Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items: 136.

A

Aličić, Samir (2015) Rimsko antimonopolsko zakonodavstvo. In: Odnos prava u regionu i prava Evropske Unije. Pravni fakultet, Pale, pp. 145-155. ISBN 978-99938-57-41-0

Aličić, Samir and Miletić, Tina (2015) Izigravanje odredaba o ograničavanju nasljednog prava žena putem legata i fideikomisa u rimskom pravu. In: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije. Pravni fakultet, Priština [t.j.] Kosovska Mitrovica, pp. 487-499. ISBN 978-86-6083-030-4

Arsić, Jelena and Reljanović, Mario and Petrović, Aleksandra (2015) ZAŠTITA SAMOHRANIH RODITELJA U REPUBLICI SRBIJI ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE. Fondacija Ana i Vlade Divac, Beograd. ISBN 978-86-918455-0-6

B

Bezbradica, Anja (2015) Pravna priroda arbitražnog rešenja u radnom sporu u Republici Srbiji. Sveske za javno pravo (6). pp. 85-92. ISSN 2233-0925

Bezbradica, Anja (2015) Prikaz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Pravni informator, 18 (7-8). pp. 33-44. ISSN 1450-7137

Breneselović, Luka (2015) Prikazi ANDREAS WERKMEISTER, Straftheorien im Volkerstrafrecht (Teorije kainjavanja u medunarodnom krivicnom pravu). Crimen, VI (1). pp. 92-108. ISSN 2217-219X

D

Dedeić, Predrag and Gasmi, Gordana (2015) Corporate Governance in State-owned Enterprises – Relevant European standards. Strani pravni život, 59 (4). pp. 43-50. ISSN 0039-2138

Dimovski, Darko T. and Todorović, Milica and Živković, Jelena and Stojanović, Milena and Stanković, Ivana and Mihajlović, Aleksandar (2015) Besplatna pravna pomoć – pružanje u uslovima terenskog rada. In: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Evropski Defendologija Centar, Banja Luka, pp. 388-405. ISBN 978-99955-22-87-2

G

Gasmi, Gordana (2015) Pravno-institucionalne perspektive Evropske unije. Strani pravni život, 59 (3). pp. 79-96. ISSN 0039-2138

Gasmi, Gordana (2015) Strateško-pravni okviri EU o ravnopravnosti polova – značaj za Srbiju. Strani pravni život, 59 (1). pp. 123-142. ISSN 0039-2138

Gasmi, Gordana and Petrović, Dragana (2015) European Cornerstones on women rights - case study of Serbia. In: Abstract Proceedings. Strategic Research Institute, Belgrade, pp. 14-15. ISBN 978-86-81121-13-9

Gasmi, Gordana and Petrović, Dragana (2015) Globalni značaj novih evropskih standarda krivično-pravnog procesuiranja počinilaca porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Kultura polisa, 12 (1). pp. 93-108. ISSN 1820-4589

Gasmi, Gordana and Zorić, Olga (2015) Evropski socijalni model između prava i politike - da li EU ima prijateljsko lice? In: Religija poltika pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska : Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, pp. 115-135. ISBN 978-86-80186-05-4

Glintić, Mirjana (2015) OEBS kao mesto političkog dijaloga o energetskoj bezbednosti. In: 40 godina od potpisivanja Helsinškog akta. Institut za uporedno pravo, pp. 199-214. ISBN 978-86-80186-09-2

Glintić, Mirjana (2015) Protection of Human Rights in Civil Procedure. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 377-386. ISBN 978-86-7117-452-7

Glintić, Mirjana (2015) Revitalization of military brownfields in Eastern and Central Europe. Strani pravni život, 59 (4). pp. 123-136. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana (2015) Uspostavljanje 29. pravnog režima za ugovorno pravo osiguranja kao uslov funkcionisanja unutrašnjeg evropskog tržišta. Pravni život (10). pp. 229-244. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana and Jovičić, Katarina (2015) Legal and Health Care System in the Republic of Serbia. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 197-201. ISBN 978-86-7117-452-7

Glintić, Mirjana and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana (2015) Revitalizacija braunfilda i pravni okvir za prostorno i urbanističko planiranje. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Filozofski fakultet Novi Sad, Beograd, Novi Sad, pp. 333-348. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), 978-86-6065-348-4 (FF), 978-86-80186-12-2 (IUP)

