Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 106.

Article

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2023) Izazovi uspostavljanja menadžerske odgovornosti u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Pravna riječ (67). pp. 101-120. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2022) Javna ovlašćenja i javne službe neteritorijalnih autonomija nacionalnih manjina - komparativna analiza. Administracija i javne politike, 17 (1). pp. 5-32. ISSN 2406-2529

Milenković, Dejan and Đurić, Vladimir (2022) Ugovori i projekti javno-privatnog partnerstva i njihov uticaj na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 695-713. ISSN 0354-3501

Đurić, Vladimir (2021) Non-territorial minority autonomy in Estonia. Strani pravni život, 65 (4). pp. 597-610. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2020) Ограничење слободе вероисповести у условима пандемије: пример Црне Горе. Теолошки погледи : двомесечни верско научни часопис, 53 (3). pp. 761-786. ISSN 0497-2597

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2020) Novi pristup strateškom planiranju u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Pravna riječ (62). pp. 207-222. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2020) Opravdanja i ograničenja aranžmana neteritorijalne manjinske autonomije u liberalnoj demokratiji. Srpska politička misao, 69 (3). pp. 63-82. ISSN 0354-5989

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2020) PRESECULAR CHARACHTER OF MONTENEGRIN LAW ON FREEDOM OF RELIGION IN CONTEXT OF FULLER’S DEMANDS FOR INTERNAL MORALITY OF LAW. Strani pravni život, 64 (4). pp. 7-26. ISSN 0039-2138

Milenković, Dejan and Đurić, Vladimir (2020) Value for Money in Public-Private Partnership Projects in the Field of Street Lighting in the Republic of Serbia. Economy and Market Communication Review, 20 (2). pp. 391-412. ISSN 2232-8823

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2019) Prednacrt novog zakona o državnim službenicima – izazovi i očekivanja. Pravna riječ (58). pp. 267-294. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2019) Službena upotreba jezika nacionalnih manjina u radu organa uprave. Strani pravni zivot, 63 (3). pp. 49-68. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2019) Ustavnopravni i upravnopravni modeli uređivanja javnih praznika u multikulturnim državama. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 9 (9). ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2019) Zakonsko uređivanje neteritorijalne manjinske samouprave u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije. Pravni život (12). pp. 613-628. ISSN 0350-0500

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2018) Državna služba i upravljanje ljudskim resursima u institucijama Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj – eksterna evaluacija i budući izazovi. Pravna riječ (54). pp. 383-406. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2018) Odnos između neteritorijalne manjinske i teritorijalne lokalne samouprave. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 72-87. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir and Trnavac, Milutin (2018) Privredna delatnost crkava i verskih zajednica. Strani pravni život, 62 (3). pp. 89-107. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir and Manojlović, Savo (2018) Referendumsko izjašnjavanje o statusu KiM: ustavnopravni aspekti. Pravni život (12). pp. 631-645. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2017) THE PRINCIPLES, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND LEGAL NATURE OF INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS OF NON - TERRITORIAL CULTURAL AUTONOMY. Strani pravni život (4). pp. 25-40. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2017) PRIPADNOST NACIONALNOJ MANјINI I BIRAČKO PRAVO ZA IZBOR MANјINSKIH TELA I PREDSTAVNIKA. Strani pravni život (3). pp. 97-113. ISSN 0039-2138

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2017) Proces reforme javne uprave u BiH-između očekivanog i postignutog. Pravna riječ (50). pp. 311-336. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir and Manojlović, Savo (2017) Ustavnopravni aspekti zabrane izazivanja i podsticanja neravnopravnosti, mržnje i netrpelјivosti u Republici Srbiji. Pravni život (12). pp. 649-663. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2016) Javnopravno uređenje zvanične toponimije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 86-102. ISSN 2232-9668

Vranješ, Nevenko and Đurić, Vladimir (2016) Postupak selekcije upravnih službenika – Evropski standardi i domaći pravni okvir. Pravna riječ (46). pp. 303-323. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2016) Pravni aspekti Briselskog sporazuma. Hereticus: časopis za preispitivanje prošlosti, 14 (1-2). pp. 28-42. ISSN 1451-1582

Đurić, Vladimir (2016) Retroaktivne i prospektivne korekcije ratione temporis dejstva odluka ustavnih sudova. Pravni život (12). pp. 547-560. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2015) Hijerarhija pravnog poretka i ustavnosudska kontrola podzakonskih opštih akata. Pravni život (12). pp. 543-559.

