Items where Subject is "Ljudska i manjinska prava"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Library (210)
    • Ljudska i manjinska prava (210)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items at this level: 210.

A

Andonović, Stefan (2019) ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈЕ ОБРАЂУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. In: Државно-црквено право кроз векове : [зборник радова са међународне научне конференције. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 457-470. ISBN 978-86-80186-52-8

Andonović, Stefan (2020) ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ. In: Заштита података о личности у Србији : зборник радова. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 117-128. ISBN 978-86-80186-59-7

Andonović, Stefan (2019) NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI – IZMEĐU ZAKONA I PRAKSE. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 213-221. ISBN 978-86-80186-47-4

Andonović, Stefan (2021) OSVRT NA PITANJE USTAVNOSTI MOGUĆIH OGRANIČENJA PRAVA GRAĐANA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI. In: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Insitut za uporedno pravo, Beograd, p. 9. ISBN 978-86-80186-76-4

Andonović, Stefan (2017) PRAVO NA SPORT KAO LJUDSKO PRAVO. Strani pravni život (3). pp. 131-144. ISSN 0039-2138

Andonović, Stefan and Prlja, Dragan (2020) Osnovi prava zaštite podataka o ličnosti. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-57-3

Antonijević, Milan and Mihajlović, Aleksandar (2023) Vodič za primenu domaćih antidiskriminacionih propisa u cilјu unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Čivning društvo Srbije, Beograd.

B

Bezbradica, Anja and Marković, Vasilije (2022) Test(ovi) balansiranja i ograničenje prava na pristup informacijama od javnog značaja u srpskom pravu. In: Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 173-200. ISBN 978-86-6083-083-0

Breneselović, Luka (2013) О заштити основних права у Србији у светлу лоше оцене Европске комисије - разлози ниског степена стварне заштите основних права у Републици Србији и неопходне мере за њено побољшање. Evropsko zakonodavstvo, 12 (43/44). pp. 335-360. ISSN 1451-3188

Breneselović, Luka (2013) O poništavanju akata van državne nadležnosti (suverenosti) i problemu pravne kulture. In: Monism & Dualism. Faculty of Law : Institute of Comparative Law : Institute of International Politics and Economics, Beograd, pp. 635-644. ISBN 978-86-7067-181-2

G

Gasmi, Gordana (2016) European Cornerstones of Women’s Human Rights – Case Study of Serbia. In: Gender Equality in Defence System – Accomplishments and Trends. Institute of Strategic Research; Media Center "Odbrana", Belgrade, pp. 23-38. ISBN 978-86-81121-15-3

Gasmi, Gordana (2019) European Legal Standards of Combating Violence against Women and Domestic Violence. Nauka i društvo, 10 (1). pp. 26-45. ISSN 2335-0792

Gasmi, Gordana (2018) European legal principles on human rights and democracy - importance for the Western Balkans. Fiat Iustitita (1). pp. 159-174. ISSN 1224-4015

Gasmi, Gordana (2019) Global significance of European standards of women human rights’ protection in domain of gender based and domestic violence. Fiat Iustitita (1). pp. 125-140. ISSN 1224-4015

Gasmi, Gordana (2016) Principi nediskriminacije i savesnog ispunjavanja obaveza države – Teorijski pogled na Istanbul Konvenciju Saveta Evrope i praksu Evropskog suda za lјudska prava. Kultura polisa, 13 (29). pp. 149-167. ISSN 1820-4859

Gasmi, Gordana (2021) Tenth Anniversary of the Istanbul Convention of the Council of Europe – Relevant Aspects. Nauka i društvo, 8 (1). pp. 34-55. ISSN 2335-0792

Gasmi, Gordana and Lutovac, Mitar and Prlja, Sanja (2017) International norms protecting children’s human rights – Case study of Serbia. Fiat Iustitita (1). pp. 116-128. ISSN 1224-4015

Gasmi, Gordana and Petrović, Dragana (2015) European Cornerstones on women rights - case study of Serbia. In: Abstract Proceedings. Strategic Research Institute, Belgrade, pp. 14-15. ISBN 978-86-81121-13-9

Gasmi, Gordana and Prlja, Dragan (2021) Ugrožavanje ljudskih prava i veštačka inteligencija. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 323-336. ISBN 978-86-81956-06-9

Gasmi, Gordana and Prlja, Dragan and Jerotić, Aleksandar (2017) European leading legal principles of combating gender based violence – “Istanbul convention". In: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 335-350. ISBN 978-86-7630-689-3

Gasmi, Gordana and Zirojević, Mina (2022) Human Rights and Climate Change – International Standards. Fiat Iustitia (1). pp. 86-98. ISSN 1224-4015

Gasmi, Gordana and Zirojević, Mina and Grahovac, Momir (2022) Pravni principi Evropske unije o ljudskim pravima i značaj za zapadni Balkan. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 17-36. ISBN 978-86-6083-083-0

J

Jovanović, Zoran and Andonović, Stefan (2019) Дискрециона оцена управних органа у материји кретања и боравка странаца – осврт на балканску руту. In: Правни аспекти миграција у региону - балканска рута : тематски зборник. Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Novi Sad, pp. 77-90. ISBN 978-86-7774-204-1

Jovičić, Katarina (2012) LJUDSKA I IZBORNA PRAVA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 208-231. ISBN 978-86-80059-78-5

K

Knežević Bojović, Ana and Matić, Marina and Beker, Kosana and Hrvat, Ana (2013) Zabrana diskriminacije : odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-35-5

