Items where Subject is "Pravo osiguranja"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Library (157)
    • Pravo osiguranja (157)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items at this level: 156.

G

Glintić, Mirjana (2022) КЛАСИФИКАЦИЈА РИЗИКА КАО ОСНОВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 541-560. ISBN 978-86-6083-083-0

Glintić, Mirjana (2021) Agregacije šteta u skladu sa načelima o ugovornom pravu reosiguranja. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 373-385. ISBN 978-86-80186-69-6

Glintić, Mirjana (2023) Dejstvo prorogacione klauzule u ugovorima o osiguranju velikih rizika – Odluka Suda pravde Evropske unije u predmetu Balta. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 479-498. ISSN 03543501

Glintić, Mirjana (2023) Korišćenje genetskih podataka u pravu osiguranja. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 553-569. ISBN 978-86-80186-99-3

Glintić, Mirjana (2022) Kumulacija prava na osiguranu sumu i prava na naknadu štete kod osiguranja lica. Monografija (187). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-94-8

Glintić, Mirjana (2017) Nachteile der Unfallzusatzversicherung im österreichischen Recht. In: Versicherungsgeschichte Österreichs (Istorija osiguranja Austrije) Der Umbruch Europas und das digitale Versicherungszeitalte. Tronik, Wien, pp. 489-504. ISBN 978-86-915647-1-1

Glintić, Mirjana (2023) Nedostaci dobrovoljnog osiguranјa od zemljotresa. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 417-431. ISBN 978-86-905458-0-3

Glintić, Mirjana (2022) Nedostaci u regulisanju osiguranja troškova pravne zaštite u zakonodavstvu Republike Srbije. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 732-751. ISSN 0354-3501

Glintić, Mirjana (2022) Obavezno osiguranje od autoodgovornosti električnih trotineta kao preduslov zaštite trećih lica. In: Zbornik radova sa 35. Susrtea Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 385-400. ISBN 978-86-81956-13-7

Glintić, Mirjana (2022) Obavljanje poslova koji nisu poslovi osiguranja od strane osiguravajućih društava. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 495-507. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Glintić, Mirjana (2020) Odnos prestacija osiguravača po osnovu više ugovora o osiguranju lica. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 423-436. ISBN 978-86-80186-58-0

Glintić, Mirjana (2021) Održivost načela krajnje dobre vere u ugovornom pravu reosiguranja. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 455-469. ISBN 978-86-81956-08-3 (serija); 978-86-81956-05-2

Glintić, Mirjana (2019) Ograničenja izbora načela ugovornog prava reosiguranja kao merodavnog prava. Pravni život (11). pp. 171-185. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2019) Opravdanost primene polno neutralnih premija osiguranja. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 393-408. ISBN 978-86-6083-060-1

Glintić, Mirjana (2019) Osiguranje poverenja kao instrument zaštite imovine privrednih društava. Pravo i privreda, 57 (7-9). pp. 539-552. ISSN 0354-3501

Glintić, Mirjana (2020) Osnovne karakteristike osiguranja od odgovornosti za štetu po životnu sredinu. In: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović: međunarodna naučna konferencija. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 555-570. ISBN 978-86-903009-9-0; 978-86-903009-7-6

Glintić, Mirjana (2020) Osnovne karakteristike osiguranja života korisnika kredita. Pravo i privreda, 58 (3). pp. 237-253. ISSN 0354-3501

Glintić, Mirjana (2021) Pokriće po osnovu ugovora o osiguranju prekida rada tokom pandemije kovida 19. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 143-154. ISBN 978-86-80186-67-2

Glintić, Mirjana (2017) Razlike između osiguranja života i osiguranja od posledica nesrećnog slučaja u pogledu kumulacije prava. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 554-566. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Glintić, Mirjana (2019) Regulisanje mešovite pravne prirode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u propisima Republike Srbije. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 449-461. ISBN 978-86-80186-47-4

Glintić, Mirjana (2022) Regulisanje odnosa obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u zakonodavstvu Republike Srbije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 11-15. juna 2022, Budv. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 355-370.

