Items where Subject is "Ustavno pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 184.

Article

Manojlović, Savo (2012) Јирген Хабермас, Оглед о уставу Европе, Фондација Центар за јавно право, Сарајево 2011, 130. Анали Правног факултета у Београду, 60 (2). pp. 374-377. ISSN 0003-2565

Manojlović, Savo (2010) Право на делотворно правно средство и члан 9 Закона о банкама. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (7/9). pp. 197-208. ISSN 0354-3501

Manojlović, Savo (2012) Akt o izboru (imenovanju) sudija Ustavnog suda. Pravni život (12). pp. 1005-1020. ISSN 0350-0500

Manojlović, Savo (2015) Finansiranje političkih stranaka iz javnih i(li) privatnih izvora – Kolika je cena pravednog političkog sistema? Harmonius. pp. 147-160. ISSN 2334-6566

Manojlović, Savo (2014) Kako primorati političke stranke na otuđenje udela ili akcija u pravnim licima? – Jedan primer kreiranja pravne norme (Kako imperfektnu pravnu normu učiniti perfektnom?). Harmonius (1). pp. 149-163. ISSN 2334-6566

Manojlović, Savo (2023) (Ne)ustavnost obaveznog članstva u Privrednoj komori. Pravo i privreda, 61 (4). pp. 1059-1078. ISSN 0354-3501

Manojlović, Savo (2013) Oduzimanje imovine proistekle iz kriminalne aktivnosti u Republici Srbiji – ustavnopravni aspekti. Sveske za javno pravo (13). pp. 56-66. ISSN 2233-0925

Manojlović, Savo (2023) Političke stranke u savremenoj demokratiji – pojam i elementi. Strani pravni život, 67 (3). pp. 409-425. ISSN 0039-2138

Manojlović, Savo (2013) Pravna priroda i položaj ustavnog sudstva u sistemu podele vlasti. Pravni život (12). pp. 687-700. ISSN 0350-0500

Manojlović, Savo (2012) Pravna priroda parlamentarnog mandata u Republici Srbiji. Pravna riječ (31). pp. 381-398. ISSN 1840-0272

Manojlović, Savo (2017) Pravni aspekti isklјučenja iz političke stranke - slučaj Vuka Jeremića. Sveske za javno pravo (30). pp. 78-85. ISSN 2233-0925

Manojlović, Savo (2016) Unutarstranački izbori i demokratija – uvod u problematiku. Pravni život (12). pp. 627-632. ISSN 0350-0500

Manojlović, Savo (2013) Ustavna žalba u Republici Srbiji (normativni i praktični izazovi). Harmonius (1). pp. 137-156. ISSN 2334-6566

Manojlović, Savo (2012) Ustavni osnov i procedure (re)izbora sudija u Republici Srbiji. Sveske za javno pravo (3). pp. 31-44. ISSN 2233-0925

Manojlović, Savo (2015) Uz dilemu o pravnom položaju političkih stranaka. Pravni život (12). pp. 643-656. ISSN 0350-0500

Manojlović, Savo (2014) Zakonsko regulisanje finansiranja političkih aktivnosti (Da li je potrebno zakonom urediti finansiranje zakonodavne inicijative i referenduma?). Pravni život (12). pp. 693-700. ISSN 0350-0500

Marković, Vasilije (2023) Elektronsko glasanje – trojanski konj ili deus ex machina u savremenim demokratijama? Strani pravni život, 67 (3). pp. 427-446. ISSN 0039-2138

Mikić, Vladimir (2024) Criminal responsibility of the President of the United States of America. NBP. Nauka, bezbednost, policija, 29 (1). pp. 34-42. ISSN 0354-8872

Mikić, Vladimir (2019) Delegacija zakonodavnih ovlašćenja na izvršnu vlast u ustavima država Evrope. Arhiv za pravne i društvene nauke, 114 (3-4). pp. 83-98. ISSN 0004-1270

Mikić, Vladimir (2014) Funkcije preambula savremenih ustava. Pravni zapisi, 5 (2). pp. 432-447. ISSN 2217-2815

Mikić, Vladimir (2013) Kontrola finansiranja političkih stranaka u Srbiji: analiza slučaja odsustva „političke volјe“. Hereticus: časopis za preispitivanje prošlosti, XI (3-4). pp. 77-91. ISSN 1451-1582

Mikić, Vladimir (2013) Kritički osvrti na porast ovlašćenja američke izvršne vlasti. Pravni život (12). pp. 733-746. ISSN 0350-0500

Mikić, Vladimir (2014) O zloupotrebama ustavotvorne vlasti: ustav za privatni interes ili za mnogo generacija? Pravni život (12). pp. 722-735. ISSN 0350-0500