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2022) Analiza efekata zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Savet Evrope, Beograd.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2023) Freedom of religion and belief in internal and external European Union policies. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 793-828. ISBN 978-86-82582-04-5

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matijević, Milica V. (2022) Evolucija prakse Suda pravde Evropske unije u pogledu naknade štete usled povrede prava na suđenje u razumnom roku. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 247-266. ISBN 978-86-80186-83-2

Korać, Vanja and Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana (2021) Challenges Brought on by Artificial Intelligence. Arheologija i prirodne nauke, 17. pp. 159-165. ISSN 1452-7448

Korać, Vanja and Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana (2022) Influence of Artificial Intelligence on Human Rights. Arheologija i prirodne nauke, 18. pp. 279-292. ISSN 1452-7448

Kostić, Jelena (2016) МИГРАНТИ И КРИМИНАЛИТЕТ-СТИГМАТИЗАЦИЈА ПУТЕМ МЕДИЈА. In: Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије. Институт за упоредно право : Институт за криминолошка и социолошка истраживања : Регионално представништво Руске Хуманитарне Мисије на Балкану, Beograd, pp. 305-315. ISBN 978-86-80186-14-6

Kostić, Jelena (2015) КРИВИЧНОПРАВНО САНКЦИОНИСАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ. Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе. pp. 127-140. ISSN 1820-4589

Kostić, Jelena (2021) Integrity of public Finances and Control of Public Spending through the Prism of the Right to and adequate standard of Living. In: Yearbook. No. 4, Human rights protection : right to life. Provincial Protector of Citizens - Ombudsman; Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad; Belgrade, pp. 253-270. ISBN 978-86-89417-13-5; 978-86-80756-43-1

Kostić, Jelena and Ranaldi, Valentina (2019) CRIMINAL SANCTIONS FOR CLONING HUMAN BEINGS IN NATIONAL AND COMPARATIVE CRIMINAL LEGISLATION. In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / međunarodni naučni tematski skup Kazneno pravo i medicina. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 323-335. ISBN 978-86-80756-18-9

Kočić-Mitaček, Kočić-Mitaček, Violeta and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana and Simić, Jelena (2010) Izveštaj o primeni Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-056-5

M

Marković, Darko M. and Zirojević, Mina (2020) IRREGULAR MIGRATION AS LATENT THREAT TO THE WESTERN BALKANS SECURITY. Nauka i društvo : bilten (1). pp. 36-59. ISSN 2335-0792

Marković, Darko M. and Zirojević, Mina (2021) ĆUTANJE IZMEĐU LJUBAVI I STRAHA, ZAŠTO ŽRTVE NASILJA ĆUTE. In: Национална конференција "Љубав и страх у фокусу интердисциплинарних истраживања". Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad, pp. 30-31. ISBN 978-86-84111-32-8

Marković, Vasilije and Romić, Marko (2022) Vorgehen der Bürgerbeauftragten zur Zeit der COVID-19-Pandemie – die Erfahrung der Republik Serbien. In: Versicherungsgeschichte Österreichs Bd. 16, Wertewandel und Werterenaissance in Zeiten der Pandemie und Klimakrise. Tronik dizajn, Beograd, pp. 329-344. ISBN 978-86-81686-05-8

Matijević, Milica V. (2013) Acquisition of Property Through Prescription and Illegal Occupation of Immovable Property of IDPs from Kosovo* after the 1999 Conflict. Strani pravni život, 57 (3). pp. 171-187. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. (2020) Adequate representation of persons belonging to national minorities in public sector: The nature, content and scope of obligations in the comments of the Advisory Committee for the Framework Convention. Strani pravni zivot, 64 (4). pp. 55-68. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. (2013) Anti-discrimination Legislation, IDPs and International Standards for the Protection Against Discrimination in the Post-Conflict Kosovo*. In: Globalizacija i desuverenizacija. Srpsko sociološko društvo; Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, pp. 513-521. ISBN 978-86-6349-018-5

Matijević, Milica V. (2007) Anti-diskriminacione mere u okviru Evropske unije. In: Pedeset godina Evropske unije. Institut za uporedno pravo : Republika Srbija, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji, Beograd, pp. 98-116. ISBN 978-86-80059-48-8

Matijević, Milica V. (2014) The Judicial Proceedings in Compensation Claims Arising from the Widespread Destruction of Residential Property in the Aftermath of the Kosovo* Conflict. Strani pravni život, 58 (3). pp. 185-206. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. (2009) OD SVEOBUHVATNIH REFORMI DO PRIVREMENOG REŠENJA: PROTOKOL BR. 14 BIS UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 291-310. ISBN 978-86-80059-60-0

Matijević, Milica V. (2021) Some Critical Reflections on the Broad Human Rights Constitutionalisation. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 155-172. ISBN 978-86-80186-72-6

Matijević, Milica V. (2019) Towards a better understanding of the standard of adequate representation of persons belonging to national minorities in public sector. Strani pravni život, 63 (4). pp. 19-39. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. and Madžarević, Jelena and Giantin, Stefano (2022) Duration of Internal Displacement at the Intersection of Law and Politics. Godišnjak fakulteta pravnih nauka - APEIRON, 12 (12). pp. 23-37. ISSN 2232-9668

Matijević, Milica V. and Zdravković, Ana (2023) Some reflections on the non–derogable character of freedom of thought, conscious and religion and the concept of absolute human rights. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 743-770. ISBN 978-86-82582-04-5

Matijević, Milica V. and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2022) The framework on durable solutions for internally displaced persons in the scholarly literature: a preliminary analysis. Regional Law Review, 3 (3). pp. 178-194. ISSN 2812-6998

