FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE

Jovičić, Katarina (2018) FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 131-141. ISBN 978-86-80186-40-5

[img] Text
2018 - ONŠ - Jovičić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (391kB)

Abstract

Institut naknade štete je kompleksan i vremenom se menja prilagođavajući se uslovima realnog života. Više je pitanja koja se u tom kontekstu mogu analizirati, a u ovom radu to je odnos zatezne kamate i naknade štete, posmatrano iz ugla ostvarenja funkcije zatezne kamate kao naknade štete i kao sredstva pritiska na odgovorno lice da iznos obeštećenja isplati bez odugovlačenja. U tom smislu u radu se analizira institut zatezne kamate, a potom se izlažu specifičnosti odmeravanja naknade materijalne štete i pravične naknade nematerijalne štete. Ukazuje se da te specifičnosti odlučujuće utiču na dospeće obaveze na naknadu štete, te na, u tom kontekstu, neodgovarajuće rešenje srpskog pravu u kome se primenjuje jedinstveno pravilo da naknada štete dospeva danom presuđenja. Ovo pravilo, adekvatno za obračun materijalne štete, po mišljenju autora ne odgovora za nematerijalnu štetu, jer pogoduje odgovornom licu i omogućava mu da bez objektivnog razloga odugovlači sa isplatom naknade. Time se položaj oštećenog pogoršava jer on posledice nematerijalne štete trpi duže vreme i one su intenzivnije. Umesto zaključka predlaže se donošenje izričitog pravila o dospelosti obaveze pravične naknade i to na dan kada oštećeni opomene odgovorno lice, uz istovremeno prezentovanje dokaza kojima se utvrđuju svi elementi nastale štete. Jedino tako će biti nesporno da odgovorno lice duguje kamatu od dana saznanja za štetu i pod tim pritiskom će biti više motivisan da bez odlaganja isplaćuje pravične novčane naknade štete.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 517829052
Uncontrolled Keywords: naknada štete, materijalna šteta, nematerijalna šteta, dospelost obaveze naknade štete, zatezna kamata
Subjects: Pravo osiguranja
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 18 May 2022 11:33
Last Modified: 18 May 2022 11:33
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/728

Actions (login required)

View Item View Item