Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items: 122.

A

Aličić, Samir (2013) Jedan primer neposredne recepcije rimskog prava u Srpskom građanskom zakoniku (1844). In: Harmonizacija građanskog prava u regionu. Pravni fakultet, Pale, pp. 131-143. ISBN 978-99938-57-28-0

Aličić, Samir (2013) Jedna zabava u Španiji sa tragičnim ishodom, i problem imovinske štete u slučaju ubistva slobodnog čoveka u rimskom pravu (CO.1.11). Zbornik Matice srpske za klasične studije (15). pp. 119-134. ISSN 1450-6998

Aličić, Samir (2013) Procena štete po Akvilijanskoj tužbi u slučaju uništenja predmeta obligacionog odnosa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 61 (1). pp. 281-298. ISSN 0003-2565

Andonović, Stefan and Bajović, Uroš (2013) ZAŠTITA RADNIKA MIGRANATA PUTEM BILATERALNIH SPORAZUMA. Harmonius : journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2 (2). pp. 89-109. ISSN 2334-6566

B

Bajović, Vanja and Manojlović, Savo (2013) Corruption and Financing of Political Parties - Case of Serbia. OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude.

Breneselović, Luka (2013) О ЈЕДНОЈ СКОРАШЊОЈ АНАЛИЗИ НАШИХ НАСЛЕДНОПРАВНИХ ОДНОСА. Гласник Адвокатске коморе Војводине (12). pp. 669-692. ISSN 0017-0933

Breneselović, Luka (2013) Миклошич и крвна освета код Словена. In: Miklosichiana bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича. SANU, Beograd, pp. 469-488. ISBN 978-86-7025-619-4

Breneselović, Luka (2013) О заштити основних права у Србији у светлу лоше оцене Европске комисије - разлози ниског степена стварне заштите основних права у Републици Србији и неопходне мере за њено побољшање. Evropsko zakonodavstvo, 12 (43/44). pp. 335-360. ISSN 1451-3188

Breneselović, Luka (2013) ЈЕДНО ПИСМО КАРЛА ШМИТА ИЗ ЦАВТАТА (1925). Anali, 65 (1). pp. 342-345. ISSN 0003-2565

Breneselović, Luka (2013) Die Bindung der Staatsanwaltschaft an die höchstrichterliche Rechtsprechung. PL Academic Research, Frankfurt am Main.

Breneselović, Luka (2013) O poništavanju akata van državne nadležnosti (suverenosti) i problemu pravne kulture. In: Monism & Dualism. Faculty of Law : Institute of Comparative Law : Institute of International Politics and Economics, Beograd, pp. 635-644. ISBN 978-86-7067-181-2

D

Dimovski, Darko T. and Mihajlović, Aleksandar (2013) Prisilni brak – od savremenog ka starom srpskom pravu. Peščanik (11). pp. 334-340. ISSN 1451-6373

Dukić Mijatović, Marijana and Čolović, Vladimir and Sudžuka, Emir (2013) Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federacije BIH. In: Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu:[zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić"]. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, pp. 58-72. ISBN 978-86-6019-037-8

G

Glintić, Mirjana (2013) Priznanje i izvršenje arbitražne odluke poništene u zemlji porekla u francuskom pravu. In: Uvod u pravo Francuske. , Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, pp. 453-472. ISBN 978-86-80059-914

Glintić, Mirjana (2013) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pred Evropskim sudom pravde. Strani pravni zivot, 57 (3). pp. 105-119. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana and Vukadinović, Jelena (2013) Sukob interesa. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 89-122. ISBN 978-86-80059-92-1

J

Jelisavac Trošić, Sanja and Zirojević, Mina (2013) Mesto Srbije na polju intelektualne svojine. In: Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, pp. 162-175. ISBN 978-86-6019-037-8

Jovičić, Katarina (2013) УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА УНИФИКАЦИЈУ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА. In: Глобализација и десуверенизација. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Srpsko sociološko društvo iz Beograda, pp. 417-432. ISBN 978-86-6349-018-5

Jovičić, Katarina (2013) Систем контроле јавних набавки у Пољској. In: Грађанска контрола јавних набавки. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 27-40. ISBN 978-86-89227-05-5

Jovičić, Katarina (2013) ODNOS ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORA O PRODAJI ROBE SA DRUGIM PRAVNIM SREDSTVIMA POVERIOCA. Strani pravni život (1). pp. 79-95. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2013) Određivanje naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravna riječ (37). pp. 127-137. ISSN 1840-0272