Matić Bošković, Marina and Kostić, Jelena (2020) The Application of the ne bis in idem related to financial offences in the jurisprudence of the European courts. NBP – Journal of Criminalistics and Law, 25 (2). pp. 67-77. ISSN 2620-0406

Mikić, Vladimir (2023) Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država i pravo na abortus: koje promene donosi ukidanje odluke Roe v. Wade. Arhiv za pravne i društvene nauke, 118 (3). pp. 39-56. ISSN 0004-1270

Milošević, Monika and Knežević Bojović, Ana (2017) TRIAL WITHIN REASONABLE TIME IN EU ACQUIS AND SERBIAN LAW. EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) (1). pp. 447-470. ISSN 2459-9425

Mrvić Petrović, Nataša (2015) СМАЊЕЊЕ ПРЕНАСЕЉЕНОСТИ ЗАТВОРА – КАРИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ У СРБИЈИ ЗА УСПЕШНО СУПРОТСТАВЉАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТУ. In: Зборник радова. Том 1 / [Шести] научно-стручни скуп са међународним учешћем "Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење", Тара, 26-29. мај 2015. године. Криминалистичко-полицијска академија, Фондација "Ханс Зајдел", Beograd, pp. 137-146. ISBN 978-86-7020-322-8

Mrvić Petrović, Nataša (2016) ЗАШТИТА ПРАВА ЖРТАВА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ. In: Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd. ISBN 978.86-6411-010-5

Mrvić Petrović, Nataša (2012) Pravo žrtava krivičnih dela na naknadu štete. Temida : bilten Grupe za ženska prava, 15 (1). pp. 41-58. ISSN 1450-6637

Mrvić Petrović, Nataša and Grbović Pavlović, Nikolina (2019) Zbornik radova Међународни научни скуп Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске уније (3 ; 2019 ; Бања Лука). Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka. ISBN 978-99976-704-7-2

Mrvić Petrović, Nataša and Kršljanin, Nina and Zirojević, Mina (2017) УВОДНА РЕЧ. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 14-15. ISBN 978-86-80186-30-6

Mrvić Petrović, Nataša and Ćirić, Jovan (2013) ОБЕШТЕЋЕЊЕ ЖРТАВА НАСИЉА ИЗ ЈАВНИХ ФОНДОВА. Sociološki pregled (2). pp. 211-229. ISSN 0085-6320

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2013) POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA, GRUPA I ZAJEDNICA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA. Strani pravni život (3). pp. 259-277. ISSN 0039-2138

N

Nikolić, Oliver (2020) DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA U ISLAMU IZ KAIRA. Strani pravni život, 64 (3). pp. 89-97. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2020) ŠERIJATSKO PRAVO I EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA. In: Uvod u šerijatsko pravo. Institut za uporedno pravo, ržavni univerzitet, Departman za pravne nauke, Beograd, pp. 73-81. ISBN 978-86-80186-61-0

Nikolić, Oliver (2023) Istopolni brak - kako je sve počelo u SAD. Strani pravni život, 67 (3). pp. 395-407. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2002) Kompatibilnost jugoslovenskog prava : sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima. Project Report. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Nikolić, Oliver (2017) Naknada štete i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 190-199. ISBN 978-86-6411-013-6

Nikolić, Oliver (2021) PORODIČNOPRAVNI ASPEKTI VERSKIH BRAKOVA. Strani pravni život (1). pp. 171-173. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2021) PRAVO NA SLOBODU VEROISPOVESTI I POLOŽAJ CRKVI I VERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRBIJI. In: Constitutio Lex superior : sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 213-224. ISBN 978-86-80186-72-6

Nikolić, Oliver (2002) SLOBODA OKUPLJANJA I UDRUZIVANJA. Strani pravni život (1/3). pp. 147-158. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2015) SLOBODA VEROISPOVESTI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU. Strani pravni život (1). pp. 71-83. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2012) ZABRANA DISKRIMINACIJE LGBT POPULACIJE I SLOBODA OKUPLJANJA I UDRUŽIVANJA. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, pp. 139-151. ISBN 978-86-80059-85-3

P

Petrović, Dragana (2010) EUTANAZIJA NOVE DIMENZIJE. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-71-6

Petrović, Dragana (2018) EUTANAZIJA I POMOC U SAMOUBISTVU U SVAJCARSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 171-185. ISBN 978-86-80186-44-3

Petrović, Dragana (2013) EUTANAZIJA I PRUŽANJE POMOĆI U SAMOUBISTVU KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POMAGANJE PRI SAMOUBISTVU. Strani pravni život (2). pp. 167-184. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2016) INSTRUCTIONS FOR ASSESSING PROS AND CONS “DEATH WITH DIGNITY. Strani pravni život (4). pp. 167-179. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2017) “MERCY KILLING” IN COMPARATIVE LEGISLATION. Strani pravi život (4). pp. 169-180. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (1991) Nikola Memedović: "Krivično delo silovanja u jugoslovenskom pravu", Beograd, 1988. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 29 (1). pp. 124-126. ISSN 0022-6076

Petrović, Dragana (2022) PUT KA DEČIJOJ PROSTITUCIJI I SAVRŠENOJ ŽRTVI - PARADIGMA. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-171. ISBN 978-86-80186-80-1

Petrović, Dragana (2023) Sajber bezbednost vs. privatnost — opšta razmatranja i osnovi zaštite. Evropsko zakonodavstvo, 22 (84). pp. 177-192. ISSN 1451-3188

