Items where Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items: 120.

A

Aličić, Samir (2023) Obligaciona odgovornost za štetu nanetu u timskim igrama loptom u klasičnom rimskom pravu. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 9-19. ISBN 978-86-82582-06-9

Aličić, Samir (2023) A new possible interpretation of Digest of Justinian d.9.2.27.14: A contribution to the study of precursors of environmental law in Roman law. Pravni zapisi, 14 (2). pp. 297-314. ISSN 2217-2815

Antonijević, Milan and Mihajlović, Aleksandar (2023) Vodič za primenu domaćih antidiskriminacionih propisa u cilјu unapređenja položaja LGBTI osoba na tržištu rada u Republici Srbiji. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Čivning društvo Srbije, Beograd.

B

Bezbradica, Anja (2023) Bureaucratic Legal Consciousness: Perception of the Right to Access to Information of Public Importance in Public Authorities in Serbia. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XLII (2/3). pp. 1-24. ISSN 0350-2694

Bezbradica, Anja (2023) Funkcionalna analiza prava. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 374-391. ISBN 978-99938-57-77-8

Bezbradica, Anja (2023) Socio-psihološko objašnjenje (ne)poštovanja prava: primer fudbalskog huliganizma. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 21-35. ISBN 978-86-82582-06-9

D

Damjanović, Biljana and Čolović, Vladimir (2023) Одступања од редовне примене колизионих норми. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-01-4

G

Gasmi, Gordana and Grahovac, Momir (2023) Phenomenon of peer violence with insight into the situation in Serbia. In: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije : zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 139-163. ISBN 978-86-6132-106-1

Glintić, Mirjana (2023) Dejstvo prorogacione klauzule u ugovorima o osiguranju velikih rizika – Odluka Suda pravde Evropske unije u predmetu Balta. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 479-498. ISSN 03543501

Glintić, Mirjana (2023) Korišćenje genetskih podataka u pravu osiguranja. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 553-569. ISBN 978-86-80186-99-3

Glintić, Mirjana (2023) Nedostaci dobrovoljnog osiguranјa od zemljotresa. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 417-431. ISBN 978-86-905458-0-3

Glintić, Mirjana (2023) Sajber osiguranje kao nova vrsta osiguranja – postoji li potreba za novom klasifikacijom osiguranja –. In: Međunarodni pravni odnosi i pravda : zbornik radova 36. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 465-482. ISBN 978-86-81956-19-9; 978-86-81956-22-9

Glintić, Mirjana (2023) Uticaj reosiguranja na prestacije osiguravača u primarnom ugovoru o osiguranju. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 507-524. ISBN 978-86-82582-02-1

J

Jovanović, Slađana and Reljanović, Mario (2023) Krivična dela u oblasti rada. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-00-7

Jovičić, Katarina (2023) Osnovi prestanka trgovinskih ugovora u srpskom pravu. Pravo i privreda, 61 (3). pp. 777-801. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2023) Proklamovano ili realno ostvarivo načelo pune kompenzacije štete? - Upoređivanje ugovorne i vanugovorne štete. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 279-297. ISBN 978-86-82582-02-1

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2023) Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete. Monografija (197). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-09-0

K

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2023) CHALLENGES OF RULE OF LAW CONDITIONALITY IN EU ACCESSION. BRATISLAVA LAW REVIEW, 7 (1). pp. 41-62. ISSN 2585-7088

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matijević, Milica V. (2023) Individual judge at the heart of the rule of law – judicial ethics and integrity in the laws of Serbia and Montenegro. In: Bratislavské právnické fórum 2023 : Štát ako ochranca i porušovateľ práv jednotlivca = Bratislava legal forum 2023 : State as a protector and violator of individual rights. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, pp. 241-276. ISBN 978-80-7160-699-4

Korać, Vanja and Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana (2023) European Approach to Artificial Intelligence. Arheologija i prirodne nauke, 19. pp. 209-216. ISSN 1452-7448

