Items where Subject is "Arbitraža"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | J | M | P | R | V | Č
Number of items at this level: 44.

B

Bezbradica, Anja (2015) Pravna priroda arbitražnog rešenja u radnom sporu u Republici Srbiji. Sveske za javno pravo (6). pp. 85-92. ISSN 2233-0925

G

Glintić, Mirjana (2012) Neophodnost određivanja „nacionalne pripadnosti“ arbitražne odluke. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Budva, pp. 247-257. ISBN 978-86-7542-123-8

Glintić, Mirjana (2013) Priznanje i izvršenje arbitražne odluke poništene u zemlji porekla u francuskom pravu. In: Uvod u pravo Francuske. , Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, pp. 453-472. ISBN 978-86-80059-914

J

Jovičić, Katarina (2013) УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА УНИФИКАЦИЈУ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА. In: Глобализација и десуверенизација. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Srpsko sociološko društvo iz Beograda, pp. 417-432. ISBN 978-86-6349-018-5

Jovičić, Katarina (2009) Преиспитивање одлука међународних трговинских арбитража у поступку поништења. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-57-0

Jovičić, Katarina (2010) ARBITRAŽNO PRAVO DRŽAVA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 436-455. ISBN 978-86-80059-69-3

Jovičić, Katarina (2011) ARBITRAŽNO PRAVO NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, Beograd, pp. 488-506. ISBN 978-86-80059-74-7

Jovičić, Katarina (2006) MEDUNARODNA NADLEZNOST DOMACEG SUDA U TRGOVINSKIM SPOROVIMA SA STRANIM ELEMENTOM U PRAVU JAPANA. Strani pravni život (1/3). pp. 500-515. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2003) MEDUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAZA U PRAVU JAPANA. Strani pravni život (1). pp. 131-145. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2008) MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA. Strani pravni život (3). pp. 99-121. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2009) Međunarodna trgovinska arbitraža : razlozi poništenja arbitražnih odluka. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 161-184. ISBN 978-86-80059-60-0

Jovičić, Katarina (2020) PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI. Strani pravni život (1). pp. 17-28. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2007) PRAVNE POSLEDICE PONISTENJA ODLUKE ` MEDUNARODNE TRGOVINSKE ARBITRAZE. Strani pravni život (3). pp. 99-115. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2008) REŠAVANJE MEĐUNARODNIH TRGOVINSKIH SPOROVA PRED AMERIČKOM ARBITRAŽOM. In: Uvod u pravo SAD. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 205-233. ISBN 978-86-80059-56-3

Jovičić, Katarina (2012) SLOBODNA TRGOVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: (NE)REŠIVI SUKOB? In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 102-118. ISBN 978-86-80059-81-5

Jovičić, Katarina (2013) UGOVORNA ODGOVORNOST KOD UGOVORA O PRODAJI ROBE U FRANCUSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 257-272. ISBN 978-86-80059-91-4

Jovičić, Katarina (2012) ZAHTEV ZA IZVRŠENJE UGOVORA U NAKNADNOM ROKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život, 56 (2). pp. 176-194. ISSN 0039-2138

M

Mrvić Petrović, Nataša and Kršljanin, Nina and Zirojević, Mina (2017) УВОДНА РЕЧ. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 14-15. ISBN 978-86-80186-30-6

P

Perović Vujačić, Jelena and Vukadinović Marković, Jelena (2024) Autonomija volje u postupku imenovanјa arbitara – međunarodna trgovinska arbitraža –. In: Međunarodna naučna konferencija Izazovi i otvorena pitanja uslužnog prava - Tom1. Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 475-490. ISBN 978-86-7623-135-5

R

Radomirović, Ivana and Vukadinović Marković, Jelena (2023) Forma arbitražnog sporazuma. Revija za evropsko pravo, 25 (1). pp. 91-106. ISSN 1450-7986

V

Višekruna, Aleksandra (2018) Rešavanje sporova u vezi sa hartijama od vrednosti pred arbitražom. Pravo i privreda (4-6). pp. 501-514. ISSN 0354-3501

Vukadinović, Jelena (2015) Arbitraža i korupcija. Pravna riječ. pp. 201-217. ISSN 1840-0272

Vukadinović, Jelena (2016) Dejstvo normi neposredne primene u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Pravna riječ. pp. 139-152. ISSN 1840-0272