Glintić, Mirjana (2018) Rešavanje sporova pred ombudsmanom u osiguranju - s posebnim osvrtom na ombudsmana u osiguranju Savezne Republike Nemačke. Pravo i privreda (7-9). pp. 359-372. ISSN 0354-3501

Glintić, Mirjana (2023) Sajber osiguranje kao nova vrsta osiguranja – postoji li potreba za novom klasifikacijom osiguranja –. In: Međunarodni pravni odnosi i pravda : zbornik radova 36. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 465-482. ISBN 978-86-81956-19-9; 978-86-81956-22-9

Glintić, Mirjana (2022) Schicksal der Betriebschliessungsversicherung vor den deutschen und österreicischen Gerichten. In: Wertewandel und Werterenaissance in Zeiten der Pandemie und Klimakrise. Tronik dizajn, Beograd, pp. 543-560. ISBN 978-86-81686-05-8

Glintić, Mirjana (2016) Stručne kvalifikacije zastupnika i posrednika u pravu osiguranja Republike Srbije. Pravo i privreda (7-9). pp. 636-649. ISSN 0354-3501

Glintić, Mirjana (2015) Uspostavljanje 29. pravnog režima za ugovorno pravo osiguranja kao uslov funkcionisanja unutrašnjeg evropskog tržišta. Pravni život (10). pp. 229-244. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2023) Uticaj reosiguranja na prestacije osiguravača u primarnom ugovoru o osiguranju. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 507-524. ISBN 978-86-82582-02-1

Glintić, Mirjana (2020) Zaštita prava slabije ugovorne strane u skladu sa Principima evropskog ugovornog prava osiguranja. Strani pravni zivot, 64 (3). pp. 57-73. ISSN 0039-2138

J

Jovičić, Katarina (2017) ОДГОВОРНОСТ ПРОДАВЦА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ СТВАРИ. In: Увод у право Русије. Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета, Beograd, pp. 303-313. ISBN 978-86-80186-30-6

Jovičić, Katarina (2018) FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 131-141. ISBN 978-86-80186-40-5

Jovičić, Katarina (2017) ODNOS UGOVORNE KAZNE I NAKNADE ŠTETE. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 219-227. ISBN 978-86-6411-013-6

Jovičić, Katarina (2019) UTICAJ PONAŠANJA POVERIOCA NA ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 147-158. ISBN 978-86-80186-47-4

Jovičić, Katarina (2020) UZROČNOST I NAKNADA ŠTETE. In: XXIII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2020. Institut za uporedno pravo, pp. 235-248. ISBN 978-86-80186-58-0

K

Kostić, Jelena (2017) EVROPSKI SISTEM OSIGURANJA DEPOZITA I OSIGURANJE DEPOZITA U REPUBLICI SRBIJI. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 387-400. ISBN 978-86-6411-013-6

Kostić, Jelena (2018) INVESTIRANJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE SRBIJE. In: XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 463-475. ISBN 978-86-80186-40-5

Kostić, Jelena and Janjić, Vesna (2016) FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE I USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE. In: Naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 409-423. ISBN 978-86-6411-011-2

Kostić, Jelena and Ranaldi, Valentina (2021) INVESTMENT POLICY OF INSURANCE COMPANIES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE EU ACCESSION PERSPECTIVE1. In: Zbornik radova / XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Mionica, 2021. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 311-323. ISBN 978-86-80186-69-6

M

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2019) Definisanje kriterijuma za određivanje nadležnosti u sporovima osiguranja sa elementom inostranosti – sa osvrtom na rešenja u zakonodavstvu Polјske. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 389-402. ISBN 978-86-80186-47-4

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2021) Distribucija proizvoda osiguranja sa investicionim karakterom i obaveze posrednika (sa posebnim osvrtom na odredbe Direktive 2016/97 o distribuciji osiguranja). In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, pp. 387-401. ISBN 978-86-80186-69-6

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2020) Osiguranje od katastrofalnih rizika (sa osvrtom na rizik pandemije). In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 339-353. ISBN 978-86-80186-58-0

Mrvić Petrović, Nataša (2014) ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE U SUDSKOJ PRAKSI U REPUBLICI SRBIJI. In: Osiguranje, naknada štete i parnični postupak. Intermex, Beograd, pp. 413-421. ISBN 978-86-6411-002-0

