosti upućuje na nacionalne sudove država članica. Dakle, pitanje odgovornosti internet posrednika unutar Evropske unije nije uređeno na uniforman način (Poglavlјe III). Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga u Republici Srbiji usklađen je sa evropskim standardima i najbolјe se može sagledati kroz prizmu odredaba Zakona o žigovima, Krivičnog zakonika i Zakona o elektronskoj trgovini, dok sudska praksa u ovoj oblasti za sada ne postoji (Poglavlјe IV). Naposletku, samo međunarodno pravo, shvaćeno u smislu međunarodnih pravno obavezujućih izvora (tvrdo međunarodno pravo), ovo pitanje ne reguliše, dok meko pravo nudi određena rešenja (Poglavlјe V). Uprkos teritorijalnoj fragmentaciji režima odgovornosti internet posrednika, uporednopravno istraživanje ukazuje na to da nijedan pravni sistem ne uspeva da pruži adekvatan odgovor na potrebe učesnika interaktivne komunikacije. Dakle, postoji potreba za reformom režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga i na nacionalnom i na međunarodnom horizontu (Poglavlјe VI).

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.SR-ID 15336457
Uncontrolled Keywords: pravo intelektualne svojine, žig, žigom zaštićena oznaka, internet, odgovornost
Subjects: Pravo intelektualne svojine
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 20 Apr 2022 16:03
Last Modified: 20 Apr 2022 16:03
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/257

Actions (login required)

View Item View Item