Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD

Ćeranić Perišić, Jelena (2020) Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD. Pravo i privreda, 58 (3). pp. 141-155. ISSN 0354-3501

[img] Text
2020 - Pravo i privreda - Ćeranić Perišić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (149kB)
Official URL: http://www.pravniciuprivredi.org.rs/index.php/sr/a...

Abstract

Posredna odgovornost se, prema opštim pravilima o odgovornosti, zasniva na pitanju savesnosti, odnosno na pitanju da li je posrednik znao ili morao da zna da se putem njegove usluge povređuje pravo. Standard za utvrđivanje posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD je rezultat sudske prakse. U radu će biti predstavljena evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti. Ovaj standard prvi put je ustanovio Vrhovni sud SAD osamdesetih godina XX veka u predmetu Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc., i to u pogledu odgovornosti proizvođača i distributera. U decenijama koje su usledile, sudska praksa je svojim kreativnim tumačenjima proširivala opseg primene ovog standarda, najpre na operatere posredničkih tržišta, a kasnije i na onlajn pružaoce usluga. Razvoj digitalne tehnologije takođe je uticao na to da sudska praksa prilagođava standard posredne odgovornosti novonastalim okolnostima u digitalnom okruženju. Iako se, na prvi pogled, čini da se prvobitno postavljeni uslovi nisu mnogo promenili, analiza sudske prakse ukazuje da ih američki sudovi nisu tumačili "okamenjeno" i da su određene presude doprinele "labavljenju" strogih uslova posredne odgovornosti za povredu žiga. Najznačajnije presude u tom kontekstu su one u predmetima: Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc., Tiffany Inc. v. eBay Inc. i Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc. Presuda u predmetu 1-800 Contacts, Inc. v. Lens. COM, Inc. svedoči o jasnom opredeljenju američkih sudova za fleksibilnije tumačenje standarda posredne odgovornosti u kontekstu onlajn pružalaca usluga.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.SR-ID 21116425
Uncontrolled Keywords: standard posredne odgovornosti, sudska praksa, pravo SAD, povreda žiga, onlajn pružalac usluga
Subjects: Pravo intelektualne svojine
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 20 Apr 2022 16:03
Last Modified: 22 May 2022 12:14
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/255

Actions (login required)

View Item View Item