Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Article

Stanić, Miloš (2022) Sudski saveti u Holandiji i Belgiji. Revija za evropsko pravo, 24 (1). pp. 57-70. ISSN 1450-7986

Stanić, Miloš (2021) Causes, development and results of the semi-presidential system in Lithuania. Strani pravni zivot, 65 (4). pp. 611-620. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2021) Izbor članova nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka kao garantija nezavisnosti na primeru četiri evropske zemlјe. Arhiv za pravne i društvene nauke (1). pp. 43-58. ISSN 0004-1270

Stanić, Miloš (2021) Ukratko o ustavnom identitetu kao mostu saradnje Evropskog suda pravde i nacionalnih ustavnih sudova država članica. Revija za evropsko pravo, 23. pp. 61-71. ISSN 1450-7986

Stanić, Miloš (2020) ПРАВНА АНАЛИЗА НАЈНОВИЈИХ УСТАВНИХ АМАНДМАНА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ. Српска политичка мисао, 69 (3). pp. 83-104. ISSN 0354-5989

Stanić, Miloš (2020) Izbor članova nadzornog tela za zaštitu ličnih podataka kao garantija nezavisnosti – primeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Strani pravni zivot, 64 (3). pp. 125-135. ISSN 0039-2138

Andonović, Stefan and Stanić, Miloš (2020) LIČNA NEZAVISNOST UPRAVLJAČKIH STRUKTURA CENTRALNIH BANAKA NA PRIMERU BUGARSKE, HRVATSKE, MAĐARSKE I RUMUNIJE. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 10 (2). pp. 498-513. ISSN 2232-9633

Stanić, Miloš (2019) НОСИЛАЦ СУВЕРЕНОСТИ У УСТАВНИМ ПРЕАМБУЛАМА. Архив за правне и друштвене науке (1/2). pp. 123-142. ISSN 0004-1270

Stanić, Miloš (2019) Međuzavisnost ustavnog poretka i političkih stranaka na tri primera iz Nemačke - povodom 70 godina Osnovnog zakona. Strani pravni zivot, 63 (2). pp. 45-55. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2017) УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2006. ГОДИНЕ – ПРОБЛЕМ ПРИРОДЕ ПОСЛАНИЧКОГ МАНДАТА И ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИМУНИТЕТА. Српска политичка мисао. pp. 229-249. ISSN 0354-5989

Stanić, Miloš (2017) Raspodela mandata u evropskim postkomunističkim zemlјama na primerima Estonije, Letonije, Litvanije i Polјske. Pravna riječ (50). pp. 231-242. ISSN 1840-0272

Stanić, Miloš (2017) ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U REPUBLICI SRBIJI. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 602 (12). pp. 683-698. ISSN 0350-0500

Stanić, Miloš (2016) УТИЦАЈ ФРАКЦИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И КОХЕЗИЈЕ НА СЛОБОДАН ПОСЛАНИЧКИ МАНДАТ. Српска политичка мисао, 54 (4). pp. 369-383. ISSN 0354-5989

Stanić, Miloš (2016) Raspodela mandata u evropskim postkomunističkim zemljama na primerima Češke, Slovačke i Slovenije. Strani pravni život, 60 (3). pp. 119-128. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2015) ПРОМЕНА СТРАНАЧКЕ ПРИПАДНОСТИ ПОСЛАНИКА ТОКОМ ЛЕГИСЛАТУРНОГ ПЕРИОДА И ЊЕНЕ ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ. Strani pravni život (3). pp. 133-147. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra and Stanić, Miloš (2015) Pravni položaj supružnika predsednika republike u pojedinim evropskim postkomunističkim zemljama. Strani pravni život, 59 (2). pp. 189-208. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2014) ОДЛУЧИВАЊЕ О УСТАВНИМ ИЗМЕНАМА НА ПРИМЕРУ НЕКИХ САВРЕМЕНИХ ФЕДЕРАЛНИХ ДРЖАВА. Strani pravni život (3). pp. 345-358. ISSN 0039-2138

Stanić, Miloš (2013) РАСПОДЕЛА МАНДАТА У ЕВРОПСКИМ ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА НА ПРИМЕРИМА ПОЉСКЕ, БУГАРСКЕ, ХРВАТСКЕ И МАКЕДОНИЈЕ. Strani pravni život (3). pp. 311-325. ISSN 0039-2138

Book Section

Stanić, Miloš and Rajić Ćalić, Jovana (2022) Pravo Evropske unije i reprezentativni fudbal. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 315-327. ISBN 978-86-80186-96-2

Stanić, Miloš (2022) Predmeti Tariko kao vid kompromisa Evropskog suda pravde i italijanskog Ustavnog suda. In: Uvod u pravo Italije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 175-189. ISBN 978-86-80186-91-7

Petrov, Vladan and Stanić, Miloš (2022) Reprezentativni fudbal i promena državljanstva – FIFA pravila. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 87-97. ISBN 978-86-80186-89-4

Stanić, Miloš (2021) Dvosmerni odnos prava Evropske unije i nacionalnih pravnih sistema država članica. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 311-321. ISBN 978-86-80186-72-6

Stanić, Miloš (2021) Ključne tačke odnosa komunitarnog prava i fudbala. In: Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 99-108. ISBN 978-86-80186-74-0

Rajić Ćalić, Jovana and Stanić, Miloš (2021) Nošenje verskih obeležja na radnom mestu, razumno prilagođavanje i slučaj Eveida. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 363-373. ISBN 978-86-80186-76-4

Stanić, Miloš (2021) PROGLAŠENJE VANREDNOG STANJA U REPUBLICI SRBIJI USLED PANDEMIJE KOVIDA 19. In: Pandemija Kovida 19 : pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 51-65. ISBN 978-86-80186-67-2

