Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | G | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items: 130.

A

Aličić, Samir (2018) Jurisprudent Lucije Neracije Prisk. Acta Illyrica (2). pp. 395-406. ISSN 2490-3930

Aličić, Samir (2018) La ‘Grande migrazione dei Serbi’ (1690) nel Sacro Romano Impero e le idee giuridiche. In: Index per la Terza Roma. Jovene, Napoli, pp. 715-720. ISBN 978-88-243-2648-3

Aličić, Samir (2018) Odredbe Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH o priraštaju zemljišta u svjetlu rimskog prava. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu (LXI). pp. 9-24. ISSN 0581-7471

Andonović, Stefan (2018) Upravno-pravni aspekti poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Republici Srbiji. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka: naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 244-256. ISSN 2232-9668

Andonović, Stefan and Bajović, Uroš (2018) POSTUPAK PRED KOŠARKAŠKIM ARBITRAŽNIM TRIBUNALOM (BAT). Strani pravni život (2). pp. 203-219. ISSN 0039-2138

B

Banić, Slavica and Ćorić, Vesna (2018) Odstupanja Evropskog suda za ljudska prava od načela ne ultra petita prilikom dosuđivanja naknade nematerijalne štete. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 197-208. ISBN 978-86-80186-40-5

C

Cerović, Dražen and Gasmi, Gordana and Prlja, Dragan (2018) The Thorny Road to Public Administration Reform in Montenegro. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Specia (2018). pp. 27-43. ISSN 1842-2845

D

Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan (2018) Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-28-3

Diligenski, Andrej and Prlja, Dragan and Cerović, Dražen (2018) Pravo zaštite podataka - GDPR. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-42-9

Dimovski, Darko T. and Mihajlović, Aleksandar and Đurđević, Dragan Ž. and Kostić, Miomira (2018) Economic victimisation of women in the labour market. In: Archibald Reiss days: Thematic Conference Proceedings of International significance. Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, pp. 73-82. ISBN 978-86-7020-404-1

G

Gasmi, Gordana (2018) European legal principles on human rights and democracy - importance for the Western Balkans. Fiat Iustitita (1). pp. 159-174. ISSN 1224-4015

Glintić, Mirjana (2018) Conflict of Interest. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. ReSPA, pp. 71-126. ISBN 978-9940-37-028-2

Glintić, Mirjana (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Austriji. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 75-86. ISBN 978-86-80186-375

Glintić, Mirjana (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Nemačkoj. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 131-144. ISBN 978-86-80186-375

Glintić, Mirjana (2018) Rešavanje sporova pred ombudsmanom u osiguranju - s posebnim osvrtom na ombudsmana u osiguranju Savezne Republike Nemačke. Pravo i privreda (7-9). pp. 359-372. ISSN 0354-3501

J

Jovičić, Katarina (2018) ГАРАНЦИЈА ПРОДАВЦА У ЗАКОНУ О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА И ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (4/6). pp. 711-721. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2018) Administrative procedures. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. ReSPA, Danilovgrad, pp. 249-301. ISBN 978-9940-37-028-2

Jovičić, Katarina (2018) THE CONCEPT OF THE FUNDAMENTAL BREACH OF CONTRACT IN THE CISG. Strani pravni život (4). pp. 39-50. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2018) FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 131-141. ISBN 978-86-80186-40-5

Jovičić, Katarina (2018) Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite. Strani pravni zivot, 62 (1). pp. 7-19. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2018) UGOVOR O PRODAJI POKRETNIH STVARI U ŠVAJCARSKOJ2. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 251-262. ISBN 978-86-80186-44-3

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2018) Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu. Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (2). pp. 647-660. ISSN 0353-7919

K

Knežević Bojović, Ana (2018) Continuity and discontinuity in Serbian legislation and practice : selected aspects. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-35-1

Knežević Bojović, Ana and Purić, Olivera (2018) JUDICIAL TRAINING AND EU LAW: A VIEW ON COMPARATIVE AND SERBIAN PRACTICE. Strani pravni život (4). pp. 73-93. ISSN 0039-2138

