Items where Subject is "Međunarodno javno pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Library (50)
    • Međunarodno javno pravo (50)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | J | K | M | N | P | R | S | T | Z | Ć | Č | Đ
Number of items at this level: 49.

G

Glintić, Mirjana (2015) OEBS kao mesto političkog dijaloga o energetskoj bezbednosti. In: 40 godina od potpisivanja Helsinškog akta. Institut za uporedno pravo, pp. 199-214. ISBN 978-86-80186-09-2

J

Jelisavac Trošić, Sanja and Zirojević, Mina (2008) Регионалне интеграције на простору Западног Балкана са посебним освртом на ЦЕФТА. In: Елементи стратегије спољне политике Србије. Институт за међународну политику и привреду, Beograd, pp. 134-152. ISBN 978-86-7067-110-2

Jovičić, Katarina (2015) GLOBALNA ZAŠTITA VODA I UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-10-8

K

Knežević Bojović, Ana (2008) GRAĐANSKA, KRIVIČNA, I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SUDIJA – MEĐUNARODNI DOKUMENTI I PRAVO SRBIJE. Strani pravni život (3). pp. 122-138. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2015) EKONOMSKA BEZBEDNOST I OEBS. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 173-186. ISBN 978-86-80186-10-8

Kostić, Jelena (2014) ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION AND PROTECTION OF ITS FINANCIAL INTERESTS. In: The Old and the New World Order between European integration and the historical burdens. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 541-561. ISBN 978-86-7067-207-9

Kostić, Jelena (2012) INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 247-261. ISBN 978-86-80059-85-3

M

Manojlović, Savo (2009) MEĐUNARODNO PRAVO I DOZVOLJENOST UPOTREBE ATOMSKOG ORUŽJ. Strani pravni život (3). pp. 351-368. ISSN 0039-2138

Matijević, Milica V. and Rabrenović, Aleksandra (2011) Operacije Ujedinjenih nacija za izgradnju mira i pojam «održivog mira». Strani pravni život, 55 (3). pp. 57-68. ISSN 0039-2138

N

Nagy, Attila and Knežević Bojović, Ana (2015) OSCE AND ITS ROLE IN RESOLVING THE INTERETHNIC CONFLICT AND THE IMPLEMENTATION OF RULE OF LAW IN KOSOVO. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 489-498. ISBN 978-86-80186-10-8

P

Petrović, Dragana (2020) GENERAL CHARACTERISTICS OF THE BASIC CONCEPT OF TERRORISM. Strani pravni život (4). pp. 140-160. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2012) NACIONALNA ZAKONODAVSTVA U SVETLU HARMONIZACIJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA ELIMINISANJE TRGOVINE LJUDIMA. Strani pravni život (1). 66-66-86. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2011) TRI MODELA ZLOČINA MEĐUNARODNOG TERORIZMA. Strani pravni život (2). pp. 131-146. ISSN 0039-2138

R

Reljanović, Mario (2013) EVROPSKA KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV FINANSIJSKIH PRESTUPA (OLAF). In: Borba protiv korupcije : iskustva i poređenja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 111-124. ISBN 978-86-80059-88-4

Reljanović, Mario (2013) TERORIZAM I GLOBALIZACIJA. In: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 387-406. ISBN 978-86-7020-267-2

Reljanović, Mario (2017) UZAJAMNO PRIZNAVANJE SUDSKIH ODLUKA – ISKUSTVA PRIMENE EVROPSKOG NALOGA ZA HAPŠENJE. In: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup, Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije. Istraživački centar, Banja Luka, pp. 175-193. ISBN 978-99976-704-0-3

Reljanović, Mario and Knežević Bojović, Ana (2014) JUDICIAL REFORM IN SERBIA AND NEGOTIATING CHAPTER 23 - A CRITICAL OUTLOOK. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (1). pp. 241-253. ISSN 2217-2815

