Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | G | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items: 99.

A

Aličić, Samir (2016) Pojam zakona u delu Božidara Grujovića. Zbornik Matice srpske za društvene nauke. pp. 815-829. ISSN 0352-5732

Andonović, Stefan (2016) PRAVNA PRIRODA NACIONALNIH OLIMPIJSKIH KOMITETA – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA. Strani pravni život. pp. 91-106. ISSN 0039-2138

G

Gasmi, Gordana (2016) Brexit – Relevant Legal Aspects. Strani pravni život, 60 (4). pp. 39-56. ISSN 0039-2138

Gasmi, Gordana (2016) European Cornerstones of Women’s Human Rights – Case Study of Serbia. In: Gender Equality in Defence System – Accomplishments and Trends. Institute of Strategic Research; Media Center "Odbrana", Belgrade, pp. 23-38. ISBN 978-86-81121-15-3

Gasmi, Gordana (2016) Principi nediskriminacije i savesnog ispunjavanja obaveza države – Teorijski pogled na Istanbul Konvenciju Saveta Evrope i praksu Evropskog suda za lјudska prava. Kultura polisa, 13 (29). pp. 149-167. ISSN 1820-4859

Gasmi, Gordana (2016) Quo vadis EU?: relevantni pravni i institucionalni faktori. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-16-0

Gasmi, Gordana and Dedeić, Predrag and Weber, Rolf (2016) Wage optimisation in SMES as an instrument for optimal economic policy and for goood corporate governance - case study of minimum wages in Denmark. The Review of International Affairs, LXVII. pp. 19-39. ISSN 0486-6096

Gasmi, Gordana and Prlja, Dragan and Lutovac, Nataša (2016) Essay on Efficiency of Legal Norms – Schengen Agreement. Fiat Iustitita (1). pp. 74-89. ISSN 1224-4015

Glintić, Mirjana (2016) Stručne kvalifikacije zastupnika i posrednika u pravu osiguranja Republike Srbije. Pravo i privreda (7-9). pp. 636-649. ISSN 0354-3501

J

Jovičić, Katarina (2016) POSEBNI NAČINI ODMERAVANJA NAKNADE ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O PRODAJI ROBE. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 34-43. ISBN 978-86-6411-011-2

Jovičić, Katarina (2016) Pravo potrošača da odustane od ugovora. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 713-726. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2016) SPECIFIČNOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA KOD UGOVORA ZAKLJUČENIH NA DALJINU I VAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA. Strani pravni život (1). pp. 61-72. ISSN 0039-213

K

Knežević Bojović, Ana and Purić, Olivera (2016) IN-SERVICE TRAINING OF JUDGES IN EUROPE. Strani pravni život (4). pp. 57-70. ISSN 0039-2138

Knežević Bojović, Ana and Vukadinović, Slobodan (2016) АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА НА ПРИМЕРУ ЕКОНОМСКОГ КОКУСА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Српска политичка мисао, 23 (3). pp. 285-300. ISSN 1452-3108

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Glintić, Mirjana (2016) Targeted Legal Research Online Case Study. E-methodology (3). pp. 63-76. ISSN 2392-0688

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matić, Marina and Zirojević, Mina (2016) Zaštita bezbednosti novinara: Analiza međunarodnih standarda, primeri dobre prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira i prakse u Srbiji. Institut za uporedno pravo.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matić Bošković, Marina (2016) Do rules on the protection of journalists extend to media workers engaged in campus and student broadcasting organisations? In: On Student and University Broadcasting. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, pp. 35-51. ISBN 978-86-499-0213-8

Korać, Vanja and Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan (2016) Digitalna forenzika. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 349-365. ISBN 978-86-87271-33-3

Korać, Vanja and Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan (2016) Organizovani kriminal i digitalna forenzika. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 177-191. ISBN 978-86-80186-17-7