Jovičić, Katarina (2013) Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji. Pravni život, 62 (11). pp. 327-338. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2013) UGOVORNA ODGOVORNOST KOD UGOVORA O PRODAJI ROBE U FRANCUSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 257-272. ISBN 978-86-80059-91-4

K

Knežević Bojović, Ana (2013) Грађански надзорник у Србији – анализа нормативног оквира и праксе и предлози за њихово унапређење. In: Грађанска контрола јавних набавки. Institut za uporedno pravo, Топлички центар за демократију и људска права, Beograd, pp. 88-115. ISBN 978-86-89227-05-5

Knežević Bojović, Ana (2013) ГРАЂАНСКИ НАДЗОРНИК – НОВИ МЕХАНИЗАМ КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (7/9). pp. 491-513. ISSN 0354-3501

Knežević Bojović, Ana (2013) Dugan Popovi(, Iskjuciva prava intelektualne svojine i slobodna konkurencr(a [Exclusive Intellectual Property Rights and Free Competition], Faculty of Law of the University of Belgrade 2012, 284 p. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (6/8). ISSN 1689-9024

Knežević Bojović, Ana (2013) Free access to inforamtion of public importance. In: Pravni mehanizmi sprečavanja korupcije u Jugoistočnoj Evropi : sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, Beograd, p. 131. ISBN 978-86-80059-92-1

Knežević Bojović, Ana (2013) Kako srpsko pravosuđe ulazi u skrining za poglavlje 23 : kritički osvrt na nacionalnu strategiju reforme pravosuđa 2013-2018. godine i akcioni plan za njeno sprovođenje. Strani pravni život (3). pp. 63-78. ISSN 0039-2138

Knežević Bojović, Ana (2013) Slobodan pristup informacijama od javnog značaja. In: Pravni mehanizmi sprečavanja korupcije u Jugoistočnoj Evropi : sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 123-142. ISBN 978-86-80059-92-1

Knežević Bojović, Ana (2013) Грађански надзорник – Testigo Social – у Мексику и други механизми грађанске контроле јавних набавки у Латинској Америци. In: Грађанска контрола јавних набавки. Institut za uporedno pravo, Топлички центар за демократију и људска права, Beograd, pp. 41-60. ISBN 978-86-89227-05-5

Knežević Bojović, Ana and Matić, Marina and Beker, Kosana and Hrvat, Ana (2013) Zabrana diskriminacije : odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-35-5

M

Manojlović, Savo (2013) Oduzimanje imovine proistekle iz kriminalne aktivnosti u Republici Srbiji – ustavnopravni aspekti. Sveske za javno pravo (13). pp. 56-66. ISSN 2233-0925

Manojlović, Savo (2013) Pravna priroda i položaj ustavnog sudstva u sistemu podele vlasti. Pravni život (12). pp. 687-700. ISSN 0350-0500

Manojlović, Savo (2013) Ustavna žalba u Republici Srbiji (normativni i praktični izazovi). Harmonius (1). pp. 137-156. ISSN 2334-6566

Matijević, Milica V. (2013) Acquisition of Property Through Prescription and Illegal Occupation of Immovable Property of IDPs from Kosovo* after the 1999 Conflict. Strani pravni život, 57 (3). pp. 171-187. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. (2013) Anti-discrimination Legislation, IDPs and International Standards for the Protection Against Discrimination in the Post-Conflict Kosovo*. In: Globalizacija i desuverenizacija. Srpsko sociološko društvo; Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, pp. 513-521. ISBN 978-86-6349-018-5

Mihajlović, Aleksandar (2013) Teorijski i praktični značaj podele ugovora na jednostrane i dvostrane. In: 6th scientific conference „Students Encountering Science“ with international participation. University of Banja Luka, Banja Luka, pp. 164-165. ISBN 978-99955-710-9-2

Mikić, Vladimir (2013) Kontrola finansiranja političkih stranaka u Srbiji: analiza slučaja odsustva „političke volјe“. Hereticus: časopis za preispitivanje prošlosti, XI (3-4). pp. 77-91. ISSN 1451-1582

Mikić, Vladimir (2013) Kritički osvrti na porast ovlašćenja američke izvršne vlasti. Pravni život (12). pp. 733-746. ISSN 0350-0500