Prlja, Dragan and Andonović, Stefan (2018) NAKNADA ŠTETE KOD POVREDE LIČNIH PODATAKA. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa. Insitut za uporedno pravo, pp. 227-240. ISBN 978-86-80186-40-5

Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana and Korać, Vanja (2022) LJUDSKA PRAVA I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-82-5

R

Rabrenović, Aleksandra and Vukašinović Radojičić, Zorica and Otašević, Božidar (2023) Gender (In)Equality in Policing: The Perception of Montenegrin Police Officers. emida : journal of victimization, human rights and gender, 26 (3). pp. 389-409. ISSN 1450-8508

Radomirović, Ivana (2022) Odnos prava svojine i prava na dom iz perspektive nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava. In: Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 455-472. ISBN 978-86-6083-083-0

Rajić, Sanja and Reljanović, Mario (2023) Sloboda medija i pravo na informisanost. Monografija, 191 . Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-98-6

Rajić Ćalić, Jovana and Stanić, Miloš (2021) Nošenje verskih obeležja na radnom mestu, razumno prilagođavanje i slučaj Eveida. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 363-373. ISBN 978-86-80186-76-4

Reljanović, Mario (2018) Oblici diskriminacije i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava. In: Evropski sud za ljudska prava i zaštita od diskriminacije: Jurisprudencija i evolucija standarda. Analitika - Centar za društvena istraživanja, Sarajevo, pp. 69-104. ISBN 978-9926-425-09-8

Reljanović, Mario (2013) POSTUPANJA INTERNET OPERATORA POVODOM NAVODNOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA – ZAKONODAVSTVO I PRAKSA U SRBIJI. Pravni zapisi (1). pp. 126-144. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2007) PRAVNA POMOĆ U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE – UPOREDNOPRAVNI PREGLED. In: Pravna pomoć. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 223-273. ISBN 978-86-7546-028-2

Reljanović, Mario (2014) Primena antidiskriminacionog zakonodavstva u oblasti rada. Temida, 17 (2). pp. 95-113. ISSN 1450-6637

Reljanović, Mario (2008) SPREČAVANJE EKSPLOATACIJE DECE – MEĐUNARODNI STANDARDI I STANJE U SRBIJI. Strani pravni život (2). pp. 87-106. ISSN 0039-2139

Reljanović, Mario (2010) ZABRANA DISKRIMINACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - PRAVNI OKVIR I PRAKSA. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 334-348. ISBN 978-86-80059-69-3

Reljanović, Mario and Kovačević, Ljubinka and Krstić, Ivana and Petrović, Aleksandra (2023) Priručnik za primenu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Beograd. ISBN 978-86-82836-00-1

Reljanović, Mario and Radončić, Dženana and Malkić, Aida and Izmirlija, Midhat and Hodžić, Edin (2016) Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH. Analitika, Centar za društvena istraživanja, Sarajevo. ISBN 978-9926-425-05-0

S

Simoni, Alessandro and Matijević, Milica V. (2022) Kriterijumi i standardi za uređenje pitanja adekvatne zastuplјenosti pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave. GFA Consulting Group GmbH.

Simoni, Alessandro and Matijević, Milica V. (2022) Podrška afirmativnim merama u vezi sa zaposlenjem pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru: preporuke za unapređenje pravnog okvira Republike Srbije. GFA Consulting Group GmbH.

Stanić, Miloš (2019) Neophodnost određivanja pritvora i naknada štete u praksi Evropskog suda za ljudska prava: smernice za Srbiju. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 269-281. ISBN 978-86-80186-47-4

Stanić, Miloš and Andonović, Stefan (2020) POLICE DETENTION OF FOOTBAL FANS AS MEASURE OF PREVENTING VIOLENCE IN CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. In: Thematic conference proceedings of international significance Archibald Reiss Days. University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 65-75. ISBN 978-86-7020-453-9; 978-86-7020-190-3

Stevanović, Aleksandar and Kostić, Jelena (2020) Freedom of Expression within the Employment Relationship - Between Dignity and Duty of the Employee. In: Yearbook. No. 3, Human rights protection : the right to human dignity. Provincial Protector of Citizens - Ombudsman; Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad; Belgrade, pp. 597-616. ISBN 978-86-89417-12-8; 978-86-80756-36-3

Stjepanović, Bogdana (2021) ВАКЦИНАЦИЈА И СЛОБОДА КРЕТАЊА. In: борник радова / Међународни научни скуп "Правни систем у времену нове реалности". Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Kosovska Mitrovica, pp. 101-120. ISBN 978-86-6083-076-2

Stjepanović, Bogdana and Čović, Ana (2022) NACIONALNI PROGRAM NAKNADE ŠTETNIH POSLEDICA IZAZVANIH VAKCINACIJOM U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I COVID 19. In: PRAVNI I DRUŠTVENI ASPEKTI VAKCINACIJE TOKOM PANDEMIJE KOVIDA 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 169-183. ISBN 978-86-80186-88-7

Stojadinović, Nataša and Petrović Škero, Vida and Zdravković, Ana and Jovanović, Nataša and Savović, Kruna (2022) Sloboda izražavanja pred sudom – drugi redovni izveštaj o zaštiti slobode izražavanja u pravosudnom sistemu Srbije. Slavko Ćuruvija fondacija, Beograd.

