Items where Subject is "Krivično pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 195.

Article

Bjelajac, Željko and Zirojević, Mina (2014) Безбедносна култура у ери глобализације. Kultura polisa, 11 (23). pp. 77-99. ISSN 1820-4589

Bock, Michael (2010) Pozitivna specijalna prevencija i nove tendencije u kriminalnoj politici : o nedostacima eliminatornog Feindstrafrecht - krivičnog prava i značaju primenjene kriminologije za kriminalnu politiku po meri ljudske zajednice. Crimen (2). pp. 139-167.

Breneselović, Luka (2007) ИЗУЗЕЋЕ СУДИЈЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ. Анали Правног факултета у Београду : тромесечни часопис за правне и друштвене науке, 55 (1). pp. 173-194. ISSN 0003-2565

Breneselović, Luka (2009) Калорије и килокалорије - кратка напомена законодавцу. Branič, 144 (3/4). pp. 75-80. ISSN 0353-9644

Breneselović, Luka (2009) CRIME PREVENTION THROUGH CRIMINAL LAW & SECURITY STUDIES. Strani pravni život (3). pp. 369-371. ISSN 0039-2138

Breneselović, Luka (2008) Društvena odgovornost zločinca i krivično pravo. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 80 (12). pp. 542-558. ISSN 0017-0933

Breneselović, Luka (2011) РЕЦЕПЦИJА „РЕСТОРАТИВНЕ ПРАВДЕ“ КАО ПРИМЕР НЕКРИТИЧКОГ ДИСКУРСА У ПРАВНОЈ СОЦИОЛОГИЈИ: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ. Sociološki pregled, 45 (1). pp. 45-66. ISSN 0085-6320

Breneselović, Luka (2009) KRIMINAL I KRIMINALITET. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 81 (12). pp. 542-548. ISSN 0017-0933

Breneselović, Luka (2011) Materijalna klasifikacija krivičnih sankcija kao osnov pravnog poređenja u krivičnom pravu. Strani pravni život (2). pp. 98-114. ISSN 0039-2138

Breneselović, Luka (2010) Primenjena kriminologija. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 82 (12). pp. 573-599. ISSN 0017-0933

Breneselović, Luka (2010) Primenjena kriminologija. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 82 (10). pp. 431-464. ISSN 0017-0933

Dimovski, Darko T. and Mihajlović, Aleksandar (2013) Prisilni brak – od savremenog ka starom srpskom pravu. Peščanik (11). pp. 334-340. ISSN 1451-6373

Gasmi, Gordana and Prlja, Dragan (2024) Istanbulska konvencija Saveta Evrope i Srbija – pravni aspekti primene konvencije u Srbiji na polju suzbijanja rodno zasnovanog i seksualnog nasilja prema ženama. Strani pravni život, 68 (1). pp. 83-107. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2014) ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА БЕЛОГ ОКОВРАТНИКА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 53 (67). pp. 331-346. ISSN 0350-8501

Kostić, Jelena (2015) КРИВИЧНОПРАВНО САНКЦИОНИСАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ. Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе. pp. 127-140. ISSN 1820-4589

Kostić, Jelena (2015) УСПОСТАВЉАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЕВРОПСКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА. Evropsko zakonodavstvo, 14 (52/53). pp. 42-58. ISSN 1451-3188

Kostić, Jelena (2016) УСАГЛАШЕНОСТ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЕВРА И ДРУГИХ ВАЛУТА ОД КРИВОТВОРЕЊА. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56/57). pp. 247-265. ISSN 1451-3188

Kostić, Jelena (2023) Critical approach to (un)justified overcriminalization in the economic field. Nauka bezbednost policija, 28 (2). pp. 55-65. ISSN 0354-8872

Kostić, Jelena (2012) INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U PREVENCIJI KRIVIČNOG DELA NENAMENSKOG TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA. НБП : Наука, безбедност, полиција : часопис Полицијске академије, 17 (1). pp. 153-163. ISSN 0354-8872

Kostić, Jelena (2018) IZAZOVI HARMONIZACIJE KRIVIČNORAVNE ZAŠTITE TRŽIŠTA KAPITALA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE – PRIMER ITALIJANSKOG ZAKONODAVSTVA. Strani pravni život (2). pp. 119-139. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2009) ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA KRIVIČNA DELA. Strani rpavni život (1). pp. 169-189. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2014) ORGANI U ITALIJANSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA. Strani pravni život (1). pp. 265-277. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2017) Posting children’s photographs on social networks: Sociological and legal aspects. Sociološki pregled, 51 (3). pp. 414-433. ISSN 0085-6320

Kostić, Jelena and Jelisavac Trošić, Sanja (2020) (IN)ADEQUATE CRIMINAL PROTECTION OF THE CAPITAL MARKET IN THE REPUBLIC OF SERBIA. Vol. 4 (2020): EU 2020 – LESSONS FROM THE PAST AND SOLUTIONS FOR THE FUTURE, 4. pp. 598-620. ISSN 2459-9425

Kostić, Miomira and Dimovski, Darko T. and Mihajlović, Aleksandar (2015) Pismenost i nepismenost u prošlosti i savremenom dobu. Peščanik, 13 (13). pp. 215-225. ISSN 1451-6373

