Sukob interesa

Glintić, Mirjana and Vukadinović, Jelena (2013) Sukob interesa. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 89-122. ISBN 978-86-80059-92-1

[img] Text
2013 - Pravni mehanizmi sprečavanja korupcije - Vukadinović, Glintić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (358kB)
Official URL: https://iup.rs/books/pravni-mehanizmi-sprecavanja-...

Abstract

Identifikovanje i objektivna procena faktora i oblasti u kojima može doći do nastanka i razvoja korupcije predstavlja prvi uslov za uspešno sprečavanje korupcije. Zato je neophodno da država poseduje odgovarajuće mehanizme prevencije i kažnjavanja nastalog sukoba između privatnog interesa samog lica koje vrši javnu funkciju i javnog interesa, koje je dato lice dužno da zastupa. Primena međunarodno prihvaćenih standarda u oblasti prevencije sukoba interesa jedan je od najboljih pokazatelja da li jedna država ulaže dovoljno napora usmerenih ka eliminisanju situacija u kojima privatni interes može nadvladati javni. Rad je posvećen uporednopravnoj analizi propisa Republike Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Kosovu, koji se na direktan ili indirektan način odnose na sukob interesa. Dat je detaljan prikaz obaveza funkcionera i državnih službenika u sektoru odbrane, koje oni moraju da ispune, kako u slučaju da dođu u sukob interesa, tako i koje moraju preventivno preduzeti. Pravni okvir o sukobu interesa navedenih zemalja ocenjen je kao delimično zadovoljavajući usled nepostojanja detaljnih propisa o sukobu interesa u sektoru odbrane. Naime, u svim zemljama u regionu odredbe o sukobu interesa u zakonima koji regulišu status vojnih službenika i vojnih profesionalnih lica veoma su retke, i uglavnom se svode na upućivanje, odn. shodnu primenu odredbi o državnim službenicima i nameštenicima, koji sadrže odredbe načelne prirode bez jasnih mehanizama praćenja njihovog sprovođenja.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 516469436
Subjects: Pravo - ostalo
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 10 Apr 2022 13:22
Last Modified: 10 Apr 2022 13:33
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/138

Actions (login required)

View Item View Item