Dejstvo normi neposredne primene u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži

Vukadinović, Jelena (2016) Dejstvo normi neposredne primene u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Pravna riječ. pp. 139-152. ISSN 1840-0272

[img] Text
2016 - Vukadinović - Pravna rijec 48.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (379kB)

Abstract

Obavlјanje poslova međunarodnog prometa nosi brojne rizike nemogućnosti ili otežane mogućnosti izvršenja preuzetih obaveza, povodom čijeg tumačenja nastaju sporovi između ugovornih strana. Rešenje nastalog spora često zavisi od izbora merodavnog prava i nadležnog suda ili arbitraže. Stoga je izbor merodavnog prava i foruma značajno pitanje. Kako su ugovorne strane slobodne da izborom merodavnog prava, praktično izbegnu primenu određenog prava čija rešenja im ne odgovaraju, i ugovore primenu drugog prava, postavlјa se pitanje do kojih granica seže njihova sloboda. Odgovor na ovo pitanje zavisi od tog da li je ugovorena nadležnost arbitražnog tribunala ili nije. U slučaju kad su ugovorile nadležnost arbitraže, granice izbora merodavnog prava su određene javnim poretkom i pravilima o neposrednoj primeni. Oba instituta imaju za cilј da određivanjem granica slobode kod ugovaranja merodavnog prava zaštite osnovne vrednosti domaćeg pravnog i političkog poretka. To praktično znači da se pravo koje je odabrano od strane ugovornih strana ili arbitara neće primeniti na konkretni spor ukoliko je u suprotnosti sa javnim poretkom države sedišta arbitraže. Sa druge strane, norme neposredne primene će se primeniti na određeni sporni odnos nezavisno od volјe ugovornih strana. Predmet ovog rada čini analiza odnosa normi neposredne primene i međunarodne trgovinske arbitraže. Posebna pažnja je posvećena razlici koja postoji između normi javnog poretka i normi neposredne primene, dok je poslednji deo rada posvećen načinima na koji norme neposredne primene nalaze primenu u rešavanju sporova pred međunarodnom trgovinskom arbitražom.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: međunarodna trgovinska arbitraža, merodavno pravo, arbitrabilnost, norme neposredne prinude,javni poredak
Subjects: Arbitraža
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 26 Apr 2022 12:14
Last Modified: 31 May 2022 08:31
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/295

Actions (login required)

View Item View Item