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2012) Beskućništvo – način života ili oblik viktimizacije. Socijalna misao (4). pp. 55-74. ISSN 0354-401X

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2012) Counteracting and Preventing Human Trafficking in the Republic of Serbia. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Law and Politics, 10 (2). pp. 101-110. ISSN 1450-5517

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2018) Istorijsko pravno nasleđe normiranja sigurnosti života i zdravlјa lјudi i životinja i o čistoći u Srbiji. Peščanik, 16 (16). pp. 266-275. ISSN 1451-6373

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2012) Značaj međunarodnih i domaćih dokumenata i standarda u prevenciji i suzbijanju organizovanog kriminaliteta. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 3 (1). pp. 71-96. ISSN 2232-7339

Manojlović, Savo (2013) Oduzimanje imovine proistekle iz kriminalne aktivnosti u Republici Srbiji – ustavnopravni aspekti. Sveske za javno pravo (13). pp. 56-66. ISSN 2233-0925

Mihajlović, Aleksandar (2023) Značaj socijalnog preduzetništva za radnu integraciju osuđenih lica. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XLII (2/3). pp. 153-168. ISSN 0350-2694

Mrvić Petrović, Nataša (2016) СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕМА КАЗНЕНИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 54 (4/6). pp. 612-621. ISSN 0354-3501

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Conflict of Interest Regarded as Unethical Conduct. Безбедност : часопис Државног секретаријата за унутрашње послове НР Србије, 55 (1). pp. 5-16. ISSN 0409-2953

Mrvić Petrović, Nataša (2013) DEKRIMINALIZACIJA KLEVETE – SUPREMACIJA SLOBODE IZRAŽAVANJA U ODNOSU NA ČAST I UGLED. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (2). pp. 43-58. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2015) DELOTVORNOST ELEKTRONSKOG NADZORA KAO SASTAVNOG DELA ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE ILI MERE. НБП : Наука, безбедност, полиција : часопис Полицијске академије, 20 (2). pp. 97-105. ISSN 0354-8872

Mrvić Petrović, Nataša (2022) Kako učiniti human(ij)im doživotni zatvor koncepta „zaključaj i baci ključ” na primerima Italije i Holandije. Strani pravni život, 66 (3). pp. 403-428. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Kastracija seksualnih prestupnika - moderna telesna kazna. Правни живот : лист за правна питања и праксу. pp. 243-252. ISSN 0350-0500

Mrvić Petrović, Nataša (2022) Koncept seksualnog nasilja (silovanјa) prema Istanbulskoj konvenciji. Srpska revija za evropske studije = Serbian Review of European Studies, 1 (1). pp. 96-118. ISSN 2955-9286

Mrvić Petrović, Nataša (2000) NAKNADA ŠTETE ŽRTVI KRIVIČNOG DELA U COMMON LAW ZAKONODAVSTVIMA. Strani pravni život (1/3). pp. 35-54. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (1999) Naknada štete žrtvama krivičnih dela. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 37 (1). pp. 109-122. ISSN 0022-6076

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Nedostaci zakonske regulative kao razlog nedelotvorne primene zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 563 (9). pp. 623-632. ISSN 0350-0500

Mrvić Petrović, Nataša (2006) PERSPEKTIVE PRIMENE ELEKTRONSKOG NADZORA U OKVIRU KRIVICNIH SANKCIJA. Strani pravni život (1/3). pp. 261-283. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2014) POŠTOVANJE NAČELA NE BIS IN IDEM PRI SUĐENJU ZA SLIČNE PREKRŠAJE I KRIVIČNA DELA. НБП : Наука, безбедност, полиција : часопис Полицијске академије, 16 (2). pp. 27-39. ISSN 0354-8872

Mrvić Petrović, Nataša (2019) PRAVA ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA U HOLANDIJI. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 63 (2). pp. 17-31. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2015) PREVENTIVNE MERE PREMA OSUĐENICIMA OPASNIM PO DRUŠTVO U PRAVIMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I VELIKE BRITANIJE. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (2). pp. 41-52. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2017) PRINUDNO PSIHIJATRIJSKO LEČENJE I ZATVARANJE DUŠEVNO POREMEĆENIH UČINILACA KRIVIČNIH DELA U BELGIJI. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (3). pp. 9-19. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (1996) PROBLEMI U VEZI PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo (1/2). pp. 161-166. ISSN 0022-6076

Mrvić Petrović, Nataša (2001) SPREČAVANJE TRGOVINE LJUDSKIM BIĆIMA SA ASPEKTA MEĐUNARODNOPRAVNOG REGULISANJA POLOŽAJA STRANIH MIGRANATA. Strani pravni život (1/3). pp. 5-26. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2014) SUPLETORNI ZATVOR U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (3). pp. 127-140. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (1996) Učešće građana u prevenciji i kontroli kriminaliteta. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 33 (1-2). pp. 119-130. ISSN 0022-6076

Mrvić Petrović, Nataša (2012) VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (2). pp. 210-229. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2014) Zaštita oštećenog u prekršajnom postupku. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 52 (2). pp. 109-120. ISSN 1820-2969