Knežević Bojović, Ana and Radević, Rajko (2018) Free Access to Public Information. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. Regional School of Public Administration - ReSPA, Danilovgrad, pp. 195-247. ISBN 978-9940-37-028-2

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna (2018) Izbor sudija u Švajcarskoj. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 123-136. ISBN 978-86-80186-44-3

Kostić, Jelena (2018) INVESTIRANJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE SRBIJE. In: XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 463-475. ISBN 978-86-80186-40-5

Kostić, Jelena (2018) IZAZOVI HARMONIZACIJE KRIVIČNORAVNE ZAŠTITE TRŽIŠTA KAPITALA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE – PRIMER ITALIJANSKOG ZAKONODAVSTVA. Strani pravni život (2). pp. 119-139. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2018) Internal Financial Control. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. Regional School of Public Administration, Danilovgrad, pp. 127-149. ISBN 978-9940-37-028-2

Kostić, Jelena (2018) KRIVIČNO DELO ZLOUPOTEBA U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM – de lege lata i de lege ferenda. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 289-301. ISBN 978-86-80186-39-9

Kostić, Jelena (2018) Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije. Monografija (171). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-43-6

Kostić, Jelena (2018) Nacionalna ekonomija kao determinanta spoljne politike Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. Међународна политика. pp. 70-89. ISSN 0543-3657

Kostić, Jelena and Zirojević, Mina (2018) FINANSIRANJE NAUČNE DELATNOSTI U NORVEŠKOJ. In: Finansiranje naučnih istraživanja : uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 145-155. ISBN 978-86-80186-37-5

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2018) Istorijsko pravno nasleđe normiranja sigurnosti života i zdravlјa lјudi i životinja i o čistoći u Srbiji. Peščanik, 16 (16). pp. 266-275. ISSN 1451-6373

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2018) Victimization on the Labour Market in the Process of Globalization. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Social Changes in the Global World". Goce Delcev University, Faculty of law, Štip, pp. 481-499. ISBN 978-608-244-548-9

M

Manojlović, Savo (2018) Finansiranje nauke u Poljskoj. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 157-165. ISBN 978-86-80186-375

Manojlović, Savo (2018) Finansiranje nauke u Sloveniji. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 183-191. ISBN 978-86-80186-375

Mikić, Vladimir (2018) Položaj kralјa prema Ustavu Kralјevine Srbije iz 1888. godine: Poređenje sa ustavima drugih evropskih monarhija. Pravni život (12). pp. 665-682. ISSN 0350-0500

Mikić, Vladimir (2018) Referendum i narodna inicijativa u pravu Švajcarske: uporednopravni osvrt. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 69-82. ISBN 978-86-80186-44-3

Mikić, Vladimir (2018) Ustavnopravne posledice vanrednog stanja u Francuskoj (2015-2017). Strani pravni život (3). pp. 43-63. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2018) Naknada štete kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu u pravu Velike Britanije i Republike Srbije. Strani pravni zivot (3). pp. 197-211. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2018) Pravna priroda naknade štete usled nedozvoljenog otkaza ugovora o radu : odnos kompenzacione i restitucione naknade štete. Eudaimonia, 2 (1). pp. 125-143. ISSN 2560-3663

Misailović, Jovana (2018) Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava (2). pp. 225-239. ISSN 1450-5800

Misailović, Jovana and Banzić, Marija (2018) Institucionalni okvir zaštite bezbednosti i zdravlja na radu i njegov značaj za borbu protiv radne eksploatacije. In: Pravni i institucionalni okvir borbe protiv radne eksploatacije: zbornik studentskih radova. Astra, Beograd, pp. 249-264. ISBN 978-86-84889-20-3 (PDF)

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Приручник за примену прописа у прекршајном поступку. Институт за упоредно право, Beograd. ISBN 978-86-80186-32-0

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Dr Vesna Ćorić NAKNADA ŠTETE PRED EVROPSKIM NADNACIONALNIM SUDOVIMA. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (1). pp. 153-156. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2018) FINANSIRANJE NAUČNE DELATNOSTI U RUMUNIJI. In: Finansiranje naučnih istraživanja : uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 167-181. ISBN 978-86-80186-37-5