Kostić, Jelena (2016) МИГРАНТИ И КРИМИНАЛИТЕТ-СТИГМАТИЗАЦИЈА ПУТЕМ МЕДИЈА. In: Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије. Институт за упоредно право : Институт за криминолошка и социолошка истраживања : Регионално представништво Руске Хуманитарне Мисије на Балкану, Beograd, pp. 305-315. ISBN 978-86-80186-14-6

Kostić, Jelena (2016) УСАГЛАШЕНОСТ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЕВРА И ДРУГИХ ВАЛУТА ОД КРИВОТВОРЕЊА. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56/57). pp. 247-265. ISSN 1451-3188

Kostić, Jelena (2016) THE ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE AREA OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AS ONE OF THE GOALS OF THE DANUBE STRATEGY. In: Dunavska strategija Evropske unije u 21. veku. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 238-247. ISBN 978-86-7067-223-9

Kostić, Jelena (2016) BREXIT: IMPLICATIONS ON THE COMMUNITY BUDGET. The Review of International Affairs (1164). pp. 74-89. ISSN 0486-6096

Kostić, Jelena (2016) FISCAL OFFENCES – NOTION AND COMPENSATION. In: Contemporary trends in social control of crime : [7th] International Scientific Conference, 30-31, May Ohrid. Vol. 4. Faculty os Security, Skopje, pp. 65-73. ISBN 978-608-4532-97-2

Kostić, Jelena (2016) Poreski tretman fudbala u Republici Srbiji. In: Srpski fudbal. Institut za uporedno pravo : Fudbalski savez Beograda, Beograd, pp. 63-73. ISBN 978-86-80186-15-3

Kostić, Jelena (2016) TAX CRIMES IN THE ITALIAN LEGISLATION. Strani pravni život (4). pp. 135-154. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2016) ULOGA FINANSIJSKE FORENZIKE U OTKRIVANJU PRANJA NOVCA. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Minhen : Hanns Seidel Fondacija, Beograd, pp. 237-246. ISBN 978-86-80186-17-7

Kostić, Jelena and Janjić, Vesna (2016) FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE I USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE. In: Naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 409-423. ISBN 978-86-6411-011-2

Kostić, Miomira and Dimovski, Darko T. and Mihajlović, Aleksandar (2016) Primena restorativne pravde prema maloletnicima u sukobu sa zakonom. In: Deca i mladi kao deo sistema – zaštita ili sekundarna traumatizacija. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu : Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš,, Niš, pp. 113-124. ISBN 978-86-7148-221-9

M

Manojlović, Savo (2016) Povreda ustavnog prava na imovinu prilikom oduzimanja imovine proistekle iz kriminalnih aktivnosti. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo; Fondacija Hans Zajdel, Beograd, pp. 317-322. ISBN 978-86-80186-17-7

Manojlović, Savo (2016) Unutarstranački izbori i demokratija – uvod u problematiku. Pravni život (12). pp. 627-632. ISSN 0350-0500

Matijević, Milica V. (2016) On the Main Characteristics of Compensation Claims Arising from the Widespread Destruction of Residential Property in the Aftermath of the Kosovo* Conflict. Strani pravni život, 60 (4). pp. 181-198. ISSN 0039-2138

Mihajlović, Aleksandar (2016) Razvoj državne pomoći u Srbiji. Peščanik, 14 (14). pp. 260-272. ISSN 1451-6373

Mikić, Vladimir (2016) Perspektiva prezidencijalizacije ustavnog sistema Turske. Strani pravni život, 60 (2). pp. 89-102. ISSN 0039-2138

Mikić, Vladimir (2016) Redovna ustavna revizija kao iznevereni društveni imperativ u Republici Srbiji. Pravni život (12). pp. 611-625. ISSN 0350-0500

Mrvić Petrović, Nataša (2016) ЗАШТИТА ПРАВА ЖРТАВА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ. In: Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd. ISBN 978.86-6411-010-5

Mrvić Petrović, Nataša (2016) СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕМА КАЗНЕНИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 54 (4/6). pp. 612-621. ISSN 0354-3501

Mrvić Petrović, Nataša (2016) Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja kao samostalna krivična sankcija. In: Krivične i prekršajne sankcije i mere : izricanje, izvršenje i uslovni otpust. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 167-177. ISBN https://www.iksi.ac.rs/izdanja/krivicne_i_prekrsajne_sankcije_i_mere.pdf

Mrvić Petrović, Nataša (2016) Pravna zaštita žrtava terorizma u Srbiji – dometi i moguća unapređenja. In: Bezbednost i viktimizacija : izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava. Viktimološko društvo Srbije, p. 11.