Mikić, Vladimir (2022) Oblici neredovnih okolnosti na evropskom ustavnom području. Godišnjak Fakulteta bezbednosti (1). pp. 59-71. ISSN 1821-150X

Mikić, Vladimir (2016) Perspektiva prezidencijalizacije ustavnog sistema Turske. Strani pravni život, 60 (2). pp. 89-102. ISSN 0039-2138

Mikić, Vladimir (2018) Položaj kralјa prema Ustavu Kralјevine Srbije iz 1888. godine: Poređenje sa ustavima drugih evropskih monarhija. Pravni život (12). pp. 665-682. ISSN 0350-0500

Mikić, Vladimir (2016) Redovna ustavna revizija kao iznevereni društveni imperativ u Republici Srbiji. Pravni život (12). pp. 611-625. ISSN 0350-0500

Mikić, Vladimir (2017) Svetovnost države u Ustavu Republike Srbije i njegovoj primeni. Srpska politička misao (Special). pp. 249-262. ISSN 0354-5989

Mikić, Vladimir (2018) Ustavnopravne posledice vanrednog stanja u Francuskoj (2015-2017). Strani pravni život (3). pp. 43-63. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2016) ЗАКОНОДАВНИ ПОСТУПАК У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ. Српска политичка Мисао, 54 (4). pp. 315-330. ISSN 1452-3108

Nikolić, Oliver (2014) IZBOR I STATUS SUDIJA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – teorijska i komparativno-pravna analiza. Strani pravni život (1). pp. 31-43. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2016) Neka pitanja u vezi sa Ustavom Srbije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 165-174. ISSN 2232-9668

Nikolić, Oliver (1996) PITANJE USTAVA U KANADI (SA POSEBNIM OSVRTOM NA ODNOS IZMEDU KVEBEKA I OSTATKA KANADE). Strani pravni život. pp. 73-81. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2017) POLOŽAJ SUDIJE USTAVNOG SUDA - UPOREDNOPRAVNA ANALIZA. Strani pravni život (1). pp. 21-33. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2012) POTREBA ZA DONOŠENJEM NOVOG USTAVA. Полис : лист грађана општине Подгорица (1). pp. 46-49. ISSN 0354-3579

Nikolić, Oliver (2012) PREDSEDNIK REPUBLIKE U PARLAMENTARNOM REŽIMU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 939-954. ISSN 0350-0500

Nikolić, Oliver (2015) PROBLEM TERITORIJALNE ORGANIZACIJE REPUBLIKE SRBIJE. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 609-621. ISSN 0350-0500

Nikolić, Oliver (2012) Parlamentarni odbori – uporedno-pravni pregled. Strani pravni život (1). pp. 53-65. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2013) REFERENDUM (sa posebnim osvrtom na Švajcarsku i Hrvatsku). Strani pravni život (1). pp. 13-25. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2015) REFERENDUM U KANADI. Strani pravni život (3). pp. 51-61. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2017) Raspad federalizma u Jugoslaviji. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 185-192. ISSN 2232-9668

Nikolić, Oliver (1993) USTAVNI SAVET ALZIRSKE REPUBLIKE. Stani pravni život (3). pp. 39-46. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (1993) USTAVNI SAVET FRANCUSKE REPUBLIKE. Strani pravni život (1/2). pp. 21-30. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (1998) USTAVNI SUD MADARSKE. Strani pravni život (1/2). pp. 47-55. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (1994) USTAVNI SUD RUMUNIJE. Strani pravni život (2/3). pp. 83-92. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2012) USTAVNOST PRAVNIH AKATA EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNOG PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA USTAVNI SAVET FRANCUSKE. Strani pravni život (2). pp. 7-19. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver and Manojlović, Savo (2022) Razvoj i funkcije parlamenta i njegov odnos prema izvršnoj vlasti u zemljama Evropske unije. Strani pravni život, 66 (3). pp. 367-384. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver and Čović, Ana (2017) УСТАВНО СУДСТВО НА ПРАГУ ДВАДЕСЕТ ПРВОГ ВЕКА. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 56 (76). pp. 69-81. ISSN 0350-8501

Rabrenović, Aleksandra (2009) PARLIAMENTARY CONTROL OF THE BUDGET IN FRANCE: IMPLICATIONS OF “NEW FINANCIAL CONSTITUTION”... Strani pravni život (2). pp. 55-69. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra and Vukašinović Radojičić, Zorica and Otašević, Božidar (2023) Gender (In)Equality in Policing: The Perception of Montenegrin Police Officers. emida : journal of victimization, human rights and gender, 26 (3). pp. 389-409. ISSN 1450-8508