Ristić, Zoran and Andrić, Rajna and Čolović, Vladimir (2020) Međunarodna konferencija o Aneksu "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije SFRJ : prikaz rada Konferencije i donete Deklaracije o poštovanju preuzetih međunarodnih obaveza. Branič: časopis Advokatske komore Srbije, 133 (2). pp. 229-239. ISSN 0353-9644

S

Stanić, Miloš (2021) DVOSMERNI ODNOS PRAVA EVROPSKE UNIJE I NACIONALNIH PRAVNIH SISTEMA DRŽAVA ČLANICA. In: Constitutio Lex superior : sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 311-321. ISBN 978-86-80186-72-6

T

Tošić, Iva and Cenić, Kristina (2013) PRAVA STRANACA NA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U UAE. Strani pravni život (1). pp. 333-352. ISSN 0039-2138

Z

Zirojević, Mina (2016) МОРАЛНЕ ВРЕДНОСТИ, МИГРАЦИЈЕ И ТЕРОРИЗАМ. In: Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије. Institut za uporedno pravo, pp. 137-144. ISBN 978-86-80186-14-6

Zirojević, Mina and Jovičić, Katarina (2018) Migracije i terorizam - problem i moguća rešenja. In: Savremene migracije i društveni razvoj : interdisciplinarna perspektiva : temetski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo : Institut društvenih nauka : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 259-269. ISBN 978-86-81319-12-3

Zirojević, Mina and Nikolić, Oliver (2017) MIGRATION AND TERRORISM - THE PROBLEM AND POSSIBLE SOLUTIONS. In: International Scientific Conference ”Security concepts and policies - New generation of risks and threats”. University St Kliment Ohridski Bitola, Faculty of Security Skoplje, Ohrid, pp. 139-147. ISBN 978-608-4828-05-1

Zirojević, Mina and Paunović, Dragan (2021) THE PROBLEMS OF NATIONAL SECURITY AND GLOBALIZATION – VIEW FROM SERBIA. In: Book of Abstracts, IRASA International Research Academy of Science and Art, International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III, Zagreb, September 17, 2021. IRASA - International Research Academy of Science and Art, Zagreb, p. 52. ISBN 978-953-49672-0-1

Zirojević, Mina and Trošić, Sanja Jelisavac and Gajić, Mihailo (2012) Harmonizacija zakonodavstva Srbije sa pravom EU na polju konkurencije – antimonopolska politika. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. 2. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, pp. 433-446. ISBN 978-86-7067-164-5

Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan and Gajić, Dejan (2012) POLITIČKA NESTABILNOST NA ZAPADNOM BALKANU I IZAZOVI TERORIZMA. In: Terorizam kao globalna pretnja. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, pp. 145-155. ISBN 978-86-6019-032-3

Ć

Ćeranić, Jelena (2011) INSTITUCIONALNI OKVIR SPOLJNE POLITIKE EU NA OSNOVU UGOVORA IZ LISABONA. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 349-363. ISSN 0350-0500

Ćeranić Perišić, Jelena (2017) FLEXIBILITY CONCEPT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION – EVOLUTION, SURVEY AND PERSPECTIVES. Strani pravni život (4). pp. 9-24. ISSN 0039-2138

Ćeranić Perišić, Jelena (2018) PRAVNI OKVIR SARADNJE IZMEĐU ŠVAJCARSKE I EVROPSKE UNIJE. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-209. ISBN 978-86-80186-44-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2009) RATIFIKACIJA LISABONSKOG UGOVORA - REFORMA EVROPSKE UNIJE: BILANS I PERSPEKTIVE. Strani pravni život (3). pp. 7-25. ISSN 0039-2138

Ćeranić Perišić, Jelena (2008) UGOVOR IZ LISABONA- INSTITUCIONALNA REFORMA EVROPSKE UNIJE. Strani pravni život (2). pp. 45-62. ISSN 0039-2138

Ćeranić Perišić, Jelena (2014) ŠVAJCARSKI REFERENDUM O OGRANIČENJU MIGRACIJA IZ EU: POSLEDICE NA ODNOSE IZMEĐU ŠVAJCARSKE I EU. Strani pravni život (3). pp. 141-155. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Fernandez Jankov, Fernanda (2021) Hong Kong's autonomy under 'one country, two systems' principle: Challenging the concept of obligation in international law. Strani pravni zivot, 65 (1). pp. 79-89. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2020) Autonomous concepts and status quo method: Quest for coherent protection of human rights before European supranational courts. Strani pravni zivot, 64 (4). pp. 27-40. ISSN 0039-2138

Ćorić, Vesna and Malme, Odd Berner (2018) Building Integrity in The Montenegrin Defence and Security Sector. CIDS.

