Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 155.

Article

Gasmi, Gordana and Zirojević, Mina (2022) Human Rights and Climate Change – International Standards. Fiat Iustitia (1). pp. 86-98. ISSN 1224-4015

Glintić, Mirjana (2022) Nedostaci u regulisanju osiguranja troškova pravne zaštite u zakonodavstvu Republike Srbije. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 732-751. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2022) Trade usages in the law of international sale of goods. Juridical Journal of Samara University, 8 (4). pp. 58-61. ISSN 2542-047X

Jovičić, Katarina (2022) Zaštita poslovne tajne u pravu Republike Srbije. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 655-674. ISSN 0354-3501

Knežević Bojović, Ana and Misailović, Jovana (2022) Judges’ associations and trade unions – international standards and selected national practices. Strani pravni život, 66 (4). pp. 387-410. ISSN 0039-2138

Korać, Vanja and Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana (2022) Influence of Artificial Intelligence on Human Rights. Arheologija i prirodne nauke, 18. pp. 279-292. ISSN 1452-7448

Kostić, Jelena (2022) Zaštita uzbunjivača: između javnog i privatnog interesa. Strani pravni život, 66 (2). pp. 205-220. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. and Madžarević, Jelena and Giantin, Stefano (2022) Duration of Internal Displacement at the Intersection of Law and Politics. Godišnjak fakulteta pravnih nauka - APEIRON, 12 (12). pp. 23-37. ISSN 2232-9668

Matijević, Milica V. and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2022) The framework on durable solutions for internally displaced persons in the scholarly literature: a preliminary analysis. Regional Law Review, 3 (3). pp. 178-194. ISSN 2812-6998

Mihajlović, Aleksandar (2022) Veštičarenje u lečenju bolesti – rodni pristup jednom obliku pretpostavlјenog ženskog postupanja/rada. Peščanik : časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke, 20 (23). pp. 215-225. ISSN 1451-6373

Mikić, Vladimir (2022) Oblici neredovnih okolnosti na evropskom ustavnom području. Godišnjak Fakulteta bezbednosti (1). pp. 59-71. ISSN 1821-150X

Milenković, Dejan and Đurić, Vladimir (2022) Ugovori i projekti javno-privatnog partnerstva i njihov uticaj na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 695-713. ISSN 0354-3501

Momčilov, Milena (2022) Pravni režim osiguranja depozita u pravu Evropske unije – od ideje do (ne)realizacije. Revija za evropsko pravo, 24 (1). pp. 71-97. ISSN 1450-7986

Mrvić Petrović, Nataša (2022) Kako učiniti human(ij)im doživotni zatvor koncepta „zaključaj i baci ključ” na primerima Italije i Holandije. Strani pravni život, 66 (3). pp. 403-428. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2022) Koncept seksualnog nasilja (silovanјa) prema Istanbulskoj konvenciji. Srpska revija za evropske studije = Serbian Review of European Studies, 1 (1). pp. 96-118. ISSN 2955-9286

Nikolić, Oliver and Manojlović, Savo (2022) Razvoj i funkcije parlamenta i njegov odnos prema izvršnoj vlasti u zemljama Evropske unije. Strani pravni život, 66 (3). pp. 367-384. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2022) Privacy and protection of personal data – criminal law aspect. Strani pravni život, 66 (4). pp. 469-489. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra and Hadžić, Miroslav and Misailović, Jovana (2022) Specificities of recruitment and selection in the defence sector – the case of Montenegro. Regional Law Review, 3. pp. 88-102. ISSN 2812-698X

Radomirović, Ivana and Kajević, Amina (2022) Punomoćje za glasanje na skupštini javnog akcionarskog društva – opšti pogled i mogućnost zloupotrebe. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 802-822. ISSN 0354-3501

Rajić Ćalić, Jovana (2022) ЗАКОН О РАДНОЈ ПРАКСИ – НОВА ШАНСА ЗА МЛАДЕ ИЛИ ЗАБЛУДА? Радно и социјално право : часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, 26 (2). pp. 199-216. ISSN 1450-5800