Rakić, Ivana and Višekruna, Aleksandra (2015) Položaj prve dame u američkom pravu. Godišnjak Fakulteta političkih nauka (14). pp. 123-144. ISSN 1820-6700

Reljanović, Mario and Knežević Bojović, Ana (2014) JUDICIAL REFORM IN SERBIA AND NEGOTIATING CHAPTER 23 - A CRITICAL OUTLOOK. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (1). pp. 241-253. ISSN 2217-2815

Stanić, Miloš (2013) РАСПОДЕЛА МАНДАТА У ЕВРОПСКИМ ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА НА ПРИМЕРИМА ПОЉСКЕ, БУГАРСКЕ, ХРВАТСКЕ И МАКЕДОНИЈЕ. Strani pravni život (3). pp. 311-325. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2014) ОДЛУЧИВАЊЕ О УСТАВНИМ ИЗМЕНАМА НА ПРИМЕРУ НЕКИХ САВРЕМЕНИХ ФЕДЕРАЛНИХ ДРЖАВА. Strani pravni život (3). pp. 345-358. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2015) ПРОМЕНА СТРАНАЧКЕ ПРИПАДНОСТИ ПОСЛАНИКА ТОКОМ ЛЕГИСЛАТУРНОГ ПЕРИОДА И ЊЕНЕ ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ. Strani pravni život (3). pp. 133-147. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2016) УТИЦАЈ ФРАКЦИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И КОХЕЗИЈЕ НА СЛОБОДАН ПОСЛАНИЧКИ МАНДАТ. Српска политичка мисао, 54 (4). pp. 369-383. ISSN 0354-5989

Stanić, Miloš (2020) ПРАВНА АНАЛИЗА НАЈНОВИЈИХ УСТАВНИХ АМАНДМАНА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ. Српска политичка мисао, 69 (3). pp. 83-104. ISSN 0354-5989

Stanić, Miloš (2019) НОСИЛАЦ СУВЕРЕНОСТИ У УСТАВНИМ ПРЕАМБУЛАМА. Архив за правне и друштвене науке (1/2). pp. 123-142. ISSN 0004-1270

Stanić, Miloš (2017) УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2006. ГОДИНЕ – ПРОБЛЕМ ПРИРОДЕ ПОСЛАНИЧКОГ МАНДАТА И ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИМУНИТЕТА. Српска политичка мисао. pp. 229-249. ISSN 0354-5989

Stanić, Miloš (2021) Causes, development and results of the semi-presidential system in Lithuania. Strani pravni zivot, 65 (4). pp. 611-620. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2019) Međuzavisnost ustavnog poretka i političkih stranaka na tri primera iz Nemačke - povodom 70 godina Osnovnog zakona. Strani pravni zivot, 63 (2). pp. 45-55. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2016) Raspodela mandata u evropskim postkomunističkim zemljama na primerima Češke, Slovačke i Slovenije. Strani pravni život, 60 (3). pp. 119-128. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2017) Raspodela mandata u evropskim postkomunističkim zemlјama na primerima Estonije, Letonije, Litvanije i Polјske. Pravna riječ (50). pp. 231-242. ISSN 1840-0272

Stanić, Miloš (2021) Ukratko o ustavnom identitetu kao mostu saradnje Evropskog suda pravde i nacionalnih ustavnih sudova država članica. Revija za evropsko pravo, 23. pp. 61-71. ISSN 1450-7986

Stanić, Miloš (2017) ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U REPUBLICI SRBIJI. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 602 (12). pp. 683-698. ISSN 0350-0500

Višekruna, Aleksandra and Stanić, Miloš (2015) Pravni položaj supružnika predsednika republike u pojedinim evropskim postkomunističkim zemljama. Strani pravni život, 59 (2). pp. 189-208. ISSN 0039-2138

Vukasović, Predrag (2010) Venecijanska komisija i njeno bavljenje Srbijom. Strani pravni život, 54 (1). pp. 7-30. ISSN 0039-2138

Zdravković, Ana (2019) Međunarodno pravo u važećem Ustavu i amandmanima na Ustav Republike Srbije iz 2018. godine – izvitopereni monizam? Evropsko zakonodavstvo (69). pp. 33-53. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2023) Uloga ustavnog sudstva tokom pandemije KOVID-19. Evropsko zakonodavstvo (83). pp. 259-284. ISSN 1451-3188

Đorđević, Miroslav (2020) СУСПЕНЗИВНИ ВЕТО ПО УСТАВУ ИЗ 1990. ГОДИНЕ – ПОВОДОМ ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОВОГ ИНСТИТУТА У НАШЕМ УСТАВНОПРАВНОМ ПОРЕТКУ. Arhiv za pravne i društvene nauke (4). pp. 81-100. ISSN 0004-1270