Mikić, Vladimir (2013) Vox populi more popular than ever: voters’ challenges to the enlargement process. In: The Global Economic Crisis and the Future of European Integration. University of Niš, Faculty of Economics, Niš, pp. 489-502. ISBN 978-86-6139-085-2

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Conflict of Interest Regarded as Unethical Conduct. Безбедност : часопис Државног секретаријата за унутрашње послове НР Србије, 55 (1). pp. 5-16. ISSN 0409-2953

Mrvić Petrović, Nataša (2013) DEKRIMINALIZACIJA KLEVETE – SUPREMACIJA SLOBODE IZRAŽAVANJA U ODNOSU NA ČAST I UGLED. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (2). pp. 43-58. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2013) KRITERIJUMI ZA ODMERAVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE. In: Osiguranje i naknada štete : [zbornik radova] : XVI Međunarodni naučni skup. Intermex, Beograd, pp. 264-271. ISBN 978-86-83437-97-9 !

Mrvić Petrović, Nataša (2013) MORALNE KOMPONENTE SPREČAVANJA KORUPCIJE. In: Borba protiv korupcije : iskustva i poređenja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 21-30. ISBN 978-86-80059-88-4

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Moralnost kao pretpostavka sprečavanja korupcije. In: Borba protiv korupcije : iskustva i poređenja. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 21-30. ISBN 978-86-80059-88-4

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Nedostaci zakonske regulative kao razlog nedelotvorne primene zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 563 (9). pp. 623-632. ISSN 0350-0500

Mrvić Petrović, Nataša (2013) POLOŽAJ ŽRTVE KRIVIČNOG DELA U FRANCUSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 159-174. ISBN 978-86-80059-91-4

Mrvić Petrović, Nataša (2013) PRILAGOĐAVANJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKIM STANDARDIMA ZAŠTITE PRAVA ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 81-92. ISBN 978-86-83287-67-3

Mrvić Petrović, Nataša (2013) Zlostavljanje na radu i pravo na naknadu nematerijalne štete. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу (36). pp. 181-192. ISSN 1840-0272

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2013) Одговорност државе за штету због неосноване осуде или неоснованог лишења слободе. Зборник Матице српске за друштвене науке, LXIII (145). pp. 653-665. ISSN 0352-5732

Mrvić Petrović, Nataša and Ćirić, Jovan (2013) ОБЕШТЕЋЕЊЕ ЖРТАВА НАСИЉА ИЗ ЈАВНИХ ФОНДОВА. Sociološki pregled (2). pp. 211-229. ISSN 0085-6320

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2013) POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA, GRUPA I ZAJEDNICA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA. Strani pravni život (3). pp. 259-277. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir and Dožić, Nikola and Nikolić, Aleksandra (2013) Der Status auslandischer Versicherungsgessellschaften in Serbien. In: Versicherungsgeschichte Osterreichs; "Ethik-Nachhaltigkeit-Versicherung". Tronik dizajn, Beograd, pp. 351-366. ISBN 978-86-915647-2-8

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir and Nikolić, Aleksandra (2013) Risikomanagement in Versicherungen und Umsetzung der Richtlinie Solvency II. In: Versicherungsgesschichte Osterreichs, Ethik - Nachhaltigkeit - Versicherung, Versicherungsgesschichte Osterreichs, Ethik - Nachhaltigkeit - Versicherung. Tronik dizajn, Beograd, pp. 333-350. ISBN 978-86-915647-2-8

N

Nikolić, Oliver (2013) IZVRŠNA VLAST U FRANCUSKOJ. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 57-71. ISBN 978-86-80059-91-4

Nikolić, Oliver (2013) REFERENDUM (sa posebnim osvrtom na Švajcarsku i Hrvatsku). Strani pravni život (1). pp. 13-25. ISSN 0039-2138

O

Opačić, Ana and Čolović, Vladimir and Šarac, Jovan (2013) Personal insolvency ‐ an entrepreneur’s perspective in Serbian law. In: Education and Employment Opportunities for Entrepreneurs. Faculty of Business Economics and Enterpreneurship, Belgrade, pp. 265-277. ISBN 978-86-6069-096-0

P

Papović, Jelena and Mihajlović, Aleksandar (2013) Suicide in Prisons. Facta Universitatis. Series, Law and Politics, 11 (1). pp. 59-67. ISSN 1450-5517