Zirojević, Mina and Đurić, Vladimir (2015) OGRANIČENjA ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI U EVROPSKIM ZEMLjAMA. Strani prvni život (3). pp. 271-282. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2015) Sporazumi između konstitutivnih jedinica unutar država sa složenom ustavnom strukturom. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 5 (5). pp. 182-198. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2015) Uloga upravnog suda u rešavanju sporova povodom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 63-81. ISSN 2406-2529

Đurić, Vladimir (2015) Ustavnosudska kontrola ustavnih promena. Strani pravni život, 59 (1). pp. 85-106. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2015) Vrste i pravna priroda akata o prijemu i postavljenju državnih službenika. Pravna riječ (42). pp. 381-401. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2014) ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ВЕРА, ДИЈАСПОРЕ И ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА. Strani pravni život (2). pp. 93-112. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2014) Briselski sporazum – ponovo smišljene smutnje. Srpska politička misao (4). pp. 159-180. ISSN 0354-5989

Đurić, Vladimir (2014) Dileme pravnog regulisanja upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina – Primer Republike Srbije -. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (4). pp. 95-113. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2014) Lična imena pripadnika nacionalnih manjina i njihovo službeno priznavanje. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 149 (4). pp. 959-946. ISSN 0352-5732

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2014) Pravni okvir uloge lokalne samouprave u ostvarivanju javnog interesa - Primeri Republike Srbije i Republike Srpske –. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 10 (10). pp. 4-63. ISSN 2232-9668

Đurić, Vladimir (2014) Pravni položaj crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji u svetlu Odluke Ustavnog suda. Crkvene studije (11). pp. 437-453. ISSN 1820-2446

Đurić, Vladimir (2014) Ustavnosudska kontrola ustavnih promena u Republici Srbiji: neosnovana hipoteza ili poslednja odbrana (pravne) države. Pravni život (12). pp. 607-619. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2014) Verski praznici i dani odmora: između državnopravnog priznanja i dopuštenih limita verske slobode. Religija i tolerancija, 12 (22). pp. 247-268. ISSN 1451-8759

Đurić, Vladimir (2013) ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život (3). pp. 79-104. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2013) Javna ovlašćenja neteritorijalne autonomije u pravnom sistemu Republike Srbije. Pravna riječ (35). pp. 183-198. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2013) Kontrola ustavnosti nečinjenja (propuštanja) zakonodavca. Pravni život (12). pp. 609-624. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2013) ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život (1). pp. 115-133. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2013) Pravne osnove i okviri etnički zasnovane neteritorijalne autonomije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (65). pp. 37-58. ISSN 0350-8501

Đurić, Vladimir and Vranješ, Nevenko (2013) Ustavni položaj i autonomija crkava i verskih zajednica u sistemu kooperativne odvojenosti. Pravna riječ (31). pp. 279-301. ISSN 1840-0272

Đurić, Vladimir (2013) Zakonsko uređivanje pravnog položaja crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji: od osporavanja do unapređivanja. Sveske za javno pravo, 4 (13). pp. 43-55. ISSN 2232-7320

Đurić, Vladimir (2012) СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (1). pp. 24-52. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2012) Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka. Nova srpska politička misao (1-2). pp. 179-203. ISSN 1450-7382

Đurić, Vladimir (2012) Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka. Нова српска политичка мисао, XX (1-2). pp. 179-203. ISSN 1450-7382

Đurić, Vladimir (2012) Religion and National Minorities in the Legal and Political System of the Republic of Serbia. Politikologija religije, 6 (1). pp. 133-159. ISSN 1820-6581

Đurić, Vladimir (2011) Ustavnopravni modeli odnosa između države i crkava i verskih zajednica u Evropi. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 1 (1). pp. 139-163. ISSN 2232-9668