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2022) Prava na radu medicinskih radnika za vreme vanrednog stanјa. Zbornik radova Pravnog fakulteta Nis, 61 (96). pp. 79-98. ISSN 0350-8501

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2022) Sigurnost zaposlenja kao indikator dostojanstvenog rada – normativna rešenja država u regionu. Strani pravni život, 66 (3). pp. 441-460. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2022) Sudski saveti u Holandiji i Belgiji. Revija za evropsko pravo, 24 (1). pp. 57-70. ISSN 1450-7986

Tintor, Ljubomir (2022) Pravo na čist vazduh u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 21 (77-78). pp. 255-275. ISSN 1451-3188

Tintor, Ljubomir (2022) Pravo na čistu i zdravu životnu sredinu - dometi i ograničenja lјudskog prava u nastajanju. Harmonius - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 11 (1). pp. 313-334. ISSN 2334-6566

Tintor, Ljubomir (2022) Subjektivitet prirode u međunarodnom pravu – između fikcije i realnosti. Strani pravni život, 66 (2). pp. 305-325. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Odgovornost zdravstvene ustanove za greške svojih zaposlenih (lekarska greška) i osiguranje od odgovornosti. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 782-801. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra (2022) Pristup finansijskom tržištu Evropske unije putem režima ekvivalentnosti – novi pravci razvoja instituta u svetlu Brexit-a. Revija za evropsko pravo, 24 (1). pp. 99-120. ISSN 1450-7986

Vukadinović Marković, Jelena and Popović, Vitomir (2022) (Ne)ugovornice arbitražnog sporazuma kao stranke arbitražnog postupka: teorija grupe kompanija. Strani pravni život, 66 (2). pp. 187-204. ISSN 0039-2138

Zdravković, Ana (2022) SLAPP tužbe – zloupotreba prava na sudsku zaštitu u službi ograničavanja slobode izražavanja. Strani pravni zivot, 66 (1). pp. 75-96. ISSN 0039-2138

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) L’ enjeu de la citoyenneté européenne dans la vie politique de l’ Union européenne - quelques dilemmes théoriques. Godišnjak fakulteta pravnih nauka - APEIRON, 12 (12). pp. 38-51. ISSN 2232-9668

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Metaverzum, nezamenljivi tokeni i žigom zaštićene oznake – pravni aspekti. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 636-654. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Pravni okvir za odgovornost pružalaca usluga posredovanja na internetu u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo (79). pp. 95-105. ISSN 1451-3188

Ćorić, Vesna and Matijević, Milica V. and Knežević Bojović, Ana (2022) Elektronsko fakturisanje u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo (80). pp. 71-91. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2022) СЕКУНДАРНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК У ПРАВУ ЕУ И ПОТРЕБА ЊЕГОВОГ СПРОВОЂЕЊА У МЕЂУНАРОДНОМ СТЕЧАЈУ. Evropsko zakonodavstvo (77/78). pp. 157-172. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2022) Norme neposredne primene i javni poredak. Strani pravni život, 66 (3). pp. 349-366. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2022) Status stranih poverilaca u sekundarnom stečajnom postupku. Pravo i privreda, 60 (1). pp. 62-79. ISSN 03543501

Čović, Ana and Stjepanović, Bogdana (2022) ВAНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА СА НЕПОЗНАТИМ ДОНОРОM – ДИЛЕМЕ СА АСПЕКТА БИОЕТИКЕ И ПРАВА ДЕТЕТА ДА ЗНА СВОЈЕ ПОРЕКЛО. Социолошки преглед, LVI (4). pp. 1433-1471. ISSN 0085-6320

Čović, Ana and Stjepanović, Bogdana (2022) NASLEĐIVANJE U ŠERIJATSKOM PRAVU SA OSVRTOM NA POLOŽAJ VANBRAČNE DECE. Strani pravni život (2). pp. 261-283. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2022) Javna ovlašćenja i javne službe neteritorijalnih autonomija nacionalnih manjina - komparativna analiza. Administracija i javne politike, 17 (1). pp. 5-32. ISSN 2406-2529