Kostić, Jelena (2023) Critical approach to (un)justified overcriminalization in the economic field. Nauka bezbednost policija, 28 (2). pp. 55-65. ISSN 0354-8872

Kostić, Jelena (2023) Misuse of digital assets: current legislation, challenges and recommendations. In: Regional Law Review. Institute of Comparative Law, Belgrade, pp. 375-388. ISBN 978-86-82582-05-2

L

Lakić, Aleksandra and Savanović, Aleksandra and Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario and Končar, Lara (2023) „Holding zadruga“ Predlog modela zadružnog radničkog akcionarstva u Srbiji. Zajedničko – Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara. ISBN 978-86-82308-04-1

M

Manojlović, Savo (2023) (Ne)ustavnost obaveznog članstva u Privrednoj komori. Pravo i privreda, 61 (4). pp. 1059-1078. ISSN 0354-3501

Manojlović, Savo (2023) Političke stranke u savremenoj demokratiji – pojam i elementi. Strani pravni život, 67 (3). pp. 409-425. ISSN 0039-2138

Marković, Vasilije (2023) Elektronsko glasanje – trojanski konj ili deus ex machina u savremenim demokratijama? Strani pravni život, 67 (3). pp. 427-446. ISSN 0039-2138

Marković, Vasilije (2023) Pravo na dvojno državljanstvo u Crnoj Gori – sekuritizacija kao poslednji čin stare drame? In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 179-203. ISBN 978-86-80186-99-3

Marković, Vasilije (2023) Temelјni ugovor između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve – izazov i/ili preobražaj shvatanja načela sekularnosti u Crnoj Gori. Arhiv za pravne i društvene nauke (1). pp. 29-59. ISSN 0004-1270

Marković, Vasilije and Stojanović, Matija (2023) Sastav i izbor centralnih tela izborne administracije u zemljama bivše Jugoslavije – između profesionalizacije i političkih uticaja –. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 517-536.

Mihajlović, Aleksandar (2023) Application of Anti-Discrimination Law in the Field of Labor and Employment in the Republic of Serbia: The Economic Analysis of Law Approach. In: Regional Law Review. Institute of Comparative Law, Belgrade, pp. 1-16. ISBN 978-86-82582-05-2

Mihajlović, Aleksandar (2023) Application of the principle of equality in the process of impact assessment of regulations and public policy documents in the Republic of Serbia. In: Thematic conference proceedings / International scientific conference Law between the ideal and the reality. Faculty of Law; Institute for Comparative Law, Priština [i. e.] Kosovska Mitrovica; Belgrade, pp. 213-226. ISBN 978-86-6083-087-8

Mihajlović, Aleksandar (2023) Vodič za primenu procene uticaja propisa i javnih politika na socioekonomski najugroženije građanke i građane. Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11, Beograd.

Mihajlović, Aleksandar (2023) Značaj socijalnog preduzetništva za radnu integraciju osuđenih lica. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XLII (2/3). pp. 153-168. ISSN 0350-2694

Mikić, Vladimir (2023) Povećanje broja učesnika završnih turnira reprezentativnih takmičenja u fudbalu: tendencije i pojedini pravni izazovi. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 73-81. ISBN 978-86-82582-06-9

Mikić, Vladimir (2023) Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država i pravo na abortus: koje promene donosi ukidanje odluke Roe v. Wade. Arhiv za pravne i društvene nauke, 118 (3). pp. 39-56. ISSN 0004-1270

Misailović, Jovana (2023) Elektronski nadzor zaposlenih – problem uspostavljanja ravnoteže između ovlašćenja poslodavca i prava zaposlenih na privatnost. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 323-337. ISBN 978-86-80186-99-3

Misailović, Jovana and Tošić, Iva (2023) Definisanje i radnopravna zaštita „lažno samozaposlenih”. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 563-575.