Đorđević, Miroslav (2017) CONSTITUTIONAL DETERMINATION OF THE ELECTORAL SYSTEM AND THE COUNTRIES OF FORMER YUGOSLAVIA2. Strani pravni život (4). pp. 181-197. ISSN 0039-2138

Đorđević, Miroslav (2013) ISTORIJAT IZBORA U KRALJEVINI SHS I KRALJEVINI JUGOSLAVIJI. Strani pravni život (3). pp. 293-309. ISSN 0039-2138

Đorđević, Miroslav (2020) Neki nomotehnički propusƟ regulaƟ ve funkcije predsednika Republike u Ustavu Srbije. odišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (10). pp. 154-166. ISSN 2232-9668

Đorđević, Miroslav (2018) POMILOVANJE – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani pravni život (3). pp. 163-180. ISSN 0039-2138

Đorđević, Miroslav (2008) PRAVNI TRANSPLANTI I SRBIJANSKI GRAĐANSKI ZAKONIK IZ 1844. Strani pravni život (1). pp. 62-84. ISSN 0039-2138

Đorđević, Miroslav (2021) THE PRESIDENTS OF THE BALTIC STATES – COMPARATIVE OVERVIEW. Strani pravni život (4). pp. 621-630. ISSN 0039-2138

Đorđević, Miroslav (2018) USTAVNOPRAVNI ASPEKT INSTITUTA POMILOVANJA. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 683-699. ISSN 0350-0500

Đorđević, Miroslav (2012) ZAŠTO JE IZBORNA LISTA ZNAČAJNA ZA IZBORNI SISTEM. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 649-663. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2014) Briselski sporazum – ponovo smišljene smutnje. Srpska politička misao (4). pp. 159-180. ISSN 0354-5989

Đurić, Vladimir (2012) Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka. Nova srpska politička misao (1-2). pp. 179-203. ISSN 1450-7382

Đurić, Vladimir (2012) Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka. Нова српска политичка мисао, XX (1-2). pp. 179-203. ISSN 1450-7382

Đurić, Vladimir (2015) Hijerarhija pravnog poretka i ustavnosudska kontrola podzakonskih opštih akata. Pravni život (12). pp. 543-559.

Đurić, Vladimir (2013) Kontrola ustavnosti nečinjenja (propuštanja) zakonodavca. Pravni život (12). pp. 609-624. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2013) ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život (1). pp. 115-133. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2016) Pravni aspekti Briselskog sporazuma. Hereticus: časopis za preispitivanje prošlosti, 14 (1-2). pp. 28-42. ISSN 1451-1582

Đurić, Vladimir (2016) Retroaktivne i prospektivne korekcije ratione temporis dejstva odluka ustavnih sudova. Pravni život (12). pp. 547-560. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2015) Sporazumi između konstitutivnih jedinica unutar država sa složenom ustavnom strukturom. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 5 (5). pp. 182-198. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2011) Ustavnopravni modeli odnosa između države i crkava i verskih zajednica u Evropi. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 1 (1). pp. 139-163. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2015) Ustavnosudska kontrola ustavnih promena. Strani pravni život, 59 (1). pp. 85-106. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2014) Ustavnosudska kontrola ustavnih promena u Republici Srbiji: neosnovana hipoteza ili poslednja odbrana (pravne) države. Pravni život (12). pp. 607-619. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2019) Zakonsko uređivanje neteritorijalne manjinske samouprave u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije. Pravni život (12). pp. 613-628. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir and Manojlović, Savo (2018) Referendumsko izjašnjavanje o statusu KiM: ustavnopravni aspekti. Pravni život (12). pp. 631-645. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir and Manojlović, Savo (2017) Ustavnopravni aspekti zabrane izazivanja i podsticanja neravnopravnosti, mržnje i netrpelјivosti u Republici Srbiji. Pravni život (12). pp. 649-663. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2016) Javnopravno uređenje zvanične toponimije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 86-102. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2019) Ustavnopravni i upravnopravni modeli uređivanja javnih praznika u multikulturnim državama. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 9 (9). ISSN 2232-9668

Book Section

Aličić, Samir (2021) L'organizzazione del governo nella Jugoslavia socialista: l'influsso del costituzionalismo sovietico. In: Centenario della Costituzione sovietica del 1918: influssi nei paesi del Mediterraneo: III Seminario Russia e Mediterraneo. „L'Erma” di Bretschneider, Roma, pp. 249-259. ISBN 978-88913-223-33

