Analiza efekata zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2022) Analiza efekata zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Savet Evrope, Beograd.

[img] Text
Analiza efekata Zakona o zastiti prava na sudjenje u razumnom roku 2754-3991-8598.1.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (474kB)
Official URL: https://rm.coe.int/analiza-efekata-zakona-o-zastit...

Abstract

Analiza efekata Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: Analiza) sprovedena je pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019–2022“, u okviru projekta „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“. Analiza je sprovedena od novembra 2021. godine do januara 2022. godine. Sprovođenje ove analize planirano je kao aktivnost 3.5.1.6. u Revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 23 usvojenom na sednici Vlade 10. jula 2020. godine. Cilj analize bio je da se ispitaju efekti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: ZZPSRR) pre svega u kontekstu rada redovnih sudova opšte i posebne nadležnosti, javnog tužilaštva, pravobranilaštva, uključujuči njegove finansijske efekte na budžet Srbije i na građane. U okviru Analize identifikovana su i problematizovana i određena pitanja koja bi bilo celishodno sagledati kroz posebnu, dubinsku analizu usmerenu na konkretno pitanje, imajući u vidu da složenost svih pitanja obrađenih u Analizi ukazuje na potrebu sprovođenja temeljnije funkcionalne analize. Polazni referentni metodološki okvir za sprovođenje analize predstavljaju Zakon o planskom sistemu Republike Srbije i Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika, kao i Priručnik za analizu efekata javnih politika i propisa. Na osnovu ovih dokumenata sačinjena je struktura Analize, te opredeljene ključne oblasti pitanja za vrednovanje učinka dokumenata javnih politika, uz odgovarajuća prilagođavanja očekivanjima ciljnih korisnika evaluacije. Imajući u vidu da je za ocenu efekata ZZPSRR potrebno uzeti u obzir i praksu Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu ESLJP) u odnosu na Srbiju pa i šire, u okviru analize sagledavaju se tendencije u odlučivanju ESLJP u odnosu na Srbiju, i analiziraju neke od njegovih ključnih presuda protiv Srbije i drugih država. Analiza se dakle zasniva na istraživanju i analizi relevantnog pravnog okvira i sudske prakse u Srbiji, sudske prakse: ESLJP, kontekstualnoj analizi odabranih uporednopravnih normativnih rešenja, te analizi stručnih i naučnih radova u relevantnim pravnim oblastima. Kako bi cilj istraživanja bio postignut, prilikom analize i prikupljanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka bilo je neophodno kombinovati više različitih naučnih metoda, prevashodno normativnog metoda, dogmatskog metoda, uporednopravnog metoda, egzegetičkog metoda, kao i metoda fokus grupa Za potrebe prikljupljanja kvalitativnih i odabranih kvantitativnih podataka u vezi sa efektima Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: ZZPSRR) u periodu od novembra do decembra 2021. godine organizovane su fokus grupe ili razgovori sa predstavnicima sledećih organa i organizacija: osnovni i viši sudovi sa područja beogradske, kragujevačke, niške i novosadske apelacije; apelacioni sud u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu; prekršajni sudovi i prekršajni apelacioni sud; privredni sudovi i privredni apelacioni sud; upravni sud; Vrhovni kasacioni sud; Visoki savet sudstva; Javno tužilaštvo; Državno pravobranilaštvo; Pravosudna akademija. Statistički podaci koji se koriste u ovoj analizi preuzeti su iz zvaničnih godišnjih izveštaja o radu sudova u Srbiji, izveštaja o radu Visokog saveta sudstva te Uporedne analize – Zaštita prava na suđenje u razumnom roku izrađene pod okriljem Pravosudne akademije. U delu koji se odnosi na statističke podatke u vezi sa predstavkama i presudama ESLJP koje se odnose na Srbiju, korišćen je mešovit pristup zasnovan na kombinovanju podataka iz zvaničnih godišnjih izveštaja ESLJP i njihove provere i dopune na osnovu podataka dostupnih na HUDOC vebstranici. Statistički podaci izneti tokom razgovora u okviru fokus grupa korišćeni su kontekstualno, u cilju ilustrovanja trendova u praksi ili konkretnih izazova u primeni ZZPSRR.

Item Type: Public Policies
Uncontrolled Keywords: pravo na suđenje u razumnom roku; ljudska prava; Poglavlje 23; ESLJP
Subjects: Ljudska i manjinska prava
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 15 Nov 2022 10:28
Last Modified: 15 Nov 2022 10:29
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1536

Actions (login required)

View Item View Item