J

Jovičić, Katarina (2015) ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА ЗА НЕСАОБРАЗНУ УСЛУГУ. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54). pp. 112-124. ISSN 1451-3188

Jovičić, Katarina (2015) Administrative procedure. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 361-371. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2015) GLOBALNA ZAŠTITA VODA I UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 187-198. ISBN 978-86-80186-10-8

Jovičić, Katarina (2015) Pravila za raskid ugovora o prodaji u Nacrtu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 412-424. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2015) Status of precedent. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 196-197. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2015) USLOVI POD KOJIMA POVERILAC STIČE PRAVO DA RASKINE UGOVOR ZBOG NEISPUNJENJA I OGRANIČENJA ZA UPOTREBU TOG PRAVA. Strani pravni život (1). pp. 143-156. ISSN 0039-2138

K

Knežević Bojović, Ana (2015) ДРЖАВНА ПОМОЋ И УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Evropsko zakonodavstvo (52/53). pp. 321-332. ISSN 1451-3188

Knežević Bojović, Ana (2015) ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОГЛАВЉЕМ 23 – ПРАВОСУЂЕ, ОСНОВНА ПРАВА И НЕЗАВИСНОСТ ПРАВОСУЂА. Evropsko zakonodavstvo (52/53). pp. 24-41. ISSN 1451-3188

Knežević Bojović, Ana (2015) NEW EU ENLARGMENT STRATEGY AND COUNTRY PROGRESS REPORTS – A MOTOR FOR CHANGE ? Strani pravni život (4). pp. 67-78. ISSN 0039-2138

Knežević Bojović, Ana (2015) UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU. Strani pravni život (2). pp. 131-144. ISSN 0039-2138

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Glintić, Mirjana (2015) Pravo stranaca da stiču stvarna prava na nepokretnostima – uporedni pregled regulatornog okvira u osam evropskih država. Strani pravni život, 59 (3). pp. 213-235. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2015) КРИВИЧНОПРАВНО САНКЦИОНИСАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ. Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе. pp. 127-140. ISSN 1820-4589

Kostić, Jelena (2015) СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ – САРАДЊА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. In: Супротстављање савременим облицима криминалитета кроз контролу приступа штићеном објекту. Криминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел", Beograd, p. 287.

Kostić, Jelena (2015) УСПОСТАВЉАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЕВРОПСКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА. Evropsko zakonodavstvo, 14 (52/53). pp. 42-58. ISSN 1451-3188

Kostić, Jelena (2015) EKONOMSKA BEZBEDNOST I OEBS. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 173-186. ISBN 978-86-80186-10-8

Kostić, Jelena (2015) THE ROLE OF FORENSIC ACCOUNTING IN THE CRIMINAL PROCEEDING. In: Dani Arčibalda Rajsa. Kriminalističko-policijska akademija.

Kostić, Miomira and Dimovski, Darko T. and Mihajlović, Aleksandar (2015) Pismenost i nepismenost u prošlosti i savremenom dobu. Peščanik, 13 (13). pp. 215-225. ISSN 1451-6373

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2015) Položaj starijih osuđenika u penitencijarnim ustanovama. In: Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda. Ministarstvo pravde Republike Srpske etc, Prijedor, pp. 399-415. ISBN 978-99938-22-51-6

M

Manojlović, Savo (2015) Finansiranje političkih stranaka iz javnih i(li) privatnih izvora – Kolika je cena pravednog političkog sistema? Harmonius. pp. 147-160. ISSN 2334-6566

Manojlović, Savo (2015) Izborna reforma u Srbiji – kako i zašto? In: Reforma izbornog sistema u Srbij. Fondacija centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 33-64. ISBN 978-9958-0376-2-7

Manojlović, Savo (2015) Uz dilemu o pravnom položaju političkih stranaka. Pravni život (12). pp. 643-656. ISSN 0350-0500

Matijević, Milica V. (2015) The Consolidation of Cadastre Records in Kosovo* and Property Rights of Internally Displaced Persons. Strani pravni život, 59 (4). pp. 105-121. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. and Ćorić Erić, Vesna (2015) Peacebuilding and the Conflict Resolution Theories. In: Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications. Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu; Institut Français de Géopolitique - Université Paris 8, Beograd, pp. 151-162. ISBN 978-86-84069-94-0