T

Tintor, Ljubomir (2022) Intersectional Discrimination of Women with Disabilities and Legal Regime of Environmental Protection. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 95-114. ISBN 978-86-6132-040-8

Tintor, Ljubomir (2022) Pravo na čist vazduh u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 21 (77-78). pp. 255-275. ISSN 1451-3188

Tintor, Ljubomir (2022) Pravo na čistu i zdravu životnu sredinu - dometi i ograničenja lјudskog prava u nastajanju. Harmonius - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 11 (1). pp. 313-334. ISSN 2334-6566

Tintor, Ljubomir (2021) Pravo osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom na jedinstvo porodice-(ne)ujednačen pristup Evropskog suda za lјudska prava. Revija za pravnu, političku i socijalnu teoriju i filozofiju – Eudaimonia (5). pp. 117-141. ISSN 2560-3663

Tintor, Ljubomir (2023) Rat u Ukrajini kao izazov Zajedničkom evropskom sistemu azila. Evropsko zakonodavstvo, 22 (83). pp. 235-257. ISSN 1451-3188

Tintor, Ljubomir (2023) Uticaj klimatskih promena na prava i položaj dece. Harmonius : journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 12 (1). pp. 354-378. ISSN 2334-6566

Tintor, Ljubomir (2020) Zaštita životne sredine u međunarodnom pravu ljudskih prava. Međunarodni problemi, 72 (4). pp. 753-769. ISSN 0025-8555

Tintor, Ljubomir (2021) Značaj slučaja Urgenda za razvoj klimatskih parnica na području Evrope. Strani pravni život, 65 (2). pp. 249-265. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2020) УТИЦАЈ НОВЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НА РАД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА. In: Заштита података о личности у Србији : зборник радова. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 93-103. ISBN 978-86-80186-59-7

V

Višekruna, Aleksandra (2017) Protection of rights of companies before the European Court of Human Rights. EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) (1). pp. 111-126. ISSN 2459-9425

Vukasović, Predrag (2013) AMERIĚKO PATENTNO PRAVO I LUDSKI GENOM. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti (1/2). pp. 45-65. ISSN 1451-5822

Vukasović, Predrag (2009) Hipokrat i aktuelnost njegove zakletve. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 6 (1/2). pp. 89-108. ISSN 1451-5822

Vukasović, Predrag (2008) IN­VA­LID­SKE OR­GA­N­IZA­CIJE U D­EMOKR­A­T­SKOM I T­R­@I[N­OM OKR­UŽEN­JU. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti. pp. 180-206. ISSN 1451-5822

Vukasović, Predrag (2004) Nemoćni u tami. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 7 (3). pp. 137-139. ISSN 1451-5822

Vukasović, Predrag (2004) O RAVNOPRAVNOSTI TERETA I TERETU RAVNOPRAVNOSTI. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 7 (3). pp. 16-25. ISSN 1451-5822

Vukasović, Predrag (2010) Posebni slučajevi diskriminacije osoba sa invaliditetom : prema Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. In: Antidiskriminacioni zakoni : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 51-64. ISBN 978-86-7546-058-9

Z

Zdravković, Ana (2020) The Affair of ‘State of Emergency’ – Was 70 Years of European Convention on Human Rights Enough to Prepare Member States for COVID-19 Crisis? Iustinianus Primus Law Review (11). pp. 1-12. ISSN 1857-8683

Zdravković, Ana (2020) Few questions yet to be answered in regard to the article 7 of the European convention on human rights. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 4. pp. 670-698. ISSN 2459-9425

Zdravković, Ana (2019) INTERNATIONAL STATUS OF ENVIRONMENTAL MIGRANTS. Eudaimonia, 3 (1). pp. 27-54. ISSN 2560-3663

Zdravković, Ana (2019) Međunarodnopravni status ekoloških migranata. In: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu „Identiteski preobražaj Srbije“. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 403-419. ISBN 978-86-7630-832-3

Zdravković, Ana (2019) Pravo na život sagledano kroz prizmu apsolutnih ljudskih prava. Pravni život (12). pp. 337-355. ISSN 0350-0500

Zdravković, Ana (2022) SLAPP tužbe – zloupotreba prava na sudsku zaštitu u službi ograničavanja slobode izražavanja. Strani pravni zivot, 66 (1). pp. 75-96. ISSN 0039-2138

Zdravković, Ana (2021) ZABRANA VOĐENJA NOVOG POSTUPKA POVODOM ISTE STVARI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SLUČAJ MILENKOVIĆ PROTIV SRBIJE. Eudaimonia, 5 (2). pp. 53-92. ISSN 2560-3663

Zdravković, Ana and Begović, Aleksandra (2023) Pravo na besplatno osnovno obrazovanje – od ideala do stvarnosti. Strani pravni život, 67 (2). pp. 271-298. ISSN 0039-2138

Zirojević, Mina (2020) Верски фундиран самоубилачки тероризам. Безбедност : часопис Државног секретаријата за унутрашње послове НР Србије, 62 (1). pp. 103-120. ISSN 0409-2953

Zirojević, Mina (2015) COMPUTER RELATED CRIME – OFFENCES AGAINST THE CONFIDENTIALITY, INTEGRITY, AND AVAILABILITY OF COMPUTER DATA AND SYSTEMS. Nauka i društvo : bilten (1). pp. 109-128. ISSN 2335-0792

Zirojević, Mina (2021) I diritti delle donne in Afghanistan. In: Afghanistan Cosa sta succedendo. luca sossella editore, pp. 113-120. ISBN 978-88-32231-99-1