Ćorić, Vesna and Zirojević, Mina (2015) Jačanje kooperativne bezbednosti kroz unapređenje saradnje između OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija. In: 40 godina od potpisivanja Helsinškog akta. Institut za uporedno pravo, pp. 371-393. ISBN 978-86-80186-09-2

Ćorić Erić, Vesna (2014) Doprinos Prvog svetskog rata uspostavlјanju načela teritorijalnog integriteta. In: Sto godina od početka Prvog svetskog rata: istorijske i pravne studije. Institut za uporedno pravo; Intermex; Zavod za udžbenike, Beograd, pp. 719-729. ISBN 978-86-6411-001-3

Ćorić Erić, Vesna and Matijević, Milica V. (2009) STRENGTHENING THE INTERNATIONAL REGIME FOR THE PREVENTION OF THE ILLICITTRADE IN CULTURAL GOODS. Strani pravni život (3). pp. 273-296. ISSN 0039-2138

Č

Čavoški, Aleksandra and Knežević Bojović, Ana (2012) Evropski sud pravde i prostor slobode, bezbednosti i pravde. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 83-96. ISBN 978-86-80059-79-2

Čavoški, Aleksandra and Reljanović, Mario (2011) IDEJA O STVARANJU KRIVIČNOG PRAVA EU. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-17-1

Čolović, Vladimir (2011) Međunarodnopravni kontinuitet na teritoriji Jugoslavije u periodu od 1941.-1945. i nakon Drugog svetskog rata. In: 20 godina od razbijanja SFRJ. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 227-252. ISBN 978-86-80059-73-0

Čolović, Vladimir (2014) Nerešeni granični (teritorijalni) sporovi u zemljama Zapadnog Balkana – da li oni mogu biti rešeni u Evropskoj uniji? In: Evropska unija i Zapadni Balkan - izazovi i perspektive. Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hans Seidel Stiftung, pp. 489-507. ISBN 978-86-7067-195-9

Čolović, Vladimir (2010) Pretpostavke za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (12). pp. 481-500. ISSN 0350-0500

Čović, Ana (2015) МЕЂУНАРОДНА И УНУТРАШЊА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ РАДИЈАЦИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА. Evropsko zakonodavstvo (54). pp. 213-227. ISSN 1451-3188

Đ

Đurić, Vladimir (2014) Briselski sporazum – ponovo smišljene smutnje. Srpska politička misao (4). pp. 159-180. ISSN 0354-5989

Đurić, Vladimir (2013) Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora u Republici Srbiji. In: Zbornik radova sa Okruglog stola „Uloga i značaj Ustavnog suda u očuvanju vladavine prava 1963-2013". Ustavni sud, Beograd, pp. 136-161. ISBN 978-86-6297-006-0

Đurić, Vladimir (2018) Međunarodni ugovori u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije, Suočavanje sa zaključivanjem pravnoobavezujućeg sporazuma o KiM. In: Univerzalno i osobeno u pravu. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 267-285. ISBN 978-86-6083-053-3

Đurić, Vladimir (2016) Pravni aspekti Briselskog sporazuma. Hereticus: časopis za preispitivanje prošlosti, 14 (1-2). pp. 28-42. ISSN 1451-1582

Đurić, Vladimir (2011) ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U USTAVNOM PRAVU SR NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Insitut za uporedno pravo, Pravni fakultet, Beograd, pp. 542-562. ISBN 978-86-80059-74-7

This list was generated on Sun Sep 25 09:25:03 2022 CEST.