Petrović, Dragana (2013) EUTANAZIJA I PRUŽANJE POMOĆI U SAMOUBISTVU KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POMAGANJE PRI SAMOUBISTVU. Strani pravni život (2). pp. 167-184. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2013) Pružanje pomoći u samoubistvu: opasnosti legalizacije. In: XXI vek - vek usluga i uslužnog prava. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 207-221. ISBN 978-86-7623-046-4

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša and Mrvić Petrović, Nataša (2013) Lekarska greška kao razlog pravne odgovornosti lekara i zdravstvenih ustanova. Vojnosanitetski pregled : mjesečnik ljekara Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, 70 (2). pp. 207-214. ISSN 0042-8450

Prlja, Dragan (2013) Virtuelni prostor, suverenitet, teritorija i moć. In: Globalizacija i desuverenizacija. Srpsko sociološko društvo; Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, pp. 795-809. ISBN 978-86-6349-018-5

R

Rabrenović, Aleksandra (2013) Istorijski razvoj kontrole javne potrošnje u Velikoj Britaniji. Strani pravni život, 57 (2). pp. 153-166. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra (2013) Razvoj pravnih mehanizama za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Šta smo naučili? In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 293-308. ISBN 978-86-80059-92-1

Rabrenović, Aleksandra (2013) Upravljanje ljudskim resursima. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 223-252. ISBN 978-86-80059-92-1

Rabrenović, Aleksandra (2013) Učešće civilnog sektora u nadgledanju javnih nabavki u zemljama Azije. In: Građanska kontrola javnih nabavki. Toplički centar za demokratiju i ljudska prava; Institut za uporedno pravo, Prokuplje, pp. 11-26. ISBN 978-86-89227-05-5

Rabrenović, Aleksandra and Ćeranić, Jelena and Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana and Đorđević, Miroslav and Milošević, Milan (2013) Historical development od the corupption prevention mechanisms in southeast european countries. In: Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 13-36. ISBN 978-86-80059-92-1

Rabrenović, Aleksandra and Ćeranić, Jelena and Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana and Đorđević, Miroslav and Milošević, Milan (2013) Istorijski razvoj mehanizama za sprečavanje korupcije u zemljama jugoistočne Evrope. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 13-36. ISBN 978-86-80059-92-1

Reljanović, Mario (2013) EVROPSKA KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV FINANSIJSKIH PRESTUPA (OLAF). In: Borba protiv korupcije : iskustva i poređenja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 111-124. ISBN 978-86-80059-88-4

Reljanović, Mario (2013) POSTUPANJA INTERNET OPERATORA POVODOM NAVODNOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA – ZAKONODAVSTVO I PRAKSA U SRBIJI. Pravni zapisi (1). pp. 126-144. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2013) TERORIZAM I GLOBALIZACIJA. In: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 387-406. ISBN 978-86-7020-267-2

S

Stanić, Miloš (2013) РАСПОДЕЛА МАНДАТА У ЕВРОПСКИМ ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА НА ПРИМЕРИМА ПОЉСКЕ, БУГАРСКЕ, ХРВАТСКЕ И МАКЕДОНИЈЕ. Strani pravni život (3). pp. 311-325. ISSN 0039-2138

T

Tošić, Iva and Cenić, Kristina (2013) PRAVA STRANACA NA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U UAE. Strani pravni život (1). pp. 333-352. ISSN 0039-2138

V

Vukadinović, Jelena (2013) Uticaj prekograničnog stečaja na arbitražni postupak. Pravni život (11). pp. 351-361. ISSN 0350-0500

Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana (2013) Conflict of interest. In: Legal Mechanisms for Prevention of Corruption in Southeast Europe – with Special Focus on the Deffence Sector. Institute of Comparative Law, Belgrade. ISBN 978-86-80059-92-1

Vukasović, Predrag (2013) AMERIĚKO PATENTNO PRAVO I LUDSKI GENOM. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti (1/2). pp. 45-65. ISSN 1451-5822

Z

Zirojević, Mina and Belajac, Željko (2013) БЛИСКО ИСТОЧНИ ТЕРОРИЗАМ И РЕЛИГИЈА У САВРЕМЕНОМ ПОЛИСУ. Kultura polisa, 10 (22). pp. 193-207. ISSN 1820-4589

Zirojević, Mina and Gajić, Dejan (2013) NUCLEAR TERRORISM AND ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS. In: Energy Security of Europe: The Position of Serbia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 454-466. ISBN 978-86-7067-176-8

