Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima

Ćorić, Vesna (2017) Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-25-2

[img] Text
2017 - Naknada štete pred evropskim nadnacionalnim sudovima - Ćorić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)
Official URL: https://iup.rs/books/naknada-stete-pred-evropskim-...

Abstract

U monografiji je analizirano na koji se način i pod kojim uslovima ostvaruje pravo na naknadu štete u postupcima koji se vode pred dva, za evropske zemlјe, najznačajnija nadnacionalna suda. Autorka predstavlјa rezultate istraživanja nedovolјno ispitanog, graničnog područja pravnih disciplina međunarodnog javnog i građanskog (odštetnog) prava. Predmet istraživanja ograničen je na odštetni aspekt delovanja dva najvažnija nadnacionalna evropska suda: Suda pravde Evropske unije i Evropskog suda za lјudska prava. Tako postavlјen predmet istraživanja objašnjava se činjenicom da praksu pomenuta dva nadnacionalna suda uvažavaju nacionalni sudovi u državama članica Evropske unije i Saveta Evrope, kao i da su se jurisdikcije dva suda tokom poslednje četiri decenije delimično preklopile, naročito u oblasti zaštite lјudskih prava, što dolazi do izražaja i kod ostvarivanja prava na naknadu štete. Predmet istraživanja trpi još jedno ograničenje, budući da se svodi, kada je reč o aktima i praksi Suda pravde Evropske unije, na opšti režim naknade štete na osnovu člana 340 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Sadržaj monografije organizovan je u četiri poglavlјa. Nakon prvog poglavlјa u kojem se određuje predmet istraživanja i čitalac uvodi u problem koji se istražuje, autorka u drugom i trećem poglavlјu analizira materijalno pravo i procesne odredbe koje se primenjuju pri dosuđivanju naknade štete u postupcima pred Sudom pravde Evropske unije i Evropskim sudom za lјudska prava. U četvrtom poglavlјu autorka poredi postupke ostvarivanja naknade štete pred Sudom pravde Evropske unije i pred Evropskim sudom za lјudska prava, ukazuje na razlike i preporučuje izmene, kako normativnog okvira, tako i prakse, kako bi se izgradili transparentniji i usklađeniji režimi naknade štete.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.SR-ID 247820300
Uncontrolled Keywords: naknada štete, Evropski sud za ljudska prava, Sud pravde Evropske unije
Subjects: Ljudska i manjinska prava
Pravo Evropske unije
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 03 May 2022 20:04
Last Modified: 03 May 2022 20:04
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/394

Actions (login required)

View Item View Item