Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | G | J | K | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Ć | Č | Đ | Б
Number of items: 124.

A

Aličić, Samir (2019) O nekim pitanjima priraštaja usljed građenja i sađenja na tuđem zemljištu u pravu BiH u svjetlu rimskog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli, 5 (2). pp. 21-41. ISSN 2303-8632

Andonović, Stefan (2019) ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈЕ ОБРАЂУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. In: Државно-црквено право кроз векове : [зборник радова са међународне научне конференције. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 457-470. ISBN 978-86-80186-52-8

Andonović, Stefan (2019) NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI – IZMEĐU ZAKONA I PRAKSE. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 213-221. ISBN 978-86-80186-47-4

Andonović, Stefan (2019) Pravo na odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku u Republici Srbiji. -.

Andonović, Stefan (2019) Troškovi upravnog spora u Republici Srbiji. -.

Andonović, Stefan and Radovanović, Igor (2019) MOGUĆNOST PRAVNE KVALIFIKACIJE ELEKTRONSKOG SPORTA KAO VRSTE SPORTA. Strani pravni život, 63 (1). pp. 43-54. ISSN 0039-2138

D

Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan and Štulić, Ivan (2019) Zaštita podataka i državno-crkveno pravo. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd-Cetinje, pp. 431-443. ISBN 978-86-80186-57-3

Dobrić, Vladimir and Jovičić, Katarina (2019) Pravna (ne)sigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 67 (2). pp. 128-143. ISSN 0003-2565

G

Gasmi, Gordana (2019) European Legal Standards of Combating Violence against Women and Domestic Violence. Nauka i društvo, 10 (1). pp. 26-45. ISSN 2335-0792

Gasmi, Gordana (2019) Global significance of European standards of women human rights’ protection in domain of gender based and domestic violence. Fiat Iustitita (1). pp. 125-140. ISSN 1224-4015

Gasmi, Gordana and Korać, Vanja and Prlja, Sanja (2019) Evropski propisi i digitalizacija kulturne i naučne baštine. In: 1. Naučno-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci. SANU, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 203-212. ISBN 978-86-80186-41-2; 978-86-7025-836-5

Glintić, Mirjana (2019) Ograničenja izbora načela ugovornog prava reosiguranja kao merodavnog prava. Pravni život (11). pp. 171-185. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2019) Opravdanost primene polno neutralnih premija osiguranja. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 393-408. ISBN 978-86-6083-060-1

Glintić, Mirjana (2019) Osiguranje poverenja kao instrument zaštite imovine privrednih društava. Pravo i privreda, 57 (7-9). pp. 539-552. ISSN 0354-3501

Glintić, Mirjana (2019) Regulisanje mešovite pravne prirode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u propisima Republike Srbije. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 449-461. ISBN 978-86-80186-47-4

Glintić, Mirjana (2019) Zakonik o stecišnom postupku – prva sveobuhvatna kodifikacija stečajnog prava u Srbiji. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 23-34. ISBN 978-86-80186-46-7

J

Jelisavac Trošić, Sanja and Kostić, Jelena (2019) Establishing the European Public Prosecutor’s Office and suppression of Criminal Offenses against the EU financial interests. In: EU AND MEMBER STATES – LEGAL AND ECONOMIC ISSUES. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 3 . Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law, Osijek, pp. 684-706. ISBN 978-953-8109-28-7 (CD-ROM); 978-953-8109-29-4 (online)

Jovanović, Zoran and Andonović, Stefan (2019) Дискрециона оцена управних органа у материји кретања и боравка странаца – осврт на балканску руту. In: Правни аспекти миграција у региону - балканска рута : тематски зборник. Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Novi Sad, pp. 77-90. ISBN 978-86-7774-204-1

Jovičić, Katarina (2019) ОГРАНИЧЕЊА СЛОБОДЕ УГОВАРАЊА - ОСВРТ НА ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (7/9). pp. 437-450. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2019) UTICAJ PONAŠANJA POVERIOCA NA ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 147-158. ISBN 978-86-80186-47-4

K

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Višekruna, Aleksandra (2019) Spolјašnje uslovlјavanje Evropske unije i regulatorni odgovori Srbije. Srpska politička misao, 65 (3). pp. 233-253. ISSN 0354-5989

