Улога интелектуалне својине у креирању стандарда система квалитета

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović, Dragan (2019) Улога интелектуалне својине у креирању стандарда система квалитета. Evropsko zakonodavstvo (67). pp. 258-277. ISSN 1451-3188

[img] Text
Uloga intelektualne svojine 2019..pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (923kB)
Official URL: https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-z...

Abstract

Нова индустријска револуција и развој информационих технологија, у условима процеса глобализације, доводе до наглог раста научних и технолошких иновација у свим областима људског старалаштва. Такође, појава све веће присутности међународне конкуренције у промету роба и услуга стимулисала је и већа улагања у науку, односно у технолошке иновације, знање и креацију техничко-технолошких нових решења, што је интензивирало економски развој и унапређењемеђународне трговине. Један од значајних фактора економског напретка је и интелектуална својина, а улагања у њу су убрзала економски развој оних земаља које су уочиле значај интелектуалног стваралаштва и обезбедила тим земљама значајну предност, па и монополски положај на међународном тржишту. Значајан утицај на светску економију има широка примена нових производа интелектуалне својине, и стога се данас не могу одвојено посматрати правни од њених економских аспеката.Процеси аутоматизације, контроле и аутоматске обраде података су од све већег значаја како за производњу, тако и за вршење услуга. Век трајања једног производа на тржишту се скраћује, било изведбом нових производа или техничко-технолошкимунапређењима постојећих, па се самим тим опстанак на тржишту везује за све већи значај промета правима индустријске својине, који обезбеђују и задовољавају потребу за иновацијом и унапређење квалитета производа и услуга. 2 У Србији све више привредника и предузетника предузима мере за доношење програма у циљу стратешког повезивања са западом и оспособљавања фирми за пословање по међународним стандардима. Процеси подизања квалитета све мање су ствар предузимљивих власника, а све чешће се јављају као организована потреба задовољења потреба свих учесника у привредном животу. На овај начин интелектуална својина прераста у ТQM, капитал знања, где је управо знање најважнијифактор успеха. У оваквимодносима добро осмишљен и постављен менаџмент треба да допринесе испољавању знања као полуге развоја, а улагање уњега постајеинвестиција која захтева континуитет.Ауториће у раду представити главне разлике у основнимприступима управљања квалитетом, сврху имплементације ISO 9000 и ТQM, као и међусобни однос и учешће интелектуалне својине у надоградњи и унапређењу квалитета. Такође, неопходна је анализа интелектуалне својинe и менаџмент организације са аспекта учешћа запослених у истраживању, као и улога Benchmarkinga у условима деловања TQM, ради што потпунијег и јаснијег разумевања TQM алата и техника квалитета у функцији резултата организације.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.SR-ID - 518065852
Uncontrolled Keywords: интелектуална својина, стандарди система квалитета, ТQM, ISO 9000, Six-sigma, benchmarking, SWOT анализа
Subjects: Pravo intelektualne svojine
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 21 May 2022 18:26
Last Modified: 22 May 2022 21:39
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/816

Actions (login required)

View Item View Item