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Rad u javnom interesu (pojam, uslovi, mogućnosti izricanja, trajanje i posledice neizvršenja radne obaveze). In: Alternativne krivične sankcije : (regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja). Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd, pp. 151-160. ISBN 978-86-6383-074-5

Mrvić Petrović, Nataša (2018) Sistem krivičnih sankcija u švajcarskom pravu. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 137-148. ISBN 978-86-80186-44-3

Mrvić Petrović, Nataša (2018) ZNAČAJ NAKNADNOG IZVRŠENJE PORESKE OBAVEZE NA KAŽNJAVANJE ZA PORESKE KAZNENE DELIKTE. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 119-128. ISBN 978-86-80186-39-9

Mrvić Petrović, Nataša and Grbović Pavlović, Nikolina (2018) Zbornik radova Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (2018 ; Banja Luka2). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-33-7

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2018) NAKNADA ŠTETE U OBLIKU RENTE U FRANCUSKOM I ENGLESKOM PRAVU. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 109-120. ISBN 978-86-80186-40-5

N

Nikolić, Oliver (2018) USTAVNI RAZVOJ ŠVAJCARSKE - ISTORIJSKO PRAVNI POGLED. In: Uvod u pravo Švajcarske. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 25-34. ISBN 978-86-80186-44-3

Nikolić, Oliver and Čović, Ana (2018) NAKNADA ŠTETE U MEĐUDRŽAVNIM SPOROVIMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 277-286. ISBN 978-86-80186-40-5

P

Petrović, Dragana (2018) EUTANAZIJA I POMOC U SAMOUBISTVU U SVAJCARSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 171-185. ISBN 978-86-80186-44-3

Petrović, Dragana (2018) Jobs that deal with organized crime - drug trafficking. In: Law in the process of globalisation. Faculty of Law, Kragujevac, pp. 201-218. ISBN 978-86-7623-082-2

Petrović, Dragana (2018) Legalizovanje prostitucije: proučavanje stanja kao pretpostavka delovanja. In: Savremeni pravni promet i usluge. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 1037-1055. ISBN 978-86-7623-081-5

Petrović, Dragana (2018) O uzrocima bombaškog terorizma: ekstremna gledišta. Bezbednost, 60 (2). pp. 67-85. ISSN 0409-2953

Popović, Vitomir and Vukadinović Marković, Jelena (2018) Rješavanje bosanskohercegovačkih sporova proisteklih iz direktnih stranih investicija. In: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Pravni fakultet Sveučilište u Mostaru, Mostar, pp. 18-27.

Prlja, Dragan and Andonović, Stefan (2018) NAKNADA ŠTETE KOD POVREDE LIČNIH PODATAKA. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa. Insitut za uporedno pravo, pp. 227-240. ISBN 978-86-80186-40-5

R

Rabrenović, Aleksandra (2018) Challenges in Recruitment and Selection of the Police Officers in Montenegro. Strani pravni život, 62 (4). pp. 125-141. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra (2018) Human Resources Management in the Civil Service. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. ReSPA, Danilovgrad, pp. 11-70. ISBN 978-9940-37-028-2

Rabrenović, Aleksandra and Knežević Bojović, Ana (2018) Integrity and Good Governance in the Western Balkans. Regional School of Public Administration, Danilovgrad. ISBN 978-9940-37-028-2

Rabrenović, Aleksandra and Kostić, Jelena and Matić Bošković, Marina (2018) Open Dillema: How to React to Illegal Orders from a Superior? In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. ReSPA, Danilovgrad, pp. 303-314. ISBN 978-9940-37-028-2

Rajić Ćalić, Jovana (2018) Odgovornost zaposlenog za štetu koju prouzrokuje poslodavcu i trećem licu. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 81-90. ISBN 978-86-80186-40-5

Rajić Ćalić, Jovana (2018) Određene forme radnog vremena u Srbiji svetlu Evropske direktive 2003/88 i uporednog prava. Strani pravni zivot, 62 (3). pp. 181-196. ISSN 0039-2138