Kostić, Jelena and Bošković, Marina Matić (2019) Role of Legal Science in Process of Alignment of National Law with EU Standards. In: Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems I. University of Latvia, Riga, pp. 276-285. ISBN 978-9934-18-471-0

Kostić, Jelena and Matić Bošković, Marina (2019) CRIMINAL LIABILITY OF PUBLIC EMPLOYEES IN THE REPUBLIC OF SERBIA. In: The position of the individual in modern legal systems. Insitute of Comparative Law, Belgrade, pp. 161-179. ISBN 978-86-80186-53-5

Kostić, Jelena and Ranaldi, Valentina (2019) CRIMINAL SANCTIONS FOR CLONING HUMAN BEINGS IN NATIONAL AND COMPARATIVE CRIMINAL LEGISLATION. In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja / međunarodni naučni tematski skup Kazneno pravo i medicina. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 323-335. ISBN 978-86-80756-18-9

Kostić, Martina Draginja and Jovanović, Tatjana and Kostić, Jelena (2019) Cost Management at Higher Education Institutions - Cases of Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia. Central European public administration review, 17 (1). pp. 131-148. ISSN 2591-2240

M

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2019) Definisanje kriterijuma za određivanje nadležnosti u sporovima osiguranja sa elementom inostranosti – sa osvrtom na rešenja u zakonodavstvu Polјske. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 389-402. ISBN 978-86-80186-47-4

Marković, Vasilije (2019) ДОКТРИНА ПОЉА СЛОБОДНЕ ПРОЦЕНЕ И ЊЕНА ПРИМЕНА У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 9 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ. In: Државно-црквено право кроз векове. Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 297-324. ISBN 978-86-80186-52-8

Marković, Vasilije (2019) SLOBODA VEROISPOVESTI I POJAM SEKULARNOSTI U SVETLU EVROPSKE KONVENCIJE ZA LJUDSKA PRAVA. Eudaimonia, 3 (1). pp. 191-220. ISSN 2560-3663

Matijević, Milica V. (2019) Afirmativne mere za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi Republike Srbije: osvrt na postojeća rešenja. Pravni život (11). pp. 589-605. ISSN 0350–0500

Matijević, Milica V. (2019) Towards a better understanding of the standard of adequate representation of persons belonging to national minorities in public sector. Strani pravni život, 63 (4). pp. 19-39. ISSN 0039-2138

Matić Bošković, Marina and Kostić, Jelena (2019) КУЋНИ ЗАТВОР: ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ. In: Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет : међународни правни стандарди и стање у Србији. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Intermex, Beograd, pp. 216-229. ISBN 978-86-6411-012-9

Matić Bošković, Marina and Kostić, Jelena (2019) Specijalizacija državnih organa u suzbijanju finansijskog kriminaliteta i korupcije. Srpska politička misao, 65 (3). pp. 255-279. ISSN 1452-3108

Mihajlović, Aleksandar (2019) Crtice o socijalnoj i istorijskoj uslovlјenosti rodnog budžetiranja. Peščanik (18). pp. 71-84. ISSN 1451-6373

Mikić, Vladimir (2019) Delegacija zakonodavnih ovlašćenja na izvršnu vlast u ustavima država Evrope. Arhiv za pravne i društvene nauke, 114 (3-4). pp. 83-98. ISSN 0004-1270

Misailović, Jovana (2019) Посебна радноправна заштита материнства. In: Зборник сажетака = Collection of Summaries Međunarodna naučna konferencija Pravo i multidisciplinarnost (2019 ; Niš). Правни факултет Универзитета, Niš, pp. 209-210. ISBN 978-86-7148-255-4

Misailović, Jovana (2019) Collective bargaining with special reference to the law of Germany and Republic of Serbia. Strani pravni zivot, 63 (4). pp. 115-123. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2019) Naknada nematerijalne štete usled nezakonitog prestanka radnog odnosa. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 315-323. ISBN 978-86-80186-47-4

Misailović, Jovana (2019) O otkazu i otkaznom postupku. Arhiv za pravne i društvene nauke: organ Pravnog fakulteta Univerziteta beogradskog, 114 (1-2). pp. 187-203. ISSN 0004-1270

Misailović, Jovana (2019) Princip jednake zarade za isti rad odnosno rad iste vrednosti. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 23 (2). pp. 287-301. ISSN 1450-5800