Book Section

Aličić, Samir (2022) L’accessione verticale nei diritti dei paesi dei Balcani occidentali – una prospettiva romanistica. In: Protivrječja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 35-48. ISBN 978-99938-57-67-9

Bezbradica, Anja and Marković, Vasilije (2022) Test(ovi) balansiranja i ograničenje prava na pristup informacijama od javnog značaja u srpskom pravu. In: Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 173-200. ISBN 978-86-6083-083-0

Gasmi, Gordana and Jerotić, Aleksandar (2022) RELEVANTNI ASPEKTI VRŠNJAČKOG NASILJA I ANALIZA SITUACIJE U SRBIJI. In: Nasilje i deca. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 73-91. ISBN 978-86-80186-80-1

Gasmi, Gordana and Nikač, Željko (2022) Sexual and Gender-Based Violence in Serbia: After the Istanbul Convention. In: Global Problems in Sexual Offenses. Lexington Books, pp. 127-152. ISBN 978-1-7936-5203-4

Gasmi, Gordana and Prlja, Dragan (2022) Accession of Montenegro to the European Union - Relevant Aspects. In: Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici. Collection of papers – Part I (Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market: Integrating the Western Balkans into the European Union’s Internal Market – Challenges and Prospects . Pravni fakultet Univerziteta u Podgorici, Podgorica, pp. 7-34.

Gasmi, Gordana and Zirojević, Mina and Grahovac, Momir (2022) Pravni principi Evropske unije o ljudskim pravima i značaj za zapadni Balkan. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 17-36. ISBN 978-86-6083-083-0

Glintić, Mirjana (2022) КЛАСИФИКАЦИЈА РИЗИКА КАО ОСНОВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 541-560. ISBN 978-86-6083-083-0

Glintić, Mirjana (2022) Obavezno osiguranje od autoodgovornosti električnih trotineta kao preduslov zaštite trećih lica. In: Zbornik radova sa 35. Susrtea Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 385-400. ISBN 978-86-81956-13-7

Glintić, Mirjana (2022) Obavljanje poslova koji nisu poslovi osiguranja od strane osiguravajućih društava. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 495-507. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Glintić, Mirjana (2022) Regulisanje odnosa obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u zakonodavstvu Republike Srbije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 11-15. juna 2022, Budv. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 355-370.

Glintić, Mirjana (2022) Schicksal der Betriebschliessungsversicherung vor den deutschen und österreicischen Gerichten. In: Wertewandel und Werterenaissance in Zeiten der Pandemie und Klimakrise. Tronik dizajn, Beograd, pp. 543-560. ISBN 978-86-81686-05-8

Jovičić, Katarina (2022) Naknada štete zbog povrede poslovne tajne. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-230. ISBN 978-86-80186-83-2

Jovičić, Katarina (2022) Ograničenja slobode ugovaranja davaoca kredita u pravu Evropske unije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-232. ISBN 978-86-80186-96-2

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2022) UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 149-170. ISBN 978-99938-57-65-5

Knežević Bojović, Ana and Matijević, Milica V. and Glintić, Mirjana (2022) International Standards on Judicial Ethics and the Pitfalls of Cursory Legal Transplantation. In: Balkan Yearbook of European and International Law 2021. Springer, Cham, pp. 163-184. ISBN 978-3-030-97431-2

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2022) Vladavina prava – načelni izazovi i presek stanja u Srbiji na odabranim primerima iz oblasti pravosuđa. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 51-72. ISBN 978-86-80186-96-2

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matijević, Milica V. (2022) Evolucija prakse Suda pravde Evropske unije u pogledu naknade štete usled povrede prava na suđenje u razumnom roku. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 247-266. ISBN 978-86-80186-83-2

Kostić, Jelena (2022) Sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srbije - analiza stanja i preporuke -. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 111-124. ISBN 978-86-80186-96-2

