Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 70.

Article

Jovičić, Katarina (2022) Trade usages in the law of international sale of goods. Juridical Journal of Samara University, 8 (4). pp. 58-61. ISSN 2542-047X

Jovičić, Katarina (2022) Zaštita poslovne tajne u pravu Republike Srbije. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 655-674. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2021) Koncept "ugroženi potrošač" u pravu EU i srpskom pravu. Pravo i privreda, 59 (3). pp. 361-377. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2020) PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI. Strani pravni život (1). pp. 17-28. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2019) ОГРАНИЧЕЊА СЛОБОДЕ УГОВАРАЊА - ОСВРТ НА ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (7/9). pp. 437-450. ISSN 0354-3501

Dobrić, Vladimir and Jovičić, Katarina (2019) Pravna (ne)sigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 67 (2). pp. 128-143. ISSN 0003-2565

Jovičić, Katarina (2018) ГАРАНЦИЈА ПРОДАВЦА У ЗАКОНУ О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА И ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (4/6). pp. 711-721. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2018) THE CONCEPT OF THE FUNDAMENTAL BREACH OF CONTRACT IN THE CISG. Strani pravni život (4). pp. 39-50. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2018) Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite. Strani pravni zivot, 62 (1). pp. 7-19. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2018) Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu. Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (2). pp. 647-660. ISSN 0353-7919

Jovičić, Katarina (2017) КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 55 (7-9). pp. 589-600. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2017) POSEBNI SLUČAJEVI KADA SE UGOVOR MOŽE RASKINUTI PREMA BEČKOJ KONVENCIJI. Strani pravni život (1). pp. 51-62. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2016) Pravo potrošača da odustane od ugovora. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 713-726. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2016) SPECIFIČNOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA KOD UGOVORA ZAKLJUČENIH NA DALJINU I VAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA. Strani pravni život (1). pp. 61-72. ISSN 0039-213

Jovičić, Katarina (2015) ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА ЗА НЕСАОБРАЗНУ УСЛУГУ. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54). pp. 112-124. ISSN 1451-3188

Jovičić, Katarina (2015) Pravila za raskid ugovora o prodaji u Nacrtu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 412-424. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2015) USLOVI POD KOJIMA POVERILAC STIČE PRAVO DA RASKINE UGOVOR ZBOG NEISPUNJENJA I OGRANIČENJA ZA UPOTREBU TOG PRAVA. Strani pravni život (1). p. 143. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2014) Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju. Pravni život, 63 (11). pp. 395-407. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2014) ODREĐENJE POJMA NEIZVRŠENJA UGOVORA, S OSVRTOM NA NEIZVRŠENJE UGOVORA O PRODAJI ROBE. Strani pravni život (1). pp. 62-82. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2014) The seller's liability for material defects of the goods and the buyer's legal remedies in that case. Megatrend revija, 11 (2). pp. 37-54. ISSN 1820-3159

Jovičić, Katarina (2013) ODNOS ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORA O PRODAJI ROBE SA DRUGIM PRAVNIM SREDSTVIMA POVERIOCA. Strani pravni život (1). pp. 79-95. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2013) Određivanje naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravna riječ (37). pp. 127-137. ISSN 1840-0272

Jovičić, Katarina (2013) Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji. Pravni život, 62 (11). pp. 327-338. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2012) ZAHTEV ZA IZVRŠENJE UGOVORA U NAKNADNOM ROKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život (2). ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2012) Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 61 (11). pp. 353-368. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2011) 30 GODINA KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život (1). pp. 143-172. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2011) Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 60 (11). pp. 389-405. ISSN 0350-0500

Vukadinović, Slobodan and Jovičić, Katarina (2010) KRITERIJUMI KVALIFIKACIJE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE I PITANJE MERODAVNOG PRAVA. Strani pravni život (2). pp. 177-208. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2010) Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Pravni život (11). pp. 443-463. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2009) NEKA PITANJA U VEZI SA PONUDOM I PRIHVATOM PREMA BEČKOJ KONVENCIJI. Strani pravni život (3). pp. 185-203. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2008) MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA. Strani pravni život (3). pp. 99-121. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2007) PRAVNE POSLEDICE PONISTENJA ODLUKE ` MEDUNARODNE TRGOVINSKE ARBITRAZE. Strani pravni život (3). pp. 99-115. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2006) MEDUNARODNA NADLEZNOST DOMACEG SUDA U TRGOVINSKIM SPOROVIMA SA STRANIM ELEMENTOM U PRAVU JAPANA. Strani pravni život (1/3). pp. 500-515. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2003) MEDUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAZA U PRAVU JAPANA. Strani pravni život (1). pp. 131-145. ISSN 0039-2138

Book Section

Jovičić, Katarina (2022) Naknada štete zbog povrede poslovne tajne. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-230. ISBN 978-86-80186-83-2

Jovičić, Katarina (2022) Ograničenja slobode ugovaranja davaoca kredita u pravu Evropske unije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-232. ISBN 978-86-80186-96-2

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2022) UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 149-170. ISBN 978-99938-57-65-5

Jovičić, Katarina (2021) Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj uniji. In: Zaštita kolektivnih interesa potrošača. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 212-225. ISBN 978-86-7952-050-0