Mirić, Filip and Mihajlović, Aleksandar (2015) Od nauke ka struci – značaj pravnih klinika za pravničku profesiju. In: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Evropski Defendologija Centar, Banja Luka, pp. 379-388. ISBN 978-99955-22-87-2

Mrvić Petrović, Nataša (2015) НОВЧАНА КАЗНА – НЕИСКОРИШЋЕНА МОГУЋНОСТ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ СРБИЈЕ. In: Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd, pp. 152-160. ISBN 978-86-6411-003-7 !

Mrvić Petrović, Nataša (2015) СМАЊЕЊЕ ПРЕНАСЕЉЕНОСТИ ЗАТВОРА – КАРИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ У СРБИЈИ ЗА УСПЕШНО СУПРОТСТАВЉАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТУ. In: Зборник радова. Том 1 / [Шести] научно-стручни скуп са међународним учешћем "Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење", Тара, 26-29. мај 2015. године. Криминалистичко-полицијска академија, Фондација "Ханс Зајдел", Beograd, pp. 137-146. ISBN 978-86-7020-322-8

Mrvić Petrović, Nataša (2015) DELOTVORNOST ELEKTRONSKOG NADZORA KAO SASTAVNOG DELA ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE ILI MERE. НБП : Наука, безбедност, полиција : часопис Полицијске академије, 20 (2). pp. 97-105. ISSN 0354-8872

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Kastracija seksualnih prestupnika - moderna telesna kazna. Правни живот : лист за правна питања и праксу. pp. 243-252. ISSN 0350-0500

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Legal problems in using preventive detention or preventive supervision of offenders dangerous to society. In: Dani Arčibalda Rajsa : međunarodni naučni skup, Beograd, 3-4. mart 2015., Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 211-217. ISBN 978-86-7020-190-3

Mrvić Petrović, Nataša (2015) MATERIJALNOPRAVNI ASPEKT PREKRŠAJNOG PRAVA U ODNOSU NA MALOLETNIKE. In: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 169-177. ISBN 978-86-83287-85-7

Mrvić Petrović, Nataša (2015) PREVENTIVNE MERE PREMA OSUĐENICIMA OPASNIM PO DRUŠTVO U PRAVIMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I VELIKE BRITANIJE. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (2). pp. 41-52. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Poštovanje prava okrivljenog na odbranu u prekršajnom postupku. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 53 (2/3). pp. 93-107. ISSN 1820-2969

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Poštovanje prava okrivljenog na odbranu u prekršajnom postupku. In: Зборник радова / [Међународни научни скуп] Правна држава и стручност процесних субјеката као инструмент супротстављања криминалитету. Правни факултет, Kragujevac, pp. 252-266. ISBN 978-86-7623-061-7

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde : izveštaj i preporuke. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Mrvić Petrović, Nataša and Počuča, Milan (2015) Possibilities of Mediation in Republic of Serbia in Cases of Domestic Violence. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja (2). pp. 213-229. ISSN 1580-0253

Mrvić Petrović, Nataša and Ćirić, Jovan and Počuča, Milan (2015) Medicinska veštačenja u krivičnom i parničnom postupku. Vojnosanitetski pregled : mjesečnik ljekara Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, 72 (8). pp. 729-735. ISSN 0042-8450

N

Nagy, Attila and Knežević Bojović, Ana (2015) OSCE AND ITS ROLE IN RESOLVING THE INTERETHNIC CONFLICT AND THE IMPLEMENTATION OF RULE OF LAW IN KOSOVO. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 489-498. ISBN 978-86-80186-10-8

Nikolić, Oliver (2015) PROBLEM TERITORIJALNE ORGANIZACIJE REPUBLIKE SRBIJE. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 609-621. ISSN 0350-0500

