Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

Čović, Ana (2023) Значај верских судова у питањима из области породичног права и примена верског закона у поступцима пред редовним судовима. Богословље, 82 (1). pp. 65-89. ISSN Значај верских судова у питањима из области породичног права и примена верског закона у поступцима пред редовним судовима

Čović, Ana (2023) Euthanasia: the right to die between God’s will and the will of a man. Strani pravni život, 67 (2). pp. 229-250. ISSN 0039-2138

Čović, Ana (2023) Razvoj usvojenja kroz istoriju i savremeni pravni i društveni izazovi u oblasti zaštite dece bez roditeljskog staranja. Revija za evropsko pravo, 25 (1). pp. 41-72. ISSN 1450-7986

Čović, Ana (2023) Uloga ustavnog sudstva tokom pandemije KOVID-19. Evropsko zakonodavstvo (83). pp. 259-284. ISSN 1451-3188

Čović, Ana and Stjepanović, Bogdana (2022) ВAНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА СА НЕПОЗНАТИМ ДОНОРОM – ДИЛЕМЕ СА АСПЕКТА БИОЕТИКЕ И ПРАВА ДЕТЕТА ДА ЗНА СВОЈЕ ПОРЕКЛО. Социолошки преглед, LVI (4). pp. 1433-1471. ISSN 0085-6320

Čović, Ana and Stjepanović, Bogdana (2022) NASLEĐIVANJE U ŠERIJATSKOM PRAVU SA OSVRTOM NA POLOŽAJ VANBRAČNE DECE. Strani pravni život (2). pp. 261-283. ISSN 0039-2138

Čović, Ana (2021) УТИЦАЈ СУДСКЕ ПРАКСЕ НА ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ У ОБЛАСТИ ПРАВА ЛГБТ ЗАЈЕДНИЦЕ. Sociološki pregled, 55 (3). pp. 690-723. ISSN 0085-6320

Čović, Ana (2020) ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19. Sociološki pregled, 54 (3). pp. 670-697. ISSN 0085-6320

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović, Dragan (2019) Улога интелектуалне својине у креирању стандарда система квалитета. Evropsko zakonodavstvo (67). pp. 258-277. ISSN 1451-3188

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović Ilić, Andrijana (2019) Franchise Agreement and Mutual Obligations Between the Franchisor and the Franchisee. Middle – East Journal of Scientific Research, 27 (8). pp. 630-636. ISSN 1999-8147

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović Ilić, Andrijana (2019) Franchise Trade from the Aspect of Intellectual Property, Patents, Licenses and Related Rights ''Know-How''. Middle-East journal of scientific research. pp. 630-636. ISSN 1990-9233

Čović, Ana and Petrović, Aleksandra Daria and Čović Ilić, Andrijana (2019) “Trade Secrets, Franchising and International Franchise Disputes”. World Applied Sciences Journal, 37 (9). pp. 746-752. ISSN 1818-4952

Nikolić, Oliver and Čović, Ana (2017) УСТАВНО СУДСТВО НА ПРАГУ ДВАДЕСЕТ ПРВОГ ВЕКА. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 56 (76). pp. 69-81. ISSN 0350-8501

Čović, Ana (2017) Uticaj zagađenog vazduha na čoveka i klimatske promene. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 251-259. ISSN 2232-9668

Čović, Dragan and Čović, Ana (2016) МОБИНГ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ. Evropsko zakonodavstvo, 15 (58). pp. 37-50. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2015) ИСКУСТВА ЛГБТ РОДИТЕЉА И ЊИХОВЕ ДЕЦЕ - РЕЗУЛТАТИ ЛОНГИТУДИНАЛНИХ СТУДИЈА. Sociološki pregled, XLIX (4). pp. 399-418. ISSN 0085-6320

Čović, Ana (2015) МЕЂУНАРОДНА И УНУТРАШЊА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ РАДИЈАЦИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА. Evropsko zakonodavstvo (54). pp. 213-227. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2014) УСВОЈЕЊЕ У НЕМАЧКОМ И АУСТРИЈСКОМ ПРАВУ. Strani pravni život (3). pp. 285-305. ISSN 0039-2138

Čović, Dragan and Čović, Ana (2014) УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ У УСЛОВИМА ФОРМИРАЊА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ. Evropsko zakonodavstvo, 13 (47/48). pp. 310-329. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2013) ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ. Strani pravni život (3). pp. 279-292. ISSN 0039-2138

Čović, Ana and Čović, Dragan (2013) ИЗБОР КОНЦЕПТА УСВОЈЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА САЗНАЊЕ СВОГ ПОРЕКЛА. Зборник Матице српске за друштвене науке (145). pp. 635-652. ISSN 0352-5732