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2003) ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU KAO VID PRAVNE ODGOVORNOST. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 24 (1). pp. 469-486. ISSN 1330-349X

Mrvić Petrović, Nataša and Počuča, Milan (2015) Possibilities of Mediation in Republic of Serbia in Cases of Domestic Violence. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja (2). pp. 213-229. ISSN 1580-0253

Papović, Jelena and Mihajlović, Aleksandar (2013) Suicide in Prisons. Facta Universitatis. Series, Law and Politics, 11 (1). pp. 59-67. ISSN 1450-5517

Petrović, Dragana (2019) About the value and duration of life in the "Vicious Circle" disposition of the owner or the State. Ius Romanum (1). pp. 799-814. ISSN 2367-7007

Petrović, Dragana (2020) GENERAL CHARACTERISTICS OF THE BASIC CONCEPT OF TERRORISM. Strani pravni život (4). pp. 140-160. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2014) Međuzavisnost zakonitog biznisa i organizovanog kriminaliteta - "mreže" u pranju novca". Perjanik, 12 (31). pp. 36-47. ISSN 1451-3412

Petrović, Dragana (2012) NACIONALNA ZAKONODAVSTVA U SVETLU HARMONIZACIJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA ELIMINISANJE TRGOVINE LJUDIMA. Strani pravni život (1). 66-66-86. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2010) O PROUČAVANjU SAVREMENIH FORMI PRIVREDNOG KRIMINALITETA – PRANjE NOVCA. Strani pravni život (3). pp. 161-182. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2018) O uzrocima bombaškog terorizma: ekstremna gledišta. Bezbednost, 60 (2). pp. 67-85. ISSN 0409-2953

Petrović, Dragana (2014) Pokušaj određenja univerzalno prihvatljive definicije terorizma. Bezbednost, 56 (1). pp. 23-40. ISSN 0409-2953

Petrović, Dragana (2022) Privacy and protection of personal data – criminal law aspect. Strani pravni život, 66 (4). pp. 469-489. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2009) SAMOUBILAČKI TERORIZAM. Strani pravni život (3). pp. 67-108. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2023) Sajber bezbednost vs. privatnost — opšta razmatranja i osnovi zaštite. Evropsko zakonodavstvo, 22 (84). pp. 177-192. ISSN 1451-3188

Petrović, Dragana (2011) TRI MODELA ZLOČINA MEĐUNARODNOG TERORIZMA. Strani pravni život (2). pp. 131-146. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2012) UNIVERZALNA NADLEŽNOST KAO SREDSTVO ZA ELIMINISANJE PIRATSTVA. Strani pravni život (3). pp. 455-467. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2010) Upotreba opojnih droga : nove dimenzije. Pravni život, 59 (9). pp. 73-93. ISSN 0350-0500

Petrović, Dragana (2014) VEČNO PITANJE MORALNOSTI TERORIZMA. Strani pravni život (2). pp. 113-128. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana and Gasmi, Gordana (2014) Efficiency of legal norms in the context of suppressing the misuse of narcotics : case study of Serbia and comparative legal review. Fiat Justitia (1). pp. 65-77. ISSN 1224-4015

Prlja, Dragan and Reljanović, Mario (2009) VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – UPOREDNA ISKUSTVA. Strani pravni život (3). pp. 161-194. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2005) EVROATLANTSKI ODNOSI I BORBA PROTIV TERORIZM. Strani pravni život (1/2). pp. 348-370. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2009) VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – UPOREDNA ISKUSTVA. Strani pravni život (3). pp. 161-184. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2007) Visokotehnološki kriminal : pojam, regulativa, iskustva. Strani pravni život (3). pp. 75-98. ISSN 0039-2138 (In Press)

Simović, Marina and Mihajlović, Aleksandar and Kostić, Miomira (2019) Siromaštvo i zločin na ulicama gradova. Srpska pravna misao, 1 (52). ISSN 1840-0493

Tošić, Iva (2015) PRIMENA PRAVILA O SAOBRAĆAJU NA MLADE VOZAČE U SAD, ZEMLJAMA REGIONA I SRBIJI. Strani pravni život (2). pp. 313-325. ISSN 0039-2138

Vukasović, Predrag (2011) NAORUŽANA DEMOKRATIJA I KONTROLA DRŽANJA ORUŽJA U SAD. Strani pravni život (2). pp. 7-24. ISSN 0039-2138

Zirojević, Mina (2004) Терористичке организације и Интернет. Војно дело : орган Министарства народне одбране ФНРЈ (1). pp. 88-107. ISSN 0042-8426

Zirojević, Mina (2020) Верски фундиран самоубилачки тероризам. Безбедност : часопис Државног секретаријата за унутрашње послове НР Србије, 62 (1). pp. 103-120. ISSN 0409-2953

Zirojević, Mina (2015) COMPUTER RELATED CRIME – THE DECISION OF THE COUNCIL OF EUROPE. Pravo : teorija i praksa : časopis Saveza udruženja pravnika Vojvodine, 32 (4/6). pp. 1-15. ISSN 0352-3713

Zirojević, Mina (2008) TERORIZAM KAO NEKONVENCIJALNA PRETNJA BEZBEDNOSTI. Međunarodni problemi, LX (2-3). pp. 345-367. ISSN 0025-8555