Stanić, Miloš (2021) Unitarizam Vidovdanskog ustava-između predlaganog i usvojenog. In: 100 godina od Vidovdanskog ustava. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, pp. 131-144. ISBN 978-86-7623-104-1

Stanić, Miloš (2020) Izbor od strane parlamenta kao garant lične nezavisnosti državnih revizorskih institucija : primer četiri članice Evropske unije. In: Uloga društva u borbi protiv korupcije. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 111-122. ISBN 978-86-80756-37-0

Stanić, Miloš and Andonović, Stefan (2020) POLICE DETENTION OF FOOTBAL FANS AS MEASURE OF PREVENTING VIOLENCE IN CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. In: Thematic conference proceedings of international significance Archibald Reiss Days. University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 65-75. ISBN 978-86-7020-453-9; 978-86-7020-190-3

Stanić, Miloš and Andonović, Stefan (2020) PUNITIVNA ŠTETA – TRAGOVIMA JAVNOG PRAVA. In: Zbornik radova / XXIII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2020. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 193-205. ISBN 978-86-80186-58-0

Stanić, Miloš (2020) Postupak izbora članova nezavisnog nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka kao garantija njihove nezavisnosti - primer pet evropskih zemalјa. In: Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 169-179. ISBN 978-86-80186-59-7

Stanić, Miloš and Đorđević, Miroslav (2019) DIE ENTWICKLUNG UND DAS POSITIVE RECHT DER VERSICHERUNG SERBIENS. In: Versicherungsgeschichte Österreichs. Tronik dizajn, pp. 109-124. ISBN 978-86-81686-01-0

Stanić, Miloš (2019) Neophodnost određivanja pritvora i naknada štete u praksi Evropskog suda za ljudska prava: smernice za Srbiju. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 269-281. ISBN 978-86-80186-47-4

Petrov, Vladan and Stanić, Miloš (2019) Religijski elementi u preambulama ustava : sa posebnim osvrtom na evropske zemlјe. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 341-356. ISBN 978-86-80186-52-8

Stanić, Miloš (2019) Ustavna žalba u Nemačkoj kao uzor ustavne žalbe u Srbiji - izvor problema, ali i rešenja. In: Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije. Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo. ISBN 978-9958-0376-9-6

Stanić, Miloš (2019) Ustavni položaj i osnovne nadležnosti državne revizorske institucije na primerima Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Severne Makedonije i Srbije. In: Finansijski kriminalitet i korupcija. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 229-241. ISBN 978-86-80186-49-8; 978-86-80756-23-3

Stanić, Miloš (2018) Finansiranje nauke u Irskoj. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 99-109. ISBN 978-86-80186-375

Stanić, Miloš (2018) Nespojivost funkcije predsednika države sa članstvom i vođstvom u političkoj stranci-primer Srbije. In: Parlamentarizam u Srbiji. Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 195-223. ISBN 978-9958-0376-7-2

Stanić, Miloš (2018) Određene specifičnosti švajcarskog Saveznog parlamenta. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, pp. 35-47. ISBN 978-86-80186-44-3

Đurić, Vladimir and Stanić, Miloš (2017) ДРЖАВНОПРАВНИ КАРАКТЕР ТЗВ. НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ. In: Право на незаборав : правни и антрополошки аспекти културе сећања на жртве НДХ у Другом светском рату. Етнографски институт САНУ, Институт за упоредно право, Шем Олам институт за холокауст, Beograd, pp. 82-94. ISBN 978-86-80186-19-1

Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2017) Nadležnosti u postupku digitalizacije kulturnog nasleđa: uporednopravna iskustva. In: Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine. Institut za uporedno pravo; Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU, Beograd, pp. 69-81. ISBN 978-86-80186-24-5; 978-86-7025-745-0

Stanić, Miloš (2017) Položaj predsednika Rusije u poređenju sa položajem predsednika Francuske i Turske. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 65-77. ISBN 978-86-80186-30-6 (IUP), 978-86-7630-696-1 (PF; broš.)

Stanić, Miloš (2017) SPORT(ISTI) I OSIGURANJE. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex , Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 490-500. ISBN 978-86-6411-013-6

Stanić, Miloš and Đorđević, Miroslav (2015) ДОДИР РЕЛИГИЈЕ И СЕКУЛАРНЕ ДРЖАВЕ - ЗАКЛЕТВА СА РЕЛИГИЈСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПАРЛАМЕНАТА НА ПРИМЕРУ ЕВРОПСКИХ ДРЖАВА. In: Религија - политика - право. Институт за упоредно право ; Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Beograd, pp. 741-758. ISBN 978-86-80186-05-4

Stanić, Miloš (2015) Problem pravne prirode poslaničkog mandata u Republici Srbiji. In: Reforma izbornog sistema u Srbiji. Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 259-283. ISBN 978-9958-0376-2-7

Book

Stanić, Miloš (2022) Судски савети : састав и надлежности широм Европе. Monografija, 184 . Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-87-0

Stanić, Miloš (2019) Političke stranke i poslanički mandat. Monografija (172). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-51-1

Other

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

Knežević Bojović, Ana and Stanić, Miloš and Komlen Nikolić, Lidija (2020) Mišljenja Konsultativnog veća evropskih tužilaca. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Stanić, Miloš (2020) Odabrani dokumenti Venecijanske komisije i Komiteta ministara Saveta Evrope. Kancelarija Saveta Evrope, Beograd.

Stanić, Miloš (2020) Težnja ka nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije: nedostatak modela. Fondacija Centar za javno pravo.

This list was generated on Sun Apr 2 07:21:41 2023 CEST.