Misailović, Jovana (2019) Verska nastava i radnopravni status veroučitelja u Republici Srbiji. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 767-784. ISBN 978-86-80186-52-8

Misailović, Jovana (2019) Vraćanje na rad zaposlenog nakon nezakonitog prestanka radnog odnosa. In: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 331-344. ISBN 978-86-7630-861-3

Misailović, Jovana (2019) Zaštita žena od otkaza ugovora o radu. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 705-721. ISBN 978-86-6083-059-5

Mrvić Petrović, Nataša (2019) PRAVA ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA U HOLANDIJI. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 63 (2). pp. 17-31. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša and Grbović Pavlović, Nikolina (2019) Zbornik radova Међународни научни скуп Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске уније (3 ; 2019 ; Бања Лука). Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka. ISBN 978-99976-704-7-2

Mrvić Petrović, Nataša and Kostić, Jelena (2019) NAKNADA ŠTETE PROUZROKOVANE FISKALNIM KRIVIČNIM DELOM. In: Finansijski kriminalitet i korupcija, 18-19. oktobar 2019. godine Vršac. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 295-306. ISBN 978-86-80186-49-8

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2019) Plagijarizam u eri digitalizacije – pravne posledice. In: 1. Naučno-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci. SANU, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 213-226. ISBN 978-86-80186-41-2; 978-86-7025-836-5

N

Nikolić, Oliver (2019) ОД­НО­СИ ДР­ЖА­ВЕ И ЦР­КВЕ У ЕВРОП­СКОЈ УНИ­ЈИ. In: Државно-црквено право кроз векове. Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 473-486. ISBN 978-86-80186-52-8

P

Petrov, Vladan and Stanić, Miloš (2019) Religijski elementi u preambulama ustava : sa posebnim osvrtom na evropske zemlјe. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 341-356. ISBN 978-86-80186-52-8

Petrović, Dragana (2019) About the value and duration of life in the "Vicious Circle" disposition of the owner or the State. Ius Romanum (1). pp. 799-814. ISSN 2367-7007

Petrović, Dragana (2019) Kazne za krivična dela u vezi vere u krivičnom pravu Srbije XIX veka. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd-Cetinje, pp. 223-242. ISBN 978-86-80186-52-8

Petrović, Dragana (2019) Relativizacija negativnog stava o poreskim rajevima. In: Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 1033-1049. ISBN 978-86-7623-088-4

Petrović, Dragana (2019) Seksualna eksploatacija dece: faktori koji pogoduju razvoju organizovanog kriminaliteta. In: Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 241-254. ISBN 978-86-7623-090-7

Petrović Škero, Vida and Zdravković, Ana (2019) Procedura predlaganja ustavnih amandmana. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Beograd.

R

Rabrenović, Aleksandra (2019) Еvropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-50-4

Rabrenović, Aleksandra and Knežević Bojović, Ana (2019) The right of an individual to free access to information: the case of Serbia. In: The position of the individual in modern legal systems. Institute of comparative law, Belgrade, pp. 145-160. ISBN 978-86-80186-53-5

Rajić Ćalić, Jovana (2019) Posebna zaštita žene za vreme trudnoće, porodilјskog odsustva i odsustva radi nege deteta u Srbiji i u uporednom pravu. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 23 (1). pp. 337-353. ISSN 1450-5800

Rajić Ćalić, Jovana (2019) Sloboda veroispovesti i autonomija crkve u radnim odnosima svetovnih lica. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 741-752. ISBN 978-86-80186-52-8

Rajić Ćalić, Jovana (2019) Žensko preduzetništvo u Srbiji. Pravo i privreda, 57 (10-12). pp. 146-156. ISSN 0354-3501

Rajić Ćalić, Jovana and Stjepanović, Bogdana (2019) Odsustvo saglasnosti zakonskog zastupnika za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnikom kao mogući izvor nematerijalne štete. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, pp. 111-123. ISBN 978-86-80186-47-4

Reljanović, Mario (2019) Alternativno radno zakonodavstvo. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe; Centar za dostojanstven rad, Beograd. ISBN 978-86-88745-35-2

Reljanović, Mario (2019) UGOVORI SA NULTIM RADNIM VREMENOM. Strani pravni život (3). pp. 33-47. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2019) Značaj antidiskriminacionih mera u oblasti rada u pristupnim pregovorima Republike Srbije sa EU u okviru poglavlja 19 i 23. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar Banja Luka; Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 197-213. ISBN 978-99976-704-7-2; 978-86-80186-45-0

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. Astra.

