Određivanje naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe

Jovičić, Katarina (2013) Određivanje naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravna riječ (37). pp. 127-137. ISSN 1840-0272

[img] Text
Jovičić Pravna rijec 37 - 2013.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (369kB)

Abstract

Zahtev za naknadu štete je pravno sredstvo koje je poveriocu gotovo uvek dostupno u situaciji kada dužnik ne ispuni ugovor o međunarodnoj prodaji robe, ili ga neuredno izvrši. To pravno sredstvo, strani vernoj ugovoru, daje pravo da od druge strane zahteva isplatu odgovarajuće sume novca na ime kompenzacije. Dva su ključna pitanja koja se s tim u vezi postavljaju: prvo, koje štete nastale usled povrede ugovora poverilac može da nadoknadi zahtevom za naknadu štete i drugo, kako se odmerava iznos obeštećenja. U uporednom pravu se u odnosu na prvo pitanje gotovo univerzalno prihvata princip integralne naknade štete, dok se odmeravanje visine štete, u načelu, vrši na osnovu stvarnih troškova i gubitaka koje je oštećeni pretrpeo, ili na osnovu pretpostavljene štete kada su za to ispunjeni predviđeni uslovi. Ipak, tako dobijen iznos ne predstavlja nužno i konačni iznos obeštećenja, jer sva prava predviđaju ograničenja dužnikove ugovorne odgovornosti. U radu se ukazuje na karakteristična rešenja ovih pitanja u uporednom pravu, uz poseban osvrt na pravila koja o tome predviđaju Zakoni o obligacionim odnosima Republike Srbije i Republike Srpske, kao i Bečke konvencije. U zaključku se konstatuje da između pomenuta tri izvora prava nema suštinskih razlika i da na osnovu toga proizilazi da Zakoni o obligacionim odnosima ne odstupaju od međunarodnih standarda u ovoj oblasti.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ugovor o međunarodnoj prodaji robe, neizvršenje ugovora, naknada štete, ugovorna odgovornost, ograničenja dužnikove odgovornosti za štetu, Zakon o obligacionim odnosima, Bečka konvencija
Subjects: Međunarodno privredno pravo
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 31 May 2022 08:40
Last Modified: 31 May 2022 08:40
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/835

Actions (login required)

View Item View Item