Mrvić Petrović, Nataša and Glintić, Mirjana (2023) Prevarni postupci u delatnosti osiguranјa. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 239-259. ISBN 978-86-82582-11-3

Mrvić Petrović, Nataša and Kostić, Jelena (2019) NAKNADA ŠTETE PROUZROKOVANE FISKALNIM KRIVIČNIM DELOM. In: Finansijski kriminalitet i korupcija, 18-19. oktobar 2019. godine Vršac. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 295-306. ISBN 978-86-80186-49-8

Mrvić Petrović, Nataša and Mihajlović, Nikola and Petrović, Zdravko (2003) Vanugovorna odgovornost države za štetu pričinjenu njenim građanima. Vojnoizdavački zavod : Institut za uporedno pravo, Belgrade. ISBN 86-335-0129-5

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2016) COMPENSATION FOR SUFFERED PHYSICAL PAINS. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (4). pp. 9-19. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2010) NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE ILI NEOSNOVANE OSUDE U STRANIM ZAKONODAVSTVIMA. Strani pravni život (3). pp. 7-32. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2021) Naknada štete u obliku rente zbog telesne povrede ili smrti. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-70-2

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2022) PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NERAZUMNOG TRAJANJA UPRAVNOG POSTUPKA. In: Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 143-214. ISBN 978-86-80186-83-2

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2016) Prevare u osiguranju – bagatelni ili organizovani kriminalitet? In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 323-333. ISBN 978-86-80186-17-7

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir and Dožić, Nikola and Nikolić, Aleksandra (2013) Der Status auslandischer Versicherungsgessellschaften in Serbien. In: Versicherungsgeschichte Osterreichs; "Ethik-Nachhaltigkeit-Versicherung". Tronik dizajn, Beograd, pp. 351-366. ISBN 978-86-915647-2-8

N

Nikolić, Oliver (2017) NAKNADA ŠTETE I JURISPRUDENCIJA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 190-199. ISBN 978-86-6411-013-6

Nikolić, Oliver (2017) Naknada štete i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 190-199. ISBN 978-86-6411-013-6

Nikolić, Oliver and Čović, Ana (2018) NAKNADA ŠTETE U MEĐUDRŽAVNIM SPOROVIMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 277-286. ISBN 978-86-80186-40-5

Novaković, Olivera and Tošić, Iva (2021) OSIGURANJE OD OTKAZIVANJA FUDBALSKIH DOGAĐAJA. In: Srpski fudbal : uporednopravni izazovi i perspektive. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 73-83. ISBN 978-86-80186-74-0

P

Petrović, Zdravko and Mrvić Petrović, Nataša (2015) FEAR AS A FORM OF NON-PECUNIARY DAMAGE. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (4). pp. 31-41. ISSN 0039-2138

R

Rajić Ćalić, Jovana and Tošić, Iva (2023) Profilisanje i automatizovano donošenje odluka od osiguravajućeg društva u svetlu zaštite podatka o ličnosti. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 571-583. ISBN 978-86-80186-99-3

Ranaldi, Valentina and Kostić, Jelena (2022) FINANCIAL STABILITY AND INSURANCE COMPANIES IN THE CONTEXT OF PROPOSED AMENDMENTS OF THE DIRECTIVE 2009/138/EC. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 447-458. ISBN 978-86-80186-83-2

Ranaldi, Valentina and Kostić, Jelena (2023) Risk management in insurance vs discrimination. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 369-385. ISBN 978-86-82582-02-1

S

Stanić, Miloš (2017) SPORT(ISTI) I OSIGURANJE. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex , Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 490-500. ISBN 978-86-6411-013-6

Stanić, Miloš and Đorđević, Miroslav (2019) DIE ENTWICKLUNG UND DAS POSITIVE RECHT DER VERSICHERUNG SERBIENS. In: Versicherungsgeschichte Österreichs. Tronik dizajn, pp. 109-124. ISBN 978-86-81686-01-0

T

Tošić, Iva (2021) РАСТУЋИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА И ЊЕГОВ РАЗВОЈ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. In: Зборник радова са онлајн конференције Удружења правника у привреди и часописа „Право и привреда“ (21. децембар 2021. године). Удружење правника у привреди Србије, Beograd, pp. 91-107. ISBN 978-86-901728-1-8