Book Section

Đurić, Vladimir (2023) Kolokacija i zajedničko korišćenje u pravu elektronskih komunikacija – Upravnopravni aspekti –. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 149-165. ISBN 978-86-80186-99-3

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2023) The Role of Law and Non-Territorial Autonomy Arrangements in the Implementation of Linguistic Rights: A Comparative Perspective. In: Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy. Palgrave Macmillan, Cham., pp. 9-23. ISBN 978-3-031-19856-4

Đurić, Vladimir (2023) Savremeni teritorijalni i neteritorijalni aranžmani za ostvarivanјe nacionalnih prava. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 73-90. ISBN 978-86-6083-086-1

Đurić, Vladimir (2023) Upravnopravni aspekti konkursnog ostvarivanja javnog interesa u Republici Srbiji. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 459-475. ISBN 978-86-905458-0-3

Đurić, Vladimir (2023) Ustavnopravni i upravnopravni aspekti implementacije preporuka ugovornih tela Saveta Evrope – između stvaranja i tumačenja prava –. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 205-226. ISBN 978-99938-57-77-8

Đurić, Vladimir (2022) ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ОД ДОНОШЕЊА ЗАКОНА О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: СТАРИ ИЗАЗОВИ И НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ДРЖАВНО - ЦРКВЕНОГ ПРАВА. In: Прилози државно-црквеном праву Србије : зборник радова са научног скупа поводом 15. година од доношења Закона о црквама и верским заједницама. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 47-62. ISBN 978-86-80186-77-1

Đurić, Vladimir (2022) Izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda u Republici Srbiji - Prilog teorijskom određenju pravne prirode postupka, uslova i akata. In: Zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 607-624. ISBN 978-86-81956-14-4

Đurić, Vladimir and Ćeranić Perišić, Jelena (2022) Naknada štete u slučaju upravnog utvrđivanja zajedničkog korišćenja u oblasti elektronskih komunikacija. In: Zbornik radova XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 201-214. ISBN 978-86-80186-83-2 (broš.)

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2022) Neteritorijalna manјinska samouprava u Republici Srbiji i upravnosudska kontrola uprave. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 249-267.

Đurić, Vladimir (2022) Protivrečja savremenog pravnog regulisanјa neteritorijalne manјinske autonomije. In: Protivrečja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 407-425. ISBN 978-99938-57-65-5

Đurić, Vladimir (2022) Ustavna garantija dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji. In: Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 37-64. ISBN 978-86-6083-083-0

Đurić, Vladimir (2022) Zaštita nacionalnih manjina i perspektive evropskih integracija Republike Srbije. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 91-110. ISBN 978-86-80186-96-2

Ćeranić Perišić, Jelena and Đurić, Vladimir (2021) Kobler doktrina: odgovornost države zа povredu prava EU odlukom nacionalnog suda u poslednjem stepenu. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 105-119. ISBN 978-86-80186-69-6

Đurić, Vladimir (2021) Pravni položaj SPC u novim državama. In: Crkva i tajna služba: osnovna pitanja. Institut za evropske studije, Beograd, pp. 19-28. ISBN 978-86-6309-055-2

Đurić, Vladimir (2021) Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u svetlu (ustavno)pravnog regulisanja neteritorijalne manjinske autonomije/samouprave. In: Beogradski ustvanopravni forum: Preispitivanje klasičnih ustavnopravnih shvatanja u uslovima savremene države i politike. Beogradski ustavnopravni forum . Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 319-331. ISBN 978-86-80186-76-4

Đurić, Vladimir and Marković, Vasilije (2021) SLOBODA VEROISPOVESTI I MERE ZA SUZBIJANJE EPIDEMIJE VIRUSA KOVID 19 – novi pristup, domaća iskustva i uporedna rešenja –. In: Pandemija Kovida 19 : pravni izazovi i odgovori. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 35-49. ISBN 978-86-80186-67-2

Đurić, Vladimir (2021) Ustavni identitet i identitet Crkve. Dužnost ustavne države da prizna Crkvu kao uslov poretka slobode i vladavine prava. In: Philosophos – Philotheos – Philoponos, Studije i ogledi kao χαριστήρια u čast profesora Bogoljuba Šijakovića povodom njegovih 65 godina. Gnomon Centar za humanistiku; Matica srpska – društvo članova u Crnoj Gori, Beograd/Podgorica, pp. 1090-1106. ISBN 978-86-82050-01-8