Kostić, Jelena (2022) The role of the school in the prevention of peer violence. In: Yearbook. No. 5, Human rights protection : from childhood to the right to a dignified old age : human rights and institutions. Provincial Protector of Citizens - Ombudsman; Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad; Belgrade, pp. 389-403. ISBN 978-86-89417-17-3

Kostić, Jelena and Bošković, Marina Matić (2022) ALTERNATIVE SANCTIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, CONTEMPORARY CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT. In: NEW LEGAL REALITY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. University of Latvia, Riga, pp. 272-289. ISBN 978-9934-18-825-1

Kostić, Jelena and Matić Bošković, Marina (2022) REFORM OF PUBLIC PROSECUTION IN SERBIA IN LINE WITH EU ACCESSION REQUIREMENTS. In: Efektívnosť prípravného konania – súčasný stav a výzvy pro futuro. Wolters Kluwer SR s.r.o, pp. 392-416. ISBN 978-80-571-0546-6

Kostić, Jelena and Ranaldi, Valentina (2022) Social peer violence in the digital environment - students’ attitudes and the possibility of prevention. In: Children and the Challenges of the Digital Environment. Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade, pp. 83-96. ISBN 978-86-80756-48-6

Marković, Vasilije (2022) Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and the institution of ombudsman: a traffic warden at Crenshaw’s intersection. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 169-198. ISBN 978-86-6132-040-8

Marković, Vasilije (2022) O ЈАВНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СВЕТЛУ МИТРОВДАНСКОГ УСТАВА И ЗАКОНА О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА. In: Прилози државно-црквеном праву Србије. Институт за упоредно право, Beograd, pp. 101-119. ISBN 978-86-80186-77-1

Marković, Vasilije and Lukač, Adela (2022) Zakon o sestrinstvu – nasušna potreba zanemarene oblasti nedržavne uprave u Republici Srbiji. In: Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku. Pravni fakultet Banja Luka, Banja Luka, pp. 355-372.

Marković, Vasilije and Romić, Marko (2022) Vorgehen der Bürgerbeauftragten zur Zeit der COVID-19-Pandemie – die Erfahrung der Republik Serbien. In: Versicherungsgeschichte Österreichs Bd. 16, Wertewandel und Werterenaissance in Zeiten der Pandemie und Klimakrise. Tronik dizajn, Beograd, pp. 329-344. ISBN 978-86-81686-05-8

Mikić, Vladimir (2022) Uporedna analiza statuta kontinentalnih fudbalskih asocijacija – sličnosti i specifičnosti. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 49-56. ISBN 978-86-80186-89-4

Misailović, Jovana (2022) Pravo na štrajk – derivat evolucije lјudskih prava. In: Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 149-172. ISBN 978-86-6083-083-0

Misailović, Jovana and Tošić, Iva (2022) Kolektivni ugovori kao izvor prava. In: Protivrečja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 267-280. ISBN 978-99938-57-65-5

Momčilov, Milena (2022) O mogućim pravnim formama sportske organizacije u srpskom pravu. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 71-85. ISBN 978-86-80186-89-4

Mrvić Petrović, Nataša (2022) Materijalno krivično pravo Evropske unije i proces usklađivanja na primeru prava Republike Srbije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 73-89. ISBN 978-86-80186-96-2

Mrvić Petrović, Nataša (2022) SPORAZUMNO PRIZNANJE KRIVICE U DIGITALNOM OKRUŽENJU. In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / VII međunarodni naučni skup digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 153-168. ISBN 978-86-80186-92-4

Mrvić Petrović, Nataša and Obradović, Dragan (2022) Difficulties in the criminal protection of the sexual integrity of women and girls with disabilities. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 747-771. ISBN 978-86-6132-040-8

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2022) PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NERAZUMNOG TRAJANJA UPRAVNOG POSTUPKA. In: Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 143-214. ISBN 978-86-80186-83-2

Petrov, Vladan and Stanić, Miloš (2022) Reprezentativni fudbal i promena državljanstva – FIFA pravila. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 87-97. ISBN 978-86-80186-89-4

