Quo vadis EU?: relevantni pravni i institucionalni faktori

Gasmi, Gordana (2016) Quo vadis EU?: relevantni pravni i institucionalni faktori. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-16-0

[img] Text
QUO-VADIS-EU-DR-GASMI-GORDANA-Sadrzaj.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (316kB)
Official URL: http://iup.rs/wp-content/uploads/2017/10/QUO-VADIS...

Abstract

Monografija QUO VADIS EU - Relevantni pravni i institucionalni faktori trasira odgovore na pitanje kuda ide Evropska unija (EU), polazeći od pravnih i institucionalnih aspekata. Autorka analizira dalјi razvoj Evropske unije posmatrajući je kao stalni pregovorački sistem i proces, koji donosi institucionalna rešenja prilagođena savremenom trenutku krize EU. Navedena monografija sadrži tri dela: Pravna evolucija i pravni sistem Evropske unije, Institucionalni sistem Evropske unije i Kuda ide Evropska unija? U prvom delu monografije, Prof. dr Gordana Gasmi izlaže na sistematičan način uporedni prikaz razvoja Evropske unije sa osvrtom na istorijske prilike i na savremene uslove. U posebnim poglavlјima analizira pravni razvoj Evropske zajednice, glavne karakteristike njenog pravnog sistema i ukazuje na institucionalna dostignuća aktuelnog najvišeg konstitutivnog akta Unije, Lisabonskog ugovora kojim je reformisana Evropska unija, a koji je stupio na snagu 1. decembra 2009. godine. Drugi deo monografije usmeren je na analizu relevantnih institucionalnih faktora, kao što su: nadležnost, uloga i organizaciona struktura klјučnih institucija Unije. Na osnovu toga, autorka zaklјučuje da odgovor na pitanje budućeg pravca razvoja Evropske unije predstavlјa priču koja nema kraja, što znači da institucionalni sistem EU nastavlјa da postoji uprkos ekonomskoj krizi na nivou Unije. Tome u prilog svedoči i bogat pravni sistem Evropske unije, koji se sastoji od primarnih i sekundarnih izvora prava tzv. Acquis communautaire zajedno sa sudskom praksom Evropskog suda pravde i brojnim dokumentima koji predstavlјaju tzv. „meko pravo“, kao što su deklaracije, preporuke i strateške smernice za zajedničku spolјnu politiku EU. Primenom teorijskog pristupa neo-institucionalizma i istorijskog metoda u objašnjenju razvojne transformacije Evropske zajednice u Evropsku uniju, autorka stavlјa „poluge moći“ Evropske unije u središte analize, odnosno proces donošenja odluka, putem analize nadležnosti klјučnih institucija EU. Naglasak je na analizi relevantnih odredbi konstitutivnih ugovora i njihovih amandmana. Istorija evropskih integracija nije proces kojih se odvijao brzo niti jednostavno. Uprkos tome, tokom usaglašavanja različitih ekonomskih i političkih interesa zemlјe članice su uspostavile zajednička pravila, ali su uspele da sačuvaju državni suverenitet. Preovladao je funkcionalni koncept, odnosno sektorsko ujedinjavanje, u duhu ideja Žana Monea koji je predvideo da će unifikacija Evrope biti vršena „korak po korak“, stvaranjem de facto solidarnosti zemalјa članica. Autorka uspešno pruža značajan naučni doprinos teoriji evropskih integracija. Polazeći od najnovije situacije razvoja EU, autorka ukazuje na klјučnu ulogu Evropskog Parlamenta, kroz predstavlјanje njegovog jačanja u primarnoj legislativi Evropske unije, tj. ugovorima o osnivanju EU. Takav razvoj potvrđuje savremene teorije koje autorka navodi u knjizi, predstavlјajući EU kao svojevrsni „parlamentarni model“. Upravo taj model je lek za prisutni demokratski deficit Evropske unije, koja rezultira velikom distancom između običnih građana i donosilaca odluka na nivou Unije. Demokratski deficit je razlog zbog čega je razvoj pravnog i institucionalnog sistema Evropske unije bio spor, jer svaka institucionalna promena zahteva izričitu jednoglasnost svih zemalјa članica prilikom ratifikacije konstitucionalnog ugovora i njegovih amandmana. Međutim, razvoj institucija i pravnog sistema Evropske unije je dinamičan, s obzirom da se radi o procesu koji nije sasvim pravno uobličen niti su institucije dobile konačne empirijske karakteristike. Danas smo svedoci krize Evropske unije „Fatigue de l'Europe“. To je između ostalog posledica njenog velikog proširenja, koje Prof. dr Gordana Gasmi analizira sa pravnog aspekta, uklјučujući bilateralni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i kriterijume i proceduru pristupanja. Trenutak objavlјivanja ove knjige je od velikog značaja, imajući u vidu da autorka analizira događaje u vezi sa BREXIT-om, posebno uzimajući u obzir moguće pravne probleme. Prof. Dr Gasmi zastupa stav da se ne radi o propasti Unije, što predstavlјa želјu većine Euroskeptika, jer je EU postojala i pre pristupanja Velike Britanije (1973) i sigurno će nastaviti da postoji i funkcioniše i nakon njenog istupanja, iako na drugačiji način. U trećem delu monografije, Prof. dr Gasmi daje detalјan uvid u aktuelnu migrantsku krizu. Autorka takođe ukazuje na institucionalne nedostatke zajedničke spolјne politike Evropske unije. Zaklјučak je da postoji velika potreba da se u narednom periodu sprovedu pravne i institucionalne reforme koje će doprineti opstanku i napretku Unije. „Quo vadis EU – relevantni pravni i institucionalni faktori“ predstavlјa značajno štivo ne samo za stručnjake, već i za širu čitalačku publiku. Monografija je objavlјena uz podršku Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Zasniva se na konsultovanju brojne strane i domaće relevantne literature.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.SR-ID 225452812
Uncontrolled Keywords: EU, pravne i institucionalne reforme
Subjects: Pravo Evropske unije
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 05 Jun 2022 11:57
Last Modified: 05 Jun 2022 11:57
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/972

Actions (login required)

View Item View Item