Zirojević, Mina and Jelisavac Trošić, Sanja (2013) Mesto Srbije na polju intelektualne svojine. In: Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, pp. 162-175. ISBN 978-86-6019-037-8

Zirojević, Mina and Korać, Srđan (2013) NATO povlačenje iz Avganistana: uspešno okončanje misije? Međunarodni problemi, LXV (3). pp. 386-404. ISSN 0025-8555

Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan and Gajić, Dejan (2013) Tradicionalna shvatanja o kriminalu, organizovanom kriminalu i transnacionalnom organizovanom kriminalu. In: Organizovani kriminalitet : izazov XXI veka. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, pp. 19-35. ISBN 978-86-6019-031-6

Ć

Ćeranić, Jelena (2013) FRANCUSKI DRŽAVNI SAVET. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 121-137. ISBN 978-86-80059-91-4

Ćeranić, Jelena (2013) Ideja Evropskog Državnog Saveza u delima profesora Živojina M. Perića. In: XIX budvanski pravnički dani – Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 235-249. ISBN 978-86-7542-140-5

Ćeranić, Jelena (2013) Institut evropskog građanstva – aktuelna pitanja i perspektive. Pravni život (12). pp. 327-341. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2013) Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije. In: Kriza Evropske unije: šta donosi Ugovor o stabilnosti, koordinaciji u upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. Službeni glasnik, Beograd, pp. 133-146. ISBN 978-86-519-1730-4

Ćeranić, Jelena (2013) Parlamentarna kontrola sektora odbrane. In: Pravni mehanizmi sprečavanja korupcije u Jugoistočnoj Evropi : sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 37-64. ISBN 978-86-80059-92-1

Ćeranić, Jelena (2013) Parliamentary oversight of the defence sector. In: Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 37-67. ISBN 978-86-80059-92-1

Ćeranić, Jelena (2013) Prvi Kongres Evropskog Saveza – pokušaj uspostavlјanja Evropske federacije. Revija za evropsko pravo (1). pp. 81-96. ISSN 1450-7986

Ćeranić, Jelena (2013) Serbia on the Path towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives. In: European Neighborhood Policy – Survey and Perspectives. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 289-313. ISBN 978-3-7255-7027-0

Ćeranić, Jelena (2013) Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom. Pravo i privreda, 50 (4-6). pp. 762-778. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2013) Zakonitost bliže saradnјe u oblasti unitarnog patenta – slučaj Španija i Italija protiv Saveta. Pravna riječ (37). pp. 111-126. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2013) JEDINSTVENI PATENTNI SUD – NOVI PRAVOSUDNI ORGAN ZA REŠAVANJE SPOROVA U VEZI ZA EVROPSKIM I UNITARNIM PATENTOM. Strani pravni život (3). pp. 121-134. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Sorajić Baković, Ksenija (2013) Javne nabavke i raspolaganje državnom imovinom. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 201-223. ISBN 978-86-80059-92-1

Ćorić Erić, Vesna (2013) Evolucija doktrine ekvivalentne zaštite. Evropsko zakonodavstvo, 12 (45-46). pp. 348-374. ISSN 1451-3188

Č

Čolović, Vladimir (2013) ПРИМЕНА УРЕДБИ ЕУ НА ЗЕМЉЕ НЕЧЛАНИЦЕ – ТРЕЋЕ ДРЖАВЕ. In: Globalizacija i desuverenizacija. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 993-1014. ISBN 978-86-6349-018-5

Čolović, Vladimir (2013) ESTABLISHMENT OF ICTY – AN EXAMPLE OF DISRESPECT FOR LAW AND ACTUAL FACTS. In: Establishment of ICTY : an example of disrespect for law and actual facts. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 120-139. ISBN 978-86-80059-86-0

Čolović, Vladimir (2013) Evropska potvrda o nasleđivanju. Evropsko zakonodavstvo, 12 (43-44). pp. 83-96. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2013) FORMIRANJE HAŠKOG TRIBUNALA – PRIMER NEPOŠTOVANJA PRAVA I STVARNIH ČINJENICA. In: Haški tribunal između prava i politike. Insitut za uporedno pravo.