Zirojević, Mina (2016) Učešće žena u aktima političkog nasilja. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (6). pp. 235-245. ISSN 2232-9668

Zirojević, Mina (2011) Zloupotreba interneta u svrhe terorizma. Međunarodni problemi, 63 (3). pp. 417-448. ISSN 0025-8555

Zirojević, Mina and Belajac, Željko (2013) БЛИСКО ИСТОЧНИ ТЕРОРИЗАМ И РЕЛИГИЈА У САВРЕМЕНОМ ПОЛИСУ. Kultura polisa, 10 (22). pp. 193-207. ISSN 1820-4589

Zirojević, Mina and Bjelajac, Željko (2014) УТИЦАЈ ИСЛАМСКОГ ВЕРСКОГ ФАНАТИЗМА НА ЕКСПАНЗИЈУ ЖЕНСКОГ САМОУБИЛАЧКОГ ТЕРОРИЗМА. Kultura polisa, 11 (24). pp. 91-107. ISSN 1820-4589

Zirojević, Mina and Korać, Srđan (2013) NATO povlačenje iz Avganistana: uspešno okončanje misije? Međunarodni problemi, LXV (3). pp. 386-404. ISSN 0025-8555

Ćorić, Vesna (2006) OSVRT NA NEKE NOVE METODE SUZBIJANJA TERORIZMA U SAD NAKON 11. SEPTEMBRA. Strani pravni život (1-3). pp. 379-399. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2020) Applying a Modular Approach in the Field of Obedience Crimes in Military Service – The Case of Montenegro. Nauka i društvo (13). pp. 112-126. ISSN 2335-0792

Čolović, Vladimir (2010) PROBLEM ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA PO LEX LOCI DELICTI COMMISSI. Strani pravni život (1). pp. 105-126. ISSN 0039-2138

Book Section

Breneselović, Luka (2012) Правно-политички оглед номотехнике нашег најновијег ЗКП-а. In: Актуелна питања кривичног законодавства : (нормативни и практични аспект). Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Beograd, pp. 215-238. ISBN 978-86-83437-98-6

Breneselović, Luka (2011) Kazna doživotnog lišenja slobode prema nemačkom Krivičnom zakoniku : lebenslange freiheitsstrafe. In: Uvod u pravo Nemačke. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 333-348. ISBN 978-86-80059-74-7

Breneselović, Luka (2010) Nekoliko beleški uz Nacrt opšteg dela novog hrvatskog Kaznenog zakona. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 474-484. ISBN 978-86-80059-69-3

Gasmi, Gordana and Grahovac, Momir (2023) Phenomenon of peer violence with insight into the situation in Serbia. In: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije : zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 139-163. ISBN 978-86-6132-106-1

Gasmi, Gordana and Jerotić, Aleksandar (2022) RELEVANTNI ASPEKTI VRŠNJAČKOG NASILJA I ANALIZA SITUACIJE U SRBIJI. In: Nasilje i deca. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 73-91. ISBN 978-86-80186-80-1

Gasmi, Gordana and Nikač, Željko (2022) Sexual and Gender-Based Violence in Serbia: After the Istanbul Convention. In: Global Problems in Sexual Offenses. Lexington Books, pp. 127-152. ISBN 978-1-7936-5203-4

Korać, Vanja and Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan (2016) Organizovani kriminal i digitalna forenzika. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 177-191. ISBN 978-86-80186-17-7

Kostić, Jelena (2016) МИГРАНТИ И КРИМИНАЛИТЕТ-СТИГМАТИЗАЦИЈА ПУТЕМ МЕДИЈА. In: Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије. Институт за упоредно право : Институт за криминолошка и социолошка истраживања : Регионално представништво Руске Хуманитарне Мисије на Балкану, Beograd, pp. 305-315. ISBN 978-86-80186-14-6

Kostić, Jelena (2015) СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ – САРАДЊА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. In: Супротстављање савременим облицима криминалитета кроз контролу приступа штићеном објекту. Криминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел", Beograd, p. 287.

Kostić, Jelena (2018) KRIVIČNO DELO ZLOUPOTEBA U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM – de lege lata i de lege ferenda. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 289-301. ISBN 978-86-80186-39-9

Kostić, Jelena (2015) THE ROLE OF FORENSIC ACCOUNTING IN THE CRIMINAL PROCEEDING. In: Dani Arčibalda Rajsa. Kriminalističko-policijska akademija.

