UGOVORNA ODGOVORNOST KOD UGOVORA O PRODAJI ROBE U FRANCUSKOM PRAVU

Jovičić, Katarina (2013) UGOVORNA ODGOVORNOST KOD UGOVORA O PRODAJI ROBE U FRANCUSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 257-272. ISBN 978-86-80059-91-4

[img] Text
2013 - Uvod u pravo Francuske - Jovičić.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (332kB)

Abstract

Pitanje ugovorne odgovornosti je jedno od najznačajnijih pitanja koje se postavlja kada se rešava sporna situacija nastala usled povrede ugovora o prodaji robe. Ono se nameće iz dva razloga: prvo, praksa pokazuje da se poverilac u tom slučaju najradije odlučuje za neki vid naknade štete a ne za druga pravna sredstva koja su mu, takođe, dostupna i drugo, ugovorna odgovornost dužnika je jedan od uslova koji moraju biti ispunjeni da bi poverilac realizovao pravo na naknadu štete zbog neizvršenja ugovora. U francuskom pravu ugovorna odgovornost je uređena u skladu sa subjektivnim konceptom jer u značajnoj meri počiva na činjenici da je dužnik kriv za neizvršenje ugovora. Shodno tome, on se može osloboditi od ugovorne odgovornosti jedino ako se utvrdi da je do povrede ugovora došlo usled više sile ili slučaja. U radu se, nakon uvodnih razmatranja, ukazuje na pravni osnov ugovorne odgovornosti kod ugovora o prodaji robe u francuskom pravu, kao i na uslove pod kojima se dužnik može osloboditi od ugovorne odgovornosti. Nakon toga, analiziraju se pravila koja o naknadi štete zbog povrede ugovora o prodaji robe predviđa francuski Građanski zakonik, osnovni izvor prava u ovoj oblasti. Princip integralne naknade štete, koji zahteva od dužnika da poveriocu nadoknadi celokupnu štetu koju je pretrpeo zbog povrede ugovora, realizuje se kroz pravilo o obavezi nadoknade stvarne štete i izgubljene dobiti. Od ovog načela, međutim, Zakonik predviđa određena odstupanja i ta pitanja su u radu obrađena u okviru posebnih podnaslova. U zaključku se konstatuje da je francusko pravo usklađeno sa uobičajenim standardima zastupljenim u savremenim pravnim sistemima u ovoj oblasti.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 516474812
Uncontrolled Keywords: Ugovor o prodaji robe. Neizvršenje ugovora. Ugovorna odgovornost.Naknada štete. Francuski Građanski zakonik
Subjects: Arbitraža
Kompanijsko pravo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 20 May 2022 16:03
Last Modified: 20 May 2022 16:03
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/715

Actions (login required)

View Item View Item