Zirojević, Mina (2015) Mechanisms to Protect/Enforce Rights and responsibilities in court. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 377-386. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina (2015) Responsibility for keeping health records and compulsory notification. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet, Beograd, pp. 341-346. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina (2015) Responsibility for keeping health records and compulsory notification. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet, Novi Sad, pp. 322-326. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina and Belajac, Željko (2013) БЛИСКО ИСТОЧНИ ТЕРОРИЗАМ И РЕЛИГИЈА У САВРЕМЕНОМ ПОЛИСУ. Kultura polisa, 10 (22). pp. 193-207. ISSN 1820-4589

Zirojević, Mina and Bjelajac, Željko (2014) УТИЦАЈ ИСЛАМСКОГ ВЕРСКОГ ФАНАТИЗМА НА ЕКСПАНЗИЈУ ЖЕНСКОГ САМОУБИЛАЧКОГ ТЕРОРИЗМА. Kultura polisa, 11 (24). pp. 91-107. ISSN 1820-4589

Zirojević, Mina and Gajić, Dejan (2013) NUCLEAR TERRORISM AND ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS. In: Energy Security of Europe: The Position of Serbia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 454-466. ISBN 978-86-7067-176-8

Zirojević, Mina and Gasmi, Gordana (2021) Human Rights and Climate Change. In: Perspectives of Sustainable Development, Climate Change and Health – Globally and Locally. International Scientific Forum “Danube – River of Cooperation”, Belgrade, pp. 217-230. ISBN 978-86-82825-22-7

Ć

Ćeranić Perišić, Jelena and Tošić, Iva (2022) РАЗВОЈ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 493-510. ISBN 978-86-6083-083-0

Ćorić, Vesna (2019) The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights Procedures: On the Quest for a more Coherent Approach in Human Rights Protection. In: Common Law and Civil Law Today - Convergence and Divergence. Vernon Series in Law . Vernon Press. ISBN 978-1-62273-507-5

Ćorić, Vesna (2014) Model žrtve u svetlu novije jurisprudencije Evropskog suda za lјudska prava. Evropsko zakonodavstvo, 13 (49-50). pp. 567-577. ISSN 1451-3188

Ćorić, Vesna (2017) Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-25-2

Ćorić, Vesna (2014) Neusklađenost tumačenja člana 6 Evropske konvencije o lјudskim pravima u jurisprudenciji Suda pravde Evropske unije i Evropskog suda za lјudska prava. Revija za evropsko pravo, 16 (2-3). pp. 69-85. ISSN 1450-7986

Ćorić, Vesna (2014) Pitanje odgovornosti za povrede Evropske konvencije o lјudskim pravima koje su posledica aktivnosti misija Evropske unije. Strani pravni život, 58 (3). pp. 207-223. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna (2015) Priznanje nadležnosti Evropskog suda za lјudska prava u pogledu vršenja kontrole u oblasti zajedničke spolјne i bezbednosne politike. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54). pp. 388-404. ISSN 1451-3188

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2020) Autonomous concepts and status quo method: Quest for coherent protection of human rights before European supranational courts. Strani pravni zivot, 64 (4). pp. 27-40. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2021) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND COVID-19: WHAT ARE STANDARDS FOR HEALTH EMERGENCIES? In: NEW LEGAL REALITY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. University of Latvia Press, Riga, pp. 380-398. ISBN 978-9934-18-825-1

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2018) Indirect approach to accountability of corporate entities through the lens of the case-law of the European Court of Human Rights. Strani pravni zivot, 62 (4). pp. 25-37. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Babić, Marija (2016) Uloga Suda pravde Evropske unije u razvoju prava azilanata. In: Migranti na raskršću ili bespuću zemlјe Srbije. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Regionalno predstavništvo Ruske humanitarne misije na Balkanu, Beograd, pp. 279-293. ISBN 978-86-80186-14-6

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Matijević, Milica (2017) The Interpretation of the Law Rather than the Law Itself, is What Matters Most in Asylum Cases – How to Improve the Roles of European Courts in the Interpretation and Application of the Asylum Law. In: Third International Academic Conference on Human Security. University of Belgrade – Faculty of Security Studies; Human Research Center, Belgrade, pp. 81-91. ISBN 978-86-80144-09-2

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Matijević, Milica V. (2023) Potential of EU Draft Directive on Corporate Sustainability Due Diligence to Contribute to a Coherent Framework of Corporate Accountability for Human Rights Violations. Regional Law Review, 4 (4). pp. 133-151. ISSN 2812-698X

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Višekruna, Aleksandra (2021) Notifications of derogations from the European convention on human rights in Covid-19 context. Arhiv za pravne i društvene nauke (3-4). pp. 119-143. ISSN 0004-1270

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Vukadinović, Slobodan (2016) Odštetni zahtevi pred evropskim nadnacionalnim sudovima. In: Naknada štete i osiguranje - Savremeni izazovi. Udruženje za odštetno pravo; Institut za uporedno pravo; Pravosudna akademija, Beograd, pp. 167-182. ISBN 978-86-6411-011-2

Ćorić, Vesna and Radević, Rajko (2016) Independent Investigation of Violations of the European Convention on Human Rights Attributable to Police Activities. Strani pravni život, 60 (4). pp. 155-165. ISSN 0039-2138

Ćorić Erić, Vesna (2013) Evolucija doktrine ekvivalentne zaštite. Evropsko zakonodavstvo, 12 (45-46). pp. 348-374. ISSN 1451-3188

Ćorić Erić, Vesna (2012) Mesto ekonomskih i socijalnih prava u poretku Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 12 (42). pp. 282-297. ISSN 1451-3188

Ćorić Erić, Vesna (2011) Pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda. Evropsko zakonodavstvo, 10 (37-38). pp. 318-329. ISSN 1451-3188