Kostić, Jelena (2022) The role of the school in the prevention of peer violence. In: Yearbook. No. 5, Human rights protection : from childhood to the right to a dignified old age : human rights and institutions. Provincial Protector of Citizens - Ombudsman; Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad; Belgrade, pp. 389-403. ISBN 978-86-89417-17-3

Kostić, Jelena and Bošković, Marina Matić (2022) ALTERNATIVE SANCTIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, CONTEMPORARY CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT. In: NEW LEGAL REALITY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. University of Latvia, Riga, pp. 272-289. ISBN 978-9934-18-825-1

Kostić, Jelena and Matić Bošković, Marina (2019) CRIMINAL LIABILITY OF PUBLIC EMPLOYEES IN THE REPUBLIC OF SERBIA. In: The position of the individual in modern legal systems. Insitute of Comparative Law, Belgrade, pp. 161-179. ISBN 978-86-80186-53-5

Kostić, Jelena and Mrvić Petrović, Nataša (2021) Digital evidence and Criminal Law Cooperation in the Digital Age. In: Archibald Reiss Days Thematic Conference Proceedings of International Significance. University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 43-54. ISBN 978-86-7020-470-6; 978-86-7020-190-3

Kostić, Jelena and Ranaldi, Valentina (2022) Social peer violence in the digital environment - students’ attitudes and the possibility of prevention. In: Children and the Challenges of the Digital Environment. Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade, pp. 83-96. ISBN 978-86-80756-48-6

Kostić, Jelena and Zirojević, Mina (2017) OBJEKT ZAŠTITE KRIVIČNIH DELA PROTIV PRIVREDE. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 257-268. ISBN 978-86-80186-26-9

Kostić, Miomira and Dimovski, Darko T. and Mihajlović, Aleksandar (2016) Primena restorativne pravde prema maloletnicima u sukobu sa zakonom. In: Deca i mladi kao deo sistema – zaštita ili sekundarna traumatizacija. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu : Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš,, Niš, pp. 113-124. ISBN 978-86-7148-221-9

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2015) Položaj starijih osuđenika u penitencijarnim ustanovama. In: Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda. Ministarstvo pravde Republike Srpske etc, Prijedor, pp. 399-415. ISBN 978-99938-22-51-6

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2018) Victimization on the Labour Market in the Process of Globalization. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Social Changes in the Global World". Goce Delcev University, Faculty of law, Štip, pp. 481-499. ISBN 978-608-244-548-9

Manojlović, Savo (2016) Povreda ustavnog prava na imovinu prilikom oduzimanja imovine proistekle iz kriminalnih aktivnosti. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo; Fondacija Hans Zajdel, Beograd, pp. 317-322. ISBN 978-86-80186-17-7

Matić Bošković, Marina and Kostić, Jelena (2019) КУЋНИ ЗАТВОР: ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ. In: Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет : међународни правни стандарди и стање у Србији. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd, pp. 216-229. ISBN 978-86-6411-012-9

Mrvić Petrović, Nataša (2015) НОВЧАНА КАЗНА – НЕИСКОРИШЋЕНА МОГУЋНОСТ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ СРБИЈЕ. In: Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd, pp. 152-160. ISBN 978-86-6411-003-7 !

Mrvić Petrović, Nataša (2014) Краткотрајне казне затвора у пракси судова у Републици Србији. In: Казнена политика као инструмент државне политике на криминалитет. Министарство Правде Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци, Службени гласник Републике Српске, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Banja Luka, pp. 307-314. ISBN 978-99938-22-40-0

Mrvić Petrović, Nataša (2014) ЗАДРЖАВАЊЕ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ. In: Оптужење и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет, LVI Саветовање српског удружења за кривично право. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd, pp. 676-686. ISBN 978-86-6411-003-7

Mrvić Petrović, Nataša (2010) Alternativne krivične sankcije u državama balkanskog regiona. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 56-73. ISBN 978-86-80059-69-3

Mrvić Petrović, Nataša (2020) Božja kazna za zločin krađe. In: Uvod u šerijatsko pravo. Institut za uporedno pravo; Institut za uporedno pravo; Državni univerzitet, Departman za pravne nauke, Beograd:Novi Pazar, pp. 111-122. ISBN 978-86-80186-61-0

Mrvić Petrović, Nataša (2014) Funkcija mera bezbednosti u savremenom krivičnom pravu. In: Prestup i kazna : de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 87-99. ISBN 978-86-83287-78-9

Mrvić Petrović, Nataša (2012) KAD VLASTITI DOM POSTANE ZATVOR (IZAZOVI PRIMENE KUĆNOG ZATVARANJA KAO ZAMENE ZA KAZNU ZATVORA). In: Delikt, kazna i mogućnosti socijalne profilakse. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 81-94. ISBN 978-86-83287-61-1

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Legal problems in using preventive detention or preventive supervision of offenders dangerous to society. In: Dani Arčibalda Rajsa : međunarodni naučni skup, Beograd, 3-4. mart 2015., Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 211-217. ISBN 978-86-7020-190-3

Mrvić Petrović, Nataša (2015) MATERIJALNOPRAVNI ASPEKT PREKRŠAJNOG PRAVA U ODNOSU NA MALOLETNIKE. In: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 169-177. ISBN 978-86-83287-85-7

Mrvić Petrović, Nataša (2022) Materijalno krivično pravo Evropske unije i proces usklađivanja na primeru prava Republike Srbije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 73-89. ISBN 978-86-80186-96-2

Mrvić Petrović, Nataša (2016) Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja kao samostalna krivična sankcija. In: Krivične i prekršajne sankcije i mere : izricanje, izvršenje i uslovni otpust. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 167-177. ISBN https://www.iksi.ac.rs/izdanja/krivicne_i_prekrsajne_sankcije_i_mere.pdf

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Moralnost kao pretpostavka sprečavanja korupcije. In: Borba protiv korupcije : iskustva i poređenja. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 21-30. ISBN 978-86-80059-88-4