Đurić, Vladimir (2021) Vremensko dejstvo odluka ustavnih sudova. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 87-99. ISBN 978-86-80186-72-6

Đurić, Vladimir (2021) Zastoj u ustavnosudskom postupku. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 531-547. ISBN 978-86-81956-06-9; 978-86-81956-08-3

Đurić, Vladimir (2020) The Legal Framework for Criminal Prosecution of the Prohibition of Incitement and Instigation of Inequity, Hatred and Intolerance in the Republic of Serbia. In: Thematic conference proceedings of international significance International Scientific Conference "Archibald Reiss Days". University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 47-54. ISBN 978-86-7020-453-9; 978-86-7020-190-3

Đurić, Vladimir (2020) Zakonsko uređivanje učešća nacionalnih manjina u predstavničkim telima u svetlu shvatanja Ustavnog suda Srbije. In: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović: međunarodna naučna konferencija. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 579-593. ISBN 978-86-81956-00-7; 978-86-903009-7-6

Đurić, Vladimir (2019) Ugovorno državno-crkveno pravo. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, Beograd, pp. 357-392. ISBN 978-86-80186-52-8

Đurić, Vladimir (2018) FINANSIRANJE NAUČNE DELATNOSTI U REPUBLICI SRBIJI. In: Finansiranje naučnih istraživanja : uporedno pravo i praksa. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 31-48. ISBN 978-86-80186-37-5

Đurić, Vladimir (2018) Međunarodni ugovori u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije : Suočavanje sa zaključivanjem pravnoobavezujućeg sporazuma o Kosovu i Metohiji. In: Univerzalno i osobeno u pravu. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 267-285. ISBN 978-86-6083-053-3

Đurić, Vladimir and Stanić, Miloš (2017) ДРЖАВНОПРАВНИ КАРАКТЕР ТЗВ. НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ. In: Право на незаборав : правни и антрополошки аспекти културе сећања на жртве НДХ у Другом светском рату. Етнографски институт САНУ, Институт за упоредно право, Шем Олам институт за холокауст, Beograd, pp. 82-94. ISBN 978-86-80186-19-1

Đurić, Vladimir (2017) Finansiranje i rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina-legalne mogućnosti zloupotrebe, sukoba interesa i privrednog kriminala. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 283-292. ISBN 978-86-80186-26-9

Đurić, Vladimir (2017) Neteritorijalna kulturna autonomija u Ruskoj Federaciji. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 115-133. ISBN 978-86-80186-30-6 (IUP), 978-86-7630-696-1 (PF; broš.)

Đurić, Vladimir (2017) Ustavni identitet Srbije u kontekstu evropskih integracija i ustavnih promena. In: Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 263-277. ISBN Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme

Đurić, Vladimir and Aleksić, Siniša (2016) ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU NASTALU RADOM UPRAVE -Uticaj istorijskog razvitka i komparativnih rešenja na teorijsko poimanje i ustavno uređenje -. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 72-87. ISBN 978-86-6411-011-2

Đurić, Vladimir (2015) Naknada štete zbog povrede ljudskih prava utvrđenih u postupcima pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija. In: Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete. Intermex, Beograd, pp. 459-470.

Đurić, Vladimir (2015) Pojam religije u pravu. In: Religija politika pravo. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska; Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, pp. 177-193. ISBN 978-86-80186-05-4

Đurić, Vladimir (2015) Ustavnopravni i upravnopravni aspekti zvanične toponimije. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Filozofski fakultet Novi Sad, Beograd; Novi Sad, pp. 499-512. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), 978-86-6065-348-4 (FF), 978-86-80186-12-2 (IUP)

Đurić, Vladimir (2014) Proširenje EU i zaštita nacionalnih manjina: novi izazovi i stare perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. In: Evropska unija i Zapadni Balkan - izazovi i perspektive. Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hans Seidel Stiftung, pp. 270-294. ISBN 978-86-7067-195-9

