Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 70.

Article

Petrović Tomić, Nataša and Glintić, Mirjana (2024) The Hybridization of the Regulatory Framework of Insurance Contract Law: Elements of a New Setting. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 72 (2). pp. 223-250. ISSN 0003-2565

Glintić, Mirjana (2023) Dejstvo prorogacione klauzule u ugovorima o osiguranju velikih rizika – Odluka Suda pravde Evropske unije u predmetu Balta. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 479-498. ISSN 03543501

Glintić, Mirjana (2022) Nedostaci u regulisanju osiguranja troškova pravne zaštite u zakonodavstvu Republike Srbije. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 732-751. ISSN 0354-3501

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Glintić, Mirjana (2021) Tridesetogodišnjica Direktive o tretmanu komunalnih otpadnih voda 91/271/EEZ : razmatranje potreba za njenim izmenama. Revija za evropsko pravo (23). pp. 73-100. ISSN 1450-7986

Glintić, Mirjana (2020) Osnovne karakteristike osiguranja života korisnika kredita. Pravo i privreda, 58 (3). pp. 237-253. ISSN 0354-3501

Glintić, Mirjana (2020) Zaštita prava slabije ugovorne strane u skladu sa Principima evropskog ugovornog prava osiguranja. Strani pravni zivot, 64 (3). pp. 57-73. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana (2019) Ograničenja izbora načela ugovornog prava reosiguranja kao merodavnog prava. Pravni život (11). pp. 171-185. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2019) Osiguranje poverenja kao instrument zaštite imovine privrednih društava. Pravo i privreda, 57 (7-9). pp. 539-552. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2018) Evropska unija deset godina nakon početka krize – sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu. Pravni život (12). pp. 341-356. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2018) Rešavanje sporova pred ombudsmanom u osiguranju - s posebnim osvrtom na ombudsmana u osiguranju Savezne Republike Nemačke. Pravo i privreda (7-9). pp. 359-372. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2017) Evropska unija nakon Breksita – sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU. Pravni život (12). pp. 397-411. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2016) Stručne kvalifikacije zastupnika i posrednika u pravu osiguranja Republike Srbije. Pravo i privreda (7-9). pp. 636-649. ISSN 0354-3501

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Glintić, Mirjana (2016) Targeted Legal Research Online Case Study. E-methodology (3). pp. 63-76. ISSN 2392-0688

Ćeranić, Jelena and Glintić, Mirjana (2016) Vladavina prava u Evropskoj uniji – Preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja EU –. Pravni život (12). pp. 295-307. ISSN 0350-0500

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Glintić, Mirjana (2015) Pravo stranaca da stiču stvarna prava na nepokretnostima – uporedni pregled regulatornog okvira u osam evropskih država. Strani pravni život, 59 (3). pp. 213-235. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana (2015) Revitalization of military brownfields in Eastern and Central Europe. Strani pravni život, 59 (4). pp. 123-136. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana (2015) Uspostavljanje 29. pravnog režima za ugovorno pravo osiguranja kao uslov funkcionisanja unutrašnjeg evropskog tržišta. Pravni život (10). pp. 229-244. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2014) Odnos država članica Evropske unije prema načelu primata prava Evropske unije. Pravni život (10). pp. 357-370. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana (2013) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pred Evropskim sudom pravde. Strani pravni zivot, 57 (3). pp. 105-119. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana (2012) Izazovi pred Republikom Srbijom u procesu harmonizacije propisa u oblasti bezbednosti hrane i veterinarske politike. Strani pravni zivot, 56 (1). pp. 215-227. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana (2012) Poštovanje principa prava Evropske unije u postupku sudske kontrole arbitražne odluke. Pravni život (12). pp. 521-533. ISSN 0350-0500

Glintić, Mirjana and Vukadinović, Jelena (2011) Iskustva Istočne Nemačke i Češke Republike u otvaranju tajnih dosijea. Strani pravni zivot, 55 (3). pp. 269-283. ISSN 0039-2138

Vukadinović Marković, Jelena and Glintić, Mirjana (2011) Prikaz knjiga „Očuvanje mira u Bosni “ i „Kosovo- rezultat 1999-2009“. Strani pravni život (2). pp. 306-312. ISSN 0039-2138

Book Section

Glintić, Mirjana (2024) The Impact of Digitalization on Insurance Contract and Insured’s Rights. In: Thematic conference proceedings International Scientific Conference The dynamics of modern legal order (2024 ; Kosovska Mitrovica). University of Priština, Faculty of law : Institute of criminolоgical and sociological research : Institute of comparative law, Kosovska Mitrovica : Belgrade, pp. 101-116. ISBN 978-86-6083-096-0

Glintić, Mirjana (2024) Sajber-rat kao osnov isključenja obaveze osiguravača. In: Pravo i javne delatnosti : liber amicorum Jovica Trkulјa. Univerzitet, Pravni fakultet : Institut za uporedno pravo : Dosije studio, Beograd, pp. 143-159. ISBN 978-86-6132-118-4 (PF); 978-86-82582-17-5 (IUP); 978-86-6047-445-4 (DS)