Mrvić Petrović, Nataša (2013) POLOŽAJ ŽRTVE KRIVIČNOG DELA U FRANCUSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 159-174. ISBN 978-86-80059-91-4

Mrvić Petrović, Nataša (2013) PRILAGOĐAVANJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKIM STANDARDIMA ZAŠTITE PRAVA ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 81-92. ISBN 978-86-83287-67-3

Mrvić Petrović, Nataša (2011) PROCESNI POLOŽAJ I ZAŠTITA ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA U NEMAČKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Nemačke. Institut za uporedno pravo , Pravni fakultet, Beograd, pp. 259-278. ISBN 978-86-80059-74-7

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Poštovanje prava okrivljenog na odbranu u prekršajnom postupku. In: Зборник радова / [Међународни научни скуп] Правна држава и стручност процесних субјеката као инструмент супротстављања криминалитету. Правни факултет, Kragujevac, pp. 252-266. ISBN 978-86-7623-061-7

Mrvić Petrović, Nataša (2016) Pravna zaštita žrtava terorizma u Srbiji – dometi i moguća unapređenja. In: Bezbednost i viktimizacija : izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava. Viktimološko društvo Srbije, p. 11.

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Rad u javnom interesu (pojam, uslovi, mogućnosti izricanja, trajanje i posledice neizvršenja radne obaveze). In: Alternativne krivične sankcije : (regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja). Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd, pp. 151-160. ISBN 978-86-6383-074-5

Mrvić Petrović, Nataša (2022) SPORAZUMNO PRIZNANJE KRIVICE U DIGITALNOM OKRUŽENJU. In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / VII međunarodni naučni skup digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 153-168. ISBN 978-86-80186-92-4

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Sistem krivičnih sankcija u švajcarskom pravu. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 137-148. ISBN 978-86-80186-44-3

Mrvić Petrović, Nataša (2018) ZNAČAJ NAKNADNOG IZVRŠENJE PORESKE OBAVEZE NA KAŽNJAVANJE ZA PORESKE KAZNENE DELIKTE. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 119-128. ISBN 978-86-80186-39-9

Mrvić Petrović, Nataša and Glintić, Mirjana (2023) Prevarni postupci u delatnosti osiguranјa. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 239-259. ISBN 978-86-82582-11-3

Mrvić Petrović, Nataša and Kršljanin, Nina and Zirojević, Mina (2017) УВОДНА РЕЧ. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 14-15. ISBN 978-86-80186-30-6

Mrvić Petrović, Nataša and Obradović, Dragan (2022) Difficulties in the criminal protection of the sexual integrity of women and girls with disabilities. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 747-771. ISBN 978-86-6132-040-8

Mrvić Petrović, Nataša and Obradović, Dragan (2023) Reckless driving - how to prevent Russian roulette on Serbian roads. In: Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost = Traffic, criminality and urban safety. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 63-80. ISBN 978-86-80756-55-4

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2019) Plagijarizam u eri digitalizacije – pravne posledice. In: 1. Naučno-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci. SANU, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 213-226. ISBN 978-86-80186-41-2; 978-86-7025-836-5

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2016) Prevare u osiguranju – bagatelni ili organizovani kriminalitet? In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 323-333. ISBN 978-86-80186-17-7

Petrović, Dragana (2015) НЕ­СЛА­ГА­ЊА ОКО СМИ­СЛА И СУ­ШТИ­НЕ ТЕ­РО­РИ­ЗМА - По­ли­тич­ки, мо­рал­ни и вер­ски аспект -. In: Религија - политика - право. Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 645-664. ISBN 978-86-80186-05-4

Petrović, Dragana (2012) Autonomija volјe - otvaranje prostora za drugačija tumačenja kod "ubistva iz samilosti". In: Pravna misao u srcu Šumadije. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 229-246. ISBN 978-86-7623-039-6

Petrović, Dragana (2016) DELOVANJE I RAZVOJ ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA U POSLOVIMA TRGOVINE LJUDIMA. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 217-226. ISBN 978-86-80186-17-7

Petrović, Dragana (2018) Jobs that deal with organized crime - drug trafficking. In: Law in the process of globalisation. Faculty of Law, Kragujevac, pp. 201-218. ISBN 978-86-7623-082-2

Petrović, Dragana (2020) Kazna po meri učinioca "milosrdnog ubistva". In: Usluge i prava korisnika. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, pp. 923-944. ISBN 978-86-7623-098-3

Petrović, Dragana (2019) Kazne za krivična dela u vezi vere u krivičnom pravu Srbije XIX veka. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd-Cetinje, pp. 223-242. ISBN 978-86-80186-52-8

Petrović, Dragana (2018) Legalizovanje prostitucije: proučavanje stanja kao pretpostavka delovanja. In: Savremeni pravni promet i usluge. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 1037-1055. ISBN 978-86-7623-081-5

Petrović, Dragana (2022) PUT KA DEČIJOJ PROSTITUCIJI I SAVRŠENOJ ŽRTVI - PARADIGMA. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-171. ISBN 978-86-80186-80-1

Petrović, Dragana (2023) Pravno regulisanje eutanazije u Španiji i nekim zemlјama Evropske unije. In: Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu evropske unije. Pravni fakultet, Kragujevac, pp. 669-683.

