IT U PROFESIONALNOM RAZVOJU OBRAZOVNOG KADRA - SLUČAJ GRČKE

Pantović, Vladan and Milovanović, Dragorad and Ćorić, Vesna (2023) IT U PROFESIONALNOM RAZVOJU OBRAZOVNOG KADRA - SLUČAJ GRČKE. In: Osma međunarodna naučna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima - veštačka inteligencija (AI). Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla : Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, Beograd, pp. 155-165. ISBN 978-86-6102-125-1

[img] Text
Vesna Lemima.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6MB)

Abstract

U savremenoj drušvenoj, ekonomskoj i kulturološkoj stvarnosti, svaka vrsta razvoja se povezuje sa Novim Tehnologijama i to uglavnom sa informatikom zbog njene rasprostranjenosti i primene. Razvoj aplikacija se subvencira, pojačava se njihovo izučavanje, uvode se u obrazovanje i na sve mguće načine se promoviše sve što ima veze sa sa tehnologijom i računarstvom. Obrazovanje predstavlja najvažniju predispoziciju za bilo koji oblik razvoja u jednoj zemlji. Nove tehnologije sa mogućnostima koje pružaju mogu suštinski da doprinesu kvalitetnijem obrazovanju, uvek u odnosu na svoju orijentaciju i karakter. Kako bi jedna zemlja mogla da odgovori na zahteve kvalitetnog obrazovanja i pripremi učenike za konstantno promenljivo okruženje u kom se razvijaju, potrebno je da u obzir uzme rastući tehnološki razvoj. Pružanje kvalitetne edukacije je u uskoj vezi sa edukatorom koji je sprovodi. Iz tog razloga je neophodno da obrazovni kadar bude podvrgnut odgovarajućoj stručnoj obuci i profesionalnom razvoju.Cilj profesionalnog unapređenja obrazovnog kadra podrazumeva unapređenje njihovog nastavnog rada s krajnjim ciljem poboljšanja uspeha učenika i učeničkih rezultata. Fakultetska sprema nastavničkog kadra je neophodna u tome, ali nju prevazilaze svi izazovi sa kojima se struka susreće u toku svog radnog veka. Profesionalne potrebe koje zahteva struka i ojačanje perspektiva u karijeri mogu se postići kroz dodavanje i eksploatisanje novih pedagoških teorija i praksi koje zajedno sa iskustvom doprinose razvoju sposobnosti i odgovorima na zahteve koji se javljaju u savremenoj zahtevnoj nastavnoj stvarnosti. Odlučujući faktor za efikasnost profesionalnog unapređenja nastavnog kadra predstavlja poboljšanje učeničkih rezultata i dostignuća. U okvirima toga su se od strane nastavnog kadra usvojili različiti tipovi aktivnosti profesionalnog unpređenja kao što su saradnja među njima, programi usmeravanja, seminari, radionice i dr. Ovaj cilj se u savremenoj stvarnosti može postići uvođenjem Novih Tehnologija u doškolovavanje nastavnog kadra. Potreba za usavršavanjem unutar branše, stvaranje novih kurikuluma, novi načini rada (kao što je učenje na daljinu), pokrivenost širih geografskih područja i drugo, pokazali su da je korišćenje i funkcionalnost Novih Tehnologija neophodno za profesionalni razvoj nastavnog kadra. Kvalitetno obrazovanje se postiže kreativnom eksploatacijom Novih Tehnologija i mreže u okvirima pedagoške primene. Fleksibilnost koju pružaju u vremenu, prostoru, ritmu i interaktivnosti između nastavnika i onog koji se obrazuje su jedan od elemenata prednosti koja pokazuje da su NT izuzetno funkcionalne i efikasne. Na ovaj način pužaju nam se mogućnosti da unapredimo kvalitete, znanja i sposobnosti kako bi se nastavni kadar prilagodio potrebama savremenog društva. Karakterističan primer je slučaj profesionalnog razvoja nastavnog kadra u Grčkoj koje se odnosi na usavršavanje iz oblasti Informacionih Tehnologija. Razvijeni su i primenjeni programi doškolovavanja uživo i na daljinu i prilagođeni savremenoj grčkoj obrazovnoj stvarnosti. U tom smislu se navodi da se razvoj sposobnosti pri Informacionim Tehnologijama razvio u dva smera, ili na dva nivoa. U okviru prvog se pristupilo usvajanju osnovnih znanja i sposobnosti pri korišćenju Informacionih Tehnologija u obrazovanju. Drugi nivo je podrazumevao usvajanje znanja i sposobnosti kako bi se ona primenila u toku nastave.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 121024777
Uncontrolled Keywords: profesionalni razvoj, doškolovavanje, Nove Tehnologije, spo-sobnosti, nastavni kadar, professional development, training, IT, skills, teachers
Subjects: Internet pravo
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 26 Jul 2023 10:50
Last Modified: 26 Jul 2023 10:50
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1743

Actions (login required)

View Item View Item