Reljanović, Mario and Prlja, Dragan and Andonović, Stefan (2019) Pravni aspekti digitalizacije kulturne i naučne baštine u Srbiji. In: 1. Naučno-stručni skup Primena digitalizacije u kulturi i nauci. SANU, Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 147-156. ISBN 978-86-80186-41-2; 978-86-7025-836-5

S

Simović, Marina and Mihajlović, Aleksandar and Kostić, Miomira (2019) Siromaštvo i zločin na ulicama gradova. Srpska pravna misao, 1 (52). ISSN 1840-0493

Stanić, Miloš (2019) НОСИЛАЦ СУВЕРЕНОСТИ У УСТАВНИМ ПРЕАМБУЛАМА. Архив за правне и друштвене науке (1/2). pp. 123-142. ISSN 0004-1270

Stanić, Miloš (2019) Međuzavisnost ustavnog poretka i političkih stranaka na tri primera iz Nemačke - povodom 70 godina Osnovnog zakona. Strani pravni zivot, 63 (2). pp. 45-55. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2019) Neophodnost određivanja pritvora i naknada štete u praksi Evropskog suda za ljudska prava: smernice za Srbiju. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 269-281. ISBN 978-86-80186-47-4

Stanić, Miloš (2019) Političke stranke i poslanički mandat. Monografija (172). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-51-1

Stanić, Miloš (2019) Ustavna žalba u Nemačkoj kao uzor ustavne žalbe u Srbiji - izvor problema, ali i rešenja. In: Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije. Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo. ISBN 978-9958-0376-9-6

Stanić, Miloš (2019) Ustavni položaj i osnovne nadležnosti državne revizorske institucije na primerima Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Severne Makedonije i Srbije. In: Finansijski kriminalitet i korupcija. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 229-241. ISBN 978-86-80186-49-8; 978-86-80756-23-3

Stanić, Miloš and Đorđević, Miroslav (2019) DIE ENTWICKLUNG UND DAS POSITIVE RECHT DER VERSICHERUNG SERBIENS. In: Versicherungsgeschichte Österreichs. Tronik dizajn, pp. 109-124. ISBN 978-86-81686-01-0

Stjepanović, Bogdana (2019) УДЕО У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ИМОВИНА СУПРУЖНИКА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 57 (4/6). pp. 352-363. ISSN 0354-3501

Stjepanović, Bogdana (2019) ИМОВИНА СПЦ У СВЕТЛУ ЧЛАНА 62. ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О СЛОБОДИ ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ ИЛИ УВЈЕРЕЊА И ПРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ ВЈЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА. In: Државно-црквено право кроз векове. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 905-921. ISBN 978-86-80186-52-8

Stjepanović, Bogdana (2019) REGULISANJE MEĐUNARODNOG RAZVODA BRAKA I UREDBA RIM III – EFEKAT NA POZITIVNO PORODIČNO ZAKONODAVSTVO. Strani prvni život, 63 (1). pp. 79-90. ISSN 0039-2138

Stjepanović, Stanka and Aličić, Samir (2019) Lex Falcidia u Zakonopravilu (Nomokanonu) Svetog Save. In: Pravo i vrijednosti. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 565-584. ISBN 978-99938-57-46-4

T

Tošić, Iva (2019) ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ПОГЛЕДУ ПЕНЗИЈСКОГ, ИНВАЛИДСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА СВЕШТЕНИКА И ВЕРСКИХ ЛИЦА. In: Државно-црквено право кроз векове. Insitut za uporedno pravo, Православна Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 753-766. ISBN 978-86-80186-52-8

Tošić, Iva (2019) ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА. Pravo i privreda (7-9). pp. 586-601. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva (2019) Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja - Zakon o obligacionim odnosima i Prednacrt građanskog zakonika. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 2-6. jun 2019., Budva [u okviru manifestacije] XXIV Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 263-276. ISBN 978-86-7542-194-8

