КУЋНИ ЗАТВОР: ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ

Matić Bošković, Marina and Kostić, Jelena (2019) КУЋНИ ЗАТВОР: ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ. In: Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет : међународни правни стандарди и стање у Србији. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd, pp. 216-229. ISBN 978-86-6411-012-9

[img] Text
2019 - Kućni zatvor iskustva u primeni - Matić Bošković, Kostić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (396kB)

Abstract

Примена алтернативних санкција, односно алтернатива извшења кривичне санкције, у које спада и кућни затвор (са или без електорнског надзора) има позитивна дејства како на ресоцијализацију извршилаца кривичих дела, тако и на смањење притиска на установе за извршење заводских санкција. Ова врста извршења кривичне санкције може се изрећи искључиво извршиоцима лакших кривичних дела, што омогућава да извршилац настави са радом, школо- вањем и другим активностима које могу утицати превентивно у погледу понов- ног извршења кривичног дела. Осим тога, она се никада не изриче вишеструким повратницима. Позитивне ефекте казна кућног затвора може да оствари нпр. код извршилаца кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја. Међутим, код неких кривичних дела, као што је нпр. насиље у породици због њеног садржа- ја, природе кривичног дела и односа према жртвама није могућа њена практична примена. У раду ауторке анализирају примену казне кућног затвора у Србији, с обзиром да је то најчешће изрицана алтернативна санкција у пракси национал- них судова. Међутим, и даље се уочавају извесни проблеми у њеној примени. Они су условљени различитим чиниоцима, а чије деловање онемогућава или отежава њено извршење. У циљу указивања на проблеме који постоје у пракси и давања препорука за унапређње имплементације законских одредби којима је прописана казна затвора, ауторке у свом раду поред националних прописа и међународних правних аката, анализирају и истраживања садржана у Извештајима о примени алтернативних санкција из 2017. и 2018. године.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 513488053
Uncontrolled Keywords: кућни затвор, електронски надзор, практична примена, унапређење
Subjects: Krivično pravo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 16 May 2022 20:48
Last Modified: 16 May 2022 20:48
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/694

Actions (login required)

View Item View Item