Ćorić Erić, Vesna (2009) THE ROLE OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN SHAPING CERTAIN ASPECTS OF THE AUDIOVISUAL MEDIA FRAMEWORK. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 251-266. ISBN 978-86-80059-60-0

Ćorić Erić, Vesna (2014) Saoptuženi pred Evropskim sudom za lјudska prava – prednosti i ograničenja. Strani pravni život, 58 (2). pp. 77-92. ISSN 0039-2138

Ćorić Erić, Vesna (2011) Tri stuba zaštite osnovnih prava u poretku Evropske unije. Pravni život (12). pp. 471-485. ISSN 0350-0500

Č

Čović, Ana (2015) ИСКУСТВА ЛГБТ РОДИТЕЉА И ЊИХОВЕ ДЕЦЕ - РЕЗУЛТАТИ ЛОНГИТУДИНАЛНИХ СТУДИЈА. Sociološki pregled, XLIX (4). pp. 399-418. ISSN 0085-6320

Čović, Ana (2020) Слобода вероисповести у одлукама Европског суда за људска права. In: Правна традиција и интегративни процеси : зборник радова. Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 133-143. ISBN 978-86-6083-065-6

Čović, Ana (2021) УТИЦАЈ СУДСКЕ ПРАКСЕ НА ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ У ОБЛАСТИ ПРАВА ЛГБТ ЗАЈЕДНИЦЕ. Sociološki pregled, 55 (3). pp. 690-723. ISSN 0085-6320

Čović, Ana (2014) НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ. In: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije (2014 ; Tara). Криминалистичко-полицијска академија.

Čović, Ana (2010) Породичноправни положај жене у шеријатском праву. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije, 8 (14). pp. 347-355. ISSN 1451-8759

Čović, Ana (2023) УЛОГА ЦРКВЕ У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ БИОЕТИЧКИХ ПИТАЊА. In: ДРЖАВНО-ЦРКВЕНО ПРАВО. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, pp. 127-149. ISBN 978-86-7623-130-0

Čović, Ana (2023) Accelerated Digitalization in the Post-Covid Era and E-Science: Is Man in the Service of Artificial Intelligence?”. In: Education during Covid-19 Pandemic: Experience and Lessons Learned. Учитељски факултет, Beograd, pp. 78-79. ISBN 978-86-7849-319-5

Čović, Ana (2020) ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19. Sociološki pregled, 54 (3). pp. 670-697. ISSN 0085-6320

Čović, Ana (2023) Euthanasia: the right to die between God’s will and the will of a man. Strani pravni život, 67 (2). pp. 229-250. ISSN 0039-2138

Čović, Ana (2022) ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НАКОН ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ SCHREMS II. In: Садашњост и будућност услужног права. Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, 415 -427. ISBN 978-86-7623-112-6

Čović, Ana (2023) Uloga ustavnog sudstva tokom pandemije KOVID-19. Evropsko zakonodavstvo (83). pp. 259-284. ISSN 1451-3188

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2023) The Influence of the Crisis of Religion on the Weakening of Patriarchal Family. In: Савремено државно - црквено право. Institut za uporedno pravo, Budva-Beograd, pp. 1277-1302. ISBN 978-86-82582-04-5

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2022) Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19 = Legal and Social Aspects of Vaccination during the Covid-19 Pandemic. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-88-7 (

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2021) THE RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC. In: Thematic conference proceedings of international significance. University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 417-430. ISBN 978-86-7020-470-6

Čović, Ana and Stjepanović, Bogdana (2022) ВAНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА СА НЕПОЗНАТИМ ДОНОРОM – ДИЛЕМЕ СА АСПЕКТА БИОЕТИКЕ И ПРАВА ДЕТЕТА ДА ЗНА СВОЈЕ ПОРЕКЛО. Социолошки преглед, LVI (4). pp. 1433-1471. ISSN 0085-6320

Čović, Ana and Čović, Dragan (2012) Абортус између права на живот и права на слободно одлучивање о рађању. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije, 10 (17). pp. 125-136. ISSN 1451-8759

Đ

Đorđević, Miroslav (2018) Afirmativna akcija – kvote za pripadnike manje zastupljenog pola u izbornom pravu Srbije. Sveske za javno pravo (34). pp. 62-70. ISSN 2232-7320

Đorđević, Miroslav (2021) LJUDSKI ŽIVOT KAO NAJVIŠA VREDNOST I NJEGOVA USTAVNOPRAVNA I KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA. In: Constitutio Lex superior : sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 75-86. ISBN 978-86-80186-72-6

Đorđević, Miroslav (2013) "Ombudsman". In: Legal Mechanisms for Prevention of Corruption in Southeast Europe – with Special Focus on the Deffence Sector. Institute of Comparative Law, Belgrade.

Đurić, Vladimir (2012) СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (1). pp. 24-52. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2014) ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ВЕРА, ДИЈАСПОРЕ И ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА. Strani pravni život (2). pp. 93-112. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2014) Dileme pravnog regulisanja upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina – Primer Republike Srbije -. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (4). pp. 95-113. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2017) Finansiranje i rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina-legalne mogućnosti zloupotrebe, sukoba interesa i privrednog kriminala. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 283-292. ISBN 978-86-80186-26-9

Đurić, Vladimir (2012) IZBORI I DELOTVORNO UČEŠĆE NACIONALNIH MANJINA U JAVNIM POSLOVIMA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 133-161. ISBN 978-86-80059-78-5

Đurić, Vladimir (2023) Komentar Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Savet Evrope.