Tošić, Iva (2019) RAZVOJ SISTEMA OSIGURANJA DEPOZITA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – IZAZOVI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA. Strani pravni život, 63 (2). pp. 57-69. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2019) ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA SPORTSKE PRIREDBE. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 471-481. ISBN 978-86-80186-47-4

Tošić, Iva and Stjepanović, Bogdana (2019) RAZVOJ STEČAJNOG PRAVA SRBIJE U PERIODU OD 1945-1989. GODINE. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 49-61. ISBN 978-86-80186-46-7

U

Urdarević, Bojan and Bradaš, Sarita and Sekulović, Ivan and Jorgić Đokić, Željka and Reljanović, Mario and Nikolić, Nataša and Marković, Tanja (2019) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji : izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Centar za dostojanstven rad, Beograd.

V

Višekruna, Aleksandra (2019) Liberalizacija pravila o minimalnom kapitalu: trenutno stanje i izazovi. In: Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, pp. 199-211. ISBN 978-86-6019-099-6

Višekruna, Aleksandra (2019) Osobenosti korporativnog upravljanja u porodičnim društvima. Pravo i privreda, 57 (4-6). pp. 364-379. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra and Rajić Ćalić, Jovana (2019) Zaposleni kao privilegovani poverioci u stečajnom postupku – istorijskopravni pogled. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 245-261. ISBN 978-86-80186-46-7

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2019) Prednacrt novog zakona o državnim službenicima – izazovi i očekivanja. Pravna riječ (58). pp. 267-294. ISSN 1840-0272

Vukadinović, Radovan and Vukadinović Marković, Jelena (2019) Arbitrabilnost investicionih sporova iz ugovora o energetskoj povelji. Pravo i privreda (4-6). pp. 536-555. ISSN 0354-3501

Vukadinović Marković, Jelena (2019) Primena međunarodnog prava u međunarodnim investicionim sporovima. Pravni život (11). pp. 401-417. ISSN 0350-0500

Z

Zdravković, Ana (2019) INTERNATIONAL STATUS OF ENVIRONMENTAL MIGRANTS. Eudaimonia, 3 (1). pp. 27-54. ISSN 2560-3663

Zdravković, Ana (2019) Međunarodno pravo u važećem Ustavu i amandmanima na Ustav Republike Srbije iz 2018. godine – izvitopereni monizam? Evropsko zakonodavstvo (69). pp. 33-53. ISSN 1451-3188

Zdravković, Ana (2019) Međunarodnopravni status ekoloških migranata. In: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu „Identiteski preobražaj Srbije“. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 403-419. ISBN 978-86-7630-832-3

Zdravković, Ana (2019) Pravo na život sagledano kroz prizmu apsolutnih ljudskih prava. Pravni život (12). pp. 337-355. ISSN 0350-0500

Zirojević, Mina (2019) TRADICIONALNA SHVATANJA O ORGANIZOVANOM KRIMINALU I KORUPCIJI. In: Finansijski kriminalitet i korupcija. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 127-134. ISBN 978-86-80186-49-8

Ć

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Bilateralni pristup procesu evropskih integracija – održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji. Pravni život (12). pp. 391-406. ISSN 0350-0500

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Ka reformi režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga – predmet Gucci v. Alibaba. Pravna riječ (59). pp. 651-668. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Migration and European Security – with a Special Emphasis on Serbia as a Transit Country. In: Challenges, risks and threats for security in Europe. EIZ Publishing, Zurich, pp. 43-64. ISBN 973-3-03805-246-3; 978-3-03805-245-6; 978-3-03805-305-7; 978-3-03805-306-4; 978-3-03805-307-1

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Naknada štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe – s posebnim osvrtom na predmet Louis Vuitton Moët Henessy v. eBay. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 171-181. ISBN 978-86-80186-47-4

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD – preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine. Pravo i privreda (7-9). pp. 62-76. ISSN 0354-3501

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Pravo Evropske unije u funkciji razvoja evropskih integracija. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 409-424. ISBN 978-86-6083-059-5

Ćeranić Perišić, Jelena (2019) Prodaja krivotvorene robe na internetu. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 2-6. jun 2019., Budva [u okviru manifestacije] XXIV Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 453-467. ISBN 978-86-7542-194-8