Rajić Ćalić, Jovana and Šoškić, Marija and Nikolija, Nedeljković (2018) Kategorije radnika u riziku od eksploatacije. In: Pravni i institucionalni okvir borbe protiv radne eksploatacije: zbornik studentskih radova. Astra, Beograd, pp. 64-76. ISBN 978-86-84889-20-3 (PDF)

Reljanović, Mario (2018) Agencije za privremeno zapošljavanje: prekarni rad ili efikasno tržište rada? In: Ekonomija – zaposlenost i rad u Srbiji u XXI veku. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, pp. 273-291. ISBN 978-86-7025-786-3

Reljanović, Mario (2018) Oblici diskriminacije i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava. In: Evropski sud za ljudska prava i zaštita od diskriminacije: Jurisprudencija i evolucija standarda. Analitika - Centar za društvena istraživanja, Sarajevo, pp. 69-104. ISBN 978-9926-425-09-8

Reljanović, Mario (2018) Položaj sindikata u SFRJ u drugoj polovini 1980-ih. In: Gradove smo vam podigli. Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, pp. 57-72. ISBN 978-86-88001-15-1

Reljanović, Mario (2018) Suppression of child labour: Brief overview of international standards. Strani pravni zivot, 62 (4). pp. 107-124. ISSN 0039-2138

S

Simović, Marina and Mihajlović, Aleksandar and Kostić, Miomira (2018) Kvalitet života i politika oporezivanja u Evropskoj uniji. Dijalog - Časopis za filozofiju i društvenu teoriju (3-4). pp. 52-65. ISSN 0350-6177

Stanić, Miloš (2018) Finansiranje nauke u Irskoj. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 99-109. ISBN 978-86-80186-375

Stanić, Miloš (2018) Finansiranje nauke u Velikoj Britaniji. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 87-98. ISBN 978-86-80186-375

Stanić, Miloš (2018) Nespojivost funkcije predsednika države sa članstvom i vođstvom u političkoj stranci-primer Srbije. In: Parlamentarizam u Srbiji. Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 195-223. ISBN 978-9958-0376-7-2

Stanić, Miloš (2018) Određene specifičnosti švajcarskog Saveznog parlamenta. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, pp. 35-47. ISBN 978-86-80186-44-3

Stjepanović, Bogdana (2018) PRAVNI POLOŽAJ ŽIVOTINJA U POJEDINIM AKTIMA ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE. In: Uvod u pravo Švajcarske. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 83-94. ISBN 978-86-80186-44-3

Stjepanović, Bogdana (2018) PRAVO DETETA ZAČETOG UZ POMOĆ ASISTIRANE REPRODUKCIJE DA DOBIJE INFORMACIJU O SVOM DONORU - UPOREDNOPRAVNA REŠENJA. Strani pravni život (3). pp. 233-254. ISSN 0039-2138

Stjepanović, Bogdana (2018) Probni smeštaj kao faza u procesu zasnivanja usvojenja. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 257-267. ISSN 2232-9668

Stjepanović, Stanka and Stjepanović, Bogdana (2018) НАУЧНА САЗНАЊА ПЕРИНАТОЛОГИЈЕ КАО РАЗЛОГ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ФЕТУСА. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 57 (80). pp. 463-479. ISSN 0350-8501

Stjepanović, Stanka and Stjepanović, Bogdana (2018) Može li se promenom zakona doći do rasta nataliteta? In: Демографска слика у Србији : пет до дванаест. Udruženje Opstanak, pp. 37-47. ISBN 978-86-909463-7-2

T

Tintor, Ljubomir (2018) Initiatives of the ‘New Silk Road’ – Achievements and Challenges. The Review of International Affairs, 69 (1172). pp. 75-77. ISSN 0486-6096

Tošić, Iva (2018) Prevara u osiguranju motornih vozila. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 277-288. ISBN 978-86-80186-39-9; 978-86-80756-12-7

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2018) VRSTE OSIGURANJA U SPORTU (REGULATIVA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU). In: XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 517-528. ISBN 978-86-80186-40-5

V

Višekruna, Aleksandra (2018) Migracije i njihov uticaj na (spro)vođenje stečajnog postupka. In: Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva : tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo: Institut društvenih nauka: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 137-149. ISBN 978-86-81319-12-3 (SSD); 978-86-7093-200-5 (IDN); 978-86-6427-081-6 (ISIFF)