Čolović, Vladimir (2013) Načela stečaja i stečajnog postupka : potreba za njihovim definisanjem u stečajnom zakonodavstvu. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2013, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 221-234. ISBN 978-86-7542-140-5

Čolović, Vladimir (2013) ODREĐIVANJE I PRIMENA MERODAVNOG PRAVA U STVARIMA NASLEĐIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 343-356. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2013) Osnovne karakteristike i pravna priroda pre pack reorganizacije (unapred pripremljenog plana reorganizacije) u zakonodavstvu Srbije sa osvrtom na odnos stečajnog postupka i postupka reorganizacije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 3 (3). pp. 101-117. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2013) PRIMENA PROJEKTA "SOLVENTNOST II" I MERE KOJE SU PREDVIĐENE U ZAKONU O OSIGURANJU SRBIJE U SLUČAJU NEPRIMENE PRAVILA O UPRAVLJANJU RIZIKOM. In: Osiguranje i naknada štete. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 28-43.

Čolović, Vladimir (2013) Sopstvena (keptiv) osiguravajuća društva. Pravo i privreda, 50 (7-9). pp. 215-228. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2013) Zastarelost regresnih zahteva u osiguranјu. Pravna riječ (36). pp. 193-207. ISSN 1840-0272

Čović, Ana (2013) ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ. Strani pravni život (3). pp. 279-292. ISSN 0039-2138

Čović, Ana (2013) ИЗАЗОВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРАВА ДЕЦЕ И УСВОЈЕЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. In: Globalizacija i desuverenizacija. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-6349-018-5

Čović, Ana (2013) УСВОЈЕЊЕ У ПРАВУ ШВЕДСКЕ. Evropsko zakonodavstvo, 13 (49/50). pp. 394-403. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2013) СЛУЧАЈ ГАС И ДУБОИС ПРОТИВ ФРАНЦУСКЕ У СВЕТЛУ УСВАЈАЊА ЗАКОНА 2013-404. Evropsko zakonodavstvo (45/46). pp. 375-380. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2013) USVOJENJE U PRAVU FRANCUSKE. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Belgrade, pp. 473-491. ISBN 978-86-80059-91-4

Čović, Ana and Čović, Dragan (2013) ИЗБОР КОНЦЕПТА УСВОЈЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА САЗНАЊЕ СВОГ ПОРЕКЛА. Зборник Матице српске за друштвене науке (145). pp. 635-652. ISSN 0352-5732

Đ

Đorđević, Miroslav (2013) ISTORIJAT IZBORA U KRALJEVINI SHS I KRALJEVINI JUGOSLAVIJI. Strani pravni život (3). pp. 293-309. ISSN 0039-2138

Đorđević, Miroslav (2013) Ombudsman. In: Pravni mehanizmi sprečavanja korupcije u zemljama Jugoistočne Evrope. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 175-199.

Đorđević, Miroslav (2013) "Ombudsman". In: Legal Mechanisms for Prevention of Corruption in Southeast Europe – with Special Focus on the Deffence Sector. Institute of Comparative Law, Belgrade.

Đukanović, Dragan and Zirojević, Mina and Gajić, Dejan (2013) A new political image of the republic of Serbia within the frameworks of regional cooperation in southeast Europe. In: Challenges of the 21st Century and the Region : [proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade]. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 230-238. ISBN 978-86-7067-190-4

Đurić, Vladimir (2013) ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život (3). pp. 79-104. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2013) Javna ovlašćenja neteritorijalne autonomije u pravnom sistemu Republike Srbije. Pravna riječ (35). pp. 183-198. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2013) Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora u Republici Srbiji. In: Zbornik radova sa Okruglog stola „Uloga i značaj Ustavnog suda u očuvanju vladavine prava 1963-2013". Ustavni sud, Beograd, pp. 136-160. ISBN 978-86-6297-006-0

Đurić, Vladimir (2013) Kontrola ustavnosti nečinjenja (propuštanja) zakonodavca. Pravni život (12). pp. 609-624. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2013) ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život (1). pp. 115-133. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2013) Pravne osnove i okviri etnički zasnovane neteritorijalne autonomije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (65). pp. 37-58. ISSN 0350-8501

Đurić, Vladimir (2013) Zakonsko uređivanje pravnog položaja crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji: od osporavanja do unapređivanja. Sveske za javno pravo, 4 (13). pp. 43-55. ISSN 2232-7320

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2013) Ustavni položaj i autonomija crkava i verskih zajednica u sistemu kooperativne odvojenosti. Pravna riječ (31). pp. 279-301. ISSN 1840-0272

This list was generated on Fri Jun 14 08:01:38 2024 CEST.