Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 70.

Jovičić, Katarina (2022) Naknada štete zbog povrede poslovne tajne. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-230. ISBN 978-86-80186-83-2

Jovičić, Katarina (2022) Ograničenja slobode ugovaranja davaoca kredita u pravu Evropske unije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-232. ISBN 978-86-80186-96-2

Jovičić, Katarina (2022) Trade usages in the law of international sale of goods. Juridical Journal of Samara University, 8 (4). pp. 58-61. ISSN 2542-047X

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2022) UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA UGOVORNU ODGOVORNOST. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 149-170. ISBN 978-99938-57-65-5

Jovičić, Katarina (2022) Zaštita poslovne tajne u pravu Republike Srbije. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 655-674. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2021) Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj uniji. In: Zaštita kolektivnih interesa potrošača. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 212-225. ISBN 978-86-7952-050-0

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2021) Differences of Property Transfer Systems in Europe - the challenge of substantive unification of contract law in the 21st century. In: The Challenge of Substantive Unification of Contract Law in the 21st Century. Union University School of Law, Belgrade, pp. 125-140. ISBN 978-86-7952-060-9

Jovičić, Katarina (2021) Koncept "ugroženi potrošač" u pravu EU i srpskom pravu. Pravo i privreda, 59 (3). pp. 361-377. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2021) PREDVIDLJIVOST ŠTETE KAO MERA OGRANIČENJA IZNOSA NAKNADE UGOVORNE ŠTETE. In: XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Mionica, 2021. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 247-260. ISBN 978-86-80186-69-6

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina (2020) PRAVNA PRIRODA ODNOSA IZMEĐU ARBITARA I STRANAKA: RECEPTUM ARBITRI. Strani pravni život (1). pp. 17-28. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2020) UZROČNOST I NAKNADA ŠTETE. In: XXIII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2020. Institut za uporedno pravo, pp. 235-248. ISBN 978-86-80186-58-0

Jovičić, Katarina (2019) ОГРАНИЧЕЊА СЛОБОДЕ УГОВАРАЊА - ОСВРТ НА ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (7/9). pp. 437-450. ISSN 0354-3501

Dobrić, Vladimir and Jovičić, Katarina (2019) Pravna (ne)sigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 67 (2). pp. 128-143. ISSN 0003-2565

Jovičić, Katarina (2019) UTICAJ PONAŠANJA POVERIOCA NA ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 147-158. ISBN 978-86-80186-47-4

Jovičić, Katarina (2018) ГАРАНЦИЈА ПРОДАВЦА У ЗАКОНУ О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА И ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (4/6). pp. 711-721. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2018) Administrative procedures. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. ReSPA, Danilovgrad, pp. 249-301. ISBN 978-9940-37-028-2

Jovičić, Katarina (2018) THE CONCEPT OF THE FUNDAMENTAL BREACH OF CONTRACT IN THE CISG. Strani pravni život (4). pp. 39-50. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2018) FUNKCIJE ZATEZNE KAMATE U SLUČAJU DOCNJE SA PLAĆANJEM NOVČANE NAKNADE ŠTETE. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 131-141. ISBN 978-86-80186-40-5

Zirojević, Mina and Jovičić, Katarina (2018) Migracije i terorizam - problem i moguća rešenja. In: Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva : tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo: Institut društvenih nauka: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 259-269. ISBN 978-86-81319-12-3 (SSD); 978-86-7093-200-5 (IDN); 978-86-6427-081-6 (ISIFF)

Jovičić, Katarina (2018) Poslovne tajne: određenje i osnovi zaštite. Strani pravni zivot, 62 (1). pp. 7-19. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2018) UGOVOR O PRODAJI POKRETNIH STVARI U ŠVAJCARSKOJ2. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 251-262. ISBN 978-86-80186-44-3

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2018) Ugovorna odgovornost - pravni režim u uporednom pravu. Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (2). pp. 647-660. ISSN 0353-7919

Jovičić, Katarina (2017) КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 55 (7-9). pp. 589-600. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2017) ОДГОВОРНОСТ ПРОДАВЦА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ СТВАРИ. In: Увод у право Русије. Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета, Beograd, pp. 303-313. ISBN 978-86-80186-30-6

Jovičić, Katarina (2017) ODNOS UGOVORNE KAZNE I NAKNADE ŠTETE. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 219-227. ISBN 978-86-6411-013-6

Jovičić, Katarina (2017) POSEBNI SLUČAJEVI KADA SE UGOVOR MOŽE RASKINUTI PREMA BEČKOJ KONVENCIJI. Strani pravni život (1). pp. 51-62. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2016) POSEBNI NAČINI ODMERAVANJA NAKNADE ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O PRODAJI ROBE. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 34-43. ISBN 978-86-6411-011-2

Jovičić, Katarina (2016) Pravo potrošača da odustane od ugovora. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 713-726. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2016) SPECIFIČNOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA KOD UGOVORA ZAKLJUČENIH NA DALJINU I VAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA. Strani pravni život (1). pp. 61-72. ISSN 0039-213

Jovičić, Katarina (2015) ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА ЗА НЕСАОБРАЗНУ УСЛУГУ. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54). pp. 112-124. ISSN 1451-3188

Jovičić, Katarina (2015) Administrative procedure. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 361-371. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2015) GLOBALNA ZAŠTITA VODA I UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA. In: Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 187-198. ISBN 978-86-80186-10-8

Glintić, Mirjana and Jovičić, Katarina (2015) Legal and Health Care System in the Republic of Serbia. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 197-201. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2015) Pravila za raskid ugovora o prodaji u Nacrtu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 412-424. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2015) Status of precedent. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 196-197. ISBN 978-86-7117-452-7

