MEDIJACIJA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM SPOROVIMA U PRAVU EU – SA OSVRTOM NA REGULISANJE MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI

Čolović, Vladimir (2019) MEDIJACIJA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM SPOROVIMA U PRAVU EU – SA OSVRTOM NA REGULISANJE MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI. In: Zbornik radova / III. međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2019. godine. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 134-150. ISBN 978-99976-704-7-2

[img] Text
THINK TANK BANJA LUKA 2019..pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (763kB)

Abstract

U okviru zakonodavstva EU, doneta je Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o određenim aspektima medijacije u građanskim i trgovačkim stvarima br. 52/2008, čiji je predmet obezbeđenje olakšanog pristupa alternativnom načinu rešavanja sporova i promovisanju mirnog rešavanja sporova putem medijacije i uspostavljanje uravnoteženog odnosa između medijacije i sudskih postupaka. Osnovni zadatak Direktive br.52/2008 je izvršenje sporazuma između stranaka postignutih u postupku medijacije, koje se sprovodi na osnovu nacionalnog prava zemlje članice ili prava Zajednice. Po odredbama ovog akta, medijacija se definiše kao strukturalni postupak u kome dve ili više stranaka pokušavaju da, pomoću medijacije, dođu do dogovora o rešenju spora, a medijator se definiše kao svako treće lice koje je pozvano da vodi postupak medijacije na efektivan, nepristrasan i kompetentan način. U radu se predstavljaju i analiziraju sve odredbe Direktive br. 52/2008. Isto tako, autor u radu poklanja pažnju i regulisanju postupka medijacije u Republici Srbiji. Medijacija se reguliše u dva akta u Srbiji: Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova. Autor kritikuje određene odredbe Zakona koji reguliše postupak medijacije i definiše zaključke koje bi trebalo uzeti u obzir, prilikom kasnijeg regulisanja ove materije.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 7995416
Uncontrolled Keywords: Direktiva 52/2009, medijacija, medijator, sud, sporazum
Subjects: Pravo Evropske unije
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 21 May 2022 13:46
Last Modified: 21 May 2022 13:46
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/802

Actions (login required)

View Item View Item