Petrov, Vladan and Đorđević, Miroslav (2022) The Influence of Serbia’s Historical Constitutions on Its Modern Constitutional Identity: 30 Years Since the Return of Liberal Democratic Constitutionality. In: Comparative Constitutionalism in Central Europe : Analysis on Certain Central and Eastern European Countries. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc-Budapest, pp. 129-147. ISBN 978-615-6474-03-2

Petrović, Dragana (2022) PUT KA DEČIJOJ PROSTITUCIJI I SAVRŠENOJ ŽRTVI - PARADIGMA. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-171. ISBN 978-86-80186-80-1

Petrović, Dragana (2022) Pravo na dostojanstvenu smrt u italijanskom pravu – život u mreži. In: Sadašnjost i budućnost uslužnog prava. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, pp. 647-669. ISBN 978-86-7623-112-6

Rabrenović, Aleksandra and Malezić Rapajić, Tijana (2022) Reforma javne uprave u Srbiji u kontekstu evropskih integracija. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 125-139. ISBN 978-86-80186-96-2

Rabrenović, Aleksandra and Misailović, Jovana (2022) Reforma službeničkog sistema Italije – od Veberove birokratije do modernih javnih menadžera? In: Uvod u pravo Italije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-174. ISBN 978-86-80186-91-7

Radomirović, Ivana (2022) Odnos prava svojine i prava na dom iz perspektive nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava. In: Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 455-472. ISBN 978-86-6083-083-0

Radomirović, Ivana (2022) Pravna priroda odgovornosti organizatora sportskih priredbi. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 99-113. ISBN 978-86-80186-89-4

Rajić Ćalić, Jovana (2022) Angažovanje dece u sportu. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 115-126. ISBN 978-86-80186-89-4

Rajić Ćalić, Jovana (2022) Discrimination of girls and women with disabilities in education and employment. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 531-544. ISBN 978-86-6132-040-8

Rajić Ćalić, Jovana (2022) Implikacije obavezne vakcinacije protiv Covid-19 na radni odnos. In: Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 129-143. ISBN 978-86-80186-88-7

Rajić Ćalić, Jovana (2022) Osetljive grupe žena i pandemija. In: Epidemija, pravo, društvo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 515-530. ISBN 978-86-6132-037-8

Ranaldi, Valentina and Kostić, Jelena (2022) FINANCIAL STABILITY AND INSURANCE COMPANIES IN THE CONTEXT OF PROPOSED AMENDMENTS OF THE DIRECTIVE 2009/138/EC. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 447-458. ISBN 978-86-80186-83-2

Reljanović, Mario (2022) Intersekcijska i višestruka diskriminacija devojčica i žena sa invaliditetom u obrazovanju i pri zapošljavanju: obaveze država potpisnica prema članu 6. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 51-72. ISBN 978-86-6132-040-8

Reljanović, Mario (2022) Kriza sindikata i mogući pravci njihove reforme. In: Sindikati između rada i kapitala. Durieux, Zagreb, pp. 111-140. ISBN 978-953-188-502-7

Reljanović, Mario (2022) Pregovaračko poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 235-252. ISBN 978-86-80186-96-2

Stanić, Miloš (2022) Predmeti Tariko kao vid kompromisa Evropskog suda pravde i italijanskog Ustavnog suda. In: Uvod u pravo Italije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 175-189. ISBN 978-86-80186-91-7

Stanić, Miloš and Rajić Ćalić, Jovana (2022) Pravo Evropske unije i reprezentativni fudbal. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 315-327. ISBN 978-86-80186-96-2

Stjepanović, Bogdana (2022) ИНТЕРНЕТ КОЦКАЊЕ: ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА И МОГУЋА РЕШЕЊА. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 289-308.

