Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina

Đurić, Vladimir and Knežević Bojović, Ana (2018) Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Monografija (168). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-34-4

[img] Text
2018 - Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina - Đurić, Knežević Bojović.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)
Official URL: http://iup.rs/books/pravni-okvir-kulturne-delatnos...

Abstract

Polazeći sa stanovišta da su kulturne različitosti i njihovo poštovanje od suštinskog su značaja za konstituisanje i opstanak različitih grupnih društvenih identiteta, autori u monografiji odgovaraju na izazov produbljenog proučavanja kako opšteg pravnog regulisanja kulture i kulturnih delatnosti koje, zbog mnogostukosti svojih izraza, po prirodi stvari, neretko izmiču preciznom i detaljnom pravnom regulisanju, već i odnosa između kulturnih i manjinskih prava, kao i pravnog okvira u kojem se odvijaju kulturne delatnosti nacionalnih manjina, pri čemu je fokus analize na pravnom okviru kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Autori kroz višedimenizonalan i višeslojan pristup sagledavaju rešenja koja u pogledu kulturne delatnosti nacionalnih manjina postoje kako u aktima međunarodnog, tako i u aktima uporednog prava, bilo da je reč o onima aktima kojima je regulisana opšta kulturna delatnost, bilo da su u pitanju akti posvećeni zaštiti nacionalnih manjina, uz razmatranje i nadležnosti različitih političko-teritorijalnih nivoa organizovanja vlasti koji su u uporednom pravu ovlašćeni za regulisanje kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Ova svestrana analiza sadržine, subjekata, načina finansiranja i ostalih pitanja u vezi s kulturnom delatnošću nacionalnih manjina počiva na pravnim znanjima i obuhvata shvatanja iz različitih pravnih disciplina – međunarodnog prava, prava ljudskih prava, prava Evropske unije, ustavnog prava i upravnog prava. Da bi u potpunosti rasvetlili tematiku kulturne delatnosti nacionalnih manjina autori, osim dogmatsko-normativnog pristupa, neizostavno upućuju i na praktične aspekte ostvarivanja pravnog okvira. Za uporedni prikaz pravnog okvira kulturne delatnosti nacionalnih manjina autori su odabrali četiri države – Mađarsku, Makedoniju, Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku. Smisao takvog izbora leži u činjenici da je reč o državama različitog društveno-ekonomskog razvitka i položaja, ali koje u velikoj meri baštine isto ili slično pravno nasleđe, u kojima kao nacionalne manjine žive pripadnici njihovih većinskih naroda i koje stoga imaju zaključene bilateralne sporazume o njihovoj zaštiti, ali i značajnu kulturnu saradnju koja se zasniva na bilateralnim sporazumima o kulturi i koje su, naposletku, ali ne i najmanje važno, u različitom statusu i odnosu spram Evropske unije. Na samom kraju, autori na osnovu svoje analize izvode tri grupe zaključaka: zaključke opšteg karaktera i one koji se odnose na međunarodne i evropske instrumente od značaja za kulturnu delatnost nacionalnih manjina, ukazujući na njihove nedostatke ali i pozitivne tendencije u regulativi; zaključke koji proističu iz uporednopravne analize pravnog okvira i prakse u odabranim državama, identifikujući dva modela regulisanja ovog pitanja i ukazujući na rizike koje sa sobom nose neka od analiziranih praktičnih rešenja, a pre svega projektno finansiranje kulturne delatnosti nacionalnih manjina; i na kraju, zaključke koji se odnose na otvorena pitanja pravnog okvira kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Srbiji, dajući polazne osnove za eventualnu reformu domaćeg zakonodavstva.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.SR-ID - 263968012
Subjects: Ljudska i manjinska prava
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 26 Jun 2022 13:15
Last Modified: 26 Jun 2022 13:15
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1194

Actions (login required)

View Item View Item