Andonović, Stefan (2021) OSVRT NA PITANJE USTAVNOSTI MOGUĆIH OGRANIČENJA PRAVA GRAĐANA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI. In: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Insitut za uporedno pravo, Beograd, p. 9. ISBN 978-86-80186-76-4

Breneselović, Luka (2012) Crtice sociološkopravne analize našeg izbornog postupka. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 232-239. ISBN 978-86-80059-78-5

Jovanović, Zoran and Andonović, Stefan (2021) УПРАВНО СУДСТВО ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ. In: 100 година од Видовданског устава. Правни факултет Универзитета, pp. 233-245. ISBN 978-86-7623-104-1

Jovičić, Katarina (2012) LJUDSKA I IZBORNA PRAVA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 208-231. ISBN 978-86-80059-78-5

Knežević Bojović, Ana (2005) Чешка Република. In: Приступање Државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији : искуства десет новопримљених држава. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 117-128. ISBN 86-80059-40-4

Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) Reforma pravosuđa. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 89-118. ISBN 978-86-80059-85-3

Manojlović, Savo (2012) Izbor i položaj sudija Ustavnog suda u Republici Srbiji. In: Ko bira sudije ustavnog suda? Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 57-91. ISBN 978-9958-1960-4-1

Manojlović, Savo (2015) Izborna reforma u Srbiji – kako i zašto? In: Reforma izbornog sistema u Srbij. Fondacija centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 33-64. ISBN 978-9958-0376-2-7

Manojlović, Savo (2017) Ljudska prava u pravnom poretku Republike Srbije - između ustavnih i međunarodnih garancija. In: Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 279-292. ISBN 978-86-6083-048-9

Manojlović, Savo (2017) Neformalne promene Ustava Republike Srbije - između nužnosti, evolucije i zloupotrebe. In: Reviziona vlast u Srbiji: Proceduralni aspekti ustavnih promena u Srbiji. Fondacija centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 143-163. ISBN 978-9958-0376-5-8

Manojlović, Savo (2016) Povreda ustavnog prava na imovinu prilikom oduzimanja imovine proistekle iz kriminalnih aktivnosti. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo; Fondacija Hans Zajdel, Beograd, pp. 317-322. ISBN 978-86-80186-17-7

Manojlović, Savo (2011) Zakon o finansiranju političkih aktivnosti. In: Perspektiva implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 284-302. ISBN 978-86-7630-341-0

Marković, Vasilije and Stojanović, Matija (2023) Sastav i izbor centralnih tela izborne administracije u zemljama bivše Jugoslavije – između profesionalizacije i političkih uticaja –. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 517-536.

Matijević, Milica V. (2021) Some Critical Reflections on the Broad Human Rights Constitutionalisation. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 155-172. ISBN 978-86-80186-72-6

Mikić, Vladimir (2017) Autentične crte federalizma u ruskoj verziji. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 79-91. ISBN 978-86-80186-30-6 (IUP), 978-86-7630-696-1 (PF)

Mikić, Vladimir (2018) Referendum i narodna inicijativa u pravu Švajcarske: uporednopravni osvrt. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 69-82. ISBN 978-86-80186-44-3

Mikić, Vladimir (2021) Ustav Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca: da li je uslov polaganja zakletve kralјu pravno prejudiciranje forme državnog uređenja? In: 100 godina od Vidovdanskog ustava. Pravni fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, pp. 171-184. ISBN 978-86-7623-104-1

Mikić, Vladimir (2012) Uticaj političkih stranaka na institucionalne činioce niske međunarodne konkurentnosti Srbije. In: Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu Evropske unije. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta Singidunum, Beograd, pp. 241-254. ISBN 978-86-86281-17-3

Mikić, Vladimir (2013) Vox populi more popular than ever: voters’ challenges to the enlargement process. In: The Global Economic Crisis and the Future of European Integration. University of Niš, Faculty of Economics, Niš, pp. 489-502. ISBN 978-86-6139-085-2

Mikić, Vladimir (2012) Zaštita životne sredine u uporednom ustavnom pregledu. In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 212-229. ISBN 978-86-80059-81-5

Nikolić, Oliver (2017) УСТАВНИ СУД РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ. In: Увод у право Русије. Институт за упоредно право : Правни факултет Универзитета, Beograd, pp. 53-63. ISBN 978-86-80186-30-6

Nikolić, Oliver (2012) GLASANJE PUTEM POŠTE SA POSEBNIM OSVRTOM NA GLASANJE DIJASPORE – UPOREDNO PRAVNA ANALIZA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 119-132. ISBN 978-86-80059-78-5

