O RAVNOPRAVNOSTI TERETA I TERETU RAVNOPRAVNOSTI

Vukasović, Predrag (2004) O RAVNOPRAVNOSTI TERETA I TERETU RAVNOPRAVNOSTI. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 7 (3). pp. 16-25. ISSN 1451-5822

[img] Text
Hereticus 2004-II-3 Protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (57kB)
Official URL: https://hereticus.rs/wp-content/uploads/Hereticus-...

Abstract

Ovaj tekst proistekao je iz nekih primedbi {to su se ~ule na javnim tribinama koje je organizovao Centar za unapre|ivanje pravnih studija, stru~na nevladina organizacija iz Beograda, radi predstavljanja modela Zakona o zabrani diskriminacije prema osobama sa invaliditetom naj{iroj javnosti u Srbiji, naro~ito invalidima i njihovim udru`enjima. Predstavljeni model izazvao je zanimljivu me{avinu ose}anja i izneverenih o~ekivanja, u kojoj su istaknuto mesto imali nelagodnost i otpor prema izvesnim vidovima na~ela nediskriminacije i posledicama njegove stvarne primene, mada ose}anja o kojima je ovde re~ nisu preovla|ivala me|u u~esnicima tribina. Upotrebiv{i slavan Kiplingov izraz o “teretu belih ljudi”, pisac ukazuje na unutra{nju, psiholo{ku prirodu odbijanja da se na~elo nediskriminacije primeni i u obi~nim, zamornim, neinspirativnim, svakodnevnim aktivnostima samih invalida. Ovaj oportunizam `rtava diskriminacije nadovezuje se na poznat oportunizam dru{tvene sredine u kojoj se diskriminacija vr{i, stvaraju}i za~arani krug neprihvatanja. Problem se ne mo`e re{iti pravnim sredstvima; svako ljudsko bi}e re{ava ga za sebe; ne da se re{iti jednom zauvek. Pisac na primerima iz sopstvenog detinjstva i mladosti ukazuje na ovu stalnu bobru za ravnopravnost.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.SR-ID - 128513036
Uncontrolled Keywords: nediskriminacija, ravnopravnost, oportunizam
Subjects: Ljudska i manjinska prava
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 18 Oct 2022 10:36
Last Modified: 23 Feb 2023 13:41
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1323

Actions (login required)

View Item View Item