VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – UPOREDNA ISKUSTVA

Prlja, Dragan and Reljanović, Mario (2009) VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – UPOREDNA ISKUSTVA. Strani pravni život (3). pp. 161-194. ISSN 0039-2138

[img] Text
document (14).pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (142kB)
Official URL: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/art...

Abstract

Visokotehnološki kriminal se naglo razvio u poslednjoj deceniji XXveka, a u XXI veku njegova evolucija je još evidentnija. Države su odgo-vorile uvođenjem novih mera u svoja krivična zakonodavstva, pokušava-jući da pomire tradicionalno krivično pravo sa zahtevima za percipira-njem, istraživanjem i dokazivanjem novih krivičnih dela. Nakon prvog pe-rioda implementacije ovih mera, može se govoriti o relativnom uspehu, alise isto tako mora ukazati i na nedostatke shvatanja koja trenutno prevla-davaju u ovoj oblasti. Unifikacija i harmonizacija, kao i efikasna među-narodna saradnja, osnovne su pretpostavke za bolju koordinaciju nadna-cionalnih napora za suzbijanje ove vrste krivičnih dela. Komparativnaanaliza nije moguća bez osvrta na jedini relevantni međunarodni instru-ment na polju visokotehnološkog kriminala – Konvenciju o visokotehno-loškom kriminalu Saveta Evrope i ukazivanja na njen značaj u globalnimokvirima. Najzad, treba se ukratko osvrnuti i na postignuto u Srbiji, kojaje jedna od država koje su na vreme uvidele potrebu za specijalizacijomdržavnih organa i postavljanjem visokih standarda implementacije savre-menih pravno-tehničkih instrumenata za borbu protiv zloupotrebe visokihtehnologija.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.SR-ID - 514225596
Uncontrolled Keywords: visokotehnološki kriminal, krivično pravo, privatnost,elektronski dokazi, uporedno pravo
Subjects: Krivično pravo
Internet pravo
Pravo - ostalo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 09 Sep 2022 11:52
Last Modified: 14 Sep 2022 12:20
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1272

Actions (login required)

View Item View Item