Momčilov, Milena (2023) Neophodnost unapređenja korporativnog upravljanja u srpskom fudbalu – engleski primer reforme kao mogući uzor. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 93-114. ISBN 978-86-82582-06-9

Momčilov, Milena (2023) Odgovornost za štetu prouzrokovanu zloupotrebom elektronskog memoranduma. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 115-134. ISBN 978-86-82582-02-1

Momčilov, Milena (2023) Prekid niza indosamenata kao razlog ništavosti prenosa menice – primer „skrivenog avala“. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 578-600. ISSN 03543501

Momčilov, Milena (2023) Ugovor o sefu – problem i značaj određivanјa pravne prirode. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 663-685. ISBN 978-99938-57-74-7

Mrvić Petrović, Nataša (2023) Odgovornost za štetu nastalu upotrebom automatizovanog vozila. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 29-50. ISBN 978-86-82582-02-1

Mrvić Petrović, Nataša and Obradović, Dragan (2023) Reckless driving - how to prevent Russian roulette on Serbian roads. In: Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost = Traffic, criminality and urban safety. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 63-80. ISBN 978-86-80756-55-4

N

Nikolić, Oliver (2023) Istopolni brak - kako je sve počelo u SAD. Strani pravni život, 67 (3). pp. 395-407. ISSN 0039-2138

P

Pantović, Vladan and Milovanović, Dragorad and Ćorić, Vesna (2023) NAPREDNE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U PRAVU I EKONOMIJI: RAZVOJ NOVOG INTEDISCIPLINARNOG NASTAVNOG PLANA. In: Osma međunarodna naučna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima - veštačka inteligencija (AI). Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla : Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, Beograd, pp. 131-151. ISBN 978-86-6102-125-1

Petrović, Dragana (2023) Pravno regulisanje eutanazije u Španiji i nekim zemlјama Evropske unije. In: Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu evropske unije. Pravni fakultet, Kragujevac, pp. 669-683.

Petrović, Dragana (2023) Sajber bezbednost vs. privatnost — opšta razmatranja i osnovi zaštite. Evropsko zakonodavstvo, 22 (84). pp. 177-192. ISSN 1451-3188

Popović, Dragoljub and Zdravković, Ana (2023) European Court of Human Rights: Autonomous Legal Concepts. In: Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer, Dordrecht, pp. 1-5. ISBN 978-94-007-6730-0

Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana and Korać, Vanja (2023) Algoritamska diskriminacija. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 59-73. ISBN 978-86-80186-99-3

R

Rabrenović, Aleksandra (2023) Pravni okvir procesa zapošljavanja u državnoj upravi Srbije – novine i izazovi. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 205-219. ISBN 978-86-80186-99-3

Rabrenović, Aleksandra and Misailović, Jovana and Malezić Repajić, Tijana (2023) Comparative analysis of the legal status of ministries of defence staff in selected European countries. In: Regional Law Review. Institute of Comparative Law, Belgrade, pp. 153-167. ISBN 978-86-82582-05-2

Rabrenović, Aleksandra and Vukašinović Radojičić, Zorica and Otašević, Božidar (2023) Gender (In)Equality in Policing: The Perception of Montenegrin Police Officers. emida : journal of victimization, human rights and gender, 26 (3). pp. 389-409. ISSN 1450-8508

Radomirović, Ivana (2023) Consent to contract. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, XCV (2). pp. 480-531. ISSN 0017-0933

Radomirović, Ivana (2023) Raskid ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti – aktuelna pitanja. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 141-156.

Radomirović, Ivana (2023) Ugovor o sponzorstvu u sportu. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 115-128. ISBN 978-86-82582-06-9

Radomirović, Ivana and Vukadinović Marković, Jelena (2023) Forma arbitražnog sporazuma. Revija za evropsko pravo, 25 (1). pp. 91-106. ISSN 1450-7986

Rajić, Sanja and Reljanović, Mario (2023) Sloboda medija i pravo na informisanost. Monografija, 191 . Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-98-6

Rajić Ćalić, Jovana (2023) Implikacije surogat materinstva u radnom pravu. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 549-562.