Petrović, Dragana (2022) Pravo na dostojanstvenu smrt u italijanskom pravu – život u mreži. In: Sadašnjost i budućnost uslužnog prava. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, pp. 647-669. ISBN 978-86-7623-112-6

Petrović, Dragana (2017) "Pružanje pomoći u samoubistvu" : iskustva i poređenja. In: XXI vek - vek usluga i uslužnog prava. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 385-410. ISBN 978-86-7623-079-2

Petrović, Dragana (2013) Pružanje pomoći u samoubistvu: opasnosti legalizacije. In: XXI vek - vek usluga i uslužnog prava. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 207-221. ISBN 978-86-7623-046-4

Petrović, Dragana (2012) Različite strategije kontrole trgovine lјudima: problemi i perspektive. In: Relevantna pitanja primene međunarodnog krivičnog prava u nacionalnom pravu: XI tematski međunarodni naučni skup. Udruženje za međunarodno krivično pravo; Intermex, Beograd, pp. 322-343. ISBN 978-86-83437-73-3 ! (broš.)

Petrović, Dragana (2009) SUPPRESSING THE MISUSE OF NARCOTICS NEW DIMENSIONS IN NARCOTICS CONTROL. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 259-285.

Petrović, Dragana (2019) Seksualna eksploatacija dece: faktori koji pogoduju razvoju organizovanog kriminaliteta. In: Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 241-254. ISBN 978-86-7623-090-7

Petrović, Dragana (2011) „Ubistvo iz samilosti“ – znak jedne civilizacije? In: Spomenica Valtazara Bogišića : o stogodišnjici njegove smrti 24. apr. 2008. godine. Službeni glasnik, Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet, Beograd, pp. 607-620. ISBN 978-86-519-0956-9

Prlja, Dragan and Korać, Vanja and Diligenski, Andrej (2015) Maloletnici i sajber kriminal. In: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 349-365. ISBN 978-86-83287-85-7

Ranaldi, Valentina and Kostić, Jelena (2020) DRUGS AND SECURITY: EU AND INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS AGAINST DRUG TRAFFICKING AND CONSUMPTION. In: Međunarodni naučni tematski skup Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 337-353. ISBN 978-86-80756-33-2

Reljanović, Mario (2023) Krivično delo „povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja". In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 261-275. ISBN 978-86-82582-11-3

Reljanović, Mario (2012) Policijska saradnja država-članica Evropske unije. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 97-110. ISBN 978-86-80059-79-2

Reljanović, Mario (2013) TERORIZAM I GLOBALIZACIJA. In: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 387-406. ISBN 978-86-7020-267-2

Stanković, Milica and Mihajlović, Aleksandar (2015) Savremene tendencije u pravnoj zaštiti od nasilјa u porodici. In: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Evropski Defendologija Centar, Banja Luka, pp. 885-897. ISBN 978-99955-22-88-9

Tintor, Ljubomir (2021) Perspektiva ekocida kao međunarodnog krivičnog dela. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 275-294. ISBN 978-86-81956-04-5; 978-86-81956-08-3

Tošić, Iva (2017) PREVARA U OSIGURANJU I NJENE VRSTE. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo,, Beograd, pp. 269-282. ISBN 978-86-80186-26-9, 978-86-80756-03-5

Tošić, Iva (2018) Prevara u osiguranju motornih vozila. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 277-288. ISBN 978-86-80186-39-9; 978-86-80756-12-7

Vilić, Vida and Mihajlović, Aleksandar (2012) Povreda prava na privatnost na društvenim mrežama. In: 5th scientific conference „Students Encountering Science“ with international participation. University of Banja Luka, Banja Luka, pp. 136-137. ISBN 978-99955-710-2-3

Zirojević, Mina (2018) АНТИТЕРОРИСТИЧКИ ЗАКОНИ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ. In: Увод у право Русије : Србија и Русија кроз векове. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 235-245. ISBN 978-86-80186-48

Zirojević, Mina (2014) ЗЛОУПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА И ТЕРОРИЗАМ. In: Интернет и друштво. Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, Филозофски факултет, Beograd, pp. 489-500.

Zirojević, Mina (2015) CONTEMPORARY VIEWS ON NEW FORMS OF TERRORISM IN THE XXI CENTURY CASE OF WHITE WIDOWS. In: Dani Arčibalda Rajsa : međunarodni naučni skup. Academy of Criminalistic and Police Studies; Kriminalističko-policijska akademija, pp. 99-105. ISBN 978-86-7020-320-4; 978-86-7020-190-3

Zirojević, Mina (2020) CORRUPTION AND PHARMACEUTICALS: A SPECIAL RELATIONSHIP. In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / V međunarodni naučni skup Uloga društva u borbi protiv korupcije. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Belgrade, pp. 195-207. ISBN 978-86-80186-63-4

Zirojević, Mina (2022) DECA I MIGRACIJE. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 203-211. ISBN 978-86-80186-80-1

Zirojević, Mina (2019) TRADICIONALNA SHVATANJA O ORGANIZOVANOM KRIMINALU I KORUPCIJI. In: Finansijski kriminalitet i korupcija. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 127-134. ISBN 978-86-80186-49-8

