Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 8.

Grupa autora (2021) Uporedna analiza zakona, podzakonskih akata i propisa EU u oblasti regulisanja otpadnih voda i uloga lokalne samouprave odnosno Grada Novog Sada. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

Urdarević, Bojan and Bradaš, Sarita and Sekulović, Ivan and Jorgić Đokić, Željka and Reljanović, Mario and Nikolić, Nataša and Marković, Tanja (2019) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji : izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Centar za dostojanstven rad, Beograd.

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. Astra.

Milošević, Monika and Knežević Bojović, Ana (2017) TRIAL WITHIN REASONABLE TIME IN EU ACQUIS AND SERBIAN LAW. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, Osjek.

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Matić, Marina and Zirojević, Mina (2016) Zaštita bezbednosti novinara: Analiza međunarodnih standarda, primeri dobre prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira i prakse u Srbiji. Institut za uporedno pravo.

Mrvić Petrović, Nataša (2015) Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde : izveštaj i preporuke. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Bajović, Vanja and Manojlović, Savo (2013) Corruption and Financing of Political Parties - Case of Serbia. OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude.

This list was generated on Tue Jun 28 10:27:58 2022 CEST.