Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Article

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2022) Prava na radu medicinskih radnika za vreme vanrednog stanјa. Zbornik radova Pravnog fakulteta Nis, 61 (96). pp. 79-98. ISSN 0350-8501

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2022) Sigurnost zaposlenja kao indikator dostojanstvenog rada – normativna rešenja država u regionu. Strani pravni život, 66 (3). pp. 441-460. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2021) Radnopravni položaj digitalnih radnika : iskustva evropskih zemalja. Strani pravni zivot, 65 (3). pp. 407-432. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2020) Informacione tehnologije i izazovi u reformi radnog prava. Zbornik radova, 54 (2). pp. 763-779. ISSN 0550-2179

Reljanović, Mario (2019) UGOVORI SA NULTIM RADNIM VREMENOM. Strani pravni život (3). pp. 33-47. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2018) Suppression of child labour: Brief overview of international standards. Strani pravni zivot, 62 (4). pp. 107-124. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2017) Prava zaposlenih na kruzerima - normativa i iskustva. Pravni zapisi, 8 (1). pp. 95-113. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2015) UPOREDNA ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA FUNKCIONISANJA SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANJA. Strani pravni život (3). pp. 97-114. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario and Knežević Bojović, Ana (2014) JUDICIAL REFORM IN SERBIA AND NEGOTIATING CHAPTER 23 - A CRITICAL OUTLOOK. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (1). pp. 241-253. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2014) PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ – POUKE ZA BUDUĆE REGULISANJE U REPUBLICI SRBIJI. Strani pravni život (2). pp. 191-209. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2014) Primena antidiskriminacionog zakonodavstva u oblasti rada. Temida, 17 (2). pp. 95-113. ISSN 1450-6637

Reljanović, Mario (2013) POSTUPANJA INTERNET OPERATORA POVODOM NAVODNOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA – ZAKONODAVSTVO I PRAKSA U SRBIJI. Pravni zapisi (1). pp. 126-144. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2012) MEđUNARODNA ORGANIZACIJA RADA I ZABRANA DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU. Strani pravni život (3). pp. 80-94. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2011) ŠIKANOZNO VRŠENJE PRAVA, DISKRIMINACIJA I ZLOSTAVLJANJE NA RADU – ZAKONSKA REGULATIVA I PRAKSA. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (1). pp. 186-196. ISSN 2217-2815

Reljanović, Mario (2010) ISKUSTVA DRŽAVA-ČLANICA EVROPSKE UNIJE U SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU. Strani pravni život (3). pp. 65-84. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2009) DISKRIMINACIJA NA RADU – ZAKONODAVSTVO I ISKUSTVA SAD. Strani pravni život (1). pp. 111-130. ISSN 0039-2139

Reljanović, Mario (2009) VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – UPOREDNA ISKUSTVA. Strani pravni život (3). pp. 161-184. ISSN 0039-2138

Prlja, Dragan and Reljanović, Mario (2009) VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – UPOREDNA ISKUSTVA. Strani pravni život (3). pp. 161-194. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2008) SPREČAVANJE EKSPLOATACIJE DECE – MEĐUNARODNI STANDARDI I STANJE U SRBIJI. Strani pravni život (2). pp. 87-106. ISSN 0039-2139

Reljanović, Mario (2007) Visokotehnološki kriminal : pojam, regulativa, iskustva. Strani pravni život (3). pp. 75-98. ISSN 0039-2138 (In Press)

Reljanović, Mario (2006) Vojni ombudsman - uporednopravna iskustva. Strani pravni život (1/3). pp. 359-378. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2005) EVROATLANTSKI ODNOSI I BORBA PROTIV TERORIZM. Strani pravni život (1/2). pp. 348-370. ISSN 0039-2138

Book Section

Reljanović, Mario (2022) Intersekcijska i višestruka diskriminacija devojčica i žena sa invaliditetom u obrazovanju i pri zapošljavanju: obaveze država potpisnica prema članu 6. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 51-72. ISBN 978-86-6132-040-8

Reljanović, Mario (2022) Kriza sindikata i mogući pravci njihove reforme. In: Sindikati između rada i kapitala. Durieux, Zagreb, pp. 111-140. ISBN 978-953-188-502-7

Reljanović, Mario (2022) Pregovaračko poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 235-252. ISBN 978-86-80186-96-2

Reljanović, Mario (2021) FOREWORD. In: Collection of papers from the second International Scientific Conference Regional Law Review, Belgrade, 2021 : annual edition. Institute of Comparative Law ; Pécs : ǂUniversity, ǂFaculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University Faculty of Law, Beograd. ISBN 978-86-80186-75-7

Reljanović, Mario (2021) Fleksibilizacija i prekarizacija na tržištu rada: redefinisanje radnih odnosa u postsocijalističkom svetu. In: Transformacija rada: narativi, prakse, režimi. Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, pp. 81-110. ISBN 978-953-8089-67-1