Vukadinović, Jelena (2015) Odnos ugovora o prenosu potraživanja i arbitražne klauzule. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva: zbornik radova sa Savetovanja pravnika. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 147-160. ISBN 978-86-7542-157-3

Vukadinović, Jelena (2012) Pojam arbitrabilnosti u arbitražnim pravima Srbije i Hrvatske. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva: zbornik radova sa Savetovanja pravnika. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 235-247. ISBN 978-86-7542-123-8

Vukadinović, Jelena (2016) Pravna priroda arbitraže. Revija za evropsko pravo (1). pp. 131-148. ISSN 1450-7986

Vukadinović, Jelena (2016) Ugovor o arbitraži - osnov derogacije sudske nadležnosti. In: Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava iz Bosne i Hercegovine - teorija i praksa. Udruženje sudija Republike Srpske, Banja Luka, pp. 65-75. ISBN 978-99976-658-2-9

Vukadinović, Jelena (2013) Uticaj prekograničnog stečaja na arbitražni postupak. Pravni život (11). pp. 351-361. ISSN 0350-0500

Vukadinović, Radovan and Vukadinović Marković, Jelena (2019) Arbitrabilnost investicionih sporova iz ugovora o energetskoj povelji. Pravo i privreda (4-6). pp. 536-555. ISSN 0354-3501

Vukadinović Marković, Jelena (2022) Поступак решавања спорова пред међународним трговинским арбитражама. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-84-9

Vukadinović Marković, Jelena (2018) Arbitrabilnost sporova - s posebnim osvrtom na sporove iz kompanijskog prava. Pravo i privreda (4-6). pp. 428-441. ISSN 0354-3501

Vukadinović Marković, Jelena (2017) Arbitraža i / ili medijacija kao način rešavanja sporova iz prava intelektualne svojine. Pravna riječ (52). pp. 133-145. ISSN 1840-0272

Vukadinović Marković, Jelena (2021) Arbitraža kao način rešavanja sporova u fudbalu. In: Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 139-148. ISBN 978-86-80186-74-0

Vukadinović Marković, Jelena (2016) Arbitražna klauzula u opštim uslovima poslovanja- pitanje forme ili saglasnosti ugovornih strana. Pravni život (11). pp. 287-299. ISSN 0350-0500

Vukadinović Marković, Jelena (2017) Impact of EU Insolvency Regulation on Process of Resolving Disputes before International Commercial Arbitration. EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) (1). pp. 127-143. ISSN 2459-9425

Vukadinović Marković, Jelena (2021) Naknada štete kao posledica povrede ugovora o arbitraži. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 261-273. ISBN 978-86-80186-69-6

Vukadinović Marković, Jelena (2023) Od arbitražnog ugovora u pismenoj formi do arbitraže bez ugovora – evolucija arbitraže od papirnate do ekološki osvešćene –. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 279-293. ISBN 978-86-82582-11-3

Vukadinović Marković, Jelena (2016) Ostvarivanje prava na naknadu štete zbog povrede prava konkurencije pred nacionalnim sudovima i arbitražnim tribunalima. In: Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 183-193. ISBN 978-86-6411-011-2

Vukadinović Marković, Jelena (2018) Položaj arbitražnih tribunala u pravnom sistemu Evropske unije. Strani pravni zivot, 62 (2). pp. 49-63. ISSN 0039-2138

Vukadinović Marković, Jelena (2017) Ugovor o arbitraži prema Zakonu o međunarodnoj trgovinske arbitraže Ruske federacije. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 283-291. ISBN 978-86-80186-30-6 (IUP), 978-86-7630-696-1 (PF; broš.)

Vukadinović Marković, Jelena and Popović, Vitomir (2022) (Ne)ugovornice arbitražnog sporazuma kao stranke arbitražnog postupka: teorija grupe kompanija. Strani pravni život, 66 (2). pp. 187-204. ISSN 0039-2138

Vukadinović Marković, Jelena and Radomirović, Ivana (2022) Pravo na naknadu štete kao posledica povrede receptum arbitri -građansko pravna odgovornost arbitara-. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 231-245. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Vukadinović Marković, Jelena and Vukadinović, Radovan (2023) Pravo Evropske unije kao deo javnog poretka u međunarodnim trgovinskim arbitražama. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 331-345. ISBN 978-86-905458-0-3

Č

Čolović, Vladimir (2009) STALNI ARBITRAŽNI SUD. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 101-121. ISBN 978-86-80059-60-0

This list was generated on Sat Jun 15 08:18:09 2024 CEST.