Nikolić, Oliver (2015) REFERENDUM U KANADI. Strani pravni život (3). pp. 51-61. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2015) SLOBODA VEROISPOVESTI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU. Strani pravni život (1). pp. 71-83. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver and Tel­li­er, Tel­li­er (2015) РЕ­ЛИ­ГИЈ­СКИ СИМ­БО­ЛИ У ЈАВ­НОМ ЖИ­ВО­ТУ У НЕ­КИМ ЕВРОП­СКИМ ДР­ЖА­ВА­МА, СА ПО­СЕБ­НИМ ОСВР­ТОМ НА ФРАН­ЦУ­СКУ РЕ­ПУ­БЛИ­КУ. In: Религија - политика - право. Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 587-608. ISBN 978-86-80186-05-4

Nikolić, Pavle and Nikolić, Oliver (2015) FEDERALISM AND THE PROBLEM OF ITS REALISATION. In: STUDI IN ONORE DI GIUSEPPE DE VERGOTTINI. Wolters Kluwer, Milano, pp. 865-882. ISBN 978-88-13-35351-3.

P

Petrov, Vladan and Mikić, Vladimir (2015) Načelo laiciteta u savremenoj ustavnosti. In: Religija poltika pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska : Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, pp. 625-644. ISBN 978-86-80186-05-4

Petrović, Dragana (2015) НЕ­СЛА­ГА­ЊА ОКО СМИ­СЛА И СУ­ШТИ­НЕ ТЕ­РО­РИ­ЗМА - По­ли­тич­ки, мо­рал­ни и вер­ски аспект -. In: Религија - политика - право. Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 645-664. ISBN 978-86-80186-05-4

Petrović, Zdravko and Mrvić Petrović, Nataša (2015) FEAR AS A FORM OF NON-PECUNIARY DAMAGE. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (4). pp. 31-41. ISSN 0039-2138

Prlja, Dragan and Diligenski, Andrej (2015) Religija, politika i pravo u sajber svetu. In: Religija politika pravo. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska; Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, pp. 665-687. ISBN 978-86-80186-05-4

Prlja, Dragan and Korać, Vanja and Diligenski, Andrej (2015) Maloletnici i sajber kriminal. In: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 349-365. ISBN 978-86-83287-85-7

R

Rabrenović, Aleksandra (2015) Izazovi procesa zapošljavanja u državnoj službi u BiH - pravni i sociološki aspekt. Strani pravni život, 59 (2). pp. 117-130. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra (2015) Mere fiskalne konsolidacije u javnoj upravi zemalja EU. Pravni život (10). pp. 173-185. ISSN 0350-0500

Rabrenović, Aleksandra (2015) Performance Audit in UK: Key Facts and Challenges. In: Improving Performance of Public Administration: Current Experiences and Future Perspectives. European Policy Centre, Belgrade, pp. 149-166. ISBN 978-86-89217-05-6

Rabrenović, Aleksandra and Vlajković, Vladimir and Ahmetović, Damir (2015) Job Analysis and Analytical Job Assessment. In: Human Resource Management in the Civil Service in Bosnia and Herzegovina. T&T concept d.o.o., Sarajevo, pp. 73-102. ISBN 978-9926-421-05-2

Rajić, Jovana (2015) Commencement of criminal procedure and its influence on employment contract. Strani pravni život, 59 (4). pp. 249-258. ISSN 0039-2138

Rakić, Ivana and Višekruna, Aleksandra (2015) Položaj prve dame u američkom pravu. Godišnjak Fakulteta političkih nauka (14). pp. 123-144. ISSN 1820-6700

Reljanović, Mario (2015) UPOREDNA ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA FUNKCIONISANJA SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANJA. Strani pravni život (3). pp. 97-114. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2015) Zaštita autorskog prava i pravo na privatnost elektronskih komunikacija u Republici Srbiji. In: Intelektualna svojina i internet: nazivi internet domena, autorska dela, žigom zaštićene oznake. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 113-137. ISBN 978-86-7630-565-0

S

Stanić, Miloš (2015) ПРОМЕНА СТРАНАЧКЕ ПРИПАДНОСТИ ПОСЛАНИКА ТОКОМ ЛЕГИСЛАТУРНОГ ПЕРИОДА И ЊЕНЕ ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ. Strani pravni život (3). pp. 133-147. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2015) Problem pravne prirode poslaničkog mandata u Republici Srbiji. In: Reforma izbornog sistema u Srbiji. Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 259-283. ISBN 978-9958-0376-2-7