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2016) COMPENSATION FOR SUFFERED PHYSICAL PAINS. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (4). pp. 9-19. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2016) Kako efikasno obeštetiti žrtvu terorizma : poređenje srpskog i izraelskog rešenja. Temida : bilten Grupe za ženska prava, 19 (2). pp. 277-294. ISSN 1450-6637

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2016) Prevare u osiguranju – bagatelni ili organizovani kriminalitet? In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 323-333. ISBN 978-86-80186-17-7

N

Nikolić, Oliver (2016) ЗАКОНОДАВНИ ПОСТУПАК У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ. Српска политичка Мисао, 54 (4). pp. 315-330. ISSN 1452-3108

Nikolić, Oliver (2016) Neka pitanja u vezi sa Ustavom Srbije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 165-174. ISSN 2232-9668

P

Petrović, Dragana (2016) DELOVANJE I RAZVOJ ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA U POSLOVIMA TRGOVINE LJUDIMA. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 217-226. ISBN 978-86-80186-17-7

Petrović, Dragana (2016) INSTRUCTIONS FOR ASSESSING PROS AND CONS “DEATH WITH DIGNITY. Strani pravni život (4). pp. 167-179. ISSN 0039-2138

Petrović, Zdravko and Mrvić Petrović, Nataša (2016) NAKNADA ŠTETE ŽRTVAMA TERORIZMA. In: Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera : zbornik radova. Ministarstvo pravde Republike Srpske, Internacionalna asocijacija kriminalista, pp. 158-167. ISBN 978-99976-669-2-5

Purić, Olivera and Knežević Bojović, Ana (2016) КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ У ПРАВОСУЂУ СРБИЈЕ И УТИЦАЈ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Политичка ревија (4). pp. 75-92. ISSN 1451-4281

R

Rabrenović, Aleksandra (2016) Reform of the public service legal framework in the Western Balkans at a time of economic crises. Strani pravni život, 60 (4). pp. 71-84. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra and Radević, Rajko (2016) Granice prava na slobodan pristup informacijama u sektoru bezbednosti - primer Crne Gore. Strani pravni život, 60 (3). pp. 23-37. ISSN 0039-2138

Rajić, Jovana (2016) Problem zapošlјavanja lica sa invaliditetom. Strani pravni život, 60 (3). pp. 173-189. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2016) Odgovornost hosting provajdera za povrede prava intelektualne svojine u pravu Srbije i pravu susednih država. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 115-137. ISBN 978-86-7630-635-0

Reljanović, Mario and Radončić, Dženana and Malkić, Aida and Izmirlija, Midhat and Hodžić, Edin (2016) Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH. Analitika, Centar za društvena istraživanja, Sarajevo. ISBN 978-9926-425-05-0

Reljanović, Mario and Ružić, Bojana and Petrović, Aleksandra (2016) Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu. Fondacija ǂCentar za demokratiju, Beograd. ISBN 978-86-83675-26-5

S

Stanić, Miloš (2016) УТИЦАЈ ФРАКЦИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И КОХЕЗИЈЕ НА СЛОБОДАН ПОСЛАНИЧКИ МАНДАТ. Српска политичка мисао, 54 (4). pp. 369-383. ISSN 0354-5989

Stanić, Miloš (2016) Raspodela mandata u evropskim postkomunističkim zemljama na primerima Češke, Slovačke i Slovenije. Strani pravni život, 60 (3). pp. 119-128. ISSN 0039-2138

T

Tošić, Iva (2016) OSNOVNE KARAKTERISTIKE CMR KONVENCIJE. Strani pravni život, 60 (2). pp. 261-275. ISSN 0039-2138