Reljanović, Mario (2021) Pravo na rad u Ustavu Republike Srbije. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 253-268. ISBN 978-86-80186-72-6

Reljanović, Mario (2021) Pravo na sudsku zaštitu u radnim sporovima – stanje i perspektive u okviru harmonizacije sa pravnim tekovinama Evropske unije. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar : [=Think Tank]; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija; Institut za uporedno pravo, pp. 131-151. ISBN 978-99976-914-2-2

Reljanović, Mario (2021) Rad u okolnostima epidemije i vanrednom stanju. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 79-93. ISBN 978-86-80186-67-2

Reljanović, Mario (2020) Efikasan nadzor nad primenom propisa kao preduslov za harmonizaciju u okviru pregovaračkog poglavlјa 19. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar Banja Luka; Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 385-402. ISBN 978-99976-704-7-2

Reljanović, Mario (2020) FOREWORD. In: Regional law review : collection of papers from the first international scientific conference. Institute of Comparative Law, University of Pécs Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek,, Beograd. ISBN 978-86-80186-60-3

Reljanović, Mario (2020) Zaštita podataka o ličnosti u radnom odnosu. In: Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 61-92. ISBN 978-86-80186-59-7

Reljanović, Mario and Prlja, Dragan and Andonović, Stefan (2019) Pravni aspekti digitalizacije kulturne i naučne baštine u Srbiji. In: 1. Naučno-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci. SANU, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 147-156. ISBN 978-86-80186-41-2; 978-86-7025-836-5

Reljanović, Mario (2019) Značaj antidiskriminacionih mera u oblasti rada u pristupnim pregovorima Republike Srbije sa EU u okviru poglavlja 19 i 23. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar Banja Luka; Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 197-213. ISBN 978-99976-704-7-2; 978-86-80186-45-0

Reljanović, Mario (2018) Agencije za privremeno zapošljavanje: prekarni rad ili efikasno tržište rada? In: Ekonomija – zaposlenost i rad u XXI veku. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 273-291. ISBN 978-86-7025-786-3

Reljanović, Mario (2018) Oblici diskriminacije i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava. In: Evropski sud za ljudska prava i zaštita od diskriminacije: Jurisprudencija i evolucija standarda. Analitika - Centar za društvena istraživanja, Sarajevo, pp. 69-104. ISBN 978-9926-425-09-8

Reljanović, Mario (2018) Položaj sindikata u SFRJ u drugoj polovini 1980-ih. In: Gradove smo vam podigli. Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, pp. 57-72. ISBN 978-86-88001-15-1

Reljanović, Mario and Prlja, Dragan (2017) Digitalizacija kulturne baštine u Republici Srbiji - normativni aspekti. In: Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine. Institut za uporedno pravo; Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU, Beograd, pp. 9-23. ISBN 978-86-80186-24-5; 978-86-7025-745-0

Reljanović, Mario (2017) Odgovornost hosting provajdera za povredu žiga: pravni okvir i praksa u Republici Srbiji. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 11-29. ISBN 978-86-7630-703-6

Reljanović, Mario (2017) UZAJAMNO PRIZNAVANJE SUDSKIH ODLUKA – ISKUSTVA PRIMENE EVROPSKOG NALOGA ZA HAPŠENJE. In: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup, Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije. Istraživački centar, Banja Luka, pp. 175-193. ISBN 978-99976-704-0-3

Reljanović, Mario (2017) Zaštitnik građana (ombudsman) u pravnom sistemu Republike Srbije: normativni i praktični detalji. In: Ombudsmani za ljudska prava BiH : bilans jednog neuspjeha. Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 261-280. ISBN 978-9958-0376-6-5

Reljanović, Mario (2016) Odgovornost hosting provajdera za povrede prava intelektualne svojine u pravu Srbije i pravu susednih država. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 115-137. ISBN 978-86-7630-635-0

Reljanović, Mario (2015) Zaštita autorskog prava i pravo na privatnost elektronskih komunikacija u Republici Srbiji. In: Intelektualna svojina i internet: nazivi internet domena, autorska dela, žigom zaštićene oznake. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 113-137. ISBN 978-86-7630-565-0

Reljanović, Mario (2014) Međunarodna saradnja Republike Srbije u razmeni i zaštiti tajnih podataka. In: Primena Zakona o tajnosti podataka : 10 najznačajnijih prepreka. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS-a u Srbiji, Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 46-66. ISBN 978-86-6383-007-3

Reljanović, Mario (2013) EVROPSKA KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV FINANSIJSKIH PRESTUPA (OLAF). In: Borba protiv korupcije : iskustva i poređenja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 111-124. ISBN 978-86-80059-88-4

Reljanović, Mario (2013) TERORIZAM I GLOBALIZACIJA. In: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 387-406. ISBN 978-86-7020-267-2

Reljanović, Mario (2012) Policijska saradnja država-članica Evropske unije. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 97-110. ISBN 978-86-80059-79-2

Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) REVIEW PROCEDURE 2011 – 2012. In: Judicial reform in Serbia : 2008-2012. Center for Advanced Legal Studies, Beograd, pp. 117-228. ISBN 978-86-7546-076-3

Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) Reforma pravosuđa. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 89-118. ISBN 978-86-80059-85-3

Reljanović, Mario (2011) ANTIDISKRIMINACIONO ZAKONODAVSTVO NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Insitut za uporedno pravo, Pravni fakultet, Beograd, pp. 89-108. ISBN 978-86-80059-74-7

Reljanović, Mario (2010) ZABRANA DISKRIMINACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - PRAVNI OKVIR I PRAKSA. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 334-348. ISBN 978-86-80059-69-3

Reljanović, Mario (2009) Evropski nalog za hapšenje. In: Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora : zbornik radova. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 71-90. ISBN 978-86-7546-049-7

Reljanović, Mario (2009) PRISTUP REPUBLIKE SRBIJE MEĐUNARODNIM SUDSKIM INSTITUCIJAMA. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 67-87. ISBN 978-86-80059-60-0

Reljanović, Mario (2009) REFORM OF MILITARY LAW IN SERBIA. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 157-175. ISBN 978-86-80059-66-2

Reljanović, Mario (2007) Демократска цивилна контрола система одбране. In: Преглед законодавства система одбране Републике Србије. Институт за упоредно право, Beograd, pp. 169-200. ISBN 978-86-80059-45-7

Reljanović, Mario (2007) Анализа правног утемељења система одбране Србије. In: Преглед законодавства система одбране Републике Србије. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 239-263. ISBN 978-86-80059-45-7

Reljanović, Mario (2007) Реформа система одбране у теорији и пракси. In: Преглед законодавства система одбране Републике Србије. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 455-474. ISBN 978-86-80059-45-7

Reljanović, Mario (2007) PRAVNA POMOĆ U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE – UPOREDNOPRAVNI PREGLED. In: Pravna pomoć. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 223-273. ISBN 978-86-7546-028-2

Reljanović, Mario (2004) На путу ка евроатлантским интеграцијама. Универзални принципи НАТО и партнерства за мир. In: Правни аспекти реформе система одбране. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 123-135. ISBN 86-80059-34-X

Book

Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2022) Free access to information: an analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-81-8

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2021) Rešavanje radnih sporova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-65-8

Bradaš, Sarita and Reljanović, Mario and Sekulović, Ivan (2020) Uticaj epidemije Covid-19 na položaj i prava radnica i radnika u Srbiji uz poseban osvrt na radnike i radnice na prvoj liniji i u neformalnoj ekonomiji i višestruko pogođene kategorije. Fondacija Centar za demokratiju (FCD), Beograd. ISBN 978-86-83675-31-9

Reljanović, Mario (2019) Alternativno radno zakonodavstvo. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe; Centar za dostojanstven rad, Beograd. ISBN 978-86-88745-35-2

Reljanović, Mario and Ružić, Bojana and Petrović, Aleksandra (2016) Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu. Fondacija ǂCentar za demokratiju, Beograd. ISBN 978-86-83675-26-5

Reljanović, Mario and Radončić, Dženana and Malkić, Aida and Izmirlija, Midhat and Hodžić, Edin (2016) Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH. Analitika, Centar za društvena istraživanja, Sarajevo. ISBN 978-9926-425-05-0

Arsić, Jelena and Reljanović, Mario and Petrović, Aleksandra (2015) ZAŠTITA SAMOHRANIH RODITELJA U REPUBLICI SRBIJI ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE. Fondacija Ana i Vlade Divac, Beograd. ISBN 978-86-918455-0-6

Prlja, Dragan and Reljanović, Mario and Ivanović, Zvonimir (2012) Internet pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-83-9

Rakić Vodinelić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) JUDICIAL REFORM IN SERBIA 2008–2012. Center for Advanced Legal Studies, Beograd. ISBN 978-86-7546-076-3

Rakić Vodinelić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012. Monografije (17). Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu; Javno preduzeće Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1585-0

Čavoški, Aleksandra and Reljanović, Mario (2011) IDEJA O STVARANJU KRIVIČNOG PRAVA EU. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-17-1

Prlja, Dragan and Ivanović, Zvonimir and Reljanović, Mario (2011) Krivična dela visokotehnološkog kriminala. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-75-4

Vukasović, Predrag and Reljanović, Mario and Dždelebdžić, Dušan and Simić, Jelena and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana (2009) STUDIJA O DRUŠTVENOM, EKONOMSKOM I PRAVNOM STATUSU ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-052-7

Other

Urdarević, Bojan and Bradaš, Sarita and Sekulović, Ivan and Jorgić Đokić, Željka and Reljanović, Mario and Nikolić, Nataša and Marković, Tanja (2019) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji : izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Centar za dostojanstven rad, Beograd.

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. Astra.

This list was generated on Sun Apr 2 07:06:50 2023 CEST.