Stanić, Miloš and Đorđević, Miroslav (2015) ДОДИР РЕЛИГИЈЕ И СЕКУЛАРНЕ ДРЖАВЕ - ЗАКЛЕТВА СА РЕЛИГИЈСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНАТА НА ПРИМЕРУ ЕВРОПСКИХ ДРЖАВА. In: Религија - политика - право. Институт за упоредно право ; Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Beograd, pp. 741-758. ISBN 978-86-80186-05-4

Stanković, Milica and Mihajlović, Aleksandar (2015) Savremene tendencije u pravnoj zaštiti od nasilјa u porodici. In: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Evropski Defendologija Centar, Banja Luka, pp. 885-897. ISBN 978-99955-22-88-9

T

Tošić, Iva (2015) PRIMENA PRAVILA O SAOBRAĆAJU NA MLADE VOZAČE U SAD, ZEMLJAMA REGIONA I SRBIJI. Strani pravni život (2). pp. 313-325. ISSN 0039-2138

V

Verheijen, Tony J.G. and Rabrenović, Aleksandra (2015) Civil Service Development in Central and Eastern Europe and the CIS: A Perfect Storm? In: Comparative Civil Service Systems in the 21st Century. Palgrave Macmillan, London, pp. 15-30. ISBN 978-1-137-49145-9

Višekruna, Aleksandra (2015) Direktiva 2014/49/EU o sistemima osiguranja depozita. Evropsko zakonodavstvo, 14 (52-53). pp. 191-205. ISSN 1451-3188

Višekruna, Aleksandra (2015) Pravo pravnog lica na naknadu nematerijalne štete. Pravo i privreda (4-6). pp. 182-196. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra (2015) Prevazilaženje prostornih prepreka u kompanijskom pravu: primer skupštine akcionarskog društva. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Filozofski fakultet Novi Sad, Beograd, Novi Sad, pp. 499-512. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), 978-86-6065-348-4 (FF), 978-86-80186-12-2 (IUP)

Višekruna, Aleksandra and Stanić, Miloš (2015) Pravni položaj supružnika predsednika republike u pojedinim evropskim postkomunističkim zemljama. Strani pravni život, 59 (2). pp. 189-208. ISSN 0039-2138

Vukadinović, Jelena (2015) Arbitraža i korupcija. Pravna riječ. pp. 201-217. ISSN 1840-0272

Vukadinović, Jelena (2015) Odnos ugovora o prenosu potraživanja i arbitražne klauzule. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva: zbornik radova sa Savetovanja pravnika. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 147-160. ISBN 978-86-7542-157-3

Vukadinović, Jelena (2015) Stabilization and Association agreement as a special instrument of EU Foreign Policy. Strani pravni život, 59 (4). pp. 91-103. ISSN 0039-2138

Vukasović, Predrag (2015) Секуларизам и ислам. In: Религија - политика - право. Insitut za uporedno pravo, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 83-93. ISBN 978-86-80186-05-4

Vukasović, Predrag (2015) Prikaz knjige: Prof. dr Jovica Trkulja USPON I PAD IVANA IVANOVICA. Strani pravi život (1). pp. 291-296. ISSN 0039-2138

Z

Zirojević, Mina (2015) Aleternative Mechanisms to Protect/Enforce Rights and responsibilities. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 393-400. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina (2015) Alternativni mehanizmi zaštite i osvarivanja prava pacijenata. In: Ljudskaprava u zdravstvenojzaštiti- Srbija. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 392-398. ISBN 978-86-7117-451-0

Zirojević, Mina (2015) COMPUTER RELATED CRIME – OFFENCES AGAINST THE CONFIDENTIALITY, INTEGRITY, AND AVAILABILITY OF COMPUTER DATA AND SYSTEMS. Nauka i društvo : bilten (1). pp. 109-128. ISSN 2335-0792

Zirojević, Mina (2015) COMPUTER RELATED CRIME – THE DECISION OF THE COUNCIL OF EUROPE. Pravo : teorija i praksa : časopis Saveza udruženja pravnika Vojvodine, 32 (4/6). pp. 1-15. ISSN 0352-3713