Đurić, Vladimir (2014) Lična imena pripadnika nacionalnih manjina i njihovo službeno priznavanje. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 149 (4). pp. 959-946. ISSN 0352-5732

Đurić, Vladimir (2015) Naknada štete zbog povrede ljudskih prava utvrđenih u postupcima pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija. In: Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete. Intermex, Beograd, pp. 459-470.

Đurić, Vladimir (2017) Neteritorijalna kulturna autonomija u Ruskoj Federaciji. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 115-133. ISBN 978-86-80186-30-6 (IUP), 978-86-7630-696-1 (PF; broš.)

Đurić, Vladimir (2018) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.1. Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava u uporednom pravu. Monografija (170). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-36-8

Đurić, Vladimir (2019) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.2. Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji, Pravni položaj, ovlašćenja, finansiranje i kontrola. Monografija (173). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-54-2

Đurić, Vladimir (2020) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava. Knj. 3, Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji : izbori. Monografija (176). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-64-1

Đurić, Vladimir (2021) Non-territorial minority autonomy in Estonia. Strani pravni život, 65 (4). pp. 597-610. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2017) THE PRINCIPLES, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND LEGAL NATURE OF INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS OF NON - TERRITORIAL CULTURAL AUTONOMY. Strani pravni život (4). pp. 25-40. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2017) PRIPADNOST NACIONALNOJ MANјINI I BIRAČKO PRAVO ZA IZBOR MANјINSKIH TELA I PREDSTAVNIKA. Strani pravni život (3). pp. 97-113. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2011) Postupak azila u Republici Srbiji. In: Aktuelne promene u pravnom sistemu država u regionu. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, pp. 31-48. ISBN 978-86-6019-020-0

Đurić, Vladimir (2013) Pravne osnove i okviri etnički zasnovane neteritorijalne autonomije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (65). pp. 37-58. ISSN 0350-8501

Đurić, Vladimir (2021) Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u svetlu (ustavno)pravnog regulisanja neteritorijalne manjinske autonomije/samouprave. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Beogradski ustavnopravni forum . Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 319-331. ISBN 978-86-80186-76-4

Đurić, Vladimir (2014) Proširenje EU i zaštita nacionalnih manjina: novi izazovi i stare perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. In: Evropska unija i Zapadni Balkan - izazovi i perspektive. Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hans Seidel Stiftung, pp. 270-294. ISBN 978-86-7067-195-9

Đurić, Vladimir (2012) Religion and National Minorities in the Legal and Political System of the Republic of Serbia. Politikologija religije, 6 (1). pp. 133-159. ISSN 1820-6581

Đurić, Vladimir (2012) Religion as an Element of National Identity of National Minorities in Border Areas (Legal Aspects). In: Religion, Religious and Folk Customs on the Border. Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Niš, pp. 25-45. ISBN 978-86-86957-13-9

Đurić, Vladimir (2010) SLOBODA VEROISPOVESTI I PRAVNI SUBJEKTIVITET CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 182-201. ISBN 978-86-80059-69-3

Đurić, Vladimir (2023) Savremeni teritorijalni i neteritorijalni aranžmani za ostvarivanјe nacionalnih prava. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 73-90. ISBN 978-86-6083-086-1

Đurić, Vladimir (2012) Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-80-8

Đurić, Vladimir (2015) Uloga upravnog suda u rešavanju sporova povodom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 63-81. ISSN 2406-2529

Đurić, Vladimir (2022) Ustavna garantija dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji. In: Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 37-64. ISBN 978-86-6083-083-0

Đurić, Vladimir (2014) Verski praznici i dani odmora: između državnopravnog priznanja i dopuštenih limita verske slobode. Religija i tolerancija, 12 (22). pp. 247-268. ISSN 1451-8759

Đurić, Vladimir (2019) Zakonsko uređivanje neteritorijalne manjinske samouprave u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije. Pravni život (12). pp. 613-628. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2020) Zakonsko uređivanje učešća nacionalnih manjina u predstavničkim telima u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije. In: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović: međunarodna naučna konferencija. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 579-593. ISBN 978-86-81956-00-7; 978-86-903009-7-6

Đurić, Vladimir (2022) Zaštita nacionalnih manjina i perspektive evropskih integracija Republike Srbije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 91-110. ISBN 978-86-80186-96-2

Đurić, Vladimir and Knežević Bojović, Ana (2018) Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Monografija (168). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-34-4

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2023) The Role of Law and Non-Territorial Autonomy Arrangements in the Implementation of Linguistic Rights: A Comparative Perspective. In: Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy. Palgrave Macmillan, Cham., pp. 9-23. ISBN 978-3-031-19856-4

Đurić, Vladimir and Stanić, Miloš (2017) ДРЖАВНОПРАВНИ КАРАКТЕР ТЗВ. НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ. In: Право на незаборав : правни и антрополошки аспекти културе сећања на жртве НДХ у Другом светском рату. Етнографски институт САНУ, Институт за упоредно право, Шем Олам институт за холокауст, Beograd, pp. 82-94. ISBN 978-86-80186-19-1

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2018) Odnos između neteritorijalne manjinske i teritorijalne lokalne samouprave. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 72-87. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2014) Pravni okvir uloge lokalne samouprave u ostvarivanju javnog interesa - Primeri Republike Srbije i Republike Srpske –. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 10 (10). pp. 4-63. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2019) Ustavnopravni i upravnopravni modeli uređivanja javnih praznika u multikulturnim državama. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 9 (9). ISSN 2232-9668

This list was generated on Fri Jun 14 08:01:14 2024 CEST.