V

Višekruna, Aleksandra (2016) Modeli podsticanja aktivnosti uzbunjivača na finansijskom tržištu. Pravo i privreda (4-6). pp. 368-385. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra (2016) Odgovornost direktora za neisplaćena potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca. Strani pravni život, 60 (3). pp. 77-89. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2016) Radni odnosi u stečaju. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 6 (6). pp. 194-208. ISSN 2232-9668

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2016) Postupak selekcije upravnih službenika – Evropski standardi i domaći pravni okvir. Pravna riječ (46). pp. 303-323. ISSN 1840-0272

Vukadinović, Jelena (2016) Dejstvo normi neposredne primene u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Pravna riječ. pp. 139-152. ISSN 1840-0272

Vukadinović, Jelena (2016) Pravna priroda arbitraže. Revija za evropsko pravo (1). pp. 131-148. ISSN 1450-7986

Vukadinović, Jelena (2016) Ugovor o arbitraži - osnov derogacije sudske nadležnosti. In: Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava iz Bosne i Hercegovine - teorija i praksa. Udruženje sudija Republike Srpske, Banja Luka, pp. 65-75. ISBN 978-99976-658-2-9

Vukadinović Marković, Jelena (2016) Arbitražna klauzula u opštim uslovima poslovanja- pitanje forme ili saglasnosti ugovornih strana. Pravni život (11). pp. 287-299. ISSN 0350-0500

Vukadinović Marković, Jelena (2016) Ostvarivanje prava na naknadu štete zbog povrede prava konkurencije pred nacionalnim sudovima i arbitražnim tribunalima. In: Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 183-193. ISBN 978-86-6411-011-2

Vukašinović Radojičić, Zorica and Rabrenović, Aleksandra (2016) Jačanje kapaciteta policije u procesu evropskih integracija. Pravni život (10). pp. 225-236. ISSN 0350-0500

Z

Zečević, Slobodan and Gasmi, Gordana (2016) Evropski bezbednosni i odbrambeni identitet i migrantska kriza. Strani pravni život, 60 (2). pp. 57-75. ISSN 0039-2138

Zirojević, Mina (2016) МОРАЛНЕ ВРЕДНОСТИ, МИГРАЦИЈЕ И ТЕРОРИЗАМ. In: Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије. Institut za uporedno pravo, pp. 137-144. ISBN 978-86-80186-14-6

Zirojević, Mina (2016) TERRORISM AND TRANSNATIONAL CRIME – VIEW FROM SERBIA. Nauka i društvo : bilten (2). pp. 29-47. ISSN 2335-0792

Zirojević, Mina (2016) Učešće žena u aktima političkog nasilja. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (6). pp. 235-245. ISSN 2232-9668

Ć

Ćeranić, Jelena (2016) Evolucija Europola – od nevladine organizacije do agencije Evropske unije. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo; Fondacija Hans Zajdel, Beograd, pp. 227-236. ISBN 978-86-80186-17-7

Ćeranić, Jelena (2016) Međunarodnopravni okvir za borbu protiv prodaje krivotvorene robe putem interneta. Pravna riječ (48). pp. 123-138. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2016) NEKA SPORNA PITANJA U VEZI SA NAKNADOM ŠTETE U SLUČAJU POVREDE KOMUNITARNOG ŽIGA. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 58-71. ISBN 978-86-6411-011-2

Ćeranić, Jelena (2016) Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske unije. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 413-427. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2016) PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU KRALJEVINA ŠPANIJA PROTIV SAVETA – REŢIM PREVOĐENJA PATENTNIH SPISA UNITARNOG PATENTA. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije (1). pp. 93-114. ISSN 1450-7986

Ćeranić, Jelena (2016) Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 47-73. ISBN 978-86-7630-635-0

Ćeranić, Jelena (2016) Rule of law in Europe – Rethinking the Concept in the Context of Enlargement. In: Rule of law in Europe – Current Challenges. Europa Institute at the University of Zurich, Zurich, pp. 35-52. ISBN 978-3-7255-7719-4

