Items where Subject is "Pravo zaštite potrošača"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Library (20)
    • Pravo zaštite potrošača (20)
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 20.

Article

Breneselović, Luka (2021) ДА ЛИ ВЛАСНИК ОБЈЕКТА (РАДЊЕ) МОЖЕ ИЗ СВОЈИХ ПРОСТОРИЈА УДАЉИТИ НЕЖЕЉЕНЕ КУПЦЕ? Гласник Адвокатске коморе Војводине, 93 (81). pp. 133-146. ISSN 0017-0933

Dobrić, Vladimir and Jovičić, Katarina (2019) Pravna (ne)sigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 67 (2). pp. 128-143. ISSN 0003-2565

Glintić, Mirjana (2020) Zaštita prava slabije ugovorne strane u skladu sa Principima evropskog ugovornog prava osiguranja. Strani pravni zivot, 64 (3). pp. 57-73. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2017) КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 55 (7-9). pp. 589-600. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2019) ОГРАНИЧЕЊА СЛОБОДЕ УГОВАРАЊА - ОСВРТ НА ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (7/9). pp. 437-450. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2018) ГАРАНЦИЈА ПРОДАВЦА У ЗАКОНУ О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА И ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (4/6). pp. 711-721. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2015) ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА ЗА НЕСАОБРАЗНУ УСЛУГУ. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54). pp. 112-124. ISSN 1451-3188

Jovičić, Katarina (2021) Koncept "ugroženi potrošač" u pravu EU i srpskom pravu. Pravo i privreda, 59 (3). pp. 361-377. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2015) Pravila za raskid ugovora o prodaji u Nacrtu građanskog zakonika Republike Srbije i Zakonu o zaštiti potrošača - sličnosti i razlike. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 412-424. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2016) Pravo potrošača da odustane od ugovora. Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 713-726. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2016) SPECIFIČNOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA KOD UGOVORA ZAKLJUČENIH NA DALJINU I VAN POSLOVNIH PROSTORIJA TRGOVCA. Strani pravni život (1). pp. 61-72. ISSN 0039-213

Vukadinović, Radovan and Vukadinović Marković, Jelena (2018) EU paket novih podsticaja za potrošače. Pravni život (11). pp. 295-311. ISSN 0350-0500

Book Section

Glintić, Mirjana (2012) Bezbednost hrane. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, pp. 75-86. ISBN 978-86-80059-85-3

Jovičić, Katarina (2021) Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj uniji. In: Zaštita kolektivnih interesa potrošača. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 212-225. ISBN 978-86-7952-050-0

Jovičić, Katarina (2022) Ograničenja slobode ugovaranja davaoca kredita u pravu Evropske unije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 215-232. ISBN 978-86-80186-96-2

Mrvić Petrović, Nataša and Jovanović, Slađana (2021) PREKRŠAJNOPRAVNA ZAŠTITA POTROŠAČA. In: Zbornik radova / Međunarodna naučna konferencija Zaštita kolektivnih interesa potrošača održana 24. oktobra 2020. godine u Beogradu. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 142-157. ISBN 978-86-7952-050-0

Mrvić Petrović, Nataša and Kršljanin, Nina and Zirojević, Mina (2017) УВОДНА РЕЧ. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta, Beograd, pp. 14-15. ISBN 978-86-80186-30-6

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Regulativa o zaštiti podataka o ličnosti kao mehanizam zaštite potrošača usluga osiguranja. In: Zbornik radova sa 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 431-444. ISBN 978-86-81956-13-7

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2022) ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANjA- ANALIZA ZA- KONODAVNOG OKVIRA REPUBLIKE SRBIJE. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 509-520. ISBN 978-86-80186-83-2

Public Policies

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

This list was generated on Tue May 21 04:59:43 2024 CEST.