Glintić, Mirjana (2023) Korišćenje genetskih podataka u pravu osiguranja. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 553-569. ISBN 978-86-80186-99-3

Glintić, Mirjana (2023) Challenges in regulating the organization of religious travels as an economic activity. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 1185-1203. ISBN 978-86-82582-04-5

Glintić, Mirjana (2023) Nedostaci dobrovoljnog osiguranјa od zemljotresa. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 417-431. ISBN 978-86-905458-0-3

Mrvić Petrović, Nataša and Glintić, Mirjana (2023) Prevarni postupci u delatnosti osiguranјa. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića – putevi prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 239-259. ISBN 978-86-82582-11-3

Glintić, Mirjana (2023) Sajber osiguranje kao nova vrsta osiguranja – postoji li potreba za novom klasifikacijom osiguranja –. In: Međunarodni pravni odnosi i pravda : zbornik radova 36. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 465-482. ISBN 978-86-81956-19-9; 978-86-81956-22-9

Glintić, Mirjana (2023) Uticaj reosiguranja na prestacije osiguravača u primarnom ugovoru o osiguranju. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 507-524. ISBN 978-86-82582-02-1

Glintić, Mirjana (2022) КЛАСИФИКАЦИЈА РИЗИКА КАО ОСНОВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 541-560. ISBN 978-86-6083-083-0

Knežević Bojović, Ana and Matijević, Milica V. and Glintić, Mirjana (2022) International Standards on Judicial Ethics and the Pitfalls of Cursory Legal Transplantation. In: Balkan Yearbook of European and International Law 2021. Springer, Cham, pp. 163-184. ISBN 978-3-030-97431-2

Glintić, Mirjana (2022) Obavezno osiguranje od autoodgovornosti električnih trotineta kao preduslov zaštite trećih lica. In: Zbornik radova sa 35. Susrtea Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 385-400. ISBN 978-86-81956-13-7

Glintić, Mirjana (2022) Obavljanje poslova koji nisu poslovi osiguranja od strane osiguravajućih društava. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 495-507. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Glintić, Mirjana (2022) Regulisanje odnosa obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u zakonodavstvu Republike Srbije. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 11-15. juna 2022, Budv. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 355-370.

Glintić, Mirjana (2022) Schicksal der Betriebschliessungsversicherung vor den deutschen und österreicischen Gerichten. In: Wertewandel und Werterenaissance in Zeiten der Pandemie und Klimakrise. Tronik dizajn, Beograd, pp. 543-560. ISBN 978-86-81686-05-8

Ćeranić Perišić, Jelena and Glintić, Mirjana and Višekruna, Aleksandra (2022) Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica. In: Prilozi državno-crkvenom pravu Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-211. ISBN 978-86-80186-77-1

Glintić, Mirjana (2021) Agregacije šteta u skladu sa načelima o ugovornom pravu reosiguranja. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 373-385. ISBN 978-86-80186-69-6

Ćeranić Perišić, Jelena and Glintić, Mirjana (2021) Evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana u vremenu nove realnosti. In: Pravni sistem u vremenu nove realnosti: tematski zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 23-44. ISBN 978-86-6083-076-2

Glintić, Mirjana (2021) Održivost načela krajnje dobre vere u ugovornom pravu reosiguranja. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 455-469. ISBN 978-86-81956-08-3 (serija); 978-86-81956-05-2

Glintić, Mirjana (2021) Pokriće po osnovu ugovora o osiguranju prekida rada tokom pandemije kovida 19. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 143-154. ISBN 978-86-80186-67-2

Glintić, Mirjana (2020) Odnos prestacija osiguravača po osnovu više ugovora o osiguranju lica. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 423-436. ISBN 978-86-80186-58-0

Glintić, Mirjana (2020) Osnovne karakteristike osiguranja od odgovornosti za štetu po životnu sredinu. In: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović: međunarodna naučna konferencija. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 555-570. ISBN 978-86-903009-9-0; 978-86-903009-7-6

Glintić, Mirjana (2019) Opravdanost primene polno neutralnih premija osiguranja. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 393-408. ISBN 978-86-6083-060-1

Glintić, Mirjana (2019) Regulisanje mešovite pravne prirode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u propisima Republike Srbije. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 449-461. ISBN 978-86-80186-47-4

Glintić, Mirjana (2019) Zakonik o stecišnom postupku – prva sveobuhvatna kodifikacija stečajnog prava u Srbiji. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 23-34. ISBN 978-86-80186-46-7

Glintić, Mirjana (2018) Conflict of Interest. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. ReSPA, pp. 71-126. ISBN 978-9940-37-028-2

Glintić, Mirjana (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Austriji. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 75-86. ISBN 978-86-80186-375