Višekruna, Aleksandra (2018) Ostvarivanje saradnje u stečajnim postupcima sa elementom inostranosti - primer protokola. Strani pravni zivot, 62 (3). pp. 65-88. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2018) Rešavanje sporova u vezi sa hartijama od vrednosti pred arbitražom. Pravo i privreda (4-6). pp. 501-514. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra (2018) The access to the EU financial market for the companies from non-member states. EU and comparative law issues and challenges series, 2. pp. 656-671. ISSN 2459-9425

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2018) Državna služba i upravljanje ljudskim resursima u institucijama Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj – eksterna evaluacija i budući izazovi. Pravna riječ (54). pp. 383-406. ISSN 1840-0272

Vukadinović, Radovan and Vukadinović Marković, Jelena (2018) EU paket novih podsticaja za potrošače. Pravni život (11). pp. 295-311. ISSN 0350-0500

Vukadinović Marković, Jelena (2018) Arbitrabilnost sporova - s posebnim osvrtom na sporove iz kompanijskog prava. Pravo i privreda (4-6). pp. 428-441. ISSN 0354-3501

Vukadinović Marković, Jelena (2018) Položaj arbitražnih tribunala u pravnom sistemu Evropske unije. Strani pravni zivot, 62 (2). pp. 49-63. ISSN 0039-2138

Vukašinović Radojičić, Zorica and Rabrenović, Aleksandra (2018) Alignment of the Serbian civil service legislation with the EU accession requirements. In: EU LAW IN CONTEXT – ADJUSTMENT TO MEMBERSHIP AND CHALLENGES OF THE ENLARGEMENT. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law, Osijek, pp. 184-200.

Vukašinović Radojičić, Zorica and Rabrenović, Aleksandra and Korać, Safet (2018) Performance Appraisal of Civil Servants – Comparative perspectives. In: Archibald Reiss Days, Thematic Conference Proceedings of International Significance. Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Belgrade, pp. 58-69. ISBN 978-86-7020-408-9; 978-86-7020-190-3 (niz)

Z

Zirojević, Mina (2018) АНТИТЕРОРИСТИЧКИ ЗАКОНИ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ. In: Увод у право Русије : Србија и Русија кроз векове. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 235-245. ISBN 978-86-80186-48

Zirojević, Mina (2018) FINANSIRANJE NAUČNE DELATNOSTI U HRVATSKOJ. In: Finansiranje naučnih istraživanja : uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 193-200. ISBN 978-86-80186-37-5

Zirojević, Mina and Jovičić, Katarina (2018) Migracije i terorizam - problem i moguća rešenja. In: Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva : tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo: Institut društvenih nauka: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 259-269. ISBN 978-86-81319-12-3 (SSD); 978-86-7093-200-5 (IDN); 978-86-6427-081-6 (ISIFF)

Ć

Ćeranić, Jelena (2018) Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovlјen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu. Pravo i privreda, 56 (10-12). pp. 90-104. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2018) Diferencirana integracija – instrument za prevazilaženje različitosti između država članica EU – sa posebnim osvrtom na njene implikacije na univerzalno i osobeno u pravu EU. In: Univerzalno i osobeno u pravu. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 63-78. ISBN 978-86-6083-053-3

Ćeranić, Jelena (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 201-215. ISBN 978-86-80186-375

Ćeranić, Jelena (2018) Fragmentacija patentne zaštite pronalazaka u Evropskoj uniji. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 3-7. jun 2018, Budva [u okviru manifestacije] XXIII Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 209-224. ISBN 978-86-7542-185-6

Ćeranić, Jelena (2018) Naknada štete pred Jedinstvenim patentnim sudom. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 171-184. ISBN 978-86-80186-40-5

Ćeranić, Jelena (2018) Povreda žiga na sajtovima za pretraživanje – predmet Rosetta Stone v. Google. Pravna riječ (55). pp. 575-592. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2018) Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU. In: Intelektualna svojina i internet. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 37-52. ISBN 978-86-7630-764-7