Rajić Ćalić, Jovana (2023) The Importance of the principle of equal treatment of men and women in European Union law. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, XCV (3). pp. 976-1015. ISSN 0017-0933

Rajić Ćalić, Jovana (2023) (Ne)jednako plaćanje muškaraca i žena u sportu, sa osvrtom na tenis. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 129-140. ISBN 978-86-82582-06-9

Rajić Ćalić, Jovana (2023) Pravni režim i specifičnosti rada od kuće. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 527-542. ISBN 978-99938-57-77-8

Rajić Ćalić, Jovana (2023) Pravo na isključivanјe – između porodičnog života i profesionalnih dužnosti. Radno i socijalno pravo, 27 (2). pp. 303-319. ISSN 1450-5800

Rajić Ćalić, Jovana (2023) Vulnerability of “Agency Workers" and the Need for Their Protection. In: Regional Law Review. Institute of Comparative Law, Belgrade, pp. 209-222. ISBN 978-86-82582-05-2

Rajić Ćalić, Jovana and Tošić, Iva (2023) Profilisanje i automatizovano donošenje odluka od osiguravajućeg društva u svetlu zaštite podatka o ličnosti. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 571-583. ISBN 978-86-80186-99-3

Ranaldi, Valentina and Kostić, Jelena (2023) Risk management in insurance vs discrimination. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 369-385. ISBN 978-86-82582-02-1

Reljanović, Mario (2023) Analiza radnopravnog položaja novinara i medijskih radnika u Srbiji sa preporukama za unapređenje. Misija OEBS-a u Srbiji.

Reljanović, Mario (2023) Izazovi digitalizacije procesa rada – uporedna iskustva u ugrožavanju i zaštiti osnovnih prava radnika. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 365-389. ISBN 978-86-80186-99-3

Reljanović, Mario (2023) Tranzicija od rada sezonskih radnika ka trajnoj radnoj imigraciji – slučaj Srbije. Stanovništvo, 61 (2). pp. 129-144. ISSN 0038-982X

Reljanović, Mario and Kovačević, Ljubinka and Krstić, Ivana and Petrović, Aleksandra (2023) Priručnik za primenu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Beograd. ISBN 978-86-82836-00-1

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2023) Transparentni i predvidivi uslovi rada – tendencije u pravu Evropske unije i zakonodavstvu Republike Srbije. Radno i socijalno pravo, 27 (2). pp. 135-156. ISSN 1450-5800

S

Savović, Danilo and Prlja, Dragan and Rončević, Danilo (2023) Pravna zaštita profesionalnih sportista pre punoletstva. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 141-153. ISBN 978-86-82582-06-9

Stanić, Miloš (2023) Nivoi pravne borbe protiv nameštanja rezultata fudbalskih utakmica. In: Međunarodni pravni odnosi i pravda : zbornik radova 36. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 415-429. ISBN 978-86-81956-18-2; 978-86-81956-22-9

Stanić, Miloš (2023) Sudski saveti u Poljskoj i Estoniji. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 497-511. ISBN 978-86-80186-99-3

Stanić, Miloš (2023) Uvod u fudbalsko pravo 1. Monografija (194). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-03-8

Stjepanović, Bogdana (2023) Oslobođenјe od građanskopravne odgovornosti proizvođača vakcina protiv Covid 19 za štetne posledice izazvane vakcinacijom. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 370-399. ISBN 978-99938-57-74-7

Stjepanović, Bogdana (2023) Pravna dejstva braka : lični i imovinski odnosi supružnika. Monografija (185). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-07-6

Stjepanović, Bogdana and Radomirović, Ivana (2023) Fiksni formalni ugovori – raskid po sili zakona. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 531-548. ISBN 978-86-80186-99-3

T

Tintor, Ljubomir (2023) Međunarodna odgovornost države u digitalnom (sajber) prostoru. In: Srpski godišnjak za međunarodno pravo. Srpsko udruženje za međunarodno pravo, Beograd, pp. 270-293. ISBN 978-86-903836-2-7