Zirojević, Mina (2015) CONTEMPORARY VIEWS ON NEW FORMS OF TERRORISM IN THE XXI CENTURY CASE OF WHITE WIDOWS. In: Dani Arčibalda Rajsa : međunarodni naučni skup, Beograd, 3-4. mart 2015., Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Academy of Criminalistic and Police Studies, Beograd, pp. 99-107. ISBN 978-86-7020-320-4

Zirojević, Mina (2015) CONTEMPORARY VIEWS ON NEW FORMS OF TERRORISM IN THE XXI CENTURY CASE OF WHITE WIDOWS. In: Dani Arčibalda Rajsa : međunarodni naučni skup. Academy of Criminalistic and Police Studies; Kriminalističko-policijska akademija, pp. 99-105. ISBN 978-86-7020-320-4; 978-86-7020-190-3

Zirojević, Mina (2015) Civil procedure in medical law. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 377-386. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina (2015) Legal and Health System in Serbia. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 197-201. ISBN 978-86-7117- 452-7

Zirojević, Mina (2015) Mechanisms to Protect/Enforce Rights and responsibilities in court. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 377-386. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina (2015) Pravo na štrajk. In: Ljudskaprava u zdravstvenoj zaštiti- Srbija. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 294-298. ISBN 978-86-7117-451-0

Zirojević, Mina (2015) Responsibility for keeping health records and compulsory notification. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet, Beograd, pp. 341-346. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina (2015) Responsibility for keeping health records and compulsory notification. In: Human Rights in Patient Care. Medicinski fakultet, Novi Sad, pp. 322-326. ISBN 978-86-7117-452-7

Zirojević, Mina (2015) Status međunarodnog i regionalnog prava. In: Ljudska prava u zdravstvenoj zaštiti- Srbija. Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 201-207. ISBN 978-86-7117-451-0

Zirojević, Mina and Đurić, Vladimir (2015) OGRANIČENjA ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI U EVROPSKIM ZEMLjAMA. Strani prvni život (3). pp. 271-282. ISSN 0039-2138

Ć

Ćeranić, Jelena (2015) Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj uniji – sa posebnim osvrtom na švajcarski model. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 8-12. jun 2015, Budva [u okviru manifestacije XX] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 239-252. ISBN 978-86-7542-157-3

Ćeranić, Jelena (2015) Integracioni kapacitet Evropske unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija. Pravni život (12). pp. 199-211. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2015) Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta – unitarna patentna zaštita. Pravna riječ (44). pp. 105-121. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2015) Primena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patentne zaštite. Pravo i privreda (7-9). pp. 73-87. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2015) The Role of the European Union in Peacebuilding – with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as the Basis of Strategic Peacebuilding. In: Perspectives of Security in Europe – Current Challenges, EU Strategies, International Cooperation. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 39-58. ISBN 978-3-7255-7529-9

Ćeranić, Jelena (2015) Unitarni patent. Monografije . Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Beograd. ISBN 978-86-801-86-07-8

Ćirić, Jovan and Bejatović, Stanko and Đorđević, Đorđe and Matić, Marina and Mrvić Petrović, Nataša and Škuljić, Milan and Orlović, Ante (2015) Analiza rizika u cilju procene regulatornih i organizacionih prepreka efikasnim istragama i postupcima u krivičnim delima korupcije. Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, Beograd. ISBN 978-86-84437-71-8

Ćorić, Vesna (2015) Autonomija prava Evropske unije pri zaklјučivanju međunarodnih sporazuma koji predviđaju nadležnost drugog suda. Pravni život (12). pp. 257-272. ISSN 0350-0500

Ćorić, Vesna (2015) Priznanje nadležnosti Evropskog suda za lјudska prava u pogledu vršenja kontrole u oblasti zajedničke spolјne i bezbednosne politike. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54). pp. 388-404. ISSN 1451-3188

Ćorić, Vesna and Zirojević, Mina (2015) Jačanje kooperativne bezbednosti kroz unapređenje saradnje između OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija. In: 40 godina od potpisivanja Helsinškog akta. Institut za uporedno pravo, pp. 371-393. ISBN 978-86-80186-09-2