Zirojević, Mina and Gajić, Dejan and Vojnić, Sanja (2012) EVROPSKI ODGOVORI NA IZAZOVE TERORIZMA. In: bornik apstrakata sa Međunarodnog naučnog skupa "Terorizam kao globalna pretnja", 13-14. oktobar 2012. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ; Beograd : Centar za bezbednosne studije, Novi Sad, pp. 426-440. ISBN 978-86-6019-028-6

Zirojević, Mina and Gajić, Dragan and Bjelajac, Željko (2012) PRAVNI OKVIR EU U BORBI PROTIV TERORIZMA. In: Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 564-576. ISBN 978-86-7067-171-3

Zirojević, Mina and Marković, Darija (2020) EFFICIENCY OF LEGAL SOLUTIONS IN FIGHT AGAINST DOMESTIC VIOLENCE. In: Regional law review : collection of papers from the first international scientific conference. Institute of Comparative Law ; Hungary : University of Pécs Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law, Belgrade, pp. 195-210. ISBN 978-86-80186-60-3

Zirojević, Mina and Marković, Darko M. (2020) БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА ИЗМЕЂУ ПОНОСА И СТИДА. In: Mesto stida i ponosa u religiji, filosofiji i umetnosti : zbornik radova. Centar za empirijska istraživanja religije, Porodični razgovori, Beograd, Novi Sad, pp. 173-194. ISBN 978-86-84111-30-4

Zirojević, Mina and Nikolić, Oliver (2017) MIGRATION AND TERRORISM - THE PROBLEM AND POSSIBLE SOLUTIONS. In: International Scientific Conference ”Security concepts and policies - New generation of risks and threats”. University St Kliment Ohridski Bitola, Faculty of Security Skoplje, Ohrid, pp. 139-147. ISBN 978-608-4828-05-1

Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan (2012) POLITIČKA NESTABILNOST NA ZAPADNOM BALKANU I IZAZOVI TERORIZMA. In: Zbornik apstrakata sa Međunarodnog naučnog skupa "Terorizam kao globalna pretnja", 13-14. oktobar 2012. Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ; Beograd : Centar za bezbednosne studije, Novi Sad, pp. 144-155. ISBN 978-86-6019-028-6

Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan and Gajić, Dejan (2012) POLITIČKA NESTABILNOST NA ZAPADNOM BALKANU I IZAZOVI TERORIZMA. In: Terorizam kao globalna pretnja. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, pp. 145-155. ISBN 978-86-6019-032-3

Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan and Gajić, Dejan (2013) Tradicionalna shvatanja o kriminalu, organizovanom kriminalu i transnacionalnom organizovanom kriminalu. In: Organizovani kriminalitet : izazov XXI veka. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, pp. 19-35. ISBN 978-86-6019-031-6

Ćeranić, Jelena (2012) Bliža saradnja država članica EU u krivičnoj oblasti. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo; Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 69-81. ISBN 978-86-80059-79-2

Ćeranić, Jelena (2017) Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na Internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 187-201. ISBN 978-86-80186-26-9

Čolović, Vladimir (2011) Profesionalna odgovornost usled lekarske greške i zaštita pacijenata. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2011, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 175-191. ISBN 978-86-7542-099-6

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2017) Nedoumice tokom regulisanja stečajnih krivičnih dela. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 153-165. ISBN 978-86-80186-26-9

Đurić, Vladimir (2017) Finansiranje i rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina-legalne mogućnosti zloupotrebe, sukoba interesa i privrednog kriminala. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 283-292. ISBN 978-86-80186-26-9

Book

Zirojević, Mina, ed. (2022) NASILJE I DECA. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-80-1

Kostić, Jelena and Matić Bošković, Marina, eds. (2022) Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / VII međunarodni naučni skup digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Jovanović, Slađana and Reljanović, Mario (2023) Krivična dela u oblasti rada. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-00-7

Korać, Vanja and Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan (2016) Digitalna forenzika. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 349-365. ISBN 978-86-87271-33-3

Kostić, Jelena (2018) Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije. Monografija (171). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-43-6

Kostić, Jelena and Rašić,, Milena, and Komlen Nikolić, Lidija (2022) Одузимање имовине проистекле из кривичног дела : изазови и препоруке за унапређење поступка. Pravosudan akademija, Beograd.

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Приручник за примену прописа у прекршајном поступку. Институт за упоредно право, Beograd. ISBN 978-86-80186-32-0

Prlja, Dragan and Ivanović, Zvonimir and Reljanović, Mario (2011) Krivična dela visokotehnološkog kriminala. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-75-4

Zirojević, Mina (2014) Terorizam : međunarodni pogled. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. ISBN 978-86-7067-198-0

Čavoški, Aleksandra and Reljanović, Mario (2011) IDEJA O STVARANJU KRIVIČNOG PRAVA EU. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-17-1

Public Policies

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde : izveštaj i preporuke. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Ćorić, Vesna and Malme, Odd Berner (2018) Building Integrity in The Montenegrin Defence and Security Sector. CIDS.

This list was generated on Sun Apr 14 17:04:34 2024 CEST.