Stjepanović, Bogdana and Čović, Ana (2022) NACIONALNI PROGRAM NAKNADE ŠTETNIH POSLEDICA IZAZVANIH VAKCINACIJOM U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I COVID 19. In: PRAVNI I DRUŠTVENI ASPEKTI VAKCINACIJE TOKOM PANDEMIJE KOVIDA 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 169-183. ISBN 978-86-80186-88-7

Tintor, Ljubomir (2022) The Global Tasks of the United Nations Environment Program (UNEP) and Its Cooperation with Serbia. In: International Organizations : Serbia and Contemporary World. Institute of International Politics and Economics; Faculty of Philosophy of the University of St. Cyril and Methodius, Belgrade; Skopje, pp. 233-247. ISBN 978-86-7067-304-5; 978-86-7067-305-2

Tintor, Ljubomir (2022) Intersectional Discrimination of Women with Disabilities and Legal Regime of Environmental Protection. In: Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje = Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 95-114. ISBN 978-86-6132-040-8

Tošić, Iva (2022) Fudbalski agenti-ugovor o posredovanju i osiguranje od profesionalne odgovornosti. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 185-195. ISBN 978-86-80186-89-4

Tošić, Iva (2022) Usklađivanje prava osiguranja Republike Srbije sa Direktivom Solventnost II. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-170. ISBN 978-86-80186-96-2

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА СВЕШТЕНИХ И ВЕРСКИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. In: Прилози државно-цркевном праву Србије. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 173-182. ISBN 978-86-80186-77-1

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Regulativa o zaštiti podataka o ličnosti kao mehanizam zaštite potrošača usluga osiguranja. In: Zbornik radova sa 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 431-444. ISBN 978-86-81956-13-7

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2022) ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANjA- ANALIZA ZA- KONODAVNOG OKVIRA REPUBLIKE SRBIJE. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 509-520. ISBN 978-86-80186-83-2

Urdarević, Bojan and Misailović, Jovana (2022) Ugovorni status sportista u Republici Srbiji. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-207. ISBN 978-86-80186-89-4

Vasović, Miloš (2022) Princip zabrane zloupotrebe prava kao sredstvo interpretacije zakonskog načela fakticiteta u srpskom poreskom zakonodavstvu. In: Sudski postupak – pravda i pravičnost : međunarodna naučna konferencija : zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović, Kopaonik, 13.–17. decembar 2022. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 343-359. ISBN 978-86-81956-11-3

Višekruna, Aleksandra (2022) Modeli korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima u pravu Italije. In: Uvod u pravo Italije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 125-155. ISBN 978-86-80186-91-7

Višekruna, Aleksandra (2022) Poglavlje 25 – nauka i istraživanje. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 253-272. ISBN 978-86-80186-96-2

Vukadinović Marković, Jelena and Radomirović, Ivana (2022) Pravo na naknadu štete kao posledica povrede receptum arbitri -građansko pravna odgovornost arbitara-. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 231-245. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Vukadinović Marković, Jelena and Vukadinović, Radovan (2022) Neuhvatljive posledice dejstva EU direktiva. In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 481-498. ISBN 978-86-81956-14-4

Zirojević, Mina (2022) DECA I MIGRACIJE. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 203-211. ISBN 978-86-80186-80-1

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Inicijative za stvaranje Evropske političke zajednice – od pedesetih godina 20. veka do danas. In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 499-514. ISBN 978-86-81956-14-4

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Između fleksibilnosti i dezintegracije – diferenciranost u pravu Evropske unije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 219-234.

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Nova metodologija proširenja Evropske unije – pravni aspekti i izazovi. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 31-47. ISBN 978-86-80186-96-2

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Pravne posledice korišćenja žigom zaštićenih oznaka u virtuelnoj realnosti. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 95-111. ISBN 978-86-6132-010-1

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Režim odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake na internetu u američkom, evropskom i međunarodnom pravu. In: Protivrečja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 109-128. ISBN 978-99938-57-66-2

Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Sport u Evropskoj uniji – na raskršću nadležnosti – implikacije primene člana 165. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 9-21. ISBN 978-86-80186-89-4