Čović, Ana (2013) УСВОЈЕЊЕ У ПРАВУ ШВЕДСКЕ. Evropsko zakonodavstvo, 13 (49/50). pp. 394-403. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2013) СЛУЧАЈ ГАС И ДУБОИС ПРОТИВ ФРАНЦУСКЕ У СВЕТЛУ УСВАЈАЊА ЗАКОНА 2013-404. Evropsko zakonodavstvo (45/46). pp. 375-380. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2012) Међудржавна усвојења између акта насиља и чина љубави�. Strani pravni život (3). pp. 304-325. ISSN 0039-2138

Čović, Ana and Čović, Dragan (2012) Абортус између права на живот и права на слободно одлучивање о рађању. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije, 10 (17). pp. 125-136. ISSN 1451-8759

Čović, Ana and Čović, Dragan (2012) Пракса Европског суда за људска права у области усвојења деце. Evropsko zakonodavstvo, 11 (39/40). pp. 427-437. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2012) ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА. Evropsko zakonodavstvo, 11 (41). pp. 398-417. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2012) УСВОЈЕЊЕ ДЕЦЕ ОД СТРАНЕ ИСТОПОЛНИХ ПАРОВА ИЗМЕЂУ НАЈБОЉИХ ИНТЕРЕСА ДЕТЕТА И ПРАВА НА ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ. Evropsko zakonodavstvo, 11 (42). pp. 267-281. ISSN 1451-3188

Čović, Dragan and Čović, Ana (2012) Значај правног нормирања заштите ваздуха. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis, 19 (68). pp. 603-607. ISSN 0354-3285

Čović, Ana and Čović, Dragan (2012) РЕВИДИРАНA ЕВРОПСКA КОНВЕНЦИЈA О УСВОЈEЊУ ДЕЦЕ. Evropsko zakonodavstvo, 11 (39/40). pp. 363-368. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2012) USVOJENJE DECE SA POSEBNIM POTREBAMA I IZAZOVI U POSTADOPTIVNOM PERIODU. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 31 (1). pp. 205-215. ISSN 0350-2694

Čović, Dragan and Čović, Ana (2012) Zakonska regulativa i praksa u oblasti usvojenja dece na teritoriji Kosova i Metohije. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 74 (12). pp. 821-827. ISSN 0017-0933

Čović, Ana (2010) Породичноправни положај жене у шеријатском праву. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije, 8 (14). pp. 347-355. ISSN 1451-8759

Book Section

Čović, Ana (2023) Savremene bioetičke dileme i genetski inženjering – troroditeljski embrioni i GMO bebe. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 515-529. ISBN 978-86-80186-99-3

Čović, Ana (2023) УСЛУГА СУРОГАТ МАЈЧИНСТВА У ПРАВНИМ СИСТЕМИМА ЕВРОПСКИХ ДРЖАВА. In: Правна регулатива услуга у националним законодавствима и праву Европске Уније. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, pp. 647-668. ISBN 978-86-7623-121-8

Čović, Ana (2023) УЛОГА ЦРКВЕ У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ БИОЕТИЧКИХ ПИТАЊА. In: ДРЖАВНО-ЦРКВЕНО ПРАВО. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, pp. 127-149. ISBN 978-86-7623-130-0

Čović, Ana (2023) Accelerated Digitalization in the Post-Covid Era and E-Science: Is Man in the Service of Artificial Intelligence?”. In: Education during Covid-19 Pandemic: Experience and Lessons Learned. Учитељски факултет, Beograd, pp. 78-79. ISBN 978-86-7849-319-5

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2023) The Influence of the Crisis of Religion on the Weakening of Patriarchal Family. In: Савремено државно - црквено право. Institut za uporedno pravo, Budva-Beograd. ISBN 978-86-82582-04-5 (In Press)

Čović, Ana and Stjepanović, Bogdana (2022) ISTOPOLNO RODITELJSTVO U ODLUKAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 118-128. ISBN 978-86-80186-80-1

Stjepanović, Bogdana and Čović, Ana (2022) NACIONALNI PROGRAM NAKNADE ŠTETNIH POSLEDICA IZAZVANIH VAKCINACIJOM U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I COVID 19. In: PRAVNI I DRUŠTVENI ASPEKTI VAKCINACIJE TOKOM PANDEMIJE KOVIDA 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 169-183. ISBN 978-86-80186-88-7

Čović, Ana (2022) ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НАКОН ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ SCHREMS II. In: Садашњост и будућност услужног права. Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac, 415 -427. ISBN 978-86-7623-112-6

Čović, Dragan and Čović, Ana and Petrović, Miloš (2021) LEGAL AND BUSINESS ASPECT OF FRANCHISE AND FRANCHISE BUSINESS AND MEASURES DURING THE COVID - 19 PANDEMIC. In: Economic and Social Development. Agency (VADEA), Belgrade, pp. 229-239.