Nikolić, Oliver (2013) IZVRŠNA VLAST U FRANCUSKOJ. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 57-71. ISBN 978-86-80059-91-4

Nikolić, Oliver (2009) LAW ON LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SERBIA. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 45-60. ISBN 978-86-80059-66-2

Nikolić, Oliver (2018) USTAVNI RAZVOJ ŠVAJCARSKE - ISTORIJSKO PRAVNI POGLED. In: Uvod u pravo Švajcarske. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 25-34. ISBN 978-86-80186-44-3

Nikolić, Pavle and Nikolić, Oliver (2009) The Constitution and the Issue of Transition in Serbia. In: Instytucije prawa konstytucyjnego. Kancelaria Seimu, Warszawa, pp. 272-278. ISBN 978-83-7666-001-1

Nikolić, Pavle and Nikolić, Oliver (2015) FEDERALISM AND THE PROBLEM OF ITS REALISATION. In: STUDI IN ONORE DI GIUSEPPE DE VERGOTTINI. Wolters Kluwer, Milano, pp. 865-882. ISBN 978-88-13-35351-3.

Nikolić, Pavle and Nikolić, Oliver (2003) Spanish constitution - a model of constitutional parlamentary monarchy (with a review of actuality of this model in Serbia today ). In: The Spanish constitution in the european constitutional context. Dykinson, Madrid, pp. 1363-1377.

Petrov, Vladan and Manojlović, Savo (2014) Ustavna načela u praksi Ustavnog suda Srbije. In: Pravni principi. Fondacija centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 73-102. ISBN 978-9958-0376-0-3

Petrov, Vladan and Mikić, Vladimir (2015) Načelo laiciteta u savremenoj ustavnosti. In: Religija poltika pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska : Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, pp. 625-644. ISBN 978-86-80186-05-4

Petrov, Vladan and Stanić, Miloš (2019) Religijski elementi u preambulama ustava : sa posebnim osvrtom na evropske zemlјe. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 341-356. ISBN 978-86-80186-52-8

Petrov, Vladan and Đorđević, Miroslav (2022) The Influence of Serbia’s Historical Constitutions on Its Modern Constitutional Identity: 30 Years Since the Return of Liberal Democratic Constitutionality. In: Comparative Constitutionalism in Central Europe : Analysis on Certain Central and Eastern European Countries. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc-Budapest, pp. 129-147. ISBN 978-615-6474-03-2

Prlja, Dragan (2012) Elektronsko glasanje. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 107-119. ISBN 978-86-80059-78-5

Prlja, Dragan and Savović, Danilo and Savović, Danica (2021) Odnos izvršne vlasti i šefa države u parlamentarnim sistemima. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 235-253. ISBN 978-86-80186-72-6

Rajić Ćalić, Jovana and Stanić, Miloš (2021) Nošenje verskih obeležja na radnom mestu, razumno prilagođavanje i slučaj Eveida. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 363-373. ISBN 978-86-80186-76-4

Savović, Danilo and Prlja, Dragan and Savović, Danica (2021) Uticaj izbornog zakonodavstva na funkcionisanje ustavnopravnog sistema. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 333-351. ISBN 978-86-80186-76-4

Stanić, Miloš (2023) Dozvoljenost unošenja religijskih elemenata u sekularnu zakletvu šefa države. In: Državno-crkveno pravo. Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 231-245. ISBN 978-86-7623-130-0

Stanić, Miloš (2018) Nespojivost funkcije predsednika države sa članstvom i vođstvom u političkoj stranci-primer Srbije. In: Parlamentarizam u Srbiji. Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 195-223. ISBN 978-9958-0376-7-2

Stanić, Miloš (2018) Određene specifičnosti švajcarskog Saveznog parlamenta. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, pp. 35-47. ISBN 978-86-80186-44-3

Stanić, Miloš (2017) Položaj predsednika Rusije u poređenju sa položajem predsednika Francuske i Turske. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 65-77. ISBN 978-86-80186-30-6 (IUP), 978-86-7630-696-1 (PF; broš.)