Ćeranić Perišić, Jelena and Glintić, Mirjana and Višekruna, Aleksandra (2022) Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica. In: Prilozi državno-crkvenom pravu Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-211. ISBN 978-86-80186-77-1

Ćeranić Perišić, Jelena and Tošić, Iva (2022) РАЗВОЈ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 493-510. ISBN 978-86-6083-083-0

Ćirić, Jovan and Đorđević, Miroslav (2022) Jedan pogled na ustavne promene u oblasti pravosuđa u Srbiji. In: Vaninstitucionalne mere, pojednostavljene forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavstvo. Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu; "INTERMEX" - Beograd, Beograd, pp. 73-82. ISBN 978-86-6411-012-9

Čolović, Vladimir (2022) ОДРЕЂЕЊЕ ДРЖАВНЕ ПРИПАДНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА. In: Прилози државно-црквеном праву Србије. Институт за упоредно право, Beograd, pp. 213-226. ISBN 978-86-80186-77-1

Čolović, Vladimir (2022) ПОТРЕБА ЗА РЕГУЛИСАЊЕМ ИНСТИТУТА ПРЕКИДА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 92-108. ISBN 978-99938-57-65-5

Čolović, Vladimir (2022) Izazovi poglavlja 31 – usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. In: Zbornik radova sa VI međunarodne naučne konferencije Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih,. Institut za uporedno pravo; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija u Sarajevu; Istraživački centar Banja Luka, pp. 101-117. ISBN 978-99976-914-5-3 (Istraž.centar); 978-86-80186-85-6 (IUP)

Čolović, Vladimir (2022) Javni poredak u međunarodnom privatnom pravu. In: Srpski godišnjak za međunarodno pravo. Srpsko udruženje za međunarodno pravo, Beograd, pp. 182-196. ISBN 978-86-903836-1-0

Čolović, Vladimir (2022) Organization of the Hague Conference for the Progressive Unification of the Rules of Private International Law and Its Significance for Serbia’s Legislation. In: International Organizations : Serbia and Contemporary World. Belgrade : Institute of International Politics and Economics; Skopje : Faculty of Philosophy of the University of St. Cyril and Methodius, pp. 403-416. ISBN 978-86-7067-305-2 (IIPE)

Čolović, Vladimir (2022) Osiguranje od kovida-19: osnovno ili dodatno pokriće od rizika osiguranja. In: Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 5-19. ISBN 978-86-80186-88-7

Čolović, Vladimir (2022) Uticaj promenjenih okolnosti i više sile na izvršenje ugovora o transferu fudbalera. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 33-47. ISBN 978-86-80186-89-4

Čolović, Vladimir and Magdalena, Makiela (2022) ISPLATNI REDOVI U STEČAJNOM POSTUPKU PROTIV OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 431-445. ISBN 978-86-80186-83-2

Čović, Ana (2022) ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НАКОН ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ SCHREMS II. In: Садашњост и будућност услужног права. Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, 415 -427. ISBN 978-86-7623-112-6

Čović, Ana and Stjepanović, Bogdana (2022) ISTOPOLNO RODITELJSTVO U ODLUKAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 118-128. ISBN 978-86-80186-80-1

Đorđević, Miroslav (2022) Verifikacija poslaničkog mandata od strane predsednika tzv. tehničke vlade – iznuđena neustavnost? In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 669-679. ISBN 978-86-81956-14-4

Đurić, Vladimir (2022) ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ОД ДОНОШЕЊА ЗАКОНА О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: СТАРИ ИЗАЗОВИ И НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ДРЖАВНО - ЦРКВЕНОГ ПРАВА. In: Прилози државно-црквеном праву Србије : зборник радова са научног скупа поводом 15. година од доношења Закона о црквама и верским заједницама. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 47-62. ISBN 978-86-80186-77-1

Đurić, Vladimir (2022) Izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda u Republici Srbiji - Prilog teorijskom određenju pravne prirode postupka, uslova i akata. In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 607-624. ISBN 978-86-81956-14-4

Đurić, Vladimir (2022) Protivrečja savremenog pravnog regulisanјa neteritorijalne manјinske autonomije. In: Protivrečja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 407-425. ISBN 978-99938-57-65-5

Đurić, Vladimir (2022) Ustavna garantija dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji. In: Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 37-64. ISBN 978-86-6083-083-0

Đurić, Vladimir (2022) Zaštita nacionalnih manjina i perspektive evropskih integracija Republike Srbije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 91-110. ISBN 978-86-80186-96-2

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2022) Neteritorijalna manјinska samouprava u Republici Srbiji i upravnosudska kontrola uprave. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 249-267.