Ćeranić, Jelena (2016) Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 6-10. jun 2016, Budva [u okviru manifestacije] XXI Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 133-148. ISBN 978-86-7542-169-6

Ćeranić, Jelena (2016) Uspostavlјanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda. Srpska pravna misao (49). pp. 7-26. ISSN 1840-0493

Ćeranić, Jelena (2016) Zaštita pronalazaka u Evropskoj uniji. In: Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini: teorija i praksa. Udruženje sudija Republike Srpske, Banja Luka, pp. 75-88. ISBN 978-99976-658-2-9

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2016) Vladavina prava u Evropskoj uniji – Preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja EU –. Pravni život (12). pp. 295-307. ISSN 0350-0500

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Babić, Marija (2016) Uloga Suda pravde Evropske unije u razvoju prava azilanata. In: Migranti na raskršću ili bespuću zemlјe Srbije. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Regionalno predstavništvo Ruske humanitarne misije na Balkanu, Beograd, pp. 279-293. ISBN 978-86-80186-14-6

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Vukadinović, Slobodan (2016) Odštetni zahtevi pred evropskim nadnacionalnim sudovima. In: Naknada štete i osiguranje - Savremeni izazovi. Udruženje za odštetno pravo; Institut za uporedno pravo; Pravosudna akademija, Beograd, pp. 167-182. ISBN 978-86-6411-011-2

Ćorić, Vesna and Radević, Rajko (2016) Independent Investigation of Violations of the European Convention on Human Rights Attributable to Police Activities. Strani pravni život, 60 (4). pp. 155-165. ISSN 0039-2138

Č

Čolović, Vladimir (2016) IZMENE U REGULISANJU SEKUNDARNOG STEČAJNOG POSTUPKA U PRAVU EU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 115-128. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2016) Insolventnost i fudbalski klubovi. In: Srpski fudbal : uporednopravni izazovi i perspektive. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 49-61. ISBN 978-86-80186-15-3

Čolović, Vladimir (2016) Koordinacija stečajnih postupaka – sa posebnim osvrtom na transfer sredstava stečajne mase i stečaj povezanih društava. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 5-18. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2016) Lex fori concursus as the basic rule in the international bankruptcy. Strani pravni život, 60 (4). pp. 85-98. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2016) Likvidacija (stečaj) osiguravajućih društava po odredbama Uredbe Solventnost II. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56-57). pp. 200-213. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2016) Osiguranјe od odgovornosti javnih beležnika (zakonodavstvo Republike Srpske i zakonodavstva pojedinih zemalјa u regionu). Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 125-142. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2016) Reorganizacija osiguravajućih društava po direktivi 'Solventnost II'. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 540-554. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2016) Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju. In: Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 395-408. ISBN 978-86-6411-011-2 (Intermex)

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Mrkšić, Dragan (2016) Basic characteristics of livestock insurance in Serbia: With reference to the some elements of this type of insurance in some non-European and European countries. Ekonomika poljoprivrede, 63 (3). pp. 905-918. ISSN 0352-3462

Čović, Dragan and Čović, Ana (2016) МОБИНГ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ. Evropsko zakonodavstvo, 15 (58). pp. 37-50. ISSN 1451-3188

Đ

Đurić, Vladimir (2016) Pravni aspekti Briselskog sporazuma. Hereticus: časopis za preispitivanje prošlosti, 14 (1-2). pp. 28-42. ISSN 1451-1582

Đurić, Vladimir (2016) Retroaktivne i prospektivne korekcije ratione temporis dejstva odluka ustavnih sudova. Pravni život (12). pp. 547-560. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir and Aleksić, Siniša (2016) ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU NASTALU RADOM UPRAVE -Uticaj istorijskog razvitka i komparativnih rešenja na teorijsko poimanje i ustavno uređenje -. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 72-87. ISBN 978-86-6411-011-2

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2016) Javnopravno uređenje zvanične toponimije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 86-102. ISSN 2232-9668

This list was generated on Fri Jun 14 09:10:00 2024 CEST.