Stanić, Miloš (2022) Predmeti Tariko kao vid kompromisa Evropskog suda pravde i italijanskog Ustavnog suda. In: Uvod u pravo Italije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 175-189. ISBN 978-86-80186-91-7

Stanić, Miloš (2015) Problem pravne prirode poslaničkog mandata u Republici Srbiji. In: Reforma izbornog sistema u Srbiji. Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 259-283. ISBN 978-9958-0376-2-7

Stanić, Miloš (2023) Sudski saveti u Poljskoj i Estoniji. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 497-511. ISBN 978-86-80186-99-3

Stanić, Miloš (2021) Unitarizam Vidovdanskog ustava-između predlaganog i usvojenog. In: 100 godina od Vidovdanskog ustava. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, pp. 131-144. ISBN 978-86-7623-104-1

Stanić, Miloš (2019) Ustavna žalba u Nemačkoj kao uzor ustavne žalbe u Srbiji - izvor problema, ali i rešenja. In: Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije. Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo. ISBN 978-9958-0376-9-6

Stanić, Miloš (2019) Ustavni položaj i osnovne nadležnosti državne revizorske institucije na primerima Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Severne Makedonije i Srbije. In: Finansijski kriminalitet i korupcija. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 229-241. ISBN 978-86-80186-49-8; 978-86-80756-23-3

Stanić, Miloš and Đorđević, Miroslav (2023) Državni simboli i sekularnost države u okviru evropskih država. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 113-133. ISBN 978-86-82582-04-5

Ćeranić, Jelena (2013) FRANCUSKI DRŽAVNI SAVET. In: Uvod u pravo Francuske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 121-137. ISBN 978-86-80059-91-4

Ćeranić, Jelena (2012) IZBORI ZA EVROPSKI PARLAMENT. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 162-179. ISBN 978-86-80059-78-5

Ćeranić, Jelena (2011) POLITIČKI SISTEM I PODELA NADLEŽNOSTI U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ. In: Uvod u pravo Nemačke. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 54-71. ISBN 978-86-80059-74-7

Ćirić, Jovan and Đorđević, Miroslav (2022) Jedan pogled na ustavne promene u oblasti pravosuđa u Srbiji. In: Vaninstitucionalne mere, pojednostavljene forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavstvo. Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu; "INTERMEX" - Beograd, Beograd, pp. 73-82. ISBN 978-86-6411-012-9

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana (2023) Izmene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku iz 2023 - uloga Ustavnog suda. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 63-83. ISBN 978-86-82582-11-3

Čolović, Vladimir (2021) Položaj stranih osiguravajućih društava u Srbiji u vezi sa odredbom člana 84 Ustava Republike Srbije. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 61-73. ISBN 978-86-80186-72-6

Čolović, Vladimir (2019) Regulisanje statusa SPC u Republici Hrvatskoj. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 547-565. ISBN 978-86-80186-52-8

Đorđević, Miroslav (2012) ISTORIJAT IZBORA U KNEŽEVINI I KRALJEVINI SRBIJI. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 275-288. ISBN 978-86-80059-78-5

Đorđević, Miroslav (2021) LJUDSKI ŽIVOT KAO NAJVIŠA VREDNOST I NJEGOVA USTAVNOPRAVNA I KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA. In: Constitutio Lex superior : sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 75-86. ISBN 978-86-80186-72-6

Đorđević, Miroslav (2021) PRVI SUSPENZIVNI VETO U SRPSKOJ USTAVNOPRAVNOJ ISTORIJI. In: Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava, Beograd, pp. 549-564. ISBN 978-86-81956-06-9

Đorđević, Miroslav (2023) Predsednički sistem i prezidencijalizam u Evropi. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 417-432. ISBN 978-86-80186-99-3

Đorđević, Miroslav (2018) SAVEZNI SAVET U ŠVAJCARSKOJ. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 49-59. ISBN 978-86-80186-44-3

Đorđević, Miroslav (2022) Verifikacija poslaničkog mandata od strane predsednika tzv. tehničke vlade – iznuđena neustavnost? In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 669-679. ISBN 978-86-81956-14-4

Đorđević, Miroslav (2021) ZAMKE PRENAGLAŠENE TEŽNJE KA EFIKASNOSTI U USTAVNOM PRAVU. In: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 85-99. ISBN 978-86-80186-76-4

Đurić, Vladimir (2012) IZBORI I DELOTVORNO UČEŠĆE NACIONALNIH MANJINA U JAVNIM POSLOVIMA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 133-161. ISBN 978-86-80059-78-5

Đurić, Vladimir (2022) Izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda u Republici Srbiji - Prilog teorijskom određenju pravne prirode postupka, uslova i akata. In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 607-624. ISBN 978-86-81956-14-4

Đurić, Vladimir (2013) Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora u Republici Srbiji. In: Zbornik radova sa Okruglog stola „Uloga i značaj Ustavnog suda u očuvanju vladavine prava 1963-2013". Ustavni sud, Beograd, pp. 136-160. ISBN 978-86-6297-006-0

Đurić, Vladimir (2018) Međunarodni ugovori u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije : Suočavanje sa zaključivanjem pravnoobavezujućeg sporazuma o Kosovu i Metohiji. In: Univerzalno i osobeno u pravu. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 267-285. ISBN 978-86-6083-053-3