Đurić, Vladimir and Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Naknada štete u slučaju upravnog utvrđivanja zajedničkog korišćenja u oblasti elektronskih komunikacija. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 201-214. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Book

Zirojević, Mina, ed. (2022) NASILJE I DECA. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-80-1

Kostić, Jelena and Matić Bošković, Marina, eds. (2022) Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / VII međunarodni naučni skup digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Petrović, Zdravko and Čolović, Vladimir and Obradović, Dragan, eds. (2022) Zbornik radova = Proceedings Међународна научна конференција Проузроковање штете, накнада штете и осигурање. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Glintić, Mirjana (2022) Kumulacija prava na osiguranu sumu i prava na naknadu štete kod osiguranja lica. Monografija (187). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-94-8

Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2022) Free access to information: an analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-81-8

Kostić, Jelena (2022) The whistleblowers’ protection: An analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries. Public Sector Integrity in the Western Balkans . Institute of Comparative Law, Belgrade. ISBN 978-86-80186-93-1

Kostić, Jelena and Rašić,, Milena, and Komlen Nikolić, Lidija (2022) Одузимање имовине проистекле из кривичног дела : изазови и препоруке за унапређење поступка. Pravosudan akademija, Beograd.

Nikolić, Oliver (2022) Država, crkva i sloboda veroispovesti. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-90-0

Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana and Korać, Vanja (2022) LJUDSKA PRAVA I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-82-5

Stanić, Miloš (2022) Судски савети : састав и надлежности широм Европе. Monografija, 184 . Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-87-0

Vukadinović Marković, Jelena (2022) Поступак решавања спорова пред међународним трговинским арбитражама. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-84-9

Zirojević, Mina and Ivanović, Zvonimir (2022) CYBER LAW ‒ SERBIA. Institut za uporedno pravo, Belgrade. ISBN 978-86-80186-79-5

Ćorić, Vesna (2022) Improper superior orders : an analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-97-9

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2022) Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19 = Legal and Social Aspects of Vaccination during the Covid-19 Pandemic. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-88-7 (

Public Policies

Knežević Bojović, Ana (2022) Analiza radnopravnog položaja sudija, sudijskih saradnika i zaposlenih u pravosuđu u pravnom sistemu Srbije. Visoki savet sudstva.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2022) Analiza efekata zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Savet Evrope, Beograd.

Petrović Škero, Vida and Mihailović, Gordana and Zdravković, Ana (2022) Polazne osnove za usvajanje Zakona o uređenju sudova. Centar za pravosudna istraživanja, Beograd.

Simoni, Alessandro and Matijević, Milica V. (2022) Kriterijumi i standardi za uređenje pitanja adekvatne zastuplјenosti pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave. GFA Consulting Group GmbH.

Simoni, Alessandro and Matijević, Milica V. (2022) Podrška afirmativnim merama u vezi sa zaposlenjem pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru: preporuke za unapređenje pravnog okvira Republike Srbije. GFA Consulting Group GmbH.

Stojadinović, Nataša and Petrović Škero, Vida and Zdravković, Ana and Jovanović, Nataša and Savović, Kruna (2022) Sloboda izražavanja pred sudom – drugi redovni izveštaj o zaštiti slobode izražavanja u pravosudnom sistemu Srbije. Slavko Ćuruvija fondacija, Beograd.

This list was generated on Sat Jul 13 19:06:36 2024 CEST.