Tintor, Ljubomir (2023) Rat u Ukrajini kao izazov Zajedničkom evropskom sistemu azila. Evropsko zakonodavstvo, 22 (83). pp. 235-257. ISSN 1451-3188

Tintor, Ljubomir (2023) Uticaj klimatskih promena na prava i položaj dece. Harmonius : journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 12 (1). pp. 354-378. ISSN 2334-6566

Tošić, Iva (2023) Odnos funkcije praćenja usklađenosti poslovanja i pravnog odeljenja osiguravajućeg društva u svetlu odredaba direktive Solventnost II. Strani pravni život, 67 (3). pp. 491-505. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2023) Usklađenost poslovanja u osiguravajućim društvima – koje su obaveze compliance officer-a? In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 539-552. ISBN 978-86-82582-02-1

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2023) Compliance officers in Serbia: employees or interim managers? Pravni zapisi, 14 (2). pp. 412-437. ISSN 2217-2815

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2023) Usklađenost poslovanјa u osiguravajućim društvima. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 611-625. ISBN 978-99938-57-74-7

V

Višekruna, Aleksandra (2023) Fudbalski poverioci u stečajnom postupku. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 239-255. ISBN 978-86-82582-06-9

Vukadinović Marković, Jelena (2023) Neka otvorena pitanja u odnosu FIFA pravilnika o radu sa posrednicima i pravilima konkurencije Evropske unije. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 257-270. ISBN 978-86-82582-06-9

Vukadinović Marković, Jelena and Vukadinović, Radovan (2023) Dejstvo ništavih restriktivnih sporazuma u pravu EU. In: Međunarodni pravni odnosi i pravda : zbornik radova 36. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 417-432. ISBN 978-86-81956-20-5; 978-86-81956-22-9

Vukadinović Marković, Jelena and Vukadinović, Radovan (2023) Pravo Evropske unije kao deo javnog poretka u međunarodnim trgovinskim arbitražama. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 331-345. ISBN 978-86-905458-0-3

Z

Zdravković, Ana and Begović, Aleksandra (2023) Pravo na besplatno osnovno obrazovanje – od ideala do stvarnosti. Strani pravni život, 67 (2). pp. 271-298. ISSN 0039-2138

Ć

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Brijanov projekat: pokušaj stvaranja evropske federalne unije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 365-381.

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) L’évolution du concept de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 13 (13). pp. 19-34. ISSN 2232- 9668

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Stvaranje evropske federacije – između ideala i stvarnosti. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 57-71. ISBN 978-86-6083-086-1

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Unitarna patentna zaštita – izazovi početka primene Sporazuma o Jedinstvenom patentnom sudu. Pravo i privreda, 61 (3). pp. 736-754. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Upotreba tuđe žigom zaštićene oznake u kontekstu umetničkog izražavanјa – osvrt na predmet Rogers v. Grimaldi. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 463-476. ISBN 978-99938-57-74-7

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Vrste odgovornosti za povredu žigom zaštićenih oznaka u virtuelnoj realnosti. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 587-601. ISBN 978-86-80186-99-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2023) Western Balkans – Integration perspectives. In: European Integration Perspectives in Times of Global Crises. EIZ Publishing, Zürich, pp. 121-138. ISBN 978-3-03805-568-6

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Matijević, Milica V. (2023) Potential of EU Draft Directive on Corporate Sustainability Due Diligence to Contribute to a Coherent Framework of Corporate Accountability for Human Rights Violations. Regional Law Review, 4 (4). pp. 133-151. ISSN 2812-698X

Č

Čolović, Vladimir (2023) Cilj kod osiguranјa od odgovornosti. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 297-312. ISBN 978-86-6083-086-1

Čolović, Vladimir (2023) Dileme koje prate načine saznanјa i primene stranog prava. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 431-455. ISBN 978-99938-57-74-7

Čolović, Vladimir (2023) Finansijsko restrukturiranje privrednih subjekata. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 297-314. ISSN 03543501

Čolović, Vladimir (2023) Osiguranje ratnih rizika. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 399-416.