Đurić, Vladimir (2012) Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu : Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 38-57. ISBN 978-86-7067-164-5

Đurić, Vladimir (2021) Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u svetlu (ustavno)pravnog regulisanja neteritorijalne manjinske autonomije/samouprave. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Beogradski ustavnopravni forum . Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 319-331. ISBN 978-86-80186-76-4

Đurić, Vladimir (2017) Religija i ustavni identitet. In: Zbornik radova sa međunarodne konferencije posvećene desetogodišnjici izdavanja časopisa Politikologija religije. Centar za proučavanje religije i versku toleranciju; Fakultet političkih nauka u Beogradu, Beograd, pp. 229-248. ISBN 978-86-87243-14-9 (CPRVT)

Đurić, Vladimir (2023) Savremeni teritorijalni i neteritorijalni aranžmani za ostvarivanјe nacionalnih prava. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 73-90. ISBN 978-86-6083-086-1

Đurić, Vladimir (2014) Srpsko viđenјe državnog uređenјa posleratne jugoslovenske države i uporedno pravo. In: Sto godina od početka Prvog svetskog rata: istorijske i pravne studije. Institut za uporedno pravo; Intermex; Zavod za udžbenike, Beograd, pp. 677-694. ISBN 978-86-6411-001-3

Đurić, Vladimir (2017) Ustavni identitet Srbije u kontekstu evropskih integracija i ustavnih promena. In: Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 263-277. ISBN Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme

Đurić, Vladimir (2021) Ustavni identitet i identitet Crkve. Dužnost ustavne države da prizna Crkvu kao uslov poretka slobode i vladavine prava. In: Philosophos – Philotheos – Philoponos, Studije i ogledi kao χαριστήρια u čast profesora Bogoljuba Šijakovića povodom njegovih 65 godina. Gnomon Centar za humanistiku; Matica srpska – društvo članova u Crnoj Gori, Beograd/Podgorica, pp. 1090-1106. ISBN 978-86-82050-01-8

Đurić, Vladimir (2023) Ustavnopravni i upravnopravni aspekti implementacije preporuka ugovornih tela Saveta Evrope – između stvaranja i tumačenja prava –. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 205-226. ISBN 978-99938-57-77-8

Đurić, Vladimir (2015) Ustavnopravni i upravnopravni aspekti zvanične toponimije. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Filozofski fakultet Novi Sad, Beograd; Novi Sad, pp. 499-512. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), 978-86-6065-348-4 (FF), 978-86-80186-12-2 (IUP)

Đurić, Vladimir (2021) Vremensko dejstvo odluka ustavnih sudova. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 87-99. ISBN 978-86-80186-72-6

Đurić, Vladimir (2011) ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U USTAVNOM PRAVU SR NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Insitut za uporedno pravo, Pravni fakultet, Beograd, pp. 542-562. ISBN 978-86-80059-74-7

Đurić, Vladimir (2020) Zakonsko uređivanje učešća nacionalnih manjina u predstavničkim telima u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije. In: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović: međunarodna naučna konferencija. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 579-593. ISBN 978-86-81956-00-7; 978-86-903009-7-6

Đurić, Vladimir (2021) Zastoj u ustavnosudskom postupku. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 531-547. ISBN 978-86-81956-06-9; 978-86-81956-08-3

Book

Knežević Bojović, Ana (2018) Continuity and discontinuity in Serbian legislation and practice : selected aspects. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-35-1

Nikolić, Oliver (2022) Država, crkva i sloboda veroispovesti. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-90-0

Nikolić, Oliver (1997) Zakonodavna procedura u Jugoslaviji sa posebnim osvrtom na švajcarsko pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 86-80059-03-X

Rakić Vodinelić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) JUDICIAL REFORM IN SERBIA 2008–2012. Center for Advanced Legal Studies, Beograd. ISBN 978-86-7546-076-3

Stanić, Miloš (2019) Političke stranke i poslanički mandat. Monografija (172). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-51-1

Đurić, Vladimir (2012) Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-80-8

Đurić, Vladimir (2007) Ustav i međunarodni ugovori. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-46-4

Đurić, Vladimir (2000) Ustavna žalba. Ljudska prava (1). Beogradski centar za ljudska prava, Beograd. ISBN 86-7202-033-2

Public Policies

Manojlović, Savo (2021) Јавноправни субјективитет овлашћења политичких странака у либералној демократији. Pravni fakultet, Beograd.

Petrović Škero, Vida and Zdravković, Ana (2019) Procedura predlaganja ustavnih amandmana. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Beograd.

This list was generated on Wed May 22 05:06:37 2024 CEST.