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2018) Evropska unija deset godina nakon početka krize – sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu. Pravni život (12). pp. 341-356. ISSN 0350-0500

Ćeranić Perišić, Jelena (2018) Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-209. ISBN 978-86-80186-44-3

Ćorić, Vesna (2018) Međunarodni standardi u oblasti finansiranja naučnoistraživačke delatnosti. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 51-72. ISBN 978-86-80186-375

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2018) Indirect approach to accountability of corporate entities through the lens of the case-law of the European Court of Human Rights. Strani pravni zivot, 62 (4). pp. 25-37. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Malme, Odd Berner (2018) Building Integrity in The Montenegrin Defence and Security Sector. CIDS.

Č

Čolović, Vladimir (2018) Kvalifikacija kolizione norme. Strani pravni zivot, 62 (3). pp. 5-24. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2018) OPŠTI I POSEBNI USLOVI OSIGURANJA KAO SASTAVNI DEO UGOVORA O OSIGURANJU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (11). pp. 109-123. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2018) OSNOVNE KARAKTERISTIKE REGULISANJA NADLEŽNOSTI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA U ZAKONODAVSTVU EU. In: Zbornik radova Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Institut za uporedno pravo, Banja Luka.

Čolović, Vladimir (2018) Osigurani slučaj i osigurani rizik. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 323-337. ISBN 978-86-80186-40-5

Čolović, Vladimir (2018) Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u švajcarskom pravu. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 263-279. ISBN 978-86-80186-44-3 (Unpublished)

Čolović, Vladimir (2018) Regulisanje isključive nadležnosti u pravu EU: sa osvrtom na regulisanje u zakonodavstvu Srbije. Revija za evropsko pravo, 20 (2-3). pp. 61-73. ISSN 1450-7986

Čolović, Vladimir (2018) Reosiguranјe kao instrument zaštite osiguravača. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 149-168. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2018) Restrukturiranje dužnika. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2018) Status distributera osiguranja po novoj Direktivi EU. Evropsko zakonodavstvo (64). pp. 62-76. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2018) Vremensko ograničenje obaveze osiguravača - primena claim's made klauzule kod osiguranja od odgovornosti. Pravo i privreda, 56 (7-9). pp. 251-265. ISSN 0354-3501

Đ

Đorđević, Miroslav (2018) Afirmativna akcija – kvote za pripadnike manje zastupljenog pola u izbornom pravu Srbije. Sveske za javno pravo (34). pp. 62-70. ISSN 2232-7320

Đorđević, Miroslav (2018) POMILOVANJE – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani pravni život (3). pp. 163-180. ISSN 0039-2138

Đorđević, Miroslav (2018) SAVEZNI SAVET U ŠVAJCARSKOJ. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 49-59. ISBN 978-86-80186-44-3

Đorđević, Miroslav (2018) USTAVNOPRAVNI ASPEKT INSTITUTA POMILOVANJA. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 683-699. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2018) FINANSIRANJE NAUČNE DELATNOSTI U REPUBLICI SRBIJI. In: Finansiranje naučnih istraživanja : uporedno pravo i praksa. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 31-48. ISBN 978-86-80186-37-5

Đurić, Vladimir (2018) Međunarodni ugovori u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije : Suočavanje sa zaključivanjem pravnoobavezujućeg sporazuma o Kosovu i Metohiji. In: Univerzalno i osobeno u pravu. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 267-285. ISBN 978-86-6083-053-3

Đurić, Vladimir (2018) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.1. Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava u uporednom pravu. Monografija (170). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-36-8

Đurić, Vladimir and Knežević Bojović, Ana (2018) Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Monografija (168). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-34-4

Đurić, Vladimir and Manojlović, Savo (2018) Referendumsko izjašnjavanje o statusu KiM: ustavnopravni aspekti. Pravni život (12). pp. 631-645. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir and Trnavac, Milutin (2018) Privredna delatnost crkava i verskih zajednica. Strani pravni život, 62 (3). pp. 89-107. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2018) Odnos između neteritorijalne manjinske i teritorijalne lokalne samouprave. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 72-87. ISSN 2232-9668

This list was generated on Fri Jun 14 23:36:19 2024 CEST.