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2021) THE RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC. In: Thematic conference proceedings of international significance. University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 417-430. ISBN 978-86-7020-470-6

Čović, Ana (2020) Мешовити бракови у брачним правилима Српске православне цркве. In: Зборник радова са Научног скупа "800 година аутокефалности Српске православне цркве", Косовска Митровица, 28. новембар 2019. године. Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Kosovska Mitrovica, pp. 165-180. ISBN 978-86-6083-066-3

Čović, Ana (2020) Слобода вероисповести у одлукама Европског суда за људска права. In: Правна традиција и интегративни процеси : зборник радова. Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 133-143. ISBN 978-86-6083-065-6

Čović, Ana and Nikolić, Oliver and Čović Ilić, Andrijana (2020) ОБЛИГАЦИОНОПРАВНО ДЕЈСТВО УГОВОРА О ФРАНШИЗИ. In: Услуге и права корисника. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке.

Čović, Ana (2020) DOMESTIC VIOLENCE IN THE AGE OF COVID-19 PANDEMIC. In: Thematic conference proceedings of international significance. University of Criminal Investigation and Police Studies, Beograd, pp. 489-500. ISBN 978-86-7020-453-9

Čović, Ana (2020) ZAKLJUČENJE I PRESTANAK BRAKA U ŠERIJATSKOM PRAVU. In: Uvod u šerijatsko pravo. Institut za uporedno pravo, Državni univerzitet, Departman za pravne nauke, pp. 159-175. ISBN 978-86-80186-61-0

Čović, Ana (2019) ПРАВ­НА ДЕЈ­СТВА ЗА­КЉУ­ЧЕ­ЊА И ПРЕ­СТАН­КА ЦР­КВЕ­НОГ БРА­КА У ДР­ЖАВ­НО-ПРАВ­НОЈ СФЕ­РИ. In: Државно-црквено право кроз векове. Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 631-652. ISBN 978-86-80186-52-8

Čović, Ana (2019) Породица на раскршћу - изазови и могућности да се на њих одговори. In: Право у функцији развоја друштва : зборник радова. Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 359-378. ISBN 978-86-6083-060-1

Čović, Ana and Nikolić, Oliver and Čović Ilić, Andrijana (2019) ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА НА ТРЖИШТУ. In: Слобода пружања услуга и правна сигурност. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, pp. 567-586.

Nikolić, Oliver and Čović, Ana (2018) NAKNADA ŠTETE U MEĐUDRŽAVNIM SPOROVIMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA. In: Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučnog skupa / XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2018. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 277-286. ISBN 978-86-80186-40-5

Čović, Ana (2017) УСВОЈЕЊЕ У ПРАВУ РУСИЈЕ. In: Увод у право Русије. Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета, Beograd, pp. 329-340. ISBN 978-86-80186-30-6

Čović, Ana (2017) ŠTETA USLED NEREALIZOVANJA ALIMENTACIONIH ZAHTEVA I PRAVNA REGULATIVA U OVOJ OBLASTI. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 133-147. ISBN 978-86-6411-013-6

Čović, Ana (2015) УТИ­ЦАЈ РЕ­ЛИ­ГИ­ЈА НА ПО­ЛО­ЖАЈ ЖЕ­НЕ У ДРУ­ШТВУ. In: Религија - политика - право. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 881-899.

Čović, Ana (2014) НАЧИНИ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДЕЦЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА. In: Интернет и друштво. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 379-393.

Čović, Ana (2014) НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ. In: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije (2014 ; Tara). Криминалистичко-полицијска академија.

Čović, Ana (2013) ИЗАЗОВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРАВА ДЕЦЕ И УСВОЈЕЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. In: Globalizacija i desuverenizacija. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-6349-018-5

Čović, Ana (2013) USVOJENJE U PRAVU FRANCUSKE. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Belgrade, pp. 473-491. ISBN 978-86-80059-91-4

Book

Čović, Ana and Nikolić, Oliver (2022) Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19 = Legal and Social Aspects of Vaccination during the Covid-19 Pandemic. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-88-7 (

Čović, Ana (2020) PORODIČNOPRAVNI ASPEKTI VERSKIH BRAKOVA. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-62-7

Čović, Ana (2017) Prava deteta : evolucija, realizacija i zaštita. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-29-0

This list was generated on Sun Feb 25 14:05:52 2024 CET.