Đurić, Vladimir (2014) Srpsko viđenјe državnog uređenјa posleratne jugoslovenske države i uporedno pravo. In: Sto godina od početka Prvog svetskog rata: istorijske i pravne studije. Institut za uporedno pravo; Intermex; Zavod za udžbenike, Beograd, pp. 677-694. ISBN 978-86-6411-001-3

Đurić, Vladimir (2013) Kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora u Republici Srbiji. In: Zbornik radova sa Okruglog stola „Uloga i značaj Ustavnog suda u očuvanju vladavine prava 1963-2013". Ustavni sud, Beograd, pp. 136-160. ISBN 978-86-6297-006-0

Đurić, Vladimir (2012) Остваривање слободе вероисповести у заједници : однос између слободе вероисповести и слободе удруживања у Републици Србији. In: Право, вера, култура. Православни богословски факултет : Правни факултет : Министарство вера и дијаспоре Републике Србије, Beograd, pp. 18-38. ISBN 978-86-7405-111-5

Đurić, Vladimir (2012) IZBORI I DELOTVORNO UČEŠĆE NACIONALNIH MANJINA U JAVNIM POSLOVIMA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 133-161. ISBN 978-86-80059-78-5

Đurić, Vladimir (2012) Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu : Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 38-57. ISBN 978-86-7067-164-5

Đurić, Vladimir (2012) Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom EU. In: Harmonizacija prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 38-58. ISBN 978-86-7067-164-5

Đurić, Vladimir (2012) Religion as an Element of National Identity of National Minorities in Border Areas (Legal Aspects). In: Religion, Religious and Folk Customs on the Border. Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Niš, pp. 25-45. ISBN 978-86-86957-13-9

Đurić, Vladimir (2011) Postupak azila u Republici Srbiji. In: Aktuelne promene u pravnom sistemu država u regionu. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, pp. 31-48. ISBN 978-86-6019-020-0

Đurić, Vladimir (2011) ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U USTAVNOM PRAVU SR NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Insitut za uporedno pravo, Pravni fakultet, Beograd, pp. 542-562. ISBN 978-86-80059-74-7

Đurić, Vladimir (2010) Pravo EU i državno crkveno pravo. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd. ISBN 978-86-7067-148-5

Đurić, Vladimir (2010) SLOBODA VEROISPOVESTI I PRAVNI SUBJEKTIVITET CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 182-201. ISBN 978-86-80059-69-3

Book

Đurić, Vladimir (2020) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava. Knj. 3, Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji : izbori. Monografija (176). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-64-1

Đurić, Vladimir (2019) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.2. Neteritorijalna manjinska samouprava u Republici Srbiji, Pravni položaj, ovlašćenja, finansiranje i kontrola. Monografija (173). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-54-2

Đurić, Vladimir (2018) Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava, Knj.1. Neteritorijalna manjinska autonomija/samouprava u uporednom pravu. Monografija (170). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-36-8

Đurić, Vladimir and Knežević Bojović, Ana (2018) Pravni okvir kulturne delatnosti nacionalnih manjina. Monografija (168). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-34-4

Đurić, Vladimir and Tanasković, Darko and Vukmirović, Dragan and Lađević, Petar (2014) Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije. Republički zavod za statistiku, Beograd. ISBN 978-86-6161-126-1

Đurić, Vladimir (2014) Pravni aspekti prikupljanja, upotrebe i značaja statističkih podataka o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti stanovništva. Republički zavod za statistiku; Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-6161-128-5

Đurić, Vladimir (2012) Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-80-8

Đurić, Vladimir (2007) Ustav i međunarodni ugovori. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-46-4

Dabić, Ljubiša and Nenadić, Bosa and Đurić, Vladimir and Živković, Vesna M. (2003) Istraživački projekat Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 86-80059-16-1

Đurić, Vladimir (2000) Ustavna žalba. Ljudska prava (1). Beogradski centar za ljudska prava, Beograd. ISBN 86-7202-033-2

Public Policies

Đurić, Vladimir (2023) Komentar Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Savet Evrope.

This list was generated on Tue Mar 5 15:16:54 2024 CET.