Upotreba tuđe žigom zaštićene oznake u kontekstu umetničkog izražavanјa – osvrt na predmet Rogers v. Grimaldi

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Upotreba tuđe žigom zaštićene oznake u kontekstu umetničkog izražavanјa – osvrt na predmet Rogers v. Grimaldi. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 463-476. ISBN 978-99938-57-74-7

[img] Text
2023 - Tom_2 - Ćeranić Perišić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (465kB)
Official URL: https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik-Prav...

Abstract

Upotreba tuđe žigom zaštićene oznake u kontekstu umetničkog izražavanja već duže vreme izaziva pažnju naučne i stručne javnosti, a posebno dobija na značaju sa ubrzanim razvojem digitalne tehnologije i sve prisutnijim korišćenjem žigova u virtuelnoj realnosti, uklјučujući i metaverzum. Upotreba žigom zaštićene oznake od strane trećeg lica ne predstavlјa nužno povredu žiga. Ako se žigom zaštićena oznaka koristi za komentare ili kritiku, takvo korišćenje se ne smatra povredom na osnovu doktrine poštene upotrebe. U čuvenom pred- metu iz američke sudske prakse, Rogers v. Grimaldi, Sud je izneo mišlјenje u pogledu odnosa između povrede žigom zaštićene oznake i prava na slobodno izražavanje. Sud je stao na stanovište da bi Zakon trebalo tumačiti tako da se primenjuje na umetnička dela samo tamo gde javni interes da se izbegne zabuna potrošača nadmašuje javni interes za slobodnim izražavanjem. Da bi uspostavio balans, Sud je ustanovio široko korišćeni Rodžerov test (eng. Rogers test) koji počiva na dva faktora. Na osnovu ovog testa upotreba žiga u vezi sa umetničkim delom ne povređuje pravo žiga sve dok je naziv minimalno umetnički relevantan za proizvod i upotreba eksplicitno ne dovodi u zabludu u pogledu sadržaja, autorstva, sponzorstva ili odobrenja. Razvoj digitalne tehnologije doprineo je stvaranju novog oblika socijalne i ekonomske razmene u virtuelnoj realnosti, uklјučujući i metaverzum. Prvi sporovi u vezi sa žigom zaštićenim oznakama u virtuelnoj realnosti i metavarzumu odnose se upravo na upotrebu tuđih žigom zaštićenih oznaka u kontekstu umetničkog izražavanja.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: žigom zaštićena oznaka; umetničko izražavanje; povreda žiga; virtuelna realnost; metaverzum
Subjects: Pravo intelektualne svojine
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 13 Oct 2023 08:53
Last Modified: 13 Oct 2023 08:53
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1790

Actions (login required)

View Item View Item