Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko (2015) Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ. Evropska revija za pravo osiguranja : časopis za teoriju i praksu osiguranja (4). pp. 30-39. ISSN 2334-7597

[img] Text
Evr.revija za p.osigur..pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (463kB)
Official URL: http://www.erevija.org/articl.php?id=181

Abstract

Donošenje novog Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje Srbije nije dovelo do značajnijih promena u regulisanju stečaja osiguravajućih društava. Kao i ranije, opet se postavlja pitanje zbog čega su, istim zakonom, uređeni stečaj i likvidacija i banaka i osiguravajućih društava. Banke i osiguravajuća društva svrstavamo u fi nansijske organizacije koje su po svom statusu, obliku i delatnosti drugačije od ostalih subjekata. Međutim, banke i osiguravajuća društva su međusobno različiti subjekti, iako uslovno oba možemo defi nisati kao fi nansijske subjekte. Takođe, nije jasna uloga Agencije za osiguranje depozita u stečaju osiguravajućih društava, budući da ni zakonodavstvo koje reguliše navedenu Agenciju, nije bliže regulisalo tu ulogu. U radu se postavljaju i druga sporna pitanja vezana za regulisanje ove oblasti. To se odnosi i na usklađivanje domaćih pravila o stečaju osiguravajućih društava sa Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta o reorganizaciji i likvidaciji osiguravajućih društava br. 2001/17/EC. U radu se objašnjavaju pojmovi reorganizacija i likvidacija, koje koristi Direktiva, a koji imaju drugačije značenje u našem zakonodavstvu. Ističe se da je osnovni cilj Direktive unifi kacija pravila u ovoj oblasti, s tim, što je reč o ograničenoj unifi kaciji, imajući u vidu da se regulisanje pojedinih faza u postupcima reorganizacije i likvidacije uređuje po pravilima domaće zemlje, u kojoj se rešava pojedina faza. Na kraju, autori navode nekoliko predloga za buduće izmenjeno regulisanje ove oblasti, koje je, po njihovom mišljenju, neophodno za funkcionisanje sistema osiguranja u našoj zemlji.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.SR-ID - 197415692
Uncontrolled Keywords: siguravajuća društva, stečaj, reorganizacija, Direktiva 2001/17/EC, Agencija za osiguranje depozita
Subjects: Pravo osiguranja
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 20 May 2022 18:58
Last Modified: 20 May 2022 18:58
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/791

Actions (login required)

View Item View Item