Glintić, Mirjana (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Nemačkoj. In: Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, pp. 131-144. ISBN 978-86-80186-375

Glintić, Mirjana (2017) Nachteile der Unfallzusatzversicherung im österreichischen Recht. In: Versicherungsgeschichte Österreichs (Istorija osiguranja Austrije) Der Umbruch Europas und das digitale Versicherungszeitalte. Tronik, Wien, pp. 489-504. ISBN 978-86-915647-1-1

Glintić, Mirjana (2017) Razlike između osiguranja života i osiguranja od posledica nesrećnog slučaja u pogledu kumulacije prava. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 554-566. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Glintić, Mirjana and Jovičić, Katarina (2015) Legal and Health Care System in the Republic of Serbia. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 197-201. ISBN 978-86-7117-452-7

Glintić, Mirjana (2015) OEBS kao mesto političkog dijaloga o energetskoj bezbednosti. In: 40 godina od potpisivanja Helsinškog akta. Institut za uporedno pravo, pp. 199-214. ISBN 978-86-80186-09-2

Glintić, Mirjana (2015) Protection of Human Rights in Civil Procedure. In: Human Rights in Patient Care. Faculty of Medicine University of Belgrade, Belgrade, pp. 377-386. ISBN 978-86-7117-452-7

Glintić, Mirjana and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana (2015) Revitalizacija braunfilda i pravni okvir za prostorno i urbanističko planiranje. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Filozofski fakultet Novi Sad, Beograd, Novi Sad, pp. 333-348. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), 978-86-6065-348-4 (FF), 978-86-80186-12-2 (IUP)

Glintić, Mirjana (2014) Evropski zdravstveni potrošački indeks – ocena nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srbiji. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, uporednopravna analiza u evropskim zemljama. Institut za uporedno pravo; Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Beograd, pp. 189-209. ISBN 978-86-80059-99-0

Glintić, Mirjana (2014) Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u Saveznoj Republici Nemačkoj. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, uporednopravna analiza u evropskim zemljama. Institut za uporedno pravo; Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Beograd, pp. 41-57. ISBN 978-86-80059-99-0

Glintić, Mirjana (2014) Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u Sloveniji. In: Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, uporednopravna analiza u evropskim zemljama. Institut za uporedno pravo; Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Beograd, pp. 122-137. ISBN 978-86-80059-99-0

Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana (2013) Conflict of interest. In: Legal Mechanisms for Prevention of Corruption in Southeast Europe – with Special Focus on the Deffence Sector. Institute of Comparative Law, Belgrade. ISBN 978-86-80059-92-1

Rabrenović, Aleksandra and Ćeranić, Jelena and Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana and Đorđević, Miroslav and Milošević, Milan (2013) Historical development od the corupption prevention mechanisms in southeast european countries. In: Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 13-36. ISBN 978-86-80059-92-1

Rabrenović, Aleksandra and Ćeranić, Jelena and Vukadinović, Jelena and Glintić, Mirjana and Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Rakić, Ivana and Đorđević, Miroslav and Milošević, Milan (2013) Istorijski razvoj mehanizama za sprečavanje korupcije u zemljama jugoistočne Evrope. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 13-36. ISBN 978-86-80059-92-1

Glintić, Mirjana (2013) Priznanje i izvršenje arbitražne odluke poništene u zemlji porekla u francuskom pravu. In: Uvod u pravo Francuske. , Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, pp. 453-472. ISBN 978-86-80059-914

Glintić, Mirjana and Vukadinović, Jelena (2013) Sukob interesa. In: Pravni mehanizmi za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi: sa posebnim osvrtom na sektor odbrane. Institut za uporedno pravo, pp. 89-122. ISBN 978-86-80059-92-1

Glintić, Mirjana (2012) Bezbednost hrane. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, pp. 75-86. ISBN 978-86-80059-85-3

Glintić, Mirjana (2012) Neophodnost određivanja „nacionalne pripadnosti“ arbitražne odluke. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Budva, pp. 247-257. ISBN 978-86-7542-123-8

Glintić, Mirjana (2011) Maksimalna hipoteka i njen odnos sa obezbeđujućim zemljišnim dugom u nemačkom pravu. In: Uvod u pravo Nemačke. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 410-426. ISBN 978-86-80059-74-7

Book

Glintić, Mirjana and Đorđević, Miroslav (2023) Conflict of interest: An Analysis of the Regulatory Framework in Selected Western Balkan Countries. Institute of Comparative Law, Belgrade. ISBN 978-86-82582-10-6

Glintić, Mirjana (2022) Kumulacija prava na osiguranu sumu i prava na naknadu štete kod osiguranja lica. Monografija (187). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-94-8

Public Policies

Knežević Bojović, Ana and Matijević, Milica V. and Glintić, Mirjana (2021) Final Report with Recommendations for a System of Confidential Counselling for Judges and Prosecutors on Ethical Matters. Savet Evrope.

This list was generated on Sat Jul 13 20:45:52 2024 CEST.