Principi nediskriminacije i savesnog ispunjavanja obaveza države – Teorijski pogled na Istanbul Konvenciju Saveta Evrope i praksu Evropskog suda za lјudska prava

Gasmi, Gordana (2016) Principi nediskriminacije i savesnog ispunjavanja obaveza države – Teorijski pogled na Istanbul Konvenciju Saveta Evrope i praksu Evropskog suda za lјudska prava. Kultura polisa, 13 (29). pp. 149-167. ISSN 1820-4859

[img] Text
799 - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (4kB)
Official URL: https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/842

Abstract

Rad je fokusiran na analizu principa nediskriminacije i novog principa savesnog ispunjavanja obaveza države u Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilјa prema ženama i nasilјa u porodici (Istanbul Konvencija), koja je stupila na snagu početkom avgusta 2014. godine. Takođe se razmatra irelevantna sudska praksa Evropskog suda za lјudska prava, koji je svojim skorašnjim presudama bio preteča pravnog utemelјenja principa savesnog ispunjavanja obaveza države u domenu suzbijanja rodno zasnovanog i porodičnog nasilјa. Markantni slučajevi Evropskog suda za lјudska prava daju orijentir za dalјe rešavanje pravnih slučajeva u situacijama kada se utvrdi da države imaju obavezu dužne pažnje(„due diligence”), obaveza koja znači da države nisu samo odgovorne za donošenje zakona koji garantuju prava žena, nego i da osiguraju da se ovi zakoni sprovode kroz funkcionalni pravosudni sistem i lanac pravde koji je rodno osvešćen. To znači da je neophodno permanentno vršiti senzibilisanje sudija na nacionalnom nivou, kroz stručne obuke i treninge u pravcu unapređivanja znanja o rodno zasnovanom i porodičnom nasilјu, kako bi se povećao stepen nepristrasnog odlučivanja u konkretnim sporovima.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: nediskriminacija, princip savesnog ispunjavanja obaveza država, Savet Evrope, Istanbul Konvencija, Evropski sud za lјudska prava, rodno zasnovano i porodično nasilјe
Subjects: Ljudska i manjinska prava
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 03 Jun 2022 22:49
Last Modified: 03 Jun 2022 22:49
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/969

Actions (login required)

View Item View Item