Č

Čolović, Vladimir (2015) APPLICATION OF THE THEORY OF PROPER LAW TO CONTRACTUAL RELATIONS WITH THE FOREIGN ELEMENT. Strani pravni život (4). pp. 51-66. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2015) Litispendencija i povezani postupci u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 14 (52-53). pp. 99-113. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2015) REGULISANJE STEČAJA POVEZANIH DRUŠTAVA U NOVOJ UREDBI EU O POSTUPKU U SLUČAJU INSOLVENTNOSTI. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 95-108. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2015) Restitucija crkvene imovine (pregled zakonskih rešenja i prikaz pojedinih problema u zemljama regiona i istočne Evrope). In: Religija politika pravo. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska; Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, pp. 901-921. ISBN 978-86-80186-05-4

Čolović, Vladimir (2015) Sporazum o pitanjima sukcesije – zaštita privatne svojine. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 5 (5). pp. 40-53. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2015) Treće oštećeno lice. In: Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete : XVIII međunarodni naučni skup : zbornik radova. Intermex, Beograd, pp. 110-124.

Čolović, Vladimir (2015) Upravljanje rizikom u privrednim društvima. EMC Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 10 (2). pp. 237-252. ISSN 2232-8823

Čolović, Vladimir (2015) Zastarelost zahteva za naknadu štete kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 590-604. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2015) Versicherungsvertrag mit einem element der auslandlichkeit Recht der EU und Gesetzgebungen von Serbien, Nowegen und USA. In: Versicherungsgeschichte Österreichs. Tronik dizajn, Beograd, pp. 515-529. ISBN 978-86-915647-5-9

Čolović, Vladimir and Opačić, Ana (2015) Direktna tužba kod osiguranјa od odgovornosti. Pravna riječ (43). pp. 141-159. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko (2015) Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ. Evropska revija za pravo osiguranja : časopis za teoriju i praksu osiguranja (4). pp. 30-39. ISSN 2334-7597

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Tešić, Aleksandra (2015) Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i ostalih zdravstvenih radnika. Vojnosanitetski pregled, 72 (1). pp. 82-87. ISSN 2406-0720

Čović, Ana (2015) УТИ­ЦАЈ РЕ­ЛИ­ГИ­ЈА НА ПО­ЛО­ЖАЈ ЖЕ­НЕ У ДРУ­ШТВУ. In: Религија - политика - право. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 881-899.

Čović, Ana (2015) ИСКУСТВА ЛГБТ РОДИТЕЉА И ЊИХОВЕ ДЕЦЕ - РЕЗУЛТАТИ ЛОНГИТУДИНАЛНИХ СТУДИЈА. Sociološki pregled, XLIX (4). pp. 399-418. ISSN 0085-6320

Čović, Ana (2015) МЕЂУНАРОДНА И УНУТРАШЊА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ РАДИЈАЦИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА. Evropsko zakonodavstvo (54). pp. 213-227. ISSN 1451-3188

Đ

Đurić, Vladimir (2015) Hijerarhija pravnog poretka i ustavnosudska kontrola podzakonskih opštih akata. Pravni život (12). pp. 543-559.

Đurić, Vladimir (2015) Naknada štete zbog povrede ljudskih prava utvrđenih u postupcima pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija. In: Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete. Intermex, Beograd, pp. 459-470.

Đurić, Vladimir (2015) Pojam religije u pravu. In: Religija politika pravo. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska; Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, pp. 177-193. ISBN 978-86-80186-05-4

Đurić, Vladimir (2015) Sporazumi između konstitutivnih jedinica unutar država sa složenom ustavnom strukturom. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 5 (5). pp. 182-198. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2015) Uloga upravnog suda u rešavanju sporova povodom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 63-81. ISSN 2406-2529

Đurić, Vladimir (2015) Ustavnopravni i upravnopravni aspekti zvanične toponimije. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Filozofski fakultet Novi Sad, Beograd; Novi Sad, pp. 499-512. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), 978-86-6065-348-4 (FF), 978-86-80186-12-2 (IUP)

Đurić, Vladimir (2015) Ustavnosudska kontrola ustavnih promena. Strani pravni život, 59 (1). pp. 85-106. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2015) Vrste i pravna priroda akata o prijemu i postavljenju državnih službenika. Pravna riječ (42). pp. 381-401. ISSN 1840-0272

This list was generated on Sat Jun 15 19:17:48 2024 CEST.