Ćorić, Vesna (2019) The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights Procedures: On the Quest for a more Coherent Approach in Human Rights Protection. In: Common Law and Civil Law Today - Convergence and Divergence. Vernon Series in Law . Vernon Press. ISBN 978-1-62273-507-5

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2019) Framing an Improved Model of Judicial Reform in Aspiring Member States of the European Union. European Journal of Tranformation Studies, 7 (2). pp. 211-220. ISSN 2298-0997

Č

Čolović, Vladimir (2019) Klauzula odstupanja u međunarodnom privatnom pravu. Strani pravni zivot, 63 (3). pp. 17-31. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2019) Klauzule kod osiguranјa od odgovornosti kao instrument zaštite osiguravača. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 111-128. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2019) MEDIJACIJA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM SPOROVIMA U PRAVU EU – SA OSVRTOM NA REGULISANJE MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI. In: Zbornik radova / III. međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2019. godine. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 134-150. ISBN 978-99976-704-7-2

Čolović, Vladimir (2019) Osnovne pretpostavke za regulisanje stečaja osiguravajućih društava. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 9 (9). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2019) Prenos portfelja osiguranja. Pravo i privreda, 57 (7-9). pp. 486-500. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2019) Regulisanje statusa SPC u Republici Hrvatskoj. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 547-565. ISBN 978-86-80186-52-8

Čolović, Vladimir (2019) Stečajni zakon Kralјevine Jugoslavije iz 1929. godine. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 35-47. ISBN 978-86-80186-46-7

Čolović, Vladimir (2019) Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd. ISBN 978-86-80186-46-7

Čović, Ana (2019) ПРАВ­НА ДЕЈ­СТВА ЗА­КЉУ­ЧЕ­ЊА И ПРЕ­СТАН­КА ЦР­КВЕ­НОГ БРА­КА У ДР­ЖАВ­НО-ПРАВ­НОЈ СФЕ­РИ. In: Државно-црквено право кроз векове. Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 631-652. ISBN 978-86-80186-52-8

Čović, Ana (2019) Породица на раскршћу - изазови и могућности да се на њих одговори. In: Право у функцији развоја друштва : зборник радова. Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 359-378. ISBN 978-86-6083-060-1

Čović, Ana and Nikolić, Oliver and Čović Ilić, Andrijana (2019) ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ. In: Слобода пружања услуга и правна сигурност. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, pp. 567-586.

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović, Dragan (2019) Улога интелектуалне својине у креирању стандарда система квалитета. Evropsko zakonodavstvo (67). pp. 258-277. ISSN 1451-3188

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović Ilić, Andrijana (2019) Franchise Agreement and Mutual Obligations Between the Franchisor and the Franchisee. Middle – East Journal of Scientific Research, 27 (8). pp. 630-636. ISSN 1999-8147

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović Ilić, Andrijana (2019) Franchise Trade from the Aspect of Intellectual Property, Patents, Licenses and Related Rights ''Know-How''. Middle-East journal of scientific research. pp. 630-636. ISSN 1990-9233

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović Ilić, Andrijana (2019) “Trade Secrets, Franchising and International Franchise Disputes”. World Applied Sciences Journal, 37 (9). pp. 746-752. ISSN 1818-4952

Đ

Đurić, Vladimir (2019) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.2. Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji, Pravni položaj, ovlašćenja, finansiranje i kontrola. Monografija (173). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-54-2

Đurić, Vladimir (2019) Službena upotreba jezika nacionalnih manjina u radu organa uprave. Strani pravni zivot, 63 (3). pp. 49-68. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2019) Ugovorno državno-crkveno pravo. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, Beograd, pp. 357-392. ISBN 978-86-80186-52-8

Đurić, Vladimir (2019) Zakonsko uređivanje neteritorijalne manjinske samouprave u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije. Pravni život (12). pp. 613-628. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2019) Ustavnopravni i upravnopravni modeli uređivanja javnih praznika u multikulturnim državama. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 9 (9). ISSN 2232-9668

Б

Багреева, Елена Геннадиевна and Stjepanović, Bogdana (2019) Компаративный анализ правового регулирования и профилактики насилия над детьми в Сербии и России“,. Образование и право, научно правовой журнал (6). pp. 216-221. ISSN 2076-1503

This list was generated on Fri Jun 14 07:54:35 2024 CEST.