Tošić, Iva (2019) ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА. Pravo i privreda (7-9). pp. 586-601. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva (2022) Fudbalski agenti-ugovor o posredovanju i osiguranje od profesionalne odgovornosti. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 185-195. ISBN 978-86-80186-89-4

Tošić, Iva (2017) ИЗАЗОВИ У ИМЛЕМЕНТАЦИЈИ ДИРЕКТИВЕ СОЛВЕНТНОСТ II У СРБИЈИ. Pravo i privreda (7-9). pp. 526-541. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva (2017) NADZOR OSIGURANJA- DIREKTIVA SOLVENTNOST II. Strani pravni život (2). pp. 147-162. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2020) OSIGURANJE OD INTERNET RIZIKA. In: Zbornik radova / XXIII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2020. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 437-449. ISBN 978-86-80186-58-0

Tošić, Iva (2017) OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 501-514. ISBN 978-86-6411-013-6

Tošić, Iva (2016) OSNOVNE KARAKTERISTIKE CMR KONVENCIJE. Strani pravni život, 60 (2). pp. 261-275. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2023) Odnos funkcije praćenja usklađenosti poslovanja i pravnog odeljenja osiguravajućeg društva u svetlu odredaba direktive Solventnost II. Strani pravni život, 67 (3). pp. 491-505. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2021) Osiguranje od internet rizika i nova regulativa u oblasti zaštite podataka o ličnosti. In: Zbornik radova / XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Mionica, 2021. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 467-476. ISBN 978-86-80186-69-6

Tošić, Iva (2023) Osiguranјe verskih objekata – izazovi i moguća rešenјa. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 1167-1184. ISBN 978-86-82582-04-5

Tošić, Iva (2017) PREVARA U OSIGURANJU I NJENE VRSTE. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo,, Beograd, pp. 269-282. ISBN 978-86-80186-26-9, 978-86-80756-03-5

Tošić, Iva (2019) Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja - Zakon o obligacionim odnosima i Prednacrt građanskog zakonika. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 2-6. jun 2019., Budva [u okviru manifestacije] XXIV Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 263-276. ISBN 978-86-7542-194-8

Tošić, Iva (2018) Prevara u osiguranju motornih vozila. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 277-288. ISBN 978-86-80186-39-9; 978-86-80756-12-7

Tošić, Iva (2017) RAZVOJ KONCEPTA AUTOODGOVORNOSTI U PRAVU EVROPSKE UNIJE. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (12). pp. 467-480. ISSN 0350-0500

Tošić, Iva (2019) RAZVOJ SISTEMA OSIGURANJA DEPOZITA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – IZAZOVI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA. Strani pravni život, 63 (2). pp. 57-69. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2021) UTICAJ PANDEMIJE VIRUSA KOVID 19 NA OSIGURANJE OD INTERNET RIZIKA. In: Pandemija Kovida 19 : pravni izazovi i odgovori. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 155-164. ISBN 978-86-80186-67-2

Tošić, Iva (2023) Usklađenost poslovanja u osiguravajućim društvima – koje su obaveze compliance officer-a? In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 539-552. ISBN 978-86-82582-02-1

Tošić, Iva (2022) Usklađivanje prava osiguranja Republike Srbije sa Direktivom Solventnost II. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-170. ISBN 978-86-80186-96-2

Tošić, Iva (2017) Uticaj Direktive Solventnost II na sektor osiguranja u Evropi. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 301-313. ISSN 2232-9668

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Odgovornost zdravstvene ustanove za greške svojih zaposlenih (lekarska greška) i osiguranje od odgovornosti. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 782-801. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Regulativa o zaštiti podataka o ličnosti kao mehanizam zaštite potrošača usluga osiguranja. In: Zbornik radova sa 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 431-444. ISBN 978-86-81956-13-7

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2023) Usklađenost poslovanјa u osiguravajućim društvima. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 611-625. ISBN 978-99938-57-74-7

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2020) УТИЦАЈ НОВЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НА РАД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА. In: Заштита података о личности у Србији : зборник радова. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 93-103. ISBN 978-86-80186-59-7