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2021) Differences of Property Transfer Systems in Europe - the challenge of substantive unification of contract law in the 21st century. In: The Challenge of Substantive Unification of Contract Law in the 21st Century. Union University School of Law, Belgrade, pp. 125-140. ISBN 978-86-7952-060-9

Jovičić, Katarina (2021) PREDVIDLJIVOST ŠTETE KAO MERA OGRANIČENJA IZNOSA NAKNADE UGOVORNE ŠTETE. In: XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Mionica, 2021. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 247-260. ISBN 978-86-80186-69-6

Jovičić, Katarina (2020) UZROČNOST I NAKNADA ŠTETE. In: XXIII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2020. Institut za uporedno pravo, pp. 235-248. ISBN 978-86-80186-58-0

Jovičić, Katarina (2019) UTICAJ PONAŠANJA POVERIOCA NA ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 147-158. ISBN 978-86-80186-47-4

Jovičić, Katarina (2018) Administrative procedures. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. ReSPA, Danilovgrad, pp. 249-301. ISBN 978-9940-37-028-2

Jovičić, Katarina (2018) FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 131-141. ISBN 978-86-80186-40-5

Zirojević, Mina and Jovičić, Katarina (2018) Migracije i terorizam - problem i moguća rešenja. In: Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva : tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo: Institut društvenih nauka: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 259-269. ISBN 978-86-81319-12-3 (SSD); 978-86-7093-200-5 (IDN); 978-86-6427-081-6 (ISIFF)

Jovičić, Katarina (2018) UGOVOR O PRODAJI POKRETNIH STVARI U ŠVAJCARSKOJ2. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 251-262. ISBN 978-86-80186-44-3

Jovičić, Katarina (2017) ОДГОВОРНОСТ ПРОДАВЦА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ СТВАРИ. In: Увод у право Русије. Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета, Beograd, pp. 303-313. ISBN 978-86-80186-30-6

Jovičić, Katarina (2017) ODNOS UGOVORNE KAZNE I NAKNADE ŠTETE. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 219-227. ISBN 978-86-6411-013-6

Jovičić, Katarina (2016) POSEBNI NAČINI ODMERAVANJA NAKNADE ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O PRODAJI ROBE. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 34-43. ISBN 978-86-6411-011-2

Jovičić, Katarina (2015) Administrative procedure. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 361-371. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2015) GLOBALNA ZAŠTITA VODA I UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 187-198. ISBN 978-86-80186-10-8

Glintić, Mirjana and Jovičić, Katarina (2015) Legal and Health Care System in the Republic of Serbia. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 197-201. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2015) Status of precedent. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 196-197. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2014) ПРАВНА ПИТАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ УГОВОРА, С ОСВРТОМ НА УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ. In: Интернет и друштво. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; Srpsko sociološko društvo, pp. 353-364. ISBN 978-86-80186-00-9

Jovičić, Katarina (2014) ČEŠKA REPUBLIKA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja : uporednopravna analiza u evropskim zemljama. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina (2014) OSNOVNA PITANJA ZDRAVSTVENIH SISTEMA U EVROPSKIM ZEMLJAMA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Institut za uporedno pravo, pp. 8-39. ISBN 978-86-80059-99-0

Jovičić, Katarina (2014) REPUBLIKA POLJSKA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina (2013) УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА УНИФИКАЦИЈУ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА. In: Глобализација и десуверенизација. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Srpsko sociološko društvo iz Beograda, pp. 417-432. ISBN 978-86-6349-018-5

Jovičić, Katarina (2013) Систем контроле јавних набавки у Пољској. In: Грађанска контрола јавних набавки. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 27-40. ISBN 978-86-89227-05-5

Jovičić, Katarina (2013) UGOVORNA ODGOVORNOST KOD UGOVORA O PRODAJI ROBE U FRANCUSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 257-272. ISBN 978-86-80059-91-4

Jovičić, Katarina (2012) LJUDSKA I IZBORNA PRAVA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 208-231. ISBN 978-86-80059-78-5

Jovičić, Katarina (2012) SLOBODNA TRGOVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: (NE)REŠIVI SUKOB? In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 102-118. ISBN 978-86-80059-81-5

Jovičić, Katarina (2011) ARBITRAŽNO PRAVO NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, Beograd, pp. 488-506. ISBN 978-86-80059-74-7

Jovičić, Katarina (2010) ARBITRAŽNO PRAVO DRŽAVA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 436-455. ISBN 978-86-80059-69-3

Jovičić, Katarina (2009) Međunarodna trgovinska arbitraža : razlozi poništenja arbitražnih odluka. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 161-184. ISBN 978-86-80059-60-0

Jovičić, Katarina (2008) ОСТВАРИВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ИМОВИНЕ. In: Космет - Гордијев чвор. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 143-165. ISBN 978-86-80059-55-6

Jovičić, Katarina (2008) REŠAVANJE MEĐUNARODNIH TRGOVINSKIH SPOROVA PRED AMERIČKOM ARBITRAŽOM. In: Uvod u pravo SAD. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 205-233. ISBN 978-86-80059-56-3

Jovičić, Katarina (2007) Vojno zdravstvo. In: Преглед законодавства система одбране Републике Србије. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 429-451. ISBN 978-86-80059-45-7

Book

Jovičić, Katarina (2009) Преиспитивање одлука међународних трговинских арбитража у поступку поништења. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-57-0

Other

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

This list was generated on Sun Apr 2 07:23:02 2023 CEST.