Jovičić, Katarina (2015) USLOVI POD KOJIMA POVERILAC STIČE PRAVO DA RASKINE UGOVOR ZBOG NEISPUNJENJA I OGRANIČENJA ZA UPOTREBU TOG PRAVA. Strani pravni život (1). pp. 143-156. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2014) ПРАВНА ПИТАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ УГОВОРА, С ОСВРТОМ НА УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ. In: Интернет и друштво. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu; Srpsko sociološko društvo, pp. 353-364. ISBN 978-86-80186-00-9

Jovičić, Katarina (2014) ČEŠKA REPUBLIKA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja : uporednopravna analiza u evropskim zemljama. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina (2014) Nemogućnost izvršenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pravne posledice u tom slučaju. Pravni život, 63 (11). pp. 395-407. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2014) ODREĐENJE POJMA NEIZVRŠENJA UGOVORA, S OSVRTOM NA NEIZVRŠENJE UGOVORA O PRODAJI ROBE. Strani pravni život (1). pp. 62-82. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2014) OSNOVNA PITANJA ZDRAVSTVENIH SISTEMA U EVROPSKIM ZEMLJAMA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Institut za uporedno pravo, pp. 8-39. ISBN 978-86-80059-99-0

Jovičić, Katarina (2014) REPUBLIKA POLJSKA. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Institut za uporedno pravo.

Jovičić, Katarina (2014) The seller's liability for material defects of the goods and the buyer's legal remedies in that case. Megatrend revija, 11 (2). pp. 37-54. ISSN 1820-3159

Jovičić, Katarina (2013) УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА УНИФИКАЦИЈУ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА. In: Глобализација и десуверенизација. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Srpsko sociološko društvo iz Beograda, pp. 417-432. ISBN 978-86-6349-018-5

Jovičić, Katarina (2013) Систем контроле јавних набавки у Пољској. In: Грађанска контрола јавних набавки. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 27-40. ISBN 978-86-89227-05-5

Jovičić, Katarina (2013) ODNOS ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORA O PRODAJI ROBE SA DRUGIM PRAVNIM SREDSTVIMA POVERIOCA. Strani pravni život (1). pp. 79-95. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2013) Određivanje naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravna riječ (37). pp. 127-137. ISSN 1840-0272

Jovičić, Katarina (2013) Pravo prodavca da otkloni nedostatke u izvršenju ugovora prema Bečkoj konvenciji. Pravni život, 62 (11). pp. 327-338. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2013) UGOVORNA ODGOVORNOST KOD UGOVORA O PRODAJI ROBE U FRANCUSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 257-272. ISBN 978-86-80059-91-4

Jovičić, Katarina (2012) LJUDSKA I IZBORNA PRAVA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 208-231. ISBN 978-86-80059-78-5

Jovičić, Katarina (2012) SLOBODNA TRGOVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: (NE)REŠIVI SUKOB? In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 102-118. ISBN 978-86-80059-81-5

Jovičić, Katarina (2012) ZAHTEV ZA IZVRŠENJE UGOVORA U NAKNADNOM ROKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život, 56 (2). pp. 176-194. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2012) Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 61 (11). pp. 353-368. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2011) 30 GODINA KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život (1). pp. 143-172. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2011) ARBITRAŽNO PRAVO NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, Beograd, pp. 488-506. ISBN 978-86-80059-74-7

Jovičić, Katarina (2011) Zahtev za izvršenje ugovora prema Bečkoj konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 60 (11). pp. 389-405. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2010) ARBITRAŽNO PRAVO DRŽAVA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 436-455. ISBN 978-86-80059-69-3

Vukadinović, Slobodan and Jovičić, Katarina (2010) KRITERIJUMI KVALIFIKACIJE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE I PITANJE MERODAVNOG PRAVA. Strani pravni život (2). pp. 177-208. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2010) Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Pravni život (11). pp. 443-463. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina (2009) Преиспитивање одлука међународних трговинских арбитража у поступку поништења. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-57-0

Jovičić, Katarina (2009) Međunarodna trgovinska arbitraža : razlozi poništenja arbitražnih odluka. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 161-184. ISBN 978-86-80059-60-0

Jovičić, Katarina (2009) NEKA PITANJA U VEZI SA PONUDOM I PRIHVATOM PREMA BEČKOJ KONVENCIJI. Strani pravni život (3). pp. 185-203. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2008) ОСТВАРИВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ИМОВИНЕ. In: Космет - Гордијев чвор. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 143-165. ISBN 978-86-80059-55-6

Jovičić, Katarina (2008) MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA. Strani pravni život (3). pp. 99-121. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2008) REŠAVANJE MEĐUNARODNIH TRGOVINSKIH SPOROVA PRED AMERIČKOM ARBITRAŽOM. In: Uvod u pravo SAD. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 205-233. ISBN 978-86-80059-56-3

Jovičić, Katarina (2007) PRAVNE POSLEDICE PONISTENJA ODLUKE ` MEDUNARODNE TRGOVINSKE ARBITRAZE. Strani pravni život (3). pp. 99-115. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2007) Vojno zdravstvo. In: Преглед законодавства система одбране Републике Србије. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 429-451. ISBN 978-86-80059-45-7

Jovičić, Katarina (2006) MEDUNARODNA NADLEZNOST DOMACEG SUDA U TRGOVINSKIM SPOROVIMA SA STRANIM ELEMENTOM U PRAVU JAPANA. Strani pravni život (1/3). pp. 500-515. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2003) MEDUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAZA U PRAVU JAPANA. Strani pravni život (1). pp. 131-145. ISSN 0039-2138

This list was generated on Tue Jun 6 13:31:25 2023 CEST.