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2019) ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA SPORTSKE PRIREDBE. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 471-481. ISBN 978-86-80186-47-4

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2018) VRSTE OSIGURANJA U SPORTU (REGULATIVA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU). In: XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 517-528. ISBN 978-86-80186-40-5

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2022) ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANjA- ANALIZA ZA- KONODAVNOG OKVIRA REPUBLIKE SRBIJE. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 509-520. ISBN 978-86-80186-83-2

V

Vukadinović Marković, Jelena (2017) Dužnost ugovarača osiguranja da prijavi okolnosti od značaja za ocenu rizika u ugovorima o osiguranju. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 362-372. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Z

Zirojević, Mina (2015) Legal and Health System in Serbia. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 197-201. ISBN 978-86-7117- 452-7

Ć

Ćeranić, Jelena (2016) NEKA SPORNA PITANJA U VEZI SA NAKNADOM ŠTETE U SLUČAJU POVREDE KOMUNITARNOG ŽIGA. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 58-71. ISBN 978-86-6411-011-2

Ćeranić, Jelena (2017) ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE POJEDINCIMA ZBOG POVREDE PRAVA EU. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 89-102. ISBN 978-86-6411-013-6

Č

Čolović, Vladimir (2020) BANKE KAO ZASTUPNICI U OSIGURANJU (BANKOOSIGURANJE). Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, X (1). pp. 136-150. ISSN 2232-8823

Čolović, Vladimir (2023) Cilj kod osiguranјa od odgovornosti. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 297-312. ISBN 978-86-6083-086-1

Čolović, Vladimir (2017) Diskriminacija kod određivanja premije osiguranja. Pravo i privreda, 55 (7-9). pp. 363-377. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2010) Društvo za uzajamno osiguranјe u zakonodavstvu Republike Srpske - nedoumice i greške. Pravna riječ. pp. 589-604. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2001) Jугословенски Закон о осигурању имовине и лица и Интер биро споразум. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 38 (5/8). pp. 667-675. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2012) KLUPSKO OSIGURANJE KAO OBLIK OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI BRODARA (sa osvrtom na neka opšta pitanja transportnog osiguranja). In: Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku. Intermex, Beograd, pp. 46-60. ISBN 978-86-83437-97-9

Čolović, Vladimir (2019) Klauzule kod osiguranјa od odgovornosti kao instrument zaštite osiguravača. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 111-128. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2012) Kontrola rizika i osiguranje. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 2 (2). pp. 124-141. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2016) Likvidacija (stečaj) osiguravajućih društava po odredbama Uredbe Solventnost II. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56-57). pp. 200-213. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2012) Mere Narodne banke Srbije protiv osiguravajućeg društva u slučaju nepostupanja po pravilima o upravljanju rizikom. Pravo - teorija i praksa, 29 (10-12). pp. 1-14. ISSN 0352-3713

Čolović, Vladimir (2011) NAKNADA IZ OSIGURANJA KAO JEDAN OD OBLIKA ZAŠTITE PRAVA PACIJENATA. In: Osiguranje, naknada štete, i novi građanski sudski postupci. Intermex, Beograd, pp. 291-309.

Čolović, Vladimir (2014) Nepoštene odredbe u ugovoru o osiguranјu. Pravna riječ (40). pp. 509-526. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2018) OPŠTI I POSEBNI USLOVI OSIGURANJA KAO SASTAVNI DEO UGOVORA O OSIGURANJU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 109-123. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2010) OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI. Strani pravni život (3). pp. 33-56. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2014) OSIGURANJE POLJOPRIVREDE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA. In: Elementarne nepogode i vanredne situacije : zbornik radova. Intermex, Institut za uporedno pravo, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 84-101. ISBN 978-86-6411-005-1

Čolović, Vladimir (2010) OSNOVNE KARAKTERISTIKE REGULISANJA STEČAJA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U HRVATSKOJ, CRNOJ GORI I REPUBLICI SRPSKOJ (sa osvrtom na pravo EU i zakonodavstvo Srbije). In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 549-566. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2014) Obaveza obaveštavanja ugovarača osiguranja i osiguranika kao vid zaštite potrošača. Pravo i privreda, 52 (4-6). pp. 565-579. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2018) Osigurani slučaj i osigurani rizik. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 323-337. ISBN 978-86-80186-40-5

Čolović, Vladimir (2022) Osiguranje od kovida-19: osnovno ili dodatno pokriće od rizika osiguranja. In: Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 5-19. ISBN 978-86-80186-88-7

Čolović, Vladimir (2023) Osiguranje ratnih rizika. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 399-416.