Čolović, Vladimir (2023) Sistem e-CODEX sa osvrtom na sistem e-pravosuđa. Evropsko zakonodavstvo, 22 (83). pp. 59-74. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir and Makiela, Magdalena (2023) Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 405-420. ISBN 978-86-82582-02-1

Čolović, Vladimir and Đorđević, Aleksandar (2023) Raskid ugovora o transferu fudbalera. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 37-53. ISBN 978-86-82582-06-9

Čović, Ana (2023) УСЛУГА СУРОГАТ МАЈЧИНСТВА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА ЕВРОПСКИХ ДРЖАВА. In: Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, pp. 647-668. ISBN 978-86-7623-121-8

Čović, Ana (2023) Значај верских судова у питањима из области породичног права и примена верског закона у поступцима пред редовним судовима. Богословље, 82 (1). pp. 65-89. ISSN Значај верских судова у питањима из области породичног права и примена верског закона у поступцима пред редовним судовима

Čović, Ana (2023) УЛОГА ЦРКВЕ У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ БИОЕТИЧКИХ ПИТАЊА. In: ДРЖАВНО-ЦРКВЕНО ПРАВО. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, pp. 127-149. ISBN 978-86-7623-130-0

Čović, Ana (2023) Accelerated Digitalization in the Post-Covid Era and E-Science: Is Man in the Service of Artificial Intelligence?”. In: Education during Covid-19 Pandemic: Experience and Lessons Learned. Учитељски факултет, Beograd, pp. 78-79. ISBN 978-86-7849-319-5

Čović, Ana (2023) Euthanasia: the right to die between God’s will and the will of a man. Strani pravni život, 67 (2). pp. 229-250. ISSN 0039-2138

Čović, Ana (2023) Razvoj usvojenja kroz istoriju i savremeni pravni i društveni izazovi u oblasti zaštite dece bez roditeljskog staranja. Revija za evropsko pravo, 25 (1). pp. 41-72. ISSN 1450-7986

Čović, Ana (2023) Savremene bioetičke dileme i genetski inženjering – troroditeljski embrioni i GMO bebe. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 515-529. ISBN 978-86-80186-99-3

Čović, Ana (2023) Uloga ustavnog sudstva tokom pandemije KOVID-19. Evropsko zakonodavstvo (83). pp. 259-284. ISSN 1451-3188

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2023) The Influence of the Crisis of Religion on the Weakening of Patriarchal Family. In: Савремено државно - црквено право. Institut za uporedno pravo, Budva-Beograd. ISBN 978-86-82582-04-5 (In Press)

Đ

Đorđević, Miroslav (2023) Predsednički sistem i prezidencijalizam u Evropi. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 417-432. ISBN 978-86-80186-99-3

Đurić, Vladimir (2023) Kolokacija i zajedničko korišćenje u pravu elektronskih komunikacija – Upravnopravni aspekti –. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 149-165. ISBN 978-86-80186-99-3

Đurić, Vladimir (2023) Komentar Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Savet Evrope.

Đurić, Vladimir (2023) Savremeni teritorijalni i neteritorijalni aranžmani za ostvarivanјe nacionalnih prava. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 73-90. ISBN 978-86-6083-086-1

Đurić, Vladimir (2023) Upravnopravni aspekti konkursnog ostvarivanja javnog interesa u Republici Srbiji. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 459-475. ISBN 978-86-905458-0-3

Đurić, Vladimir (2023) Ustavnopravni i upravnopravni aspekti implementacije preporuka ugovornih tela Saveta Evrope – između stvaranja i tumačenja prava –. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 205-226. ISBN 978-99938-57-77-8

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2023) The Role of Law and Non-Territorial Autonomy Arrangements in the Implementation of Linguistic Rights: A Comparative Perspective. In: Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy. Palgrave Macmillan, Cham., pp. 9-23. ISBN 978-3-031-19856-4

This list was generated on Sun Feb 25 00:07:39 2024 CET.