Čolović, Vladimir (2016) Osiguranјe od odgovornosti javnih beležnika (zakonodavstvo Republike Srpske i zakonodavstva pojedinih zemalјa u regionu). Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 125-142. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2010) Osiguravajuća društva : zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-70-9

Čolović, Vladimir (2021) Osnovne karakteristike tontine osiguranja. Pravo i privreda, 59 (3). pp. 268-284. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2011) PREVARE U OSIGURANJU AUTOODGOVORNOSTI. Revija za kriminologiju i krivično pravo (2/3). pp. 325-340. ISSN 1820-2969

Čolović, Vladimir (2013) PRIMENA PROJEKTA "SOLVENTNOST II" I MERE KOJE SU PREDVIĐENE U ZAKONU O OSIGURANJU SRBIJE U SLUČAJU NEPRIMENE PRAVILA O UPRAVLJANJU RIZIKOM. In: Osiguranje i naknada štete. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 28-43.

Čolović, Vladimir (2021) Pandemija kao katastrofalni rizik – izazov za delatnost osiguranja. In: Izazovi pravnom sistemu. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, pp. 150-167. ISBN 978-99938-57-62-4

Čolović, Vladimir (2021) Položaj stranih osiguravajućih društava u Srbiji u vezi sa odredbom člana 84 Ustava Republike Srbije. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 61-73. ISBN 978-86-80186-72-6

Čolović, Vladimir (2020) Pravna priroda osiguranja od odgovornosti. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 10 (10). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2019) Prenos portfelja osiguranja. Pravo i privreda, 57 (7-9). pp. 486-500. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2012) Primena pravila imovinskog osiguranјa na osiguranјe od posledica nesrećnog slučaja. Pravna riječ (32). pp. 191-208. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2012) Regulisanej stečaja osiguravajućih društava u zakonodavstvu Republike Srpske. In: Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo - praksa : zbornik radova. Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske ; Laktaši, Banja Luka, pp. 266-282. ISBN 978-99955-57-68-3

Čolović, Vladimir (2014) Regulisanje nadležnosti u stvarima koje se odnose na osiguranje po odredbama Uredbe EU 1215/2012. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 63 (11). pp. 463-476. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2016) Reorganizacija osiguravajućih društava po direktivi 'Solventnost II'. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 540-554. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2018) Reosiguranјe kao instrument zaštite osiguravača. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 149-168. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2014) Rizik kao osnovni element osiguranјa. In: Vladavina prava i pravna država u regionu. Pravni fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 517-535. ISBN 978-99938-57-31-0

Čolović, Vladimir (2011) Saosiguranje kao zaštita od multiplikacije rizika. Pravo i privreda (4-6). pp. 744-757. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2013) Sopstvena (keptiv) osiguravajuća društva. Pravo i privreda, 50 (7-9). pp. 215-228. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2015) Sporazum o pitanjima sukcesije – zaštita privatne svojine. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 5 (5). pp. 40-53. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2018) Status distributera osiguranja po novoj Direktivi EU. Evropsko zakonodavstvo (64). pp. 62-76. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2021) Status korisnika osiguranja iz ugovora o osiguranju života kao naslednika. In: Liber amicorum : проф. др Мирко Васиљевић. Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво, Beograd, pp. 313-328. ISBN 978-86-7630-952-8

Čolović, Vladimir (2011) Status posrednika u osiguranјu. Pravna riječ (28). pp. 205-221. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2012) Tradicionalni i alternativni načini distribucije osiguranja (sa osvrtom na bankoosiguranje). Pravo i priveda, 49 (7-9). pp. 436-449. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2015) Treće oštećeno lice. In: Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete : XVIII međunarodni naučni skup : zbornik radova. Intermex, Beograd, pp. 110-124.

Čolović, Vladimir (2011) Ugovor o osiguranju u uredbi EU "Rim 1". In: Зборник на трудови од деветтата Конференција за Меѓународно приватно право Најнови тенденции во европското меѓународно приватно право - предизвици за законодавците на земјите на југо-источна Европа, 23 Септември, 2011. Правен факултет "Јустинијан Први", Skopje, pp. 25-37.

Čolović, Vladimir (2015) Upravljanje rizikom u privrednim društvima. EMC Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 10 (2). pp. 237-252. ISSN 2232-8823

Čolović, Vladimir (2016) Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju. In: Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 395-408. ISBN 978-86-6411-011-2 (Intermex)

Čolović, Vladimir (2012) Uticaj primene projekta Solventnost II (Direktiva EU br. 2009/138/EC) na osiguravajuća društva u Srbiji. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 257-372. ISBN 978-86-7067-164-5

Čolović, Vladimir (2020) Utvrđivanјe momenta nastanka osiguranog slučaja kod osiguranјa od odgovornosti. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу / главни и одговорни уредник Рајко Кузмановић (62). pp. 439-456. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2020) Višestruko zastupanje u osiguranju - sa posebnim osvrtom na ovlašćenja zastupnika i njegov status prema posredniku - brokeru. Pravo i privreda, 58 (2). pp. 100-117. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2018) Vremensko ograničenje obaveze osiguravača - primena claim's made klauzule kod osiguranja od odgovornosti. Pravo i privreda, 56 (7-9). pp. 251-265. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2013) Zastarelost regresnih zahteva u osiguranјu. Pravna riječ (36). pp. 193-207. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2017) Zastarelost regresnog zahteva kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 349-361. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Čolović, Vladimir (2015) Zastarelost zahteva za naknadu štete kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 590-604. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir and Magdalena, Makiela (2022) ISPLATNI REDOVI U STEČAJNOM POSTUPKU PROTIV OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 431-445. ISBN 978-86-80186-83-2

Čolović, Vladimir and Makiela, Magdalena (2023) Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 405-420. ISBN 978-86-82582-02-1

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2014) Crop insurance: Risks and models of insurance. Ekonomika poljoprivrede, 61 (3). pp. 561-573. ISSN 0352-3462

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2015) Versicherungsvertrag mit einem element der auslandlichkeit Recht der EU und Gesetzgebungen von Serbien, Nowegen und USA. In: Versicherungsgeschichte Österreichs. Tronik dizajn, Beograd, pp. 515-529. ISBN 978-86-915647-5-9

Čolović, Vladimir and Opačić, Ana (2015) Direktna tužba kod osiguranјa od odgovornosti. Pravna riječ (43). pp. 141-159. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko (2015) Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ. Evropska revija za pravo osiguranja : časopis za teoriju i praksu osiguranja (4). pp. 30-39. ISSN 2334-7597

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Mrkšić, Dragan (2016) Basic characteristics of livestock insurance in Serbia: With reference to the some elements of this type of insurance in some non-European and European countries. Ekonomika poljoprivrede, 63 (3). pp. 905-918. ISSN 0352-3462

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Tešić, Aleksandra (2015) Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i ostalih zdravstvenih radnika. Vojnosanitetski pregled, 72 (1). pp. 82-87. ISSN 2406-0720

Čolović, Vladimir and Tešić, Aleksandra (2014) UPOZNAVANJE SA OPŠTIM USLOVIMA OSIGURANJA KAO USLOV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OSIGURANJU. In: Osiguranje, naknada štete i parnični postupak. Intermex, Beograd, pp. 77-96. ISBN 978-86-6411-002-0

Čović, Ana (2017) ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REGULATIVA U OVOJ OBLASTI. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 133-147. ISBN 978-86-6411-013-6

Đ

Đorđević, Miroslav (2012) NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U RIMSKOM PRAVU. In: Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku / XV Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2012. Intermex, Beograd, pp. 333-344. ISBN 978-86-83437-97-9

Đurić, Vladimir and Aleksić, Siniša (2016) ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU NASTALU RADOM UPRAVE -Uticaj istorijskog razvitka i komparativnih rešenja na teorijsko poimanje i ustavno uređenje -. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 72-87. ISBN 978-86-6411-011-